Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim dobrodziej Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa dobrodziej:

altruista, amfitrion, anioł, anioł stróż, cicerone, darczyńca, dobroczyńca, dobry duch, dobry duszek, donator, eksponent, filantrop, fundator, jałmużnik, kurator, łaskawca, mecenas, miłośnik, mocodawca, obrońca, ofiarodawca, opiekun, opiekuńczy duch, patron, pilot, płatnik, promotor, protektor, przewodnik, przyjaciel, rzecznik, samarytanin, społecznik, sponsor, strażnik, stróż, sympatyk, wspomożyciel, wybawca, wychowawca, założyciel, zbawca, zwolennik

Synonimy słowa dobrodziej z podziałem na grupy znaczeniowe:

dobrodziej:

altruista, darczyńca, dobroczyńca, dobry duch, dobry duszek, donator, filantrop, fundator, jałmużnik, łaskawca, mecenas, ofiarodawca, opiekun, protektor, samarytanin, sponsor, wspomożyciel

dobrodziej:

amfitrion, darczyńca, dobroczyńca, donator, fundator, łaskawca, ofiarodawca, płatnik, sponsor, założyciel

dobrodziej:

anioł, anioł stróż, dobry duch, dobry duszek, fundator, mecenas, mocodawca, obrońca, opiekun, patron, promotor, protektor, przyjaciel, rzecznik, sponsor, strażnik, wspomożyciel

dobrodziej:

anioł stróż, dobry duch, dobry duszek, obrońca, opiekun, protektor, przyjaciel, stróż, wspomożyciel

dobrodziej: « np. na wycieczce »

anioł stróż, cicerone, dobry duch, kurator, mecenas, opiekun, opiekuńczy duch, patron, pilot, promotor, protektor, przewodnik, przyjaciel, rzecznik, wspomożyciel, wychowawca

dobrodziej:

darczyńca, dobroczyńca, dobry duch, donator, filantrop, fundator, łaskawca, mecenas, mocodawca, ofiarodawca, opiekun, patron, promotor, protektor, przyjaciel, sponsor, wspomożyciel

dobrodziej:

dobroczyńca, dobry duch, jałmużnik, łaskawca, wspomożyciel, wybawca, zbawca

dobrodziej: « np. zwierząt »

dobry duch, dobry duszek, eksponent, mecenas, miłośnik, obrońca, opiekun, patron, promotor, przyjaciel, rzecznik, strażnik, sympatyk, wspomożyciel, zwolennik

dobrodziej:

społecznik

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa dobrodziej

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dobrodziej znajdują się 43 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 9 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „dobrodziej” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„dobrodziej” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem dobrodziej:


Tagi dla synonimów słowa dobrodziej: inaczej dobrodziej, synonimy do wyrazu dobrodziej, synonimy do słowa dobrodziej, wyrazy bliskoznaczne do słowa dobrodziej, synonim dobrodzieja, inne określenia słowa dobrodziej, inaczej o dobrodzieju.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt