Synonim dążyć Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa dążyć:

apetyt, aspirować, aspirować do czegoś, awansować, baczyć, biec, biegać, biegnąć, brnąć, celować, chcieć, chodzić, chodzić za czymś, chorować, chorować na coś, ciągnąć, ciążyć ku, cwałować, człapać, czynić, czynić starania, dążyć do czegoś, dążyć dokądś, dbać, dobijać się, dokładać starań, domagać się, dopominać się, dopominać się czegoś, dopominać się o coś, drałować, dreptać, ewakuować się, galopować, gazować, gnać, gonić, gonić co sił w nogach, gonić za czymś, grzać, iść, iść noga za nogą, iść z wiatrem w zawody, jechać, kierować dokądś swoje kroki, kierować się, kierować się do, kierować się ku, kierować się ku czemuś, kłopotać, kłusować, kołatać się, kręcić się, kręcić się koło czegoś, kroczyć, krzątać się wokół czegoś, kursować, kuśtykać, kwapić się, lecieć, lecieć na coś, lecieć na kogoś, lecieć z wywieszonym jęzorem, lecieć z wywieszonym językiem, leźć, łaknąć, łakomić się, łaszczyć się, łaszczyć się na coś, łazęgować, łazić, łazikować, maszerować, mieć chęć, mieć chrapkę, mieć coś na celu, mieć intencję, mieć na celu, mieć na celu coś, mieć na coś apetyt, mieć na coś chęć, mieć na coś chrapkę, mieć na coś ochotę, mieć ochotę, mieć tendencję, mieć zamiar, mknąć, napinać, obchodzić, odczuwać potrzebę, odczuwać potrzebę czegoś, odczuwać pragnienie, odczuwać pragnienie czegoś, osiągać, ostrzyć sobie zęby, ostrzyć sobie zęby na coś, palić się, palić się do czegoś, pchać się, pedałować, pędzić co tchu, pędzić jak wiatr, pędzić na łeb na szyję, piąć się, planować, planować coś zrobić, płynąć, podążać, podejmować starania, podejmować wysiłki, pokusić, pospieszać, postępować, posuwać, posuwać się, poszukiwać, pośpieszać, pozyskiwać, pożądać, pragnąć, próbować, próby, pruć, przebierać nogami, przeciągać, przeć, przeć ku czemuś, przedsiębrać, przejmować się, przemierzać, przemieszczać się, przenosić się, przesuwać się, przodować, przykładać się, przykładać się do czegoś, rozciągać, rozglądać, rozglądać się, ruszać się, rwać, rwać się, rwać się do czegoś, sadzić, sięgać, skierowywać się, skłaniać, skłaniać się, smarować, spacerować, spieszyć, starać, starać się, starać się o coś, stawać z wiatrem w zawody, stawiać kroki, stawiać sobie za cel, stawiać za cel, stąpać, sunąć, szorować, szukać, szurać, śmigać, śpieszyć, tańczyć koło czegoś, tarabanić się, taszczyć się, telepać się, toczyć się, troszczyć się, truchtać, tupać, tuptać, ubiegać, ubiegać się, udawać się, uganiać, uganiać się, unosić się, upominać się, usiłować, usiłować coś zrobić, walczyć, walić, wędrować, wlec się, wojować, wstępować, wstępować gdzieś, wybierać się, wyciągać nogi, wyjeżdżać, wypatrywać, wyprawiać się, wyruszać, wyrywać, wysilać się, zabiegać, zabiegać o coś, zabierać się, zaiwaniać, zależeć, zamierzać, zasuwać, zdążać, zdążać do czegoś, zdobywać, zmierzać, zmierzać do czegoś, zmierzać dokądś, zwracać kroki, zwracać kroki dokądś, zwracać się, żądać, życzyć sobie,

Synonimy słowa dążyć z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» dążyć - np. na kogoś, na coś

» dążyć - np. zabiegał o stanowisko

» dążyć - np. zabiegał o stanowisko

» dążyć - np. na wyższe stanowisko

» dążyć - np. do przejęcia władzy

» dążyć - np. zależy mu na awansie

» dążyć - np. starać się o posadę

» dążyć - np. ptaki ciągną do ciepłych krajów

» dążyć - np. starać się w pracy, próbować coś zrobić

» dążyć - np. walczyć o podwyżkę

» dążyć - np. za kimś, za czymś

» dążyć - np. do zdobycia władzy

» dążyć - np. dążyć do celu

» dążyć - np. dążyć do celu

» dążyć - np. udawać się gdzieś

» dążyć - np. iść do domu

» dążyć - np. dążyć do szczęścia

» dążyć - np. dążyć do szczęścia

» dążyć - np. sięgać po zwycięstwo

» dążyć - np. szukać ukojenia

dążyć:

apetyt, chcieć, chorować na coś, domagać się, dopominać się czegoś, lecieć na coś, lecieć na kogoś, łaknąć, łakomić się, łaszczyć się na coś, mieć chęć, mieć chrapkę, mieć intencję, mieć ochotę, mieć zamiar, odczuwać potrzebę czegoś, odczuwać pragnienie czegoś, ostrzyć sobie zęby na coś, palić się do czegoś, planować coś zrobić, pożądać, pragnąć, rwać się do czegoś, zamierzać, żądać, życzyć sobie

dążyć: « np. na kogoś, na coś »

apetyt, chcieć, chorować, domagać się, dopominać się, lecieć, łaknąć, łakomić się, łaszczyć się, mieć chęć, mieć chrapkę, mieć intencję, mieć ochotę, mieć zamiar, odczuwać potrzebę, odczuwać pragnienie, ostrzyć sobie zęby, palić się, planować, pożądać, pragnąć, rwać się, zamierzać, żądać, życzyć sobie

dążyć: « np. zabiegał o stanowisko »

aspirować, chodzić, dopominać się, kręcić się, starać się, ubiegać się, zabiegać

dążyć:

aspirować, czynić starania, podejmować starania, starać się, ubiegać się, zabiegać

dążyć:

aspirować, chodzić za czymś, czynić starania, dobijać się, sięgać, starać się, ubiegać się, zabiegać

dążyć: « np. zabiegał o stanowisko »

aspirować do czegoś, chodzić, dopominać się o coś, kręcić się koło czegoś, starać się, ubiegać się, zabiegać

dążyć: « np. na wyższe stanowisko »

awansować, piąć się, przeć, zmierzać

dążyć:

baczyć, dbać, kłopotać, pokusić, pozyskiwać, starać, ubiegać

dążyć:

biec, biegnąć, cwałować, drałować, galopować, gazować, gnać, gonić co sił w nogach, grzać, iść z wiatrem w zawody, kłusować, lecieć, lecieć z wywieszonym jęzorem, lecieć z wywieszonym językiem, mknąć, pędzić co tchu, pędzić jak wiatr, pędzić na łeb na szyję, podążać, pospieszać, pośpieszać, pruć, sadzić, smarować, stawać z wiatrem w zawody, sunąć, śmigać, śpieszyć, truchtać, walić, wyciągać nogi, wyrywać, zaiwaniać, zasuwać, zdążać, zmierzać

dążyć:

biec, biegnąć, ciągnąć, drałować, gazować, gnać, gonić, grzać, iść, jechać, lecieć, mknąć, pędzić co tchu, pędzić jak wiatr, pędzić na łeb na szyję, podążać, pośpieszać, przeciągać, rwać, sadzić, smarować, sunąć, szorować, szurać, śmigać, śpieszyć, walić, wyciągać nogi, wyrywać, zaiwaniać, zasuwać, zdążać, zmierzać

dążyć:

biec, ciągnąć, iść, jechać, lecieć, mknąć, płynąć, podążać, posuwać się, pośpieszać, przeciągać, przemieszczać się, przesuwać się, sunąć, śpieszyć, walić, zdążać, zmierzać

dążyć:

biegać, uganiać

dążyć:

brnąć, chodzić, człapać, drałować, dreptać, ewakuować się, iść, iść noga za nogą, kierować się, kołatać się, kroczyć, kursować, kuśtykać, leźć, łazęgować, łazić, łazikować, maszerować, pedałować, podążać, posuwać, posuwać się, przebierać nogami, przemieszczać się, przenosić się, ruszać się, skierowywać się, spacerować, stawiać kroki, stąpać, śpieszyć, tarabanić się, taszczyć się, telepać się, toczyć się, tupać, tuptać, udawać się, wędrować, wlec się, zabierać się, zdążać, zmierzać

dążyć:

celować, przodować

dążyć: « np. do przejęcia władzy »

chcieć, kwapić się, mieć coś na celu, mieć na coś apetyt, mieć na coś chęć, mieć na coś chrapkę, mieć na coś ochotę, pchać się, pragnąć, skłaniać się, starać się, zdążać, zmierzać

dążyć: « np. zależy mu na awansie »

chcieć, obchodzić, pragnąć, przejmować się, troszczyć się, zależeć

dążyć:

chcieć, starać się, wojować, zabiegać

dążyć: « np. starać się o posadę »

chcieć, mieć na celu, starać się, stawiać sobie za cel, ubiegać się, zmierzać

dążyć:

chodzić, iść, jechać, kierować się, kroczyć, maszerować, pedałować, podążać, pośpieszać, skierowywać się, stąpać, sunąć, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać

dążyć:

ciągnąć, iść, kierować się, kroczyć, maszerować, podążać, pośpieszać, skierowywać się, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać

dążyć:

ciągnąć, lecieć, podążać, posuwać

dążyć: « np. ptaki ciągną do ciepłych krajów »

ciągnąć, jechać, kierować się, lecieć, płynąć, posuwać się, sunąć, zmierzać

dążyć:

ciążyć ku, mieć tendencję, napinać, rozciągać, skłaniać się

dążyć: « np. starać się w pracy, próbować coś zrobić »

czynić, dokładać starań, podejmować wysiłki, próbować, próby, przedsiębrać, przykładać się, przykładać się do czegoś, starać się, usiłować, usiłować coś zrobić, wysilać się

dążyć:

dążyć do czegoś, dokładać starań, podejmować wysiłki, próbować, przeć, rwać się, rwać się do czegoś, starać się, usiłować, walczyć, wysilać się, zabiegać, zabiegać o coś

dążyć:

dążyć dokądś, iść, kierować się, postępować, skierowywać się, udawać się, wstępować, wstępować gdzieś, zmierzać

dążyć: « np. walczyć o podwyżkę »

domagać się, starać się, upominać się, walczyć, zabiegać

dążyć: « np. za kimś, za czymś »

gonić, poszukiwać, rozglądać się, starać się, szukać, uganiać się, usiłować, wypatrywać, zabiegać, zmierzać

dążyć: « np. do zdobycia władzy »

gonić za czymś, krzątać się wokół czegoś, mieć coś na celu, mieć na coś apetyt, mieć na coś chęć, mieć na coś chrapkę, mieć na coś ochotę, pchać się, tańczyć koło czegoś, ubiegać się, zabiegać o coś, zdążać, zmierzać

dążyć: « np. dążyć do celu »

iść, kierować się ku czemuś, maszerować, podążać, pospieszać, spieszyć, udawać się, zmierzać

dążyć:

iść, jechać, płynąć, posuwać się, sunąć, unosić się, zmierzać

dążyć: « np. dążyć do celu »

iść, kierować się, maszerować, podążać, pospieszać, spieszyć, udawać się, wyprawiać się, zdążać, zmierzać, zwracać się

dążyć: « np. udawać się gdzieś »

iść, jechać, kierować się, podążać, udawać się, wybierać się, wyjeżdżać, wyprawiać się, wyruszać, zdążać, zmierzać

dążyć:

iść, kierować się do, kierować się ku, zmierzać

dążyć: « np. iść do domu »

iść, jechać, kierować dokądś swoje kroki, kierować się, podążać, skierowywać się, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać, zwracać się

dążyć:

kierować się do, skłaniać się, zmierzać

dążyć: « np. dążyć do szczęścia »

kroczyć, mieć na celu coś, piąć się, przeć ku czemuś, starać się, stawiać za cel, ubiegać się, zabiegać o coś, zdążać do czegoś, zmierzać

dążyć: « np. dążyć do szczęścia »

kroczyć, mieć na celu, piąć się, przeć, starać się, stawiać za cel, ubiegać się, zabiegać, zdążać, zmierzać

dążyć: « np. sięgać po zwycięstwo »

osiągać, sięgać, starać się, ubiegać się, zdobywać

dążyć: « np. szukać ukojenia »

poszukiwać, starać się o coś, szukać, zabiegać o coś, zmierzać do czegoś

dążyć:

przemierzać

dążyć:

rozglądać

dążyć:

skłaniać

dążyć:

starać się, ubiegać się, usiłować

dążyć:

zdążać, zmierzać dokądś, zwracać kroki dokądś

dążyć:

zdążać, zmierzać, zwracać kroki

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa dążyć

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dążyć znajduje się 216 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 46 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „dążyć” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „dążyć” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane ze słowem dążyć:

» Wyjaśnienie znaczenia słowa dążyć - Słownik znaczeń wyrazów i definicji.

» Opisy do krzyżówki dla hasła dążyć - Baza haseł do krzyżówek.

» Synonim do słowa dążyć - Słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Antonim do słowa dążyć - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Szukaj hasła dążyć w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa dążyć: wyrazy bliskoznaczne do słowa dążyć, synonimy do wyrazu dążyć, inaczej dążyć, inne określenia słowa dążyć, synonimy do słowa dążyć.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonimów

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt