Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim aktywny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa aktywny:

agresywny, apatyczny, bitny, błyskotliwy, bojowy, burzliwy, bystrzak, choleryczny, chwacki, czupurny, czynny, drażliwy, dynamiczny, działacz, działający, dziarski, dzielny, efektywny, ekspansywny, eksplozywny, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, energiczny, fertyczny, genialny, gorliwy, gwałtowny, hoży, ideowiec, imprezowicz, impulsywny, innowacyjny, intelektualny, intensywny, inwencji, junacki, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, kreatywny, krwisty, lawinowy, lękliwy, mobilny, mocny, napastliwy, narkotyczny, nerwicowiec, neurotyczny, neurotyk, niepohamowany, niepowstrzymany, nieprzytomny, niespokojny, niestrudzony, nietowarzyski, niezależny, niezawisły, niezmordowany, nieznużony, nowatorski, obfity, obowiązkowy, obrotny, ochoczy, oddany całym sercem, odkrywczy, ofensywny, ofiarny, operatywny, optymista, osoba ekstrawertyczna, ostry, otwarty, ożywiony, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen inwencji, pełen krzepy, pełen poświęcenia, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pesymistyczny, pilny, pionierski, pochłonięty, podekscytowany, pomysłowy, porywisty, poszukujący, powściągliwy, pracowity, pracowity jak wół, prężny, produktywny, przebojowy, przedsiębiorczy, przejęty, przemyślny, przygnębiony, raźny, refleksyjny, rezolutny, robotny, rozbudzony, rozgorączkowany, ruchliwy, rześki, rzetelny, rzeźwy, rzutki, samodzielny, silny, skłonny do działania, skoczny, skuteczny, smętny, smutny, społecznik, sprawny, sprężysty, sprytny, stanowczy, sumienny, sztywny, śmiały, towarzyski, twórczy, udzielający, udzielający się, uważny, uwiązany, waleczny, wesoły, wiecznie zajęty, witalny, włączony, wolny, wybuchowy, wydajny, wynalazczy, wytężony, wytrwały, wzmożony, z ikrą, zaabsorbowany, zaaferowany, zaangażowany, zabiegany, zaczepny, zaganiany, zagoniony, zainteresowany, zajęty, zalatany, zamaszysty, zamknięty, zapalony, zapędzony, zapobiegliwy, zapracowany, zaradny, zawadiacki, zdecydowany, zdolny, zmasowany, zmienny, zmyślny, zwinny, żartowniś, żwawy, żywiołowy, żywotny, żywy

Synonimy słowa aktywny z podziałem na grupy znaczeniowe:

aktywny:

agresywny, bitny, bojowy, chwacki, czupurny, czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, junacki, napastliwy, ofensywny, operatywny, prężny, przedsiębiorczy, sprężysty, stanowczy, śmiały, waleczny, witalny, zaczepny, zawadiacki, zdecydowany, żywotny

aktywny:

apatyczny, drażliwy, impulsywny, lękliwy, nerwicowiec, neurotyk, niespokojny, nietowarzyski, otwarty, pesymistyczny, powściągliwy, przygnębiony, refleksyjny, smętny, smutny, sztywny, wesoły, wybuchowy, zamknięty, zmienny

aktywny:

błyskotliwy, bystrzak, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, imprezowicz, optymista, osoba ekstrawertyczna, pomysłowy, towarzyski, żartowniś

aktywny:

burzliwy, dynamiczny, energiczny, gwałtowny, intensywny, lawinowy, mocny, nieprzytomny, obfity, ofensywny, ostry, prężny, silny, wytężony, wzmożony, zmasowany

aktywny:

choleryczny

aktywny:

chwacki, czynny, dynamiczny, dzielny, energiczny

aktywny:

czynny, oddany całym sercem, operatywny, przejęty, uważny, zaaferowany, zaangażowany, zainteresowany, zapalony

aktywny:

czynny, kreatywny, niespokojny, poszukujący, twórczy

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, stanowczy, witalny, z ikrą, zdecydowany, żwawy, żywy

aktywny: « np. ruchliwy człowiek »

czynny, energiczny, mobilny, obrotny, pełen temperamentu, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zapobiegliwy, zaradny, żwawy

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, pełen życia, prężny, ruchliwy, żywiołowy

aktywny: « np. ożywiony ruch »

czynny, dziarski, energiczny, ożywiony, pełen werwy, ruchliwy, rzutki, żwawy, żywotny

aktywny: « np. aktywny organ »

czynny, działający, skłonny do działania, zdolny

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pilny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany

aktywny: « np. biznesmen »

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny, żywotny

aktywny:

czynny, dynamiczny, efektywny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, produktywny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, skuteczny, sprawny, sprężysty, sprytny, twórczy, wydajny, zaangażowany, zaradny

aktywny:

czynny, pełen energii, pilny, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, ofiarny, pilny, wytrwały

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen inicjatywy, pełen inwencji, pełen werwy, pełen zapału, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny

aktywny:

czynny, dynamiczny, działający, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen energii, prężny, przebojowy, rezolutny, rzutki, skuteczny, udzielający się, włączony, żywy

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany

aktywny:

czynny, działający, ruchliwy, zaangażowany

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, kreatywny, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pracowity jak wół, prężny, przedsiębiorczy, robotny, ruchliwy, rzutki, sprężysty, twórczy, zaangażowany, zajęty, zapracowany, żwawy, żywotny, żywy

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, hoży, krwisty, mobilny, obrotny, ochoczy, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przebojowy, przedsiębiorczy, raźny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, rzutki, sprawny, witalny, żwawy, żywotny, żywy

aktywny: « np. czynny stosunek do życia »

czynny, dziarski, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen inwencji, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zaradny, żwawy, żywotny, żywy

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, krwisty, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, żwawy, żywotny, żywy

aktywny:

czynny, energiczny, niespokojny, ożywiony, ruchliwy, rzutki, żywotny

aktywny:

czynny, dziarski, energiczny, fertyczny, ożywiony, pełen energii, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, podekscytowany, prężny, rozgorączkowany, ruchliwy, rześki, rzeźwy, witalny, żwawy, żywotny

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, krwisty, ożywiony, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, porywisty, prężny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, skoczny, sprężysty, witalny, zamaszysty, zwinny, żwawy, żywotny, żywy

aktywny: « np. zarząd, kierownik »

dynamiczny, ekspansywny, energiczny, mobilny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, zaangażowany

aktywny: « np. aktywny pracownik »

dynamiczny, energiczny, inwencji, pełen inicjatywy, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, żywotny

aktywny:

działacz

aktywny:

dzielny, energiczny, sprawny

aktywny: « np. charakter, rozwój »

ekspansywny, eksplozywny, gwałtowny, intensywny, niepohamowany, niepowstrzymany, prężny, sprężysty, wybuchowy, żywiołowy

aktywny:

energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, rzutki, sprytny, zapobiegliwy, zaradny

aktywny:

genialny, innowacyjny, intelektualny, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, kreatywny, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, przemyślny, twórczy, wynalazczy, zmyślny

aktywny:

gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, ofiarny, pełen poświęcenia, pilny, pracowity, robotny, rzetelny, sumienny, wytrwały

aktywny:

ideowiec

aktywny:

narkotyczny, udzielający

aktywny:

neurotyczny

aktywny: « np. samodzielny podróżnik »

niezależny, niezawisły, samodzielny, wolny, zaradny

aktywny:

pochłonięty, uwiązany, zaabsorbowany, zabiegany, zaganiany, zagoniony, zajęty, zalatany, zapędzony, zapracowany

aktywny:

rozbudzony

aktywny:

społecznik

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa aktywny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa aktywny znajduje się 178 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 44 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „aktywny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„aktywny” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem aktywny:


Tagi dla synonimów słowa aktywny: inaczej aktywny, synonimy do wyrazu aktywny, synonimy do słowa aktywny, wyrazy bliskoznaczne do słowa aktywny, inne określenia słowa aktywny.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt