Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim czysty Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa czysty:

absolutny, aseptyczny, ażurowy, bez dodatków, bez domieszek, bez domieszki, bez grzechu, bez skazy, bez skazy i zmazy, bez szmerów, bez upiększeń, bez uzupełnień, bez winy, bez zabrudzeń, bez zarzutu, bez zmazy, bezapelacyjny, bezbarwny, bezbłędny, bezdeszczowy, bezdyskusyjny, bezgrzeszny, bezsporny, bezsprzeczny, bezstronny, bezwarunkowy, bezwzględny, biały, błyszczący, Bogu ducha winien, Bogu ducha winny, całą gębą, całkowity, cały, cenzuralny, chędogi, ciepły, cnotliwy, cny, co się zowie, czysty jak diament, czysty jak kryształ, czysty soczysta zieleń, czyściuchny, czyściuteńki, czyściutki, czytelny, definitywny, diametralny, dobitny, dobroduszny, dobrotliwy, dobry, dobrze widoczny, dobrze zbudowany, domyty, donośny, doskonały, dosłowny, dostrzegalny, duchowy, dziewiczy, dźwięczny, estetyczny, etyczny, ewidentny, fair, foremny, geometryczny, godny zaufania, gruntowny, harmonijny, higieniczny, idealistyczny, idealny, intensywny, jałowy, jaskrawy, jasny, jednolity, jednoraki, jednorodny, jednoznaczny, klarowny, kompletny, kontrastowy, krystaliczny, kryształowy, kształtny, kulturalny, lojalny, lśniący, ładny, łatwo dostrzegalny, melodyjny, miłosierny, miły dla oczu, mocny, moralny, mosiężny, nagi, najwyższej próby, namacalny, naturalny, niczym niezmącony, nie skażony, nie zachrypnięty, niekolorowy, niekwestionowany, nienaganny, nieograniczony, niepodrobiony, niepodważalny, niepokalany, nieposzlakowany, nieprzekupny, nierozcieńczony, nieskalany, nieskazitelny, nieskażony, nieskorumpowany, niesplamiony, niesprzedajny, nietknięty, nieuprzedzony, nieużywany, niewątpliwy, niewinny, niezabrudzony, niezadłużony, niezakłamany, niezakłócony, niezamglony, niezanieczyszczony, niezatarty, niezbrukany, niezepsuty, niezmącony, niezmieszany, niezniekształcony, niezróżnicowany, obyczajny, oczyszczony, oczywisty, odczuwalny, ostry, panieński, pełny, perfekcyjny, pesymista wyraźny, pewny, pierwszej klasy, pierwszej wody, piękny, platoniczny, po kąpieli, pogodny, porządny, posprzątany, pozadyskusyjny, prawdomówny, prawdziwy, prawidłowy, prawy, prometeiczny, prometejski, proporcjonalny, prostolinijny, pruderyjny, przeczysty, przejrzysty, przeświecający, prześwietny, prześwitujący, przezacny, przezroczysty, przeźroczysty, przyjemny, przyjemny dla ucha, przyzwoity, rasowy, regularny, rozpoznawalny, równomierny, rycerski, schludny, silny, skończony, skromny, słoneczny, soczysty, spiżowy, sprawdzalny, sprawiedliwy, srebrny, srebrzysty, sterylny, stosowny, stuprocentowy, symetryczny, szczery, szlachetny, ścisły, śpiewny, świetlany, świetny, świeży, totalny, uchwytny, uczciwy, uderzający, ujednolicony, umyty, uporządkowany, urodzony, utrzymany w porządku, w całym tego słowa znaczeniu, w pełnym tego słowa znaczeniu, wiarygodny, widoczny, widomy, woda źródlana, wolny od domieszek, wolny od obcych wpływów, wolny od zanieczyszczeń, wstydliwy, wściekły, wychuchany, wyczuwalny, wyczyszczony, wyjałowiony, wylizany, wymuskany, wymyty, wypielęgnowany, wypracowany, wyprany, wyrazisty, wyraźny, wysoki, wysprzątany, wyszorowany, wzniosły, wzorowy, zacny, zadbany, zaprzysięgły, zauważalny, zawołany, zbożny, zdecydowany, zdeklarowany, zdrowy, zgodny z regułami, zgrabny, zharmonizowany, zmyty, zrozumiały, zupełny, zwarty, źródlana, żywy

Synonimy słowa czysty z podziałem na grupy znaczeniowe:

czysty: « np. czysty przypadek »

absolutny, całkowity, niewątpliwy, oczywisty, prawdziwy, zupełny

czysty: « np. przypadek, nonsens »

absolutny, bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, niepodważalny, niewątpliwy, oczywisty, pozadyskusyjny, prawdziwy, stuprocentowy, zupełny

czysty:

absolutny, bezwzględny, całą gębą, całkowity, cały, diametralny, kompletny, pełny, skończony, stuprocentowy, ścisły, totalny, zupełny

czysty:

absolutny, bezwarunkowy, całą gębą, całkowity, co się zowie, definitywny, doskonały, gruntowny, kompletny, najwyższej próby, niekwestionowany, nieograniczony, pełny, pierwszej klasy, pierwszej wody, skończony, stuprocentowy, ścisły, totalny, urodzony, w całym tego słowa znaczeniu, w pełnym tego słowa znaczeniu, zawołany

czysty: « np. czysty opatrunek »

aseptyczny, higieniczny, jałowy, sterylny, wyjałowiony

czysty:

ażurowy, bez skazy, klarowny, krystaliczny, kryształowy, niczym niezmącony, nieskażony, niezamglony, przeczysty, przejrzysty, przeświecający, prześwitujący, przezroczysty

czysty:

bez dodatków, bez upiększeń, bez uzupełnień, nagi

czysty: « np. czysta woda »

bez domieszek, klarowny, niezmieszany

czysty:

bez domieszki, nieskazitelny, nieskażony

czysty: « np. nieskazitelna biel śniegu »

bez domieszki, doskonały, idealny, nie skażony, nieskazitelny

czysty:

bez domieszki, harmonijny, jednolity, jednoraki, jednorodny, niezróżnicowany, ujednolicony, zwarty

czysty:

bez domieszki, jednolity, jednorodny, niezróżnicowany, ujednolicony, zharmonizowany

czysty:

bez grzechu, cnotliwy, dziewiczy, niepokalany, nieskalany, nietknięty, niewinny, panieński

czysty:

bez grzechu, bezgrzeszny, niewinny

czysty: « np. cnotliwe myśli »

bez skazy, bezgrzeszny, cnotliwy, niepokalany, niewinny, obyczajny, pruderyjny, przyzwoity, skromny, wstydliwy

czysty: « np. niewinne dziecko, czysta dziewczyna »

bez skazy, bez winy, bez zmazy, bezgrzeszny, Bogu ducha winny, cnotliwy, cny, czysty jak diament, czysty jak kryształ, dziewiczy, niepokalany, nieskalany, niewinny, niezbrukany, przeczysty, uczciwy

czysty:

bez skazy, klarowny, krystaliczny, kryształowy, niczym niezmącony, nieskażony, niezamglony, przeczysty, przejrzysty, przeźroczysty

czysty:

bez skazy i zmazy, bez zarzutu, niepokalany, nieposzlakowany, nieskazitelny, niezbrukany, wzorowy

czysty: « np. o głosie, o dźwięku »

bez szmerów, doskonały, dźwięczny, harmonijny, jasny, nie zachrypnięty, piękny, wyraźny

czysty: « np. czysta dziewczyna »

bez winy, bezgrzeszny, dziewiczy, niepokalany, nieskalany, niewinny, skromny

czysty: « np. dbający o porządek »

bez zabrudzeń, estetyczny, ładny, miły dla oczu, porządny, schludny, uporządkowany, utrzymany w porządku, zadbany

czysty:

bezapelacyjny, bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, dostrzegalny, ewidentny, namacalny, niewątpliwy, pesymista wyraźny, uderzający, widoczny, widomy, wyczuwalny, zaprzysięgły, zauważalny, zdecydowany, zdeklarowany

czysty:

bezbarwny, lśniący, przezroczysty, woda źródlana, źródlana

czysty:

bezbarwny, biały, niekolorowy, przezroczysty

czysty:

bezbłędny, doskonały, idealny, najwyższej próby, nienaganny, nieskazitelny, nieskażony, niezanieczyszczony, perfekcyjny, pierwszej klasy, pierwszej wody, przeczysty, wolny od zanieczyszczeń, wzorowy

czysty: « np. dzień »

bezdeszczowy, ciepły, jasny, pogodny, słoneczny

czysty: « np. postępek, zamiar »

bezgrzeszny, cnotliwy, etyczny, fair, kryształowy, lojalny, moralny, nieskazitelny, nieskorumpowany, niesprzedajny, porządny, prawdomówny, prawy, prostolinijny, przeczysty, przezacny, przyzwoity, sprawiedliwy, szlachetny, świetlany, uczciwy, wiarygodny, zacny, zdrowy

czysty:

bezgrzeszny, cenzuralny, cnotliwy, etyczny, kulturalny, moralny, nienaganny, obyczajny, porządny, przyzwoity, skromny, stosowny

czysty:

bezgrzeszny, cnotliwy, cny, etyczny, moralny, niepokalany, nieposzlakowany, nieprzekupny, nieskalany, nieskorumpowany, niewinny, porządny, prawy, przezacny, przyzwoity, szlachetny, świetlany, uczciwy, zacny, zdrowy

czysty: « np. zasady, czyste zamiary »

bezgrzeszny, cenzuralny, cnotliwy, etyczny, fair, kryształowy, moralny, niezakłamany, obyczajny, porządny, prawy, przezacny, przyzwoity, rycerski, sprawiedliwy, szlachetny, uczciwy, zacny, zdrowy

czysty:

bezgrzeszny, cnotliwy, cny, etyczny, moralny, niewinny, obyczajny, prawy, przeczysty, przezacny, przyzwoity, uczciwy, zacny

czysty: « np. zarobek »

bezgrzeszny, cnotliwy, dobroduszny, dobrotliwy, dobry, etyczny, idealistyczny, kryształowy, miłosierny, moralny, nieskazitelny, porządny, prawy, prometeiczny, prometejski, prostolinijny, przeczysty, przezacny, przyzwoity, rycerski, sprawiedliwy, szlachetny, świetlany, uczciwy, wzniosły, zacny, zbożny, zdrowy

czysty:

bezstronny, fair, lojalny, moralny, nieuprzedzony, prawy, rycerski, sprawiedliwy, uczciwy

czysty:

błyszczący

czysty:

Bogu ducha winien, niewinny, oczyszczony

czysty: « np. utrzymany w czystości »

chędogi, czyściuchny, czyściuteńki, czyściutki, higieniczny, lśniący, niepokalany, nieskazitelny, niezabrudzony, niezbrukany, porządny, schludny, sterylny, wolny od zanieczyszczeń, wychuchany, wylizany, wymuskany, wypielęgnowany, zadbany

czysty:

cnotliwy, nieskalany, niewinny, pruderyjny, skromny, wstydliwy

czysty:

czysty soczysta zieleń, dobitny, jasny, soczysty, wyraźny

czysty: « np. zapach »

czytelny, dostrzegalny, mocny, namacalny, odczuwalny, rozpoznawalny, sprawdzalny, uchwytny, widoczny, wyczuwalny, wyraźny, zauważalny

czysty: « np. zdjęcie, kolor »

czytelny, klarowny, kontrastowy, ostry, przejrzysty, wściekły, wyrazisty, wyraźny, zdecydowany

czysty:

czytelny, regularny, wyrazisty, wyraźny

czysty: « np. głos »

dobitny, klarowny, mocny, pełny, pewny, silny, soczysty, wyrazisty, wyraźny

czysty:

dobrze widoczny, dosłowny, jasny, jednoznaczny, łatwo dostrzegalny, oczywisty, wyraźny, zrozumiały

czysty: « np. kryształ »

dobrze zbudowany, foremny, geometryczny, harmonijny, kształtny, prawidłowy, proporcjonalny, regularny, równomierny, symetryczny, zgrabny

czysty:

domyty, oczyszczony, umyty, wyczyszczony, wymyty, wyszorowany, zmyty

czysty: « np. o dźwięku, o głosie »

donośny, dźwięczny, harmonijny, klarowny, kryształowy, mosiężny, przyjemny dla ucha, spiżowy, srebrny, srebrzysty

czysty: « np. czysty profil »

doskonały, estetyczny, idealny, nienaganny, regularny, wyrazisty

czysty: « np. miłość »

duchowy, platoniczny

czysty:

dziewiczy, nieskalany, niezabrudzony, świeży

czysty:

dźwięczny, harmonijny, ładny, melodyjny, przyjemny, przyjemny dla ucha, śpiewny

czysty: « np. dźwięczny śpiew »

dźwięczny, harmonijny, melodyjny, przyjemny, silny, srebrny, srebrzysty, śpiewny

czysty: « np. o głosie, o dźwięku »

dźwięczny, jasny, klarowny, wysoki

czysty: « np. czysty ubiór »

estetyczny, nieskazitelny, niezabrudzony, oczyszczony, schludny, wolny od zanieczyszczeń, wysprzątany, zadbany

czysty:

godny zaufania, kryształowy, nieposzlakowany, nieprzekupny, nieskorumpowany, niesprzedajny, prawy, uczciwy

czysty:

higieniczny, sterylny, zdrowy

czysty:

idealny, kryształowy, nieskazitelny, prawy, przeczysty, prześwietny, przezacny, szlachetny, świetlany, świetny, wzorowy, zacny

czysty:

idealny, kształtny, wypracowany, wyrazisty, wzorowy

czysty: « np. kolory »

intensywny, jaskrawy, jasny, klarowny, soczysty, wyrazisty, wyraźny, żywy

czysty:

jasny, klarowny, oczyszczony, przezroczysty

czysty: « np. czyste niebo »

jasny, krystaliczny, przejrzysty, przezroczysty

czysty:

jasny, przejrzysty, prześwitujący, przezroczysty, wyrazisty

czysty: « np. szczere złoto »

jednolity, niepodrobiony, prawdziwy, szczery

czysty: « np. powietrze, woda »

klarowny, krystaliczny, kryształowy, niczym niezmącony, ostry, przejrzysty, przezroczysty

czysty: « np. niebo, kolor »

klarowny, krystaliczny, kryształowy, niezamglony, niezmącony, ostry, przejrzysty, przezroczysty, żywy

czysty: « np. czyste powietrze »

naturalny, nieskażony, niezepsuty, zdrowy

czysty:

niepokalany, nieposzlakowany, nieskalany, nieskazitelny, niesplamiony, niezabrudzony, niezbrukany

czysty: « np. alkohol »

nierozcieńczony

czysty: « np. bez domieszek »

nieskażony, niezbrukany, niezmieszany, rasowy, wolny od obcych wpływów

czysty:

nieużywany, świeży

czysty:

niezabrudzony, niezanieczyszczony

czysty:

niezadłużony

czysty:

niezakłócony, niezatarty, prawidłowy, wyraźny

czysty:

niezamglony, niezatarty, przejrzysty, przezroczysty

czysty:

niezniekształcony, wolny od domieszek

czysty:

oczyszczony, posprzątany, schludny, umyty, wysprzątany

czysty:

po kąpieli, schludny, umyty, wymyty

czysty:

sprawiedliwy, uczciwy, zgodny z regułami

czysty:

wyczyszczony, wyprany, wysprzątany


Słownik synonimów do słowa czysty

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa czysty znajdują się 262 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 78 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „czysty” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„czysty” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem czysty:


Tagi dla synonimów słowa czysty: inne określenia słowa czysty, inaczej czysty, wyrazy bliskoznaczne do słowa czysty, synonimy do wyrazu czysty, synonimy do słowa czysty.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt