Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim aktywny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa aktywny:

agresywny, apatyczny, bitny, błyskotliwy, bojowy, burzliwy, bystrzak, choleryczny, chwacki, czupurny, czynny, drażliwy, dynamiczny, działacz, działający, dziarski, dzielny, efektywny, ekspansywny, eksplozywny, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, energiczny, fertyczny, genialny, gorliwy, gwałtowny, hoży, ideowiec, imprezowicz, impulsywny, innowacyjny, intelektualny, intensywny, inwencji, junacki, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, kreatywny, krwisty, lawinowy, lękliwy, mobilny, mocny, napastliwy, narkotyczny, nerwicowiec, neurotyczny, neurotyk, niepohamowany, niepowstrzymany, nieprzytomny, niespokojny, niestrudzony, nietowarzyski, niezależny, niezawisły, niezmordowany, nieznużony, nowatorski, obfity, obowiązkowy, obrotny, ochoczy, oddany całym sercem, odkrywczy, ofensywny, ofiarny, operatywny, optymista, osoba ekstrawertyczna, ostry, otwarty, ożywiony, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen inwencji, pełen krzepy, pełen poświęcenia, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pesymistyczny, pilny, pionierski, pochłonięty, podekscytowany, pomysłowy, porywisty, poszukujący, powściągliwy, pracowity, pracowity jak wół, prężny, produktywny, przebojowy, przedsiębiorczy, przejęty, przemyślny, przygnębiony, raźny, refleksyjny, rezolutny, robotny, rozbudzony, rozgorączkowany, ruchliwy, rześki, rzetelny, rzeźwy, rzutki, samodzielny, silny, skłonny do działania, skoczny, skuteczny, smętny, smutny, społecznik, sprawny, sprężysty, sprytny, stanowczy, sumienny, sztywny, śmiały, towarzyski, twórczy, udzielający, udzielający się, uważny, uwiązany, waleczny, wesoły, wiecznie zajęty, witalny, włączony, wolny, wybuchowy, wydajny, wynalazczy, wytężony, wytrwały, wzmożony, z ikrą, zaabsorbowany, zaaferowany, zaangażowany, zabiegany, zaczepny, zaganiany, zagoniony, zainteresowany, zajęty, zalatany, zamaszysty, zamknięty, zapalony, zapędzony, zapobiegliwy, zapracowany, zaradny, zawadiacki, zdecydowany, zdolny, zmasowany, zmienny, zmyślny, zwinny, żartowniś, żwawy, żywiołowy, żywotny, żywy,

Synonimy słowa aktywny z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» aktywny - np. biznesmen

» aktywny - np. czynny stosunek do życia

» aktywny - np. ruchliwy człowiek

» aktywny - np. ożywiony ruch

» aktywny - np. aktywny organ

» aktywny - np. zarząd, kierownik

» aktywny - np. aktywny pracownik

» aktywny - np. charakter, rozwój

» aktywny - np. samodzielny podróżnik

aktywny:

agresywny, bitny, bojowy, chwacki, czupurny, czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, junacki, napastliwy, ofensywny, operatywny, prężny, przedsiębiorczy, sprężysty, stanowczy, śmiały, waleczny, witalny, zaczepny, zawadiacki, zdecydowany, żywotny,

aktywny:

apatyczny, drażliwy, impulsywny, lękliwy, nerwicowiec, neurotyk, niespokojny, nietowarzyski, otwarty, pesymistyczny, powściągliwy, przygnębiony, refleksyjny, smętny, smutny, sztywny, wesoły, wybuchowy, zamknięty, zmienny,

aktywny:

błyskotliwy, bystrzak, ekstrawertyczny, ekstrawertyk, imprezowicz, optymista, osoba ekstrawertyczna, pomysłowy, towarzyski, żartowniś,

aktywny:

burzliwy, dynamiczny, energiczny, gwałtowny, intensywny, lawinowy, mocny, nieprzytomny, obfity, ofensywny, ostry, prężny, silny, wytężony, wzmożony, zmasowany,

aktywny:

choleryczny,

aktywny:

chwacki, czynny, dynamiczny, dzielny, energiczny,

aktywny: « np. biznesmen »

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny, żywotny,

aktywny:

czynny, dynamiczny, efektywny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pomysłowy, prężny, produktywny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, skuteczny, sprawny, sprężysty, sprytny, twórczy, wydajny, zaangażowany, zaradny,

aktywny:

czynny, pełen energii, pilny, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, kreatywny, mobilny, niespokojny, obrotny, operatywny, pełen energii, pełen inicjatywy, pełen inwencji, pełen werwy, pełen zapału, pomysłowy, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, sprytny, twórczy, zaangażowany, zaradny,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, ofiarny, pilny, wytrwały,

aktywny:

czynny, dynamiczny, działający, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen energii, prężny, przebojowy, rezolutny, rzutki, skuteczny, udzielający się, włączony, żywy,

aktywny:

czynny, działający, ruchliwy, zaangażowany,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pracowity, wiecznie zajęty, zapracowany,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, krwisty, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, ekspansywny, energiczny, fertyczny, kreatywny, niespokojny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, pracowity jak wół, prężny, przedsiębiorczy, robotny, ruchliwy, rzutki, sprężysty, twórczy, zaangażowany, zajęty, zapracowany, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, hoży, krwisty, mobilny, obrotny, ochoczy, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przebojowy, przedsiębiorczy, raźny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, rzutki, sprawny, witalny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny: « np. czynny stosunek do życia »

czynny, dziarski, energiczny, obrotny, ożywiony, pełen inwencji, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zaradny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, energiczny, niespokojny, ożywiony, ruchliwy, rzutki, żywotny,

aktywny:

czynny, dziarski, energiczny, fertyczny, ożywiony, pełen energii, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, podekscytowany, prężny, rozgorączkowany, ruchliwy, rześki, rzeźwy, witalny, żwawy, żywotny,

aktywny:

czynny, dynamiczny, dziarski, energiczny, fertyczny, krwisty, ożywiony, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, porywisty, prężny, ruchliwy, rześki, rzeźwy, skoczny, sprężysty, witalny, zamaszysty, zwinny, żwawy, żywotny, żywy,

aktywny:

czynny, oddany całym sercem, operatywny, przejęty, uważny, zaaferowany, zaangażowany, zainteresowany, zapalony,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, stanowczy, witalny, z ikrą, zdecydowany, żwawy, żywy,

aktywny:

czynny, kreatywny, niespokojny, poszukujący, twórczy,

aktywny: « np. ruchliwy człowiek »

czynny, energiczny, mobilny, obrotny, pełen temperamentu, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, zapobiegliwy, zaradny, żwawy,

aktywny:

czynny, dynamiczny, energiczny, pełen życia, prężny, ruchliwy, żywiołowy,

aktywny:

czynny, gorliwy, obowiązkowy, pełen energii, pilny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany,

aktywny: « np. ożywiony ruch »

czynny, dziarski, energiczny, ożywiony, pełen werwy, ruchliwy, rzutki, żwawy, żywotny,

aktywny: « np. aktywny organ »

czynny, działający, skłonny do działania, zdolny,

aktywny: « np. zarząd, kierownik »

dynamiczny, ekspansywny, energiczny, mobilny, obrotny, ofensywny, operatywny, pełen energii, pełen ikry, pełen inicjatywy, pełen krzepy, pełen temperamentu, pełen werwy, pełen wigoru, pełen zapału, pełen życia, prężny, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, sprężysty, zaangażowany,

aktywny: « np. aktywny pracownik »

dynamiczny, energiczny, inwencji, pełen inicjatywy, pomysłowy, przedsiębiorczy, ruchliwy, rzutki, żywotny,

aktywny:

działacz,

aktywny:

dzielny, energiczny, sprawny,

aktywny: « np. charakter, rozwój »

ekspansywny, eksplozywny, gwałtowny, intensywny, niepohamowany, niepowstrzymany, prężny, sprężysty, wybuchowy, żywiołowy,

aktywny:

energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, rzutki, sprytny, zapobiegliwy, zaradny,

aktywny:

genialny, innowacyjny, intelektualny, koncepcyjny, konstruktywny, kreacyjny, kreatywny, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, przemyślny, twórczy, wynalazczy, zmyślny,

aktywny:

gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, ofiarny, pełen poświęcenia, pilny, pracowity, robotny, rzetelny, sumienny, wytrwały,

aktywny:

ideowiec,

aktywny:

narkotyczny, udzielający,

aktywny:

neurotyczny,

aktywny: « np. samodzielny podróżnik »

niezależny, niezawisły, samodzielny, wolny, zaradny,

aktywny:

pochłonięty, uwiązany, zaabsorbowany, zabiegany, zaganiany, zagoniony, zajęty, zalatany, zapędzony, zapracowany,

aktywny:

rozbudzony,

aktywny:

społecznik,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa aktywny, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa aktywny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa aktywny znajduje się 178 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 44 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „aktywny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „aktywny” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem aktywny:

» Szukaj hasła aktywny w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy słowa aktywny - Synonimy.

» Antonimy dla słowa aktywny - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła aktywny - Słownik krzyżówkowicza.

» Stopniowanie słowa aktywny - Stopniowanie przymiotników online.

» Definicja słowa aktywny - Definicje.


Tagi dla synonimów słowa aktywny: inaczej aktywny, synonimy do wyrazu aktywny, synonimy do słowa aktywny, wyrazy bliskoznaczne do słowa aktywny, inne określenia słowa aktywny.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja synonimów

» Słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt