Dzisiaj Boże Narodzenie!   » Złóż życzenia «

Synonim być Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa być:

bawić, bawić gdzieś, bawić u kogoś, brać udział, być czyimś gościem, być do czegoś, być obecnym, być położonym, być postawionym, być przeznaczonym, być u kogoś w gościnie, być w gościach, być w gościnie, być wśród nas, być wykorzystywanym, bytować, bywać, chadzać, chodzić po świecie, ciągnąć się, cierpieć, cierpieć coś, doświadczać, dulczeć, dziać się, egzystować, egzystować wegetować, figurować, funkcjonować, gościć, istnieć, jawić się, kiblować, krokiem się nie ruszyć, leżeć, mieć, mieć miejsce, mieszkać, mieścić się, należeć do, następować, nazywać, nie ruszać się, nie ruszać się skądś, nosić imię, obracać się, obracać się gdzieś, odbyć się, odbywać się, odczuwać, panować, partycypować, pędzić żywot, podziewać się, pojawiać się, pokutować, pomieszkiwać, popadać, popadać w coś, popasać, posiadać, powinien, pozostawać, prezentować sobą, prowadzić życie, prowadzić żywot, przebiegać, przebywać, przebywać gdzieś, przedstawiać, przemieszkiwać, przepędzać, przesiadywać, przeżywać, rezydować, rosnąć, rozciągać się, rozgrywać się, roztaczać się, siedzieć, siedzieć kamieniem, służyć, spędzać, spędzać czas, spoczywać, stacjonować, stać, stanowić, stawać się, sterczeć, tkwić, toczyć się, trafiać się, trwać, tworzyć, uchodzić za, uczestniczyć, ustawionym, utrzymywać się przy życiu, wegetować, wiekować, wieść życie, wlec życie, wlec żywot, wydarzać się, występować, występować gdzieś, zachodzić, zajmować miejsce, zamieszkiwać, zawierać się, zawierać się w czymś, zdarzać się, znajdować, znajdować się, znajdywać się, zostawać, zwać się, żyć,

Synonimy słowa być z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» być - np. przebywać na wsi

» być - np. być u kogoś w gościnie

» być - np. nie ruszać się

» być - np. gościć u krewnych

» być - np. bawić u kogoś

» być - np. czas za granicą

» być - np. był na zebraniu

» być - np. żelazko służy do prasowania

» być - np. był w szkole

» być - np. gdzie to się znajduje

» być - np. zdjęcie stoi na komodzie

» być - np. nie było cię jeszcze na świecie

» być - np. nie było cię jeszcze na świecie

» być - np. znajdować się w trudnej sytuacji

» być - np. znajdować się w trudnej sytuacji

» być - np. spędzać gdzieś czas

» być - np. jest piękny dzień

» być - np. wartość

» być - np. życie

» być - np. pozostawać w domu

» być - np. pozostawać w domu

» być - np. drzewa oliwne rosną w Grecji

» być - np. w uporze

» być - np. siedzieć w szkole

» być - np. bez pracy

» być - np. na górze

być:

bawić, bytować, bywać, chadzać, gościć, mieszkać, pomieszkiwać, pozostawać, przebywać, przemieszkiwać, przepędzać, rezydować, spędzać, stacjonować, wiekować, znajdować się

być:

bawić, gościć, mieszkać, pomieszkiwać, pozostawać, przebywać, przemieszkiwać, rezydować, stać

być: « np. przebywać na wsi »

bawić, bywać, gościć, obracać się gdzieś, przebywać, spędzać czas, znajdować się

być: « np. być u kogoś w gościnie »

bawić, być w gościach, być w gościnie, gościć, obracać się, podziewać się, popasać, pozostawać, przebywać, przepędzać, siedzieć, stać, sterczeć, tkwić, znajdować się, zostawać

być:

bawić, gościć, kiblować, krokiem się nie ruszyć, mieszkać, pomieszkiwać, pozostawać, przebywać, przemieszkiwać, rezydować, siedzieć, tkwić, wiekować, zostawać

być:

bawić, bytować, egzystować, istnieć, popasać, przebywać, sterczeć, tkwić, trwać, uczestniczyć, znajdować się, żyć

być: « np. nie ruszać się »

bawić, gościć, obracać się, pozostawać, przebywać, siedzieć, spędzać czas, tkwić, trwać, wiekować, zostawać

być:

bawić, gościć, obracać się, pozostawać, przebywać, spędzać, tkwić, zostawać

być: « np. gościć u krewnych »

bawić, bawić gdzieś, bawić u kogoś, być czyimś gościem, być u kogoś w gościnie, bywać, gościć, obracać się, przebywać, spędzać czas, znajdować się

być: « np. bawić u kogoś »

bawić, bywać, gościć, obracać się, pozostawać, przebywać

być: « np. czas za granicą »

bawić, mieszkać, pomieszkiwać, popasać, pozostawać, przebywać, przemieszkiwać, przepędzać, rezydować, spędzać, żyć

być: « np. był na zebraniu »

brać udział, partycypować, uczestniczyć

być: « np. żelazko służy do prasowania »

być do czegoś, być przeznaczonym, być wykorzystywanym, służyć

być: « np. był w szkole »

być obecnym, gościć, leżeć, przebywać, stać, sterczeć, tkwić, znajdować się

być:

być obecnym, przebywać, trwać, znajdować się

być: « np. gdzie to się znajduje »

być położonym, leżeć, mieścić się, występować, występować gdzieś, znajdować się

być: « np. zdjęcie stoi na komodzie »

być postawionym, stać, ustawionym, zajmować miejsce, znajdować się

być:

być wśród nas, chodzić po świecie, egzystować, istnieć, pędzić żywot, prowadzić życie, trwać, utrzymywać się przy życiu, wegetować, wieść życie, żyć

być:

bytować, egzystować, egzystować wegetować, istnieć, pędzić żywot, prowadzić życie, prowadzić żywot, wegetować, wlec życie, wlec żywot, żyć

być:

bytować, egzystować, istnieć, prowadzić żywot, trwać

być: « np. nie było cię jeszcze na świecie »

bytować, bywać, egzystować, gościć, istnieć, mieszkać, pędzić żywot, popasać, prowadzić życie, przebywać, trwać, wegetować, zamieszkiwać, znajdować się, żyć

być: « np. nie było cię jeszcze na świecie »

bytować, egzystować, istnieć, pędzić żywot, utrzymywać się przy życiu, wegetować, żyć

być:

ciągnąć się, leżeć, mieścić się, rozciągać się, roztaczać się, siedzieć, stać, tkwić, występować, występować gdzieś, zawierać się, zawierać się w czymś, znajdować się

być: « np. znajdować się w trudnej sytuacji »

cierpieć, odczuwać, popadać, pozostawać, znajdować się

być: « np. znajdować się w trudnej sytuacji »

cierpieć coś, odczuwać, popadać w coś, pozostawać, znajdować się

być: « np. spędzać gdzieś czas »

doświadczać, przebywać, przeżywać, spędzać, znajdować się

być:

dulczeć, krokiem się nie ruszyć, pokutować, pozostawać, przebywać, przesiadywać, siedzieć kamieniem, tkwić, wiekować

być: « np. jest piękny dzień »

dziać się, mieć miejsce, następować, odbyć się, odbywać się, przebiegać, rozgrywać się, stawać się, toczyć się, trwać, wydarzać się, występować, zachodzić, zdarzać się

być:

egzystować, istnieć, stanowić, znajdować się

być:

egzystować, istnieć, mieć miejsce, tkwić, trafiać się, trwać, wegetować, występować, znajdować się, żyć

być:

figurować, leżeć, mieścić się, przebywać, spoczywać, znajdować się, znajdywać się, żyć

być:

funkcjonować

być:

istnieć, panować, trwać, występować, znajdować się

być:

jawić się, należeć do, pozostawać, stanowić, tworzyć, uchodzić za

być: « np. wartość »

mieć, posiadać, prezentować sobą, przedstawiać, stanowić

być: « np. życie »

mieszkać, przeżywać, spędzać, żyć

być:

nazywać, nosić imię, zwać się

być: « np. pozostawać w domu »

nie ruszać się, pozostawać, przebywać, tkwić, zostawać

być: « np. pozostawać w domu »

nie ruszać się skądś, pozostawać, przebywać gdzieś, tkwić, zostawać

być: « np. drzewa oliwne rosną w Grecji »

pojawiać się, rosnąć, występować, znajdować się

być:

powinien

być: « np. w uporze »

pozostawać, stać, trwać, znajdować się

być: « np. siedzieć w szkole »

pozostawać, przebywać, siedzieć, tkwić, znajdować się

być:

przebywać, znajdować

być: « np. bez pracy »

znajdować się, zostawać

być: « np. na górze »

znajdować się

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa być

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa być znajduje się 119 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 46 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „być” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „być” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem być:

» Szukaj hasła być w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa być: wyrazy bliskoznaczne do słowa być, synonimy do wyrazu być, synonimy do słowa być, inaczej być, inne określenia słowa być.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja słowa synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt