Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim dostrzegać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa dostrzegać:

baczyć, chwytać, chwytać się, chwytać wzrokiem, dojrzeć, dopatrywać, dopatrywać się, dosięgać wzrokiem, dostrzec, doszukiwać się, identyfikować, konstatować, łapać, łapać się, łapać się na czymś, łypać, miarkować, obejmować wzrokiem, obserwować, odkryć, odkrywać, odkrywać coś, odnajdować, odnajdywać, odnajdywać coś wzrokiem, odnajdywać kogoś wzrokiem, odnajdywać wzrokiem, odnotowywać, odróżniać, oglądać, patrzeć, patrzyć, percypować, podejrzewać, pojmować, pokazywać, postrzegać, poznawać, przekonywać się, przekonywać się o czymś, przyjmować do wiadomości, przyłapać, przyłapywać, przyuważać, przyuważyć, rejestrować, rozeznawać, rozpoznawać, rozróżniać, rozszyfrowywać, rozumieć, słyszeć, spoglądać, spostrzegać, stwierdzać, sygnalizować, ślepić, tropić, ujrzeć, ukazywać, upatrywać, uświadamiać sobie, uświadamiać sobie coś, węszyć, widzieć, wietrzyć, wybierać, wychwytywać, wykrywać, wyodrębniać, wypatrywać, wypatrzyć, zapamiętywać, zauważać, zauważać coś, zdawać sobie sprawę, zdawać sobie sprawę z czegoś, zerkać, zezować, zwracać uwagę

Synonimy słowa dostrzegać z podziałem na grupy znaczeniowe:

dostrzegać:

baczyć, odkrywać, przyuważać, spostrzegać, wypatrywać, zauważać

dostrzegać: « np. odnajdywać wzrokiem, słuchem »

chwytać, identyfikować, odróżniać, poznawać, rejestrować, rozpoznawać, rozróżniać, rozszyfrowywać, słyszeć, spostrzegać, wypatrywać

dostrzegać: « np. chwytać się na myśli »

chwytać się, łapać się na czymś, odkrywać coś, postrzegać, uświadamiać sobie coś

dostrzegać: « np. chwytać się na myśli »

chwytać się, łapać się, odkrywać, postrzegać, uświadamiać sobie

dostrzegać:

chwytać wzrokiem, obejmować wzrokiem, spostrzegać, widzieć, zauważać

dostrzegać:

dojrzeć, odnotowywać, postrzegać, rejestrować, spostrzegać, widzieć, zauważać

dostrzegać:

dopatrywać

dostrzegać:

dopatrywać się, odnajdywać coś wzrokiem, odnajdywać kogoś wzrokiem, odnotowywać, poznawać, spostrzegać, wychwytywać, zauważać

dostrzegać:

dopatrywać się, dosięgać wzrokiem, odnajdywać wzrokiem, spostrzegać, widzieć, zauważać

dostrzegać:

dopatrywać się, doszukiwać się, podejrzewać, tropić, upatrywać, węszyć, wietrzyć

dostrzegać: « np. różnicę »

dopatrywać się, doszukiwać się, odnajdować, odnajdywać, spostrzegać, wybierać, zauważać

dostrzegać:

dostrzec

dostrzegać:

konstatować, odnotowywać, przyjmować do wiadomości, rejestrować, spostrzegać, stwierdzać, sygnalizować, zapamiętywać, zauważać

dostrzegać:

konstatować, obserwować, odnajdywać wzrokiem, odnotowywać, rejestrować, spostrzegać, widzieć, zauważać

dostrzegać:

łapać, uświadamiać sobie

dostrzegać:

łypać

dostrzegać:

miarkować, odkrywać, pojmować, rozumieć, spostrzegać, uświadamiać sobie, zauważać, zdawać sobie sprawę

dostrzegać:

odkryć

dostrzegać: « np. o zmysłach odbierać bodźce »

odnajdywać wzrokiem, percypować, postrzegać, rejestrować, rozeznawać, widzieć, zauważać

dostrzegać:

oglądać

dostrzegać:

patrzeć

dostrzegać:

patrzyć

dostrzegać: « np. widzieć czyjeś zakłopotanie »

pojmować, przekonywać się, rozumieć, uświadamiać sobie, widzieć, zauważać, zdawać sobie sprawę

dostrzegać: « np. widzieć czyjeś zakłopotanie »

pojmować, przekonywać się o czymś, rozumieć, uświadamiać sobie, widzieć, zauważać coś, zdawać sobie sprawę z czegoś

dostrzegać:

pokazywać, ukazywać, zwracać uwagę

dostrzegać: « np. nie widziałem go »

postrzegać, spostrzegać, ujrzeć, widzieć, zauważać

dostrzegać: « np. chorobę »

poznawać, rozeznawać, rozpoznawać, rozróżniać

dostrzegać:

przyłapać, przyuważyć, wypatrzyć

dostrzegać:

przyłapywać

dostrzegać: « np. odnajdywać wzrokiem »

rozpoznawać, rozróżniać, spostrzegać, widzieć, wychwytywać, wyodrębniać, zauważać

dostrzegać:

spoglądać

dostrzegać:

ślepić

dostrzegać:

uświadamiać sobie, widzieć, zauważać, zdawać sobie sprawę z czegoś

dostrzegać:

uświadamiać sobie coś, wykrywać, zauważać

dostrzegać:

zerkać

dostrzegać:

zezować


Słownik synonimów do słowa dostrzegać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dostrzegać znajduje się 80 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 36 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „dostrzegać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„dostrzegać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem dostrzegać:


Tagi dla synonimów słowa dostrzegać: wyrazy bliskoznaczne do słowa dostrzegać, inaczej dostrzegać, inne określenia słowa dostrzegać, synonimy do słowa dostrzegać, synonimy do wyrazu dostrzegać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt