Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim akt


Synonimy do słowa „akt”

decyzja, dekret, dyrektywa, dyspozycja, edykt, instrukcja, nakaz, ordynans, polecenie, poruczenie, postanowienie, prawo, przepis, przykazanie, rozkaz, rozporządzenie, uchwała, ukaz, werdykt, zarządzenie, akwarela, bohomaz, dzieło czyjegoś pędzla, kicz, krajobraz, landszaft, malowidło, malunek, marina, obraz, obrazeczek, obrazek, olej, oleodruk, panorama, pejzaż, płótno, portret, tempera, czyn, czynność, działalność, działanie, dzieło, gest, krok, numer, pociągnięcie, poczynanie, postępek, posunięcie, uczynek, wybryk, wyczyn, wyskok, zachowanie, manewr, ruch, unik, wolta, zagranie, zagrywka, eksces, odbicie, wygłup, cytat, część, fragment, księga, paragraf, pieśń, rozdział, scena, tom, urywek, ustęp, werset, wyjątek, celebra, ceremonia, ceremoniał, gala, liturgia, obrządek, obrzęd, obyczaj, ryt, rytuał, uroczystość, uroczysty akt, zwyczaj, norma prawna, regulacja, ustawa, zakaz, spełnienie, spełnienie czegoś, wykonanie, wystąpienie, operacja, przejaw, zamanifestowanie, certyfikat, dokument, pokwitowanie, poświadczenie, potwierdzenie, świadectwo, zaświadczenie, atest, cenzurka, dowód, dyplom, licencja, metryka, konwenans, protokół, wersal, poczynanie dokonanie, dokument urzędowy, pismo oficjalne, obchody, papier urzędowy, obchód, fakt, odsłona, przejaw czegoś, wyraz, druczek, druk, formularz, pismo, punkt programu, list, cześć, owoc,

Synonimy słowa „akt” z podziałem na grupy znaczeniowe

Włącz tryb edycji

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» akt - np. gest pomocy

» akt - np. w sztuce, wczęść powieści

» akt - np. sądzić kogoś według prawa

» akt - np. akt agresji

» akt - np. akt oskarżenia

» akt - np. akt dramatu, teatr

» akt - np. akt woli

» akt - np. w sztuce

akt:

decyzja, dekret, dyrektywa, dyspozycja, edykt, instrukcja, nakaz, ordynans, polecenie, poruczenie, postanowienie, prawo, przepis, przykazanie, rozkaz, rozporządzenie, uchwała, ukaz, werdykt, zarządzenie,

akt:

akwarela, bohomaz, dzieło czyjegoś pędzla, kicz, krajobraz, landszaft, malowidło, malunek, marina, obraz, obrazeczek, obrazek, olej, oleodruk, panorama, pejzaż, płótno, portret, tempera,

akt: « np. gest pomocy »

czyn, czynność, działalność, działanie, dzieło, gest, krok, numer, pociągnięcie, poczynanie, postępek, posunięcie, uczynek, wybryk, wyczyn, wyskok, zachowanie,

akt:

czyn, działanie, gest, krok, manewr, pociągnięcie, postępek, posunięcie, ruch, unik, wolta, wybryk, wyskok, zagranie, zagrywka,

akt:

czyn, czynność, eksces, gest, krok, manewr, numer, odbicie, postępek, posunięcie, uczynek, wybryk, wyczyn, wygłup, wyskok, zagranie, zagrywka,

akt: « np. w sztuce, wczęść powieści »

cytat, część, fragment, księga, paragraf, pieśń, rozdział, scena, tom, urywek, ustęp, werset, wyjątek,

akt:

celebra, ceremonia, ceremoniał, gala, liturgia, obrządek, obrzęd, obyczaj, ryt, rytuał, uroczystość, uroczysty akt, zwyczaj,

akt: « np. sądzić kogoś według prawa »

dekret, nakaz, norma prawna, prawo, przepis, regulacja, rozporządzenie, ukaz, ustawa, zakaz, zarządzenie,

akt: « np. akt agresji »

czyn, działanie, postępek, posunięcie, spełnienie, spełnienie czegoś, wykonanie, wystąpienie,

akt:

czyn, czynność, gest, krok, operacja, poczynanie, posunięcie, przejaw, wyczyn, zamanifestowanie,

akt:

certyfikat, dokument, pokwitowanie, poświadczenie, potwierdzenie, świadectwo, zaświadczenie,

akt:

atest, cenzurka, certyfikat, dokument, dowód, dyplom, licencja, metryka, poświadczenie, świadectwo, zaświadczenie,

akt:

ceremoniał, konwenans, obrządek, obrzęd, obyczaj, protokół, ryt, rytuał, wersal, zwyczaj,

akt:

czyn, dzieło, gest, krok, poczynanie dokonanie, postępek, posunięcie, uczynek,

akt: « np. akt oskarżenia »

dokument urzędowy, metryka, pismo oficjalne, świadectwo,

akt:

celebra, ceremonia, ceremoniał, obchody, obrządek, rytuał, uroczystość,

akt:

dokument, metryka, papier urzędowy, świadectwo,

akt:

ceremonia, obchód, obrzęd, uroczystość,

akt:

czyn, dzieło, fakt, przejaw, wykonanie,

akt: « np. akt dramatu, teatr »

część, obraz, odsłona, scena,

akt: « np. akt woli »

przejaw, przejaw czegoś, wyraz,

akt:

druczek, druk, formularz, pismo,

akt: « np. w sztuce »

część, punkt programu,

akt:

dokument, list, pismo,

akt:

cześć,

akt:

owoc,

Jeżeli znasz synonimy do słowa akt, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.

Dodaj nową grupę znaczeniową

 

Przykłady

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. w spodniach lub kurtce

Nowy synonim:suwak

 

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. starodawna budowla

Nowy synonim:twierdza

 

Dla słowa:tata

Opis kontekstu:np. pieszczotliwie

Nowy synonim:ojczulek

Słownik synonimów do słowa akt

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa akt znajduje się 136 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 26 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „akt” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „akt” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem akt:

» Szukaj hasła akt w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyrazy bliskoznaczne do akt - Słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych.

» Opisy do krzyżówki dla hasła akt - Definicje krzyżówkowe.


Tagi dla synonimów słowa akt: inaczej akt, synonim aktu, wyrazy bliskoznaczne do słowa akt, synonimy do wyrazu akt, inne określenia słowa akt, synonimy do słowa akt, inaczej o akcie.


Pomoc do słownika synonimów» Co to znaczy synonim» Definicja wyrazu synonim» Słownik synonimów języka polskiego» Słownik wyrazów bliskoznacznych online» Przykłady synonimów» Przykłady wyrazów bliskoznacznych
Szybkie linki» Regulamin» Kontakt
» LocaHost» Krzyżówki» Zmiana czasu

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET © LocaHost