Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim abstrakcyjny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa abstrakcyjny:

abstrakcja, abstrakcjonistyczny, absurdalny, akademicki, arealny, bełkotliwy, bezcelowy, bezładny, bezpłodny, bezproduktywny, bezprzedmiotowy, bezsensowny, chaotyczny, domniemany, domyślny, duchowy, dwuznaczny, ewentualny, fantastyczny, fikcyjny, filozoficzny, hipotetyczny, idealistyczny, idealny, iluzyjny, imaginacyjny, imaginatywny, intelektualny, irracjonalny, irrealny, jałowy, janusowy, konceptualny, kręty, mentalny, metafizyczny, mętnawy, mętniacki, mętny, mglisty, mgławy, mityczny, możliwy, myślowy, nadludzki, nadnaturalny, nadrealny, nadrzeczywisty, nadziemski, nie do pomyślenia, nie mający związku z rzeczywistością, nieautentyczny, niecelowy, nieczytelny, niedostępny, nieefektywny, niefiguratywny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, niekonkretny, nielogiczny, niematerialny, niemożebny, niemożliwy, nieokreślony, niepojęty, nieprawdopodobny, nieprawdziwy, nieproduktywny, nieprzejrzysty, nieprzeliczalny, nieprzystępny, nierealistyczny, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, niestworzony, nieweryfikowalny, niewykluczony, niewykonalny, niewymierny, niewyobrażalny, niewyrazisty, niewyraźny, niewytłumaczalny, niewytłumaczony, nieziemski, niezrozumiały, nieżyciowy, oczekiwany, oderwany, odrealniony, ontologiczny, pogmatwany, pokrętny, ponadludzki, potencjalny, powikłany, pozorny, prawdopodobny, prognozowany, próżny, przewidywany, przyciężkawy, przypuszczalny, psychiczny, pytyjski, rozumowy, rzekomy, skomplikowany, spekulacyjny, spekulatywny, spodziewany, surrealistyczny, surrealny, teoretyczny, trudny, trudny do sprawdzenia, trudny do urzeczywistnienia, trudny do wyobrażenia, ulotny, ułudny, umowny, umysłowy, urojony, utopijny, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wieloznaczny, wirtualny, wydumany, wyimaginowany, wykluczony, wykoncypowany, wymyślony, wyobrażony, zabagniony, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony, złudny, zmyślony

Synonimy słowa abstrakcyjny z podziałem na grupy znaczeniowe:

abstrakcyjny: « np. niedotyczący rzeczywistości »

abstrakcja, absurdalny, nielogiczny, nierealny, nierzeczywisty, oderwany, teoretyczny

abstrakcyjny:

abstrakcjonistyczny

abstrakcyjny:

absurdalny, nielogiczny, nieżyciowy, wydumany, wykoncypowany

abstrakcyjny: « np. rozważania teoretyczne »

akademicki, hipotetyczny, idealny, irrealny, mętny, mglisty, mgławy, nadrealny, niefiguratywny, niejasny, niekonkretny, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, nieweryfikowalny, niezrozumiały, oderwany, powikłany, spekulatywny, teoretyczny, zawikłany, zawiły

abstrakcyjny: « np. oderwany od rzeczywistości »

akademicki, bezcelowy, bezpłodny, bezproduktywny, bezprzedmiotowy, bezsensowny, jałowy, niecelowy, nieefektywny, nieproduktywny, próżny, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny:

akademicki, domniemany, filozoficzny, hipotetyczny, oderwany, prawdopodobny, przypuszczalny, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny: « np. byt idealny »

arealny, duchowy, idealny, irrealny, nadrealny, nadrzeczywisty, niematerialny, nierealny, nierzeczywisty

abstrakcyjny: « np. nieistniejący w rzeczywistości »

arealny, fantastyczny, fikcyjny, imaginacyjny, imaginatywny, irrealny, nieautentyczny, nieprawdziwy, nierealny, nierzeczywisty, odrealniony, ułudny, urojony, wydumany, wyimaginowany, wyobrażony, złudny, zmyślony

abstrakcyjny:

arealny, fantastyczny, fikcyjny, iluzyjny, imaginacyjny, imaginatywny, mityczny, nieautentyczny, nieprawdziwy, nierealny, nierzeczywisty, odrealniony, pozorny, umowny, urojony, wirtualny, wyimaginowany, wymyślony, wyobrażony, złudny, zmyślony

abstrakcyjny:

bełkotliwy, bezładny, chaotyczny, dwuznaczny, kręty, mętnawy, mętny, mglisty, mgławy, nieczytelny, niedostępny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, nieprzejrzysty, nieprzystępny, niezrozumiały, pogmatwany, pokrętny, powikłany, przyciężkawy, skomplikowany, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wieloznaczny, zabagniony, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony

abstrakcyjny: « np. teoretyczne rozwiązanie »

domniemany, domyślny, ewentualny, hipotetyczny, możliwy, niewykluczony, potencjalny, prawdopodobny, przewidywany, przypuszczalny, rzekomy, spodziewany, teoretyczny, wirtualny

abstrakcyjny:

duchowy, idealistyczny, niematerialny, psychiczny, umysłowy

abstrakcyjny:

duchowy, idealny, psychiczny, ulotny

abstrakcyjny:

dwuznaczny, janusowy, kręty, mętnawy, mętniacki, mętny, mglisty, mgławy, nieczytelny, niedostępny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, niepojęty, nieprzejrzysty, nieprzystępny, niewyrazisty, niewyraźny, niewytłumaczalny, niewytłumaczony, niezrozumiały, pokrętny, przyciężkawy, pytyjski, trudny, wieloznaczny, zawiły

abstrakcyjny:

fantastyczny, fikcyjny, irracjonalny, irrealny, metafizyczny, nadludzki, nadnaturalny, nadrealny, nadrzeczywisty, nadziemski, niematerialny, nieprawdopodobny, nieprawdziwy, nierealistyczny, nierealny, nierzeczywisty, niestworzony, nieziemski, ponadludzki, surrealistyczny, surrealny, urojony

abstrakcyjny:

fikcyjny, idealny, nierealny, wyimaginowany

abstrakcyjny:

hipotetyczny, idealny, oczekiwany, prognozowany, przewidywany, spodziewany, ulotny

abstrakcyjny:

hipotetyczny, myślowy, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny:

idealny, ulotny, umysłowy

abstrakcyjny:

intelektualny, konceptualny, mentalny, myślowy, psychiczny, rozumowy, umysłowy

abstrakcyjny:

metafizyczny, ontologiczny

abstrakcyjny:

nie do pomyślenia, niemożebny, niemożliwy, nierealny, niewykonalny, wykluczony

abstrakcyjny: « np. abstrakcyjny projekt »

nie mający związku z rzeczywistością, nierealny, trudny do urzeczywistnienia

abstrakcyjny:

niekonkretny, nieokreślony, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, nieweryfikowalny, spekulatywny

abstrakcyjny:

nieprzeliczalny, niewymierny, psychiczny

abstrakcyjny:

nierealny, nieżyciowy, utopijny

abstrakcyjny:

nierzeczywisty, oderwany, spekulatywny, wirtualny, wymyślony

abstrakcyjny:

niewyobrażalny, trudny do wyobrażenia

abstrakcyjny:

oderwany, umysłowy

abstrakcyjny: « np. abstrakcyjne myślenie »

spekulacyjny, teoretyczny, trudny do sprawdzenia


Słownik synonimów do słowa abstrakcyjny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa abstrakcyjny znajduje się 146 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „abstrakcyjny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„abstrakcyjny” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem abstrakcyjny:


Tagi dla synonimów słowa abstrakcyjny: synonimy do wyrazu abstrakcyjny, wyrazy bliskoznaczne do słowa abstrakcyjny, inaczej abstrakcyjny, inne określenia słowa abstrakcyjny, synonimy do słowa abstrakcyjny.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt