Synonim całkowicie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa całkowicie:

absolutnie, ad finem, akuratnie, bardzo, bez apelacji, bez odwołania, bez reszty, bez wyjątku, bezapelacyjnie, bezgranicznie, bezkompromisowo, bezpowrotnie, bezspornie, bezsprzecznie, bezwarunkowo, bezwyjątkowo, bezwzględnie, biegunowo, całkiem, całościowo, czysto, definitywnie, detalicznie, diametralnie, do cna, do czysta, do dna, do głębi, do gruntu, do imentu, do końca, do nogi, do ostatka, do reszty, do suchej nitki, do szczętu, do szpiku kości, dogłębnie, dokładnie, dokończyć zapinanie, dokumentnie, dopiąć, doskonale, doszczętnie, dość, drobiazgowo, ekstremalnie, generalnie, globalnie, głęboko, gruntownie, het, hetki, idealnie, iment, jednoznacznie, kategorycznie, kompleksowo, kompletnie, krańcowo, łącznie, maksymalnie, mocno, na amen, na cacy, na cołki łeb, na dobre, na fest, na skroś, na stałe, na sto procent, na wskroś, na wy lot, na wylot, na zawsze, naprawdę, niedwuznacznie, nieodwołalnie, nieodwracalnie, nieograniczenie, niepowierzchownie, nieskalanie, nieskazitelnie, nieskończenie, nieubłaganie, obszernie, od a do z, od a do zet, od deski do deski, od początku do końca, od podszewki, ogólnie, ogółem, ostatecznie, pedantycznie, perfekcyjnie, pod każdym względem, potępiać w czambuł, poważnie, prawdziwie, precyzyjnie, przegrać z kretesem, przekonany święcie, przemoknąć do suchej nitki, radykalnie, razem, rdzennie, rygorystycznie, skończenie, skrajnie, skrupulatnie, skutecznie, solidnie, stanowczo, starannie, stuprocentowo, sumarycznie, surowo, szczegółowo, szczerze, szeroko, ściśle, święcie, totalnie, typowo, w całej okazałości, w całej pełni, w całej rozciągłości, w całości, w czambuł, w drebiezgi, w drobny mak, w dużym stopniu, w każdym calu, w najdrobniejszych szczegółach, w najwyższym stopniu, w ogólności, w pełni, w sposób ostateczny, w sumie, w znacznym stopniu, w zupełności, wcale a wcale, wielostronnie, wnikliwie, wniwecz, wprost, wręcz, wszechstronnie, wszystkiego, wybitnie, wyczerpująco, wyłącznie, wystarczająco, z detalami, z gruntu, z korzeniami, z kretesem, zapiąć dokładnie, zasadniczo, zdecydowanie, ze szczegółami, ze szczętem, zgoła, znakomicie, zniszczyć doszczętnie, zupełnie,

Synonimy słowa całkowicie z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» całkowicie - np. całkiem zburzony

» całkowicie - np. czegoś przestrzegać

» całkowicie - np. całkowicie zgodny

» całkowicie - np. bez wyjątków

» całkowicie - np. różnić się

» całkowicie - np. całkowicie oszalał

» całkowicie - np. różny

» całkowicie - np. różnić się

» całkowicie - np. wyczerpany

» całkowicie - np. polski, niemiecki

» całkowicie - np. dopiąć płaszcz

całkowicie: « np. całkiem zburzony »

absolutnie, bez reszty, całkiem, do cna, do gruntu, doszczętnie, kompletnie, totalnie, w pełni, wyłącznie, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, bez wyjątku, definitywnie, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, nieograniczenie, radykalnie, skończenie, stuprocentowo, totalnie, w czambuł, w najwyższym stopniu, z kretesem

całkowicie:

absolutnie, całkiem, naprawdę, prawdziwie, wprost, wręcz, zgoła

całkowicie:

absolutnie, całkiem, diametralnie, doszczętnie, gruntownie, kompletnie, totalnie, wyłącznie, zdecydowanie, zupełnie

całkowicie: « np. czegoś przestrzegać »

absolutnie, bezwzględnie, nieograniczenie, rygorystycznie, stuprocentowo, surowo, ściśle

całkowicie:

absolutnie, bez reszty, całkiem, do cna, do gruntu, do reszty, doszczętnie, kompletnie, na wskroś, pod każdym względem, radykalnie, w zupełności, ze szczętem, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, bezwzględnie, całościowo, totalnie

całkowicie:

absolutnie, bezwarunkowo, całkiem, definitywnie, doskonale, kompletnie, na skroś, na wskroś, skończenie, stuprocentowo, ściśle, święcie, totalnie, w całej pełni, w całej rozciągłości, w zupełności, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, bezspornie, bezsprzecznie, bezwarunkowo, bezwyjątkowo, całkiem, stuprocentowo, w całej pełni, w zupełności, wcale a wcale, zupełnie

całkowicie: « np. całkowicie zgodny »

absolutnie, bez reszty, biegunowo, całkiem, do cna, do czysta, do dna, do reszty, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, krańcowo, na wskroś, skrajnie, w pełni, w zupełności, ze szczętem, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, bezpowrotnie, biegunowo, całkiem, definitywnie, do końca, dokumentnie, doszczętnie, gruntownie, kompletnie, radykalnie, skrajnie, stuprocentowo, totalnie, w pełni, zasadniczo, zupełnie

całkowicie: « np. bez wyjątków »

absolutnie, bez reszty, bezwarunkowo, bezwzględnie, kategorycznie, rygorystycznie, stanowczo, totalnie, w zupełności, zasadniczo, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, całkiem, diametralnie, do głębi, doskonale, gruntownie, kompletnie, na amen, na cacy, na wskroś, pod każdym względem, totalnie, w całości, w każdym calu, w pełni, zdecydowanie, zgoła, zupełnie

całkowicie:

absolutnie, ad finem, bez reszty, całkiem, diametralnie, do gruntu, do imentu, do końca, do ostatka, do reszty, do szpiku kości, dokumentnie, doskonale, gruntownie, het, hetki, kompletnie, maksymalnie, na amen, na cołki łeb, na dobre, na fest, na sto procent, nieskalanie, nieskazitelnie, od a do zet, od deski do deski, od początku do końca, skrajnie, święcie, totalnie, w całej okazałości, w całej pełni, w całej rozciągłości, w całości, w pełni, w zupełności, wyłącznie, z gruntu, zgoła, zupełnie

całkowicie:

akuratnie, bez reszty, całościowo, do głębi, do końca, dogłębnie, drobiazgowo, głęboko, gruntownie, kompletnie, na skroś, na wskroś, niepowierzchownie, obszernie, od a do z, od początku do końca, pedantycznie, precyzyjnie, skrupulatnie, starannie, stuprocentowo, szczegółowo, wnikliwie, wyczerpująco, z detalami, ze szczegółami

całkowicie: « np. różnić się »

bardzo, biegunowo, całkiem, generalnie, kompletnie, poważnie, skrajnie, w znacznym stopniu, zasadniczo, zdecydowanie, znakomicie

całkowicie:

bez apelacji, bez odwołania, bezapelacyjnie, bezpowrotnie, definitywnie, jednoznacznie, na amen, na fest, na stałe, na zawsze, niedwuznacznie, nieodwołalnie, nieodwracalnie, nieubłaganie, ostatecznie, w sposób ostateczny

całkowicie:

bez reszty, do cna, do głębi, do końca, na wskroś, stuprocentowo, w pełni

całkowicie:

bez reszty, bez wyjątku, bezwyjątkowo, całkiem, do suchej nitki, do szczętu, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, na wskroś, na wy lot, na wylot, od a do z, od początku do końca, święcie, totalnie, w czambuł, w pełni, w zupełności, z kretesem, ze szczętem, zupełnie

całkowicie:

bez reszty, całkiem, do cna, do gruntu, do imentu, do ostatka, do szczętu, doszczętnie, kompletnie, na amen, totalnie, w drebiezgi, wniwecz, ze szczętem

całkowicie:

bez reszty, bez wyjątku, całkiem, diametralnie, do gruntu, do imentu, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, na dobre, od a do z, święcie, totalnie, zupełnie

całkowicie:

bez reszty, bez wyjątku, do cna, do czysta, do końca, do ostatka, do reszty, do szczętu, dogłębnie, dokładnie, dokumentnie, drobiazgowo, gruntownie, kompletnie, na amen, na dobre, na skroś, na stałe, na wskroś, na wylot, na zawsze, niepowierzchownie, od a do z, od deski do deski, od początku do końca, pedantycznie, precyzyjnie, radykalnie, solidnie, stuprocentowo, szczegółowo, totalnie, w całej pełni, w całości, wielostronnie, wnikliwie, wszechstronnie, wyczerpująco, ze szczętem

całkowicie: « np. całkowicie oszalał »

bez reszty, bez wyjątku, całkiem, do cna, do gruntu, do imentu, do końca, do ostatka, do reszty, do szczętu, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, na dobre, na wskroś, totalnie, z kretesem, ze szczętem, zupełnie

całkowicie:

bez reszty, bez wyjątku, bezwyjątkowo, całkiem, do szczętu, dokumentnie, kompletnie, na wskroś, na wy lot, na wylot, od a do z, od początku do końca, potępiać w czambuł, przegrać z kretesem, przekonany święcie, przemoknąć do suchej nitki, totalnie, w pełni, w zupełności, ze szczętem, zniszczyć doszczętnie, zupełnie

całkowicie:

bez reszty, bez wyjątku, całkiem, do cna, do czysta, do ostatka, do reszty, do szczętu, dokumentnie, doszczętnie, kompletnie, na amen, na skroś, na wskroś, totalnie, w całości, ze szczętem

całkowicie:

bez reszty, całkiem, do cna, do czysta, do głębi, do końca, do ostatka, do reszty, do szczętu, dokumentnie, doszczętnie, gruntownie, kompletnie, totalnie, w całości, w pełni, w zupełności, ze szczętem

całkowicie:

bez reszty, mocno, stuprocentowo, szczerze, święcie, w całej pełni, w zupełności

całkowicie:

bez reszty, całkiem, do głębi, na skroś, stuprocentowo, w całej pełni, zupełnie

całkowicie:

bezapelacyjnie, bezwarunkowo, definitywnie, kategorycznie, nieodwołalnie, ostatecznie

całkowicie:

bezgranicznie, nieskończenie

całkowicie:

bezkompromisowo, radykalnie

całkowicie:

bezpowrotnie, definitywnie, dogłębnie, gruntownie, kompletnie, na amen, na stałe, na zawsze, nieodwracalnie, radykalnie, skutecznie, stuprocentowo, totalnie, zasadniczo, zdecydowanie

całkowicie:

bezpowrotnie, definitywnie, kompletnie, na amen, na dobre, na zawsze, nieodwołalnie, nieodwracalnie, totalnie, z kretesem

całkowicie:

bezwzględnie, całkiem, stuprocentowo, święcie, w całej pełni, w całej rozciągłości, w zupełności, zupełnie

całkowicie: « np. różny »

biegunowo, całkiem, diametralnie, kompletnie, krańcowo, radykalnie, skrajnie, zasadniczo, zdecydowanie, zgoła, zupełnie

całkowicie: « np. różnić się »

biegunowo, całkiem, diametralnie, ekstremalnie, kompletnie, krańcowo, na skroś, na wskroś, radykalnie, skrajnie, totalnie, zasadniczo, zdecydowanie

całkowicie:

całkiem, całościowo, dokładnie, dokumentnie, doszczętnie, dość, gruntownie, iment, kompletnie, ostatecznie, perfekcyjnie, szczegółowo, wystarczająco, zdecydowanie, zupełnie

całkowicie: « np. wyczerpany »

całkiem, kompletnie, krańcowo, skrajnie, totalnie

całkowicie:

całkiem, dokładnie, dokumentnie, kompletnie, na amen, totalnie, zupełnie

całkowicie:

całościowo, dogłębnie, generalnie, globalnie, gruntownie, kompleksowo, łącznie, ogólnie, szeroko

całkowicie: « np. polski, niemiecki »

czysto, prawdziwie, rdzennie, ściśle, typowo, wybitnie, zupełnie

całkowicie:

detalicznie, do głębi, dogłębnie, dokładnie, dokumentnie, głęboko, gruntownie, na skroś, na wskroś, od początku do końca, szczegółowo, wnikliwie, zupełnie

całkowicie:

do głębi, dogłębnie, dokładnie, gruntownie, na skroś, na wskroś, na wylot, od a do z, od podszewki, w najdrobniejszych szczegółach, z detalami, ze szczegółami

całkowicie: « np. dopiąć płaszcz »

do końca, dokończyć zapinanie, dopiąć, zapiąć dokładnie

całkowicie:

do końca, gruntownie, z korzeniami

całkowicie:

do nogi, do szczętu, doszczętnie, ostatecznie, w drobny mak, wniwecz, zupełnie

całkowicie:

do szpiku kości, dokumentnie, skończenie

całkowicie:

doskonale, idealnie, perfekcyjnie, skończenie, stuprocentowo, totalnie

całkowicie:

dość, szczerze, w pełni

całkowicie:

generalnie, gruntownie, kompletnie, zupełnie

całkowicie:

łącznie, ogółem, razem, sumarycznie, w całości, w ogólności, w pełni, w sumie, wszystkiego, zupełnie

całkowicie:

na amen, na zawsze, zupełnie

całkowicie:

na dobre, w dużym stopniu, w pełni, zupełnie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa całkowicie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa całkowicie znajduje się 167 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „całkowicie” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „całkowicie” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem całkowicie:

» Szukaj hasła całkowicie w Google - Wyszukiwarka Google.

» Rozwiązania do krzyżówki hasła całkowicie - Rozwiązania krzyżówkowe.

» Synonimy do słowa całkowicie - Synonimy.

» Antonim do wyrazu całkowicie - Internetowy słownik antonimów języka polskiego.

» Definicja słowa całkowicie - Słownik znaczeń wyrazów i definicji.


Tagi dla synonimów słowa całkowicie: inaczej całkowicie, synonimy do słowa całkowicie, synonimy do wyrazu całkowicie, wyrazy bliskoznaczne do słowa całkowicie, inne określenia słowa całkowicie.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonim

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt