Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim aktywny


Synonimy do słowa „aktywny”

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, kreatywny, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pracowity jak wół, prężny, przedsiębiorczy, robotny, ruchliwy, rzutki, sprężysty, twórczy, zaangażowany, zajęty, zapracowany, żwawy, żywotny, żywy, efektywny, mobilny, pomysłowy, produktywny, skuteczny, sprawny, sprytny, wydajny, zaradny, pełen krzepy, hoży, krwisty, ochoczy, przebojowy, raźny, rześki, rzeźwy, witalny, ożywiony, porywisty, skoczny, zamaszysty, zwinny, pełen inwencji, agresywny, bitny, bojowy, chwacki, czupurny, junacki, napastliwy, stanowczy, śmiały, waleczny, zaczepny, zawadiacki, zdecydowany, podekscytowany, rozgorączkowany, apatyczny, drażliwy, impulsywny, lękliwy, nerwicowiec, neurotyk, nietowarzyski, otwarty, pesymistyczny, powściągliwy, przygnębiony, refleksyjny, smętny, smutny, sztywny, wesoły, wybuchowy, zamknięty, zmienny, genialny, innowacyjny, intelektualny, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, nowatorski, odkrywczy, pionierski, przemyślny, wynalazczy, zmyślny, działający, rezolutny, udzielający się, włączony, burzliwy, gwałtowny, intensywny, lawinowy, mocny, nieprzytomny, obfity, ostry, silny, wytężony, wzmożony, zmasowany, eksplozywny, niepohamowany, niepowstrzymany, żywiołowy, z ikrą, błyskotliwy, bystrzak, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, imprezowicz, optymista, osoba ekstrawertyczna, towarzyski, żartowniś, gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, ofiarny, pełen poświęcenia, pilny, pracowity, rzetelny, sumienny, wytrwały, zapobiegliwy, inwencji, pochłonięty, uwiązany, zaabsorbowany, zabiegany, zaganiany, zagoniony, zalatany, zapędzony, oddany całym sercem, przejęty, uważny, zaaferowany, zainteresowany, zapalony, niezależny, niezawisły, samodzielny, wolny, obowiązkowy, wiecznie zajęty, skłonny do działania, zdolny, poszukujący, dzielny, narkotyczny, udzielający, choleryczny, neurotyczny, rozbudzony, społecznik, działacz, ideowiec, dynaiczny, skuteczne, bierny,

Synonimy słowa „aktywny” z podziałem na grupy znaczeniowe

Włącz tryb edycji

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» aktywny - np. biznesmen

» aktywny - np. zarząd, kierownik

» aktywny - np. czynny stosunek do życia

» aktywny - np. charakter, rozwój

» aktywny - np. ruchliwy człowiek

» aktywny - np. aktywny pracownik

» aktywny - np. ożywiony ruch

» aktywny - np. samodzielny podróżnik

» aktywny - np. aktywny organ

» aktywny - np. w spodniach lub w kurtce

» aktywny - np. w spodniach lub w kurtce

» aktywny - np. w spodniach lub w kurtce

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, kreatywny, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pracowity jak wół, prężny, przedsiębiorczy, robotny, ruchliwy, rzutki, sprężysty, twórczy, zaangażowany, zajęty, zapracowany, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, efektywny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, produktywny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, skuteczny, sprawny, sprężysty, sprytny, twórczy, wydajny, zaangażowany, zaradny,

aktywny: « np. biznesmen »

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny, żywotny,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, hoży, krwisty, mobilny, obrotny, ochoczy, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przebojowy, przedsiębiorczy, raźny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, rzutki, sprawny, witalny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, krwisty, ożywiony, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, porywisty, prężny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, skoczny, sprężysty, witalny, zamaszysty, zwinny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, krwisty, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny: « np. zarząd, kierownik »

dynamiczny, ekspansywny, energiczny, mobilny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, zaangażowany,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen inicjatywy, pełen inwencji, pełen werwy, pełen zapału, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny,

aktywny:

agresywny, bitny, bojowy, chwacki, czupurny, czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, junacki, napastliwy, ofensywny, operatywny, prężny, przedsiębiorczy, sprężysty, stanowczy, śmiały, waleczny, witalny, zaczepny, zawadiacki, zdecydowany, żywotny,

aktywny:

czynny, dziarski, energiczny, fertyczny, ożywiony, pełen energii, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, podekscytowany, prężny, rozgorączkowany, ruchliwy, rześki, rzeźwy, witalny, żwawy, żywotny,

aktywny:

apatyczny, drażliwy, impulsywny, lękliwy, nerwicowiec, neurotyk, niespokojny, nietowarzyski, otwarty, pesymistyczny, powściągliwy, przygnębiony, refleksyjny, smętny, smutny, sztywny, wesoły, wybuchowy, zamknięty, zmienny,

aktywny:

genialny, innowacyjny, intelektualny, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, kreatywny, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, przemyślny, twórczy, wynalazczy, zmyślny,

aktywny: « np. czynny stosunek do życia »

czynny, dziarski, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen inwencji, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zaradny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, działający, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen energii, prężny, przebojowy, rezolutny, rzutki, skuteczny, udzielający się, włączony, żywy,

aktywny:

burzliwy, dynamiczny, energiczny, gwałtowny, intensywny, lawinowy, mocny, nieprzytomny, obfity, ofensywny, ostry, prężny, silny, wytężony, wzmożony, zmasowany,

aktywny: « np. charakter, rozwój »

ekspansywny, eksplozywny, gwałtowny, intensywny, niepohamowany, niepowstrzymany, prężny, sprężysty, wybuchowy, żywiołowy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, stanowczy, witalny, z ikrą, zdecydowany, żwawy, żywy,

aktywny:

błyskotliwy, bystrzak, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, imprezowicz, optymista, osoba ekstrawertyczna, pomysłowy, towarzyski, żartowniś,

aktywny:

gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, ofiarny, pełen poświęcenia, pilny, pracowity, robotny, rzetelny, sumienny, wytrwały,

aktywny: « np. ruchliwy człowiek »

czynny, energiczny, mobilny, obrotny, pełen temperamentu, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zapobiegliwy, zaradny, żwawy,

aktywny: « np. aktywny pracownik »

dynamiczny, energiczny, inwencji, pełen inicjatywy, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, żywotny,

aktywny:

pochłonięty, uwiązany, zaabsorbowany, zabiegany, zaganiany, zagoniony, zajęty, zalatany, zapędzony, zapracowany,

aktywny:

czynny, oddany całym sercem, operatywny, przejęty, uważny, zaaferowany, zaangażowany, zainteresowany, zapalony,

aktywny: « np. ożywiony ruch »

czynny, dziarski, energiczny, ożywiony, pełen werwy, ruchliwy, rzutki, żwawy, żywotny,

aktywny: « np. samodzielny podróżnik »

niezależny, niezawisły, samodzielny, wolny, zaradny,

aktywny:

energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, rzutki, sprytny, zapobiegliwy, zaradny,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pilny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, pełen życia, prężny, ruchliwy, żywiołowy,

aktywny:

czynny, pełen energii, pilny, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany,

aktywny:

czynny, energiczny, niespokojny, ożywiony, ruchliwy, rzutki, żywotny,

aktywny: « np. aktywny organ »

czynny, działający, skłonny do działania, zdolny,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, ofiarny, pilny, wytrwały,

aktywny:

czynny, kreatywny, niespokojny, poszukujący, twórczy,

aktywny:

chwacki, czynny, dynamiczny, dzielny, energiczny,

aktywny:

czynny, działający, ruchliwy, zaangażowany,

aktywny:

dzielny, energiczny, sprawny,

aktywny:

narkotyczny, udzielający,

aktywny:

choleryczny,

aktywny:

neurotyczny,

aktywny:

rozbudzony,

aktywny:

społecznik,

aktywny:

działacz,

aktywny:

ideowiec,

aktywny:

czynny, dynaiczny, skuteczne,

aktywny: « np. w spodniach lub w kurtce »

bierny,

aktywny: « np. w spodniach lub w kurtce »

bierny,

aktywny: « np. w spodniach lub w kurtce »

bierny,

Jeżeli znasz synonimy do słowa aktywny, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.

Dodaj nową grupę znaczeniową

 

Przykłady

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. w spodniach lub kurtce

Nowy synonim:suwak

 

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. starodawna budowla

Nowy synonim:twierdza

 

Dla słowa:tata

Opis kontekstu:np. pieszczotliwie

Nowy synonim:ojczulek

Słownik synonimów do słowa aktywny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa aktywny znajduje się 181 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 48 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „aktywny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „aktywny” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem aktywny:

» Szukaj hasła aktywny w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy słowa aktywny - Synonimy.

» Antonimy dla słowa aktywny - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła aktywny - Słownik krzyżówkowicza.

» Stopniowanie słowa aktywny - Stopniowanie przymiotników online.

» Definicja słowa aktywny - Definicje.


Tagi dla synonimów słowa aktywny: inaczej aktywny, synonimy do wyrazu aktywny, synonimy do słowa aktywny, wyrazy bliskoznaczne do słowa aktywny, inne określenia słowa aktywny.


Pomoc do słownika synonimów» Co to są synonimy» Definicja wyrazu synonim» Słownik synonimów języka polskiego» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego» Przykłady synonimów» Przykłady wyrazów bliskoznacznych
Szybkie linki» Regulamin» Kontakt
» LocaHost» Krzyżówki» Zmiana czasu

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET © LocaHost