Synonim gloryfikować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa gloryfikować:

admirować, adorować, apologizować, apoteozować, błogosławić, brązować, brązowić, bronić, cenić, chwalić, czcić, darzyć kogoś uczuciem, deifikować, ekscytować się, entuzjazmować się, fascynować się, fetyszyzować, garnąć się, głosić czyjąś chwałę, głosić czyjąś sławę, heroizować, idealizować, kochać, komplementować, leżeć plackiem przed czymś, leżeć plackiem przed kimś, liryzować, lubić, lubować się, mieć zamiłowanie do czegoś, miłować, mitologizować, nie móc oderwać od czegoś oczu, nie móc oderwać od kogoś oczu, nosić kogoś na rękach, oddawać czemuś cześć, oddawać cześć, oddawać komuś cześć, oddawać się z pasją, odrealniać, odrzeczywistniać, opiewać, otaczać coś uwielbieniem, otaczać coś wielkim szacunkiem, otaczać kogoś uwielbieniem, otaczać kogoś wielkim szacunkiem, padać plackiem przed czymś, padać plackiem przed kimś, padać przed czymś na kolana, padać przed kimś na kolana, panegiryzować, pasjonować się, patrzeć jak w tęczę, patrzeć przez różowe okulary, patrzeć różowo na coś, pochwalać, podziwiać, poetyzować, przeceniać, przepadać za czymś, przepadać za kimś, rozsławiać, sławić, stracić głowę dla kogoś, subiektywizować, szaleć na czyimś punkcie, szaleć za czymś, szaleć za kimś, świata nie widzieć poza czymś, świata nie widzieć poza kimś, tłumaczyć, ubóstwiać, uliryczniać, upiększać, upoetyczniać, uromantyczniać, usprawiedliwiać, uwielbiać, uwznioślać, wielbić, wpatrywać się jak w święty obraz, wpatrywać się jak w święty obrazek, wybielać, wychwalać, wynosić, wynosić coś pod niebiosa, wynosić kogoś pod niebiosa, wynosić pod niebiosa, wyrażać komuś uznanie, wyrażać się o kimś z uznaniem, wysławiać, występować z apologią, wywyższać, wzdychać do kogoś, wzdychać za kimś, zachwalać, zachwycać się,

Synonimy słowa gloryfikować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» gloryfikować - np. kobietę

» gloryfikować - np. po śmierci

» gloryfikować - np. po śmierci

gloryfikować:

admirować, adorować, czcić, fascynować się, idealizować, kochać, leżeć plackiem przed czymś, leżeć plackiem przed kimś, miłować, nosić kogoś na rękach, otaczać coś uwielbieniem, otaczać kogoś uwielbieniem, padać plackiem przed czymś, padać plackiem przed kimś, padać przed czymś na kolana, padać przed kimś na kolana, patrzeć jak w tęczę, podziwiać, świata nie widzieć poza czymś, świata nie widzieć poza kimś, ubóstwiać, uwielbiać, wielbić, wpatrywać się jak w święty obraz, wpatrywać się jak w święty obrazek, zachwycać się

gloryfikować: « np. kobietę »

admirować, adorować, czcić, darzyć kogoś uczuciem, deifikować, idealizować, kochać, miłować, nie móc oderwać od czegoś oczu, nie móc oderwać od kogoś oczu, stracić głowę dla kogoś, szaleć na czyimś punkcie, szaleć za czymś, szaleć za kimś, ubóstwiać, uwielbiać, wielbić, wzdychać do kogoś, wzdychać za kimś

gloryfikować:

admirować, adorować, chwalić, czcić, leżeć plackiem przed czymś, leżeć plackiem przed kimś, miłować, nosić kogoś na rękach, oddawać czemuś cześć, oddawać komuś cześć, otaczać coś wielkim szacunkiem, otaczać kogoś wielkim szacunkiem, padać plackiem przed czymś, padać plackiem przed kimś, patrzeć jak w tęczę, ubóstwiać, uwielbiać, wielbić, wpatrywać się jak w święty obraz, wpatrywać się jak w święty obrazek, wysławiać

gloryfikować:

adorować, apoteozować, cenić, czcić, ekscytować się, entuzjazmować się, fascynować się, garnąć się, idealizować, kochać, leżeć plackiem przed czymś, leżeć plackiem przed kimś, lubić, lubować się, mieć zamiłowanie do czegoś, miłować, nie móc oderwać od czegoś oczu, nie móc oderwać od kogoś oczu, nosić kogoś na rękach, oddawać się z pasją, padać plackiem przed czymś, padać plackiem przed kimś, padać przed czymś na kolana, padać przed kimś na kolana, pasjonować się, patrzeć jak w tęczę, przepadać za czymś, przepadać za kimś, szaleć na czyimś punkcie, szaleć za czymś, szaleć za kimś, świata nie widzieć poza czymś, świata nie widzieć poza kimś, ubóstwiać, uwielbiać, wielbić, wpatrywać się jak w święty obraz, wpatrywać się jak w święty obrazek, zachwycać się

gloryfikować: « np. po śmierci »

adorować, apologizować, bronić, chwalić, idealizować, tłumaczyć, usprawiedliwiać, występować z apologią

gloryfikować: « np. po śmierci »

adorować, apoteozować, brązować, brązowić, deifikować, fetyszyzować, heroizować, idealizować, mitologizować, odrealniać, odrzeczywistniać, patrzeć przez różowe okulary, patrzeć różowo na coś, poetyzować, przeceniać, subiektywizować, uliryczniać, upiększać, uwznioślać, wielbić, wybielać, wychwalać, wysławiać

gloryfikować:

apoteozować, deifikować, idealizować, liryzować, poetyzować, przeceniać, uliryczniać, upiększać, upoetyczniać, uromantyczniać, uwznioślać

gloryfikować:

błogosławić, chwalić, głosić czyjąś chwałę, głosić czyjąś sławę, komplementować, opiewać, panegiryzować, wychwalać, wynosić coś pod niebiosa, wynosić kogoś pod niebiosa, wyrażać komuś uznanie, wyrażać się o kimś z uznaniem, wysławiać, zachwalać

gloryfikować:

chwalić, czcić, oddawać cześć, sławić, uwielbiać, wielbić

gloryfikować:

chwalić, opiewać, rozsławiać, sławić, wychwalać, wysławiać

gloryfikować:

pochwalać

gloryfikować:

wychwalać, wynosić pod niebiosa, wysławiać

gloryfikować:

wynosić

gloryfikować:

wywyższać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa gloryfikować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa gloryfikować znajduje się 97 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 14 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „gloryfikować” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „gloryfikować” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem gloryfikować:

» Wyrazy bliskoznaczne dla wyrazu gloryfikować - Synonimy.

» Szukaj hasła gloryfikować w Google - Wyszukiwarka Google.

» Opisy krzyżówkowe hasła gloryfikować - Wyszukiwarka haseł i odpowiedzi do krzyżówek.

» Wyjaśnienie znaczenia gloryfikować - Słownik definicji.

» Antonim do gloryfikować - Antonim.


Tagi dla synonimów słowa gloryfikować: synonimy do wyrazu gloryfikować, inaczej gloryfikować, inne określenia słowa gloryfikować, synonimy do słowa gloryfikować, wyrazy bliskoznaczne do słowa gloryfikować.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie słowa synonim

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt