Synonim chytry Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa chytry:

asekurancki, bałamutny, bezduszny, bezlitosny, bezwzględny, blagierski, błyskotliwy, brutalny, bystry, centusiowski, chciwy, chory na kasę, cwany, cygański, cyniczny, demoniczny, diabelski, diaboliczny, do rzeczy, domyślny, dowcipny, drański, drapieżny, dwulicowy, dziki, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, filuterny, frantowski, geszefciarski, giętki, głodny, inteligentny, interesowny, intrygancki, jaszczurczy, jezuicki, judaszowski, judaszowy, kalkulatorski, kazuistyczny, kłamliwy, kombinatorski, konformistyczny, krętacki, kunktatorski, kuty na cztery nogi, lisi, lotny, łachudrowaty, łajdacki, łakomy, łapczywy, łasy, łebski, łepski, łgarski, łotrowski, machiaweliczny, machiawelski, makiaweliczny, makiawelski, manipulatorski, matacki, materialistyczny, mądry, mistyfikacyjny, mistyfikatorski, myślący, nadmiernie oszczędny, nie w ciemię bity, niecny, niegłupi, niekiepski, nienasycony, nienażarty, nieprzyjazny, niesyty, nieszczery, nieszlachetny, nieufny, niewyżyty, niezaspokojony, nikczemny, obłudny, obrotny, okrutny, operatywny, ostrożny, oszukańczy, parszywy, pazerny, pełen inwencji, perfidny, pies na coś, podchwytliwy, podły, podstępny, pomysłowy, pożądliwy, przebiegły, przemyślny, przewrotny, przytomny, rezolutny, rozumny, sensowny, skąpy, sofistyczny, sparszywiały, spekulancki, spragniony, sprytny, surowy, szachrajski, szalbierczy, szalbierski, szatański, szczwany, szkaradny, szpakami karmiony, szubrawy, szujowaty, szyderczy, świniowaty, świński, układny, unikowy, wężowy, wilczy, wredny, wycwaniony, wykrętny, wyrachowany, wyrafinowany, z głową, z polotem, z sensem, z wyobraźnią, zaborczy, zachłanny, zakłamany, załgany, zaradny, zdolny, zdradliwy, zdradziecki, zimny, złakniony, złośliwy, zły, zmyślny, znikczemniały, zręczny, żarłoczny, żądny, żmijowaty,

Synonimy słowa chytry z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» chytry - np. polityk

» chytry - np. osoba

» chytry - np. pomysłowo zrobiony

» chytry - np. zbyt oszczędny

» chytry - np. wrażeń

» chytry - np. skąpy człowiek

» chytry - np. chciwy zysków

» chytry - np. chytry na pieniądze

» chytry - np. chytry lisek

» chytry - np. chytry plan

» chytry - np. zręczny negocjator

» chytry - np. podstęp, fortel

chytry: « np. polityk »

asekurancki, giętki, interesowny, kalkulatorski, konformistyczny, kunktatorski, ostrożny, przebiegły, sprytny, szczwany, wycwaniony, wyrachowany, zimny, zręczny

chytry:

bałamutny, cyniczny, diaboliczny, dwulicowy, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, jezuicki, judaszowski, judaszowy, makiaweliczny, makiawelski, mistyfikatorski, nieszczery, nieszlachetny, nikczemny, obłudny, perfidny, podstępny, przebiegły, przewrotny, szatański, szubrawy, wyrachowany

chytry: « np. osoba »

bałamutny, blagierski, cygański, diaboliczny, dwulicowy, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, jaszczurczy, jezuicki, judaszowski, judaszowy, kłamliwy, kombinatorski, krętacki, lisi, łachudrowaty, łgarski, makiaweliczny, makiawelski, nieszczery, obłudny, oszukańczy, perfidny, podchwytliwy, podstępny, przebiegły, przewrotny, sofistyczny, szalbierczy, szalbierski, szatański, szujowaty, wężowy, wykrętny, zakłamany, załgany, zdradziecki, żmijowaty

chytry:

bałamutny, cyniczny, demoniczny, diabelski, diaboliczny, drański, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, jaszczurczy, judaszowski, kłamliwy, łachudrowaty, łajdacki, łotrowski, makiaweliczny, niecny, nieprzyjazny, nieszczery, nikczemny, obłudny, oszukańczy, parszywy, perfidny, podły, podstępny, przebiegły, przewrotny, szalbierczy, szatański, szujowaty, szyderczy, świński, wężowy, wredny, złośliwy, żmijowaty

chytry:

bałamutny, cwany, cyniczny, diaboliczny, dwulicowy, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, jaszczurczy, kalkulatorski, kłamliwy, krętacki, lisi, makiaweliczny, makiawelski, mistyfikacyjny, mistyfikatorski, nieszczery, obłudny, perfidny, podchwytliwy, podstępny, przebiegły, przewrotny, szatański, szczwany, wężowy, wilczy, wycwaniony, wyrachowany, zdradziecki, żmijowaty

chytry:

bezduszny, bezlitosny, bezwzględny, brutalny, drapieżny, dziki, lisi, okrutny, podstępny, przebiegły, surowy, wilczy, zły

chytry:

błyskotliwy, bystry, cwany, kuty na cztery nogi, mądry, myślący, pomysłowy, przebiegły, sprytny, szczwany, zdolny

chytry:

błyskotliwy, bystry, inteligentny, łebski, mądry, niegłupi, operatywny, przebiegły, przemyślny, przytomny, rezolutny, rozumny, sensowny, sprytny, z głową, zaradny, zmyślny, zręczny

chytry: « np. pomysłowo zrobiony »

błyskotliwy, bystry, cwany, inteligentny, kuty na cztery nogi, łebski, nie w ciemię bity, obrotny, operatywny, pomysłowy, przebiegły, przemyślny, rezolutny, sprytny, szczwany, szpakami karmiony, wyrachowany, z głową, zaradny, zmyślny, zręczny

chytry:

bystry, do rzeczy, domyślny, inteligentny, lotny, łebski, łepski, mądry, nie w ciemię bity, niegłupi, pomysłowy, przemyślny, przytomny, rezolutny, rozumny, sprytny, z głową, z polotem, z sensem, z wyobraźnią, zdolny, zmyślny, zręczny

chytry: « np. zbyt oszczędny »

centusiowski, chciwy, materialistyczny, skąpy, zachłanny

chytry: « np. wrażeń »

centusiowski, chciwy, chory na kasę, głodny, interesowny, łakomy, łapczywy, łasy, nienasycony, nienażarty, niesyty, niezaspokojony, pazerny, pies na coś, pożądliwy, skąpy, spragniony, zaborczy, zachłanny, złakniony, żarłoczny, żądny

chytry: « np. skąpy człowiek »

chciwy, nadmiernie oszczędny, pazerny, skąpy, zachłanny

chytry: « np. chciwy zysków »

chciwy, interesowny, pazerny, skąpy, wyrachowany, zachłanny

chytry: « np. chytry na pieniądze »

chciwy, głodny, łakomy, łapczywy, łasy, nienasycony, niesyty, pazerny, pożądliwy, zachłanny, żądny

chytry:

chciwy, głodny, łakomy, łapczywy, łasy, nienasycony, niesyty, niewyżyty, niezaspokojony, pazerny, pies na coś, spragniony, zachłanny, żądny

chytry:

cwany, kuty na cztery nogi, nieufny, przebiegły, sprytny, szczwany

chytry:

cwany, diaboliczny, frantowski, jaszczurczy, judaszowski, judaszowy, kombinatorski, kuty na cztery nogi, lisi, makiaweliczny, makiawelski, manipulatorski, perfidny, podchwytliwy, podstępny, przebiegły, przewrotny, przytomny, sprytny, szczwany, szpakami karmiony, wężowy, wilczy, wycwaniony, wykrętny, wyrachowany, zręczny, żmijowaty

chytry:

cwany, filuterny, frantowski, machiaweliczny, makiaweliczny, obłudny, perfidny, podstępny, pomysłowy, przebiegły, przewrotny, sprytny, szalbierski, szpakami karmiony

chytry:

cwany, geszefciarski, kombinatorski, kuty na cztery nogi, lisi, manipulatorski, matacki, przebiegły, spekulancki, sprytny, szachrajski, szczwany, unikowy, wycwaniony, zręczny

chytry: « np. chytry lisek »

cwany, fałszywy, podstępny, przebiegły, sprytny, szczwany, zdradziecki

chytry:

cyniczny, diaboliczny, fałszywy, intrygancki, jaszczurczy, lisi, makiaweliczny, makiawelski, niecny, nikczemny, perfidny, podły, podstępny, przebiegły, przewrotny, szatański, szkaradny, szubrawy, wężowy, wredny, znikczemniały, żmijowaty

chytry:

cyniczny, machiaweliczny, makiaweliczny, obłudny, perfidny, podstępny, przebiegły, przewrotny

chytry:

cyniczny, diabelski, diaboliczny, fałszywy, faryzejski, faryzeuszowski, jaszczurczy, judaszowski, judaszowy, kłamliwy, makiaweliczny, makiawelski, nieszczery, nikczemny, obłudny, oszukańczy, parszywy, perfidny, podły, podstępny, przebiegły, przewrotny, sparszywiały, szalbierczy, szatański, szyderczy, świniowaty, świński, wężowy, wredny, złośliwy, znikczemniały, żmijowaty

chytry: « np. chytry plan »

dowcipny, pomysłowy, sprytny, wyrafinowany

chytry:

fałszywy, judaszowy, obłudny, podstępny, przebiegły, zdradliwy, zdradziecki

chytry:

kazuistyczny, kombinatorski, manipulatorski, matacki, nieszczery, przebiegły, sofistyczny

chytry:

machiawelski, makiawelski, obłudny, podstępny, przewrotny, wyrachowany

chytry: « np. zręczny negocjator »

mądry, pomysłowy, przebiegły, przemyślny, sprytny, układny, zręczny

chytry:

niekiepski

chytry:

pełen inwencji, pomysłowy, przebiegły, sprytny, zaradny, zręczny

chytry: « np. podstęp, fortel »

podstępny, przebiegły, przemyślny, sprytny, szczwany, zręczny

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa chytry

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa chytry znajduje się 158 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 32 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „chytry” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „chytry” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem chytry:

» Szukaj hasła chytry w Google - Wyszukiwarka Google.

» Stopniowanie słowa chytry - Stopniowanie.

» Wyrazy bliskoznaczne dla chytry - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Odpowiedzi do krzyżówki dla hasła chytry - Hasła do krzyżówek.

» Antonim dla wyrazu chytry - Słownik wyrazów przeciwstawnych i antonimów.

» Definicja wyrazu chytry - Słownik znaczeń wyrazów i definicji.


Tagi dla synonimów słowa chytry: synonimy do słowa chytry, inaczej chytry, inne określenia słowa chytry, wyrazy bliskoznaczne do słowa chytry, synonimy do wyrazu chytry.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są synonimy

» Definicja synonim

» Słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt