Synonim abstrakcyjny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa abstrakcyjny:

abstrakcja, abstrakcjonistyczny, absurdalny, akademicki, arealny, bełkotliwy, bezcelowy, bezładny, bezpłodny, bezproduktywny, bezprzedmiotowy, bezsensowny, chaotyczny, domniemany, domyślny, duchowy, dwuznaczny, ewentualny, fantastyczny, fikcyjny, filozoficzny, hipotetyczny, idealistyczny, idealny, iluzyjny, imaginacyjny, imaginatywny, intelektualny, irracjonalny, irrealny, jałowy, janusowy, konceptualny, kręty, mentalny, metafizyczny, mętnawy, mętniacki, mętny, mglisty, mgławy, mityczny, możliwy, myślowy, nadludzki, nadnaturalny, nadrealny, nadrzeczywisty, nadziemski, nie do pomyślenia, nie mający związku z rzeczywistością, nieautentyczny, niecelowy, nieczytelny, niedostępny, nieefektywny, niefiguratywny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, niekonkretny, nielogiczny, niematerialny, niemożebny, niemożliwy, nieokreślony, niepojęty, nieprawdopodobny, nieprawdziwy, nieproduktywny, nieprzejrzysty, nieprzeliczalny, nieprzystępny, nierealistyczny, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, niestworzony, nieweryfikowalny, niewykluczony, niewykonalny, niewymierny, niewyobrażalny, niewyrazisty, niewyraźny, niewytłumaczalny, niewytłumaczony, nieziemski, niezrozumiały, nieżyciowy, oczekiwany, oderwany, odrealniony, ontologiczny, pogmatwany, pokrętny, ponadludzki, potencjalny, powikłany, pozorny, prawdopodobny, prognozowany, próżny, przewidywany, przyciężkawy, przypuszczalny, psychiczny, pytyjski, rozumowy, rzekomy, skomplikowany, spekulacyjny, spekulatywny, spodziewany, surrealistyczny, surrealny, teoretyczny, trudny, trudny do sprawdzenia, trudny do urzeczywistnienia, trudny do wyobrażenia, ulotny, ułudny, umowny, umysłowy, urojony, utopijny, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wieloznaczny, wirtualny, wydumany, wyimaginowany, wykluczony, wykoncypowany, wymyślony, wyobrażony, zabagniony, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony, złudny, zmyślony,

Synonimy słowa abstrakcyjny z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» abstrakcyjny - np. niedotyczący rzeczywistości

» abstrakcyjny - np. rozważania teoretyczne

» abstrakcyjny - np. oderwany od rzeczywistości

» abstrakcyjny - np. byt idealny

» abstrakcyjny - np. nieistniejący w rzeczywistości

» abstrakcyjny - np. teoretyczne rozwiązanie

» abstrakcyjny - np. abstrakcyjny projekt

» abstrakcyjny - np. abstrakcyjne myślenie

abstrakcyjny: « np. niedotyczący rzeczywistości »

abstrakcja, absurdalny, nielogiczny, nierealny, nierzeczywisty, oderwany, teoretyczny

abstrakcyjny:

abstrakcjonistyczny

abstrakcyjny:

absurdalny, nielogiczny, nieżyciowy, wydumany, wykoncypowany

abstrakcyjny: « np. rozważania teoretyczne »

akademicki, hipotetyczny, idealny, irrealny, mętny, mglisty, mgławy, nadrealny, niefiguratywny, niejasny, niekonkretny, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, nieweryfikowalny, niezrozumiały, oderwany, powikłany, spekulatywny, teoretyczny, zawikłany, zawiły

abstrakcyjny: « np. oderwany od rzeczywistości »

akademicki, bezcelowy, bezpłodny, bezproduktywny, bezprzedmiotowy, bezsensowny, jałowy, niecelowy, nieefektywny, nieproduktywny, próżny, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny:

akademicki, domniemany, filozoficzny, hipotetyczny, oderwany, prawdopodobny, przypuszczalny, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny: « np. byt idealny »

arealny, duchowy, idealny, irrealny, nadrealny, nadrzeczywisty, niematerialny, nierealny, nierzeczywisty

abstrakcyjny: « np. nieistniejący w rzeczywistości »

arealny, fantastyczny, fikcyjny, imaginacyjny, imaginatywny, irrealny, nieautentyczny, nieprawdziwy, nierealny, nierzeczywisty, odrealniony, ułudny, urojony, wydumany, wyimaginowany, wyobrażony, złudny, zmyślony

abstrakcyjny:

arealny, fantastyczny, fikcyjny, iluzyjny, imaginacyjny, imaginatywny, mityczny, nieautentyczny, nieprawdziwy, nierealny, nierzeczywisty, odrealniony, pozorny, umowny, urojony, wirtualny, wyimaginowany, wymyślony, wyobrażony, złudny, zmyślony

abstrakcyjny:

bełkotliwy, bezładny, chaotyczny, dwuznaczny, kręty, mętnawy, mętny, mglisty, mgławy, nieczytelny, niedostępny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, nieprzejrzysty, nieprzystępny, niezrozumiały, pogmatwany, pokrętny, powikłany, przyciężkawy, skomplikowany, wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, wielowarstwowy, wielowymiarowy, wieloznaczny, zabagniony, zagmatwany, zawikłany, zawiły, złożony

abstrakcyjny: « np. teoretyczne rozwiązanie »

domniemany, domyślny, ewentualny, hipotetyczny, możliwy, niewykluczony, potencjalny, prawdopodobny, przewidywany, przypuszczalny, rzekomy, spodziewany, teoretyczny, wirtualny

abstrakcyjny:

duchowy, idealny, psychiczny, ulotny

abstrakcyjny:

duchowy, idealistyczny, niematerialny, psychiczny, umysłowy

abstrakcyjny:

dwuznaczny, janusowy, kręty, mętnawy, mętniacki, mętny, mglisty, mgławy, nieczytelny, niedostępny, niejasny, niejednoznaczny, niekomunikatywny, niepojęty, nieprzejrzysty, nieprzystępny, niewyrazisty, niewyraźny, niewytłumaczalny, niewytłumaczony, niezrozumiały, pokrętny, przyciężkawy, pytyjski, trudny, wieloznaczny, zawiły

abstrakcyjny:

fantastyczny, fikcyjny, irracjonalny, irrealny, metafizyczny, nadludzki, nadnaturalny, nadrealny, nadrzeczywisty, nadziemski, niematerialny, nieprawdopodobny, nieprawdziwy, nierealistyczny, nierealny, nierzeczywisty, niestworzony, nieziemski, ponadludzki, surrealistyczny, surrealny, urojony

abstrakcyjny:

fikcyjny, idealny, nierealny, wyimaginowany

abstrakcyjny:

hipotetyczny, idealny, oczekiwany, prognozowany, przewidywany, spodziewany, ulotny

abstrakcyjny:

hipotetyczny, myślowy, spekulatywny, teoretyczny

abstrakcyjny:

idealny, ulotny, umysłowy

abstrakcyjny:

intelektualny, konceptualny, mentalny, myślowy, psychiczny, rozumowy, umysłowy

abstrakcyjny:

metafizyczny, ontologiczny

abstrakcyjny:

nie do pomyślenia, niemożebny, niemożliwy, nierealny, niewykonalny, wykluczony

abstrakcyjny: « np. abstrakcyjny projekt »

nie mający związku z rzeczywistością, nierealny, trudny do urzeczywistnienia

abstrakcyjny:

niekonkretny, nieokreślony, nierealny, nierzeczywisty, niesprawdzalny, nieweryfikowalny, spekulatywny

abstrakcyjny:

nieprzeliczalny, niewymierny, psychiczny

abstrakcyjny:

nierealny, nieżyciowy, utopijny

abstrakcyjny:

nierzeczywisty, oderwany, spekulatywny, wirtualny, wymyślony

abstrakcyjny:

niewyobrażalny, trudny do wyobrażenia

abstrakcyjny:

oderwany, umysłowy

abstrakcyjny: « np. abstrakcyjne myślenie »

spekulacyjny, teoretyczny, trudny do sprawdzenia

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa abstrakcyjny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa abstrakcyjny znajduje się 146 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „abstrakcyjny” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „abstrakcyjny” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem abstrakcyjny:

» Stopniowanie wyrazu abstrakcyjny - Stopniowanie przymiotników.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa abstrakcyjny - Słownik pojęć i definicji.

» Wyrazy przeciwstawne dla wyrazu abstrakcyjny - Słownik wyrazów przeciwstawnych języka polskiego.

» Szukaj hasła abstrakcyjny w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy słowa abstrakcyjny - Słownik synonimów.

» Opisy do krzyżówki hasła abstrakcyjny - Rozwiązania krzyżówkowe.


Tagi dla synonimów słowa abstrakcyjny: inne określenia słowa abstrakcyjny, synonimy do wyrazu abstrakcyjny, wyrazy bliskoznaczne do słowa abstrakcyjny, synonimy do słowa abstrakcyjny, inaczej abstrakcyjny.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyrazu bliskoznacznego

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt