Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim fakultatywny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa fakultatywny:

alternatywny, do wyboru, dobrowolny, dodany, dodatkowy, dopełniający, dowolny, dyskrecjonalny, godziny pracy nadliczbowe, jaki bądź, jakikolwiek, luźny, możliwy, nadliczbowe, nadliczbowy, nadobowiązkowy, nadplanowy, nadprogramowy, nie obowiązujący, niekonieczny, nieobligatoryjny, nieobowiązkowy, nieobowiązujący, opcjonalny, pomocniczy, ponadobowiązkowy, ponadplanowy, ponadprogramowy, ponadwymiarowe, pozaklasowy, pozalekcyjny, pozaplanowy, pozaszkolny, pozostawiony do wyboru, przedmiot w programie nauczania fakultatywny, przypadkowy, swobodny, uznaniowy, uzupełniający, wolny, wymienny, zamienny, zastępczy

Synonimy słowa fakultatywny z podziałem na grupy znaczeniowe:

fakultatywny:

alternatywny, opcjonalny, wymienny, zamienny, zastępczy

fakultatywny:

do wyboru, dowolny, jaki bądź, jakikolwiek, przypadkowy

fakultatywny:

do wyboru, dodatkowy, dowolny, możliwy, nieobowiązujący

fakultatywny:

do wyboru, dowolny, opcjonalny

fakultatywny:

do wyboru, dowolny, możliwy, nieobowiązkowy

fakultatywny:

dobrowolny, nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, ponadobowiązkowy, uznaniowy

fakultatywny:

dobrowolny, nadobowiązkowy, nieobligatoryjny, nieobowiązkowy, opcjonalny, uznaniowy

fakultatywny:

dobrowolny, dodatkowy, dopełniający, nadobowiązkowy, nadprogramowy, nieobowiązkowy, ponadobowiązkowy, ponadplanowy, ponadprogramowy, pozaklasowy, pozalekcyjny, pozaszkolny, uzupełniający

fakultatywny:

dodany, dodatkowy, niekonieczny, opcjonalny

fakultatywny:

dodatkowy, godziny pracy nadliczbowe, nadliczbowe, nadobowiązkowy, nadprogramowy, nieobowiązkowy, pomocniczy, ponadplanowy, ponadwymiarowe, pozaplanowy, przedmiot w programie nauczania fakultatywny

fakultatywny:

dodatkowy, nadliczbowe, nadliczbowy, nadobowiązkowy, nadplanowy, nadprogramowy, nieobowiązkowy, ponadplanowy, ponadwymiarowe, pozaplanowy, uzupełniający

fakultatywny:

dowolny, dyskrecjonalny, możliwy, nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, ponadobowiązkowy

fakultatywny:

dowolny, luźny, swobodny, wolny

fakultatywny:

dowolny, możliwy, opcjonalny, pozostawiony do wyboru

fakultatywny:

dyskrecjonalny, uznaniowy

fakultatywny:

nadobowiązkowy, nie obowiązujący, nieobowiązkowy, nieobowiązujący, opcjonalny

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa fakultatywny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa fakultatywny znajdują się 43 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 16 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „fakultatywny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„fakultatywny” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem fakultatywny:


Tagi dla synonimów słowa fakultatywny: inaczej fakultatywny, synonimy do wyrazu fakultatywny, synonimy do słowa fakultatywny, wyrazy bliskoznaczne do słowa fakultatywny, inne określenia słowa fakultatywny.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt