Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim gromadzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa gromadzić:

aglomerować, akumulować, akumulować się, brać pod opiekę, centralizować, chomikować, chować, ciułać, ciułać grosz do grosza, dokonywać koncentracji, dostarczać, dostawiać, dźwigać, ganiać, garnąć, gonić, gromadzić grosz do grosza, gromadzić na dnie, grupować, integrować, jednoczyć, klasyfikować, kłaść, kolekcjonować, komasować, kompletować, koncentrować, kondensować, konfederować, konsolidować, kumulować, lokować, łączyć, magazynować, melinować, mieć w pogotowiu, mobilizować, montować, naganiać, nagromadzać, nagromadzić, nakładać, nanosić, napędzać, nawarstwiać, nawarstwiać się, obrastać, odkładać, odkładać na kupkę, odkładać się, ogniskować, opadać na dno, organizować, osadzać, osadzać się, osiadać, oszczędzać, otaczać się, pędzić, piętrzyć, podnosić, poganiać, popędzać, przechowywać, przechwytywać, przyciągać, przyganiać, przygarniać, przynosić, przypędzać, przyrastać, przysuwać, przywoływać, przywozić, rezerwować, robić, robić oszczędności, robić zapasy, roić, scalać, składać, składać pieniądze, składować, skumulować, skupiać, skupiać wokół siebie, skupiać wokół siebie coś, spajać, spędzać, spiętrzać, spiętrzać się, spotykać, spraszać, sprowadzać, sprzątać, stłaczać, stowarzyszać, systematyzować, ściągać, ścibolić, taskać, taszczyć, tezauryzować, trzymać w rezerwie, tworzyć kolekcję, tworzyć zapasy, układać, umieszczać, upychać, wpędzać, wwozić, wyłapywać, wzywać, zaganiać, zagarniać, zagęszczać, zapędzać, zawlekać, zbierać, zbierać grosz do grosza, zbierać zapasy, zbijać, zebrać, ześrodkowywać, zganiać, zgarniać, zgromadzać, znosić, zrzeszać, zsuwać, zwiększać, zwlekać, zwoływać, zwozić, zyskiwać,

Synonimy słowa gromadzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» gromadzić - np. pieniądze

» gromadzić - np. jaja

» gromadzić - np. garnęła do siebie dzieci

» gromadzić - np. składać pieniądze

» gromadzić - np. pieniądze, oszczędzać

» gromadzić - np. pieniądze

» gromadzić - np. składać pieniądze

» gromadzić - np. bydło

» gromadzić - np. w magazynie

» gromadzić - np. składać rzeczy

» gromadzić - np. spędzać gdzieś ludzi

» gromadzić - np. rezerwować zapasy

» gromadzić - np. spędzać w jedno miejsce

» gromadzić - np. materiały

» gromadzić - np. lubił otaczać się dziełami sztuki

» gromadzić - np. ludźmi

» gromadzić - np. śmieci, papiery

» gromadzić - np. majątek

» gromadzić - np. osoby

» gromadzić - np. krowy do zagrody

gromadzić:

aglomerować, centralizować, grupować, integrować, jednoczyć, komasować, koncentrować, konfederować, konsolidować, kumulować, łączyć, mobilizować, nagromadzać, ogniskować, scalać, skupiać, spajać, sprowadzać, ściągać, zbierać, ześrodkowywać, zgarniać,

gromadzić: « np. pieniądze »

akumulować, chomikować, ciułać grosz do grosza, odkładać, oszczędzać, ścibolić, zbierać,

gromadzić:

akumulować, kolekcjonować, kompletować, kumulować, magazynować, melinować, nagromadzać, nawarstwiać, piętrzyć, robić zapasy, składać, skupiać, spędzać, spiętrzać, sprowadzać, ściągać, zbierać, zbierać zapasy, zgarniać,

gromadzić:

akumulować, chomikować, ciułać grosz do grosza, kolekcjonować, kompletować, kumulować, nagromadzać, odkładać, przynosić, składać, sprowadzać, ścibolić, zbierać, znosić,

gromadzić:

akumulować, kumulować, nagromadzać, nakładać, nanosić, nawarstwiać, odkładać, piętrzyć, przywozić, robić zapasy, składać, spiętrzać, sprowadzać, ściągać, zbierać, zbierać zapasy, zgarniać, zwozić,

gromadzić: « np. jaja »

akumulować, odkładać, przynosić, składać, skupiać, zagarniać, zbierać, zgarniać, znosić,

gromadzić:

akumulować, kumulować, nagromadzać, odkładać, skupiać, zbierać,

gromadzić:

akumulować, kumulować, magazynować, odkładać, zbierać,

gromadzić:

akumulować się, nawarstwiać się, odkładać się, spiętrzać się,

gromadzić: « np. garnęła do siebie dzieci »

brać pod opiekę, garnąć, przyciągać, przygarniać,

gromadzić:

centralizować, dokonywać koncentracji, komasować, koncentrować, kumulować, nagromadzać, ogniskować, skupiać, zagęszczać, zbierać, ześrodkowywać, zgarniać,

gromadzić: « np. składać pieniądze »

chomikować, ciułać grosz do grosza, odkładać na kupkę, oszczędzać, ścibolić, zbierać,

gromadzić: « np. pieniądze, oszczędzać »

chomikować, ciułać, gromadzić grosz do grosza, kumulować, odkładać, oszczędzać, robić oszczędności, składać, zbierać,

gromadzić:

chomikować, chować, zbierać,

gromadzić: « np. pieniądze »

chomikować, ciułać, odkładać, oszczędzać, składać, ścibolić, zbierać grosz do grosza,

gromadzić: « np. składać pieniądze »

ciułać grosz do grosza, odkładać, oszczędzać, składać, ścibolić, zbierać,

gromadzić:

dostarczać, dostawiać, nagromadzać, przywozić, sprowadzać, ściągać, wwozić, zbierać, zwozić,

gromadzić:

dźwigać, nagromadzać, nanosić, przynosić, składać, taskać, taszczyć, zawlekać, zbierać, znosić, zwlekać,

gromadzić: « np. bydło »

ganiać, gonić, naganiać, napędzać, pędzić, poganiać, popędzać, przyganiać, przypędzać, spędzać, zaganiać, zapędzać, zgromadzać,

gromadzić:

gromadzić na dnie, opadać na dno, osadzać się, osiadać,

gromadzić:

grupować, skupiać, ściągać, zbierać, zwoływać,

gromadzić:

grupować, skupiać, zbierać, znosić,

gromadzić:

grupować, klasyfikować, systematyzować,

gromadzić: « np. w magazynie »

kłaść, lokować, magazynować, nagromadzać, nawarstwiać, odkładać, piętrzyć, składać, składować, spiętrzać, umieszczać,

gromadzić: « np. składać rzeczy »

kłaść, składać, układać, umieszczać, zbierać,

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, kumulować, magazynować, przechowywać, składować, skupiać, zbierać,

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, nagromadzać, ściągać, zbierać, zgromadzać,

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, magazynować, składać, skupiać, ściągać, zbierać,

gromadzić:

kolekcjonować, tworzyć kolekcję, zbierać,

gromadzić: « np. spędzać gdzieś ludzi »

koncentrować, spędzać, zganiać,

gromadzić:

koncentrować, kondensować, skupiać, zbierać,

gromadzić:

kumulować, nagromadzać, nakładać, nawarstwiać, odkładać, osadzać, piętrzyć, spiętrzać,

gromadzić:

magazynować, odkładać, przechowywać, robić zapasy, składować,

gromadzić: « np. rezerwować zapasy »

mieć w pogotowiu, odkładać, rezerwować, trzymać w rezerwie, tworzyć zapasy,

gromadzić:

montować, tezauryzować, zbierać,

gromadzić:

naganiać, napędzać, wpędzać, zaganiać, zapędzać,

gromadzić: « np. spędzać w jedno miejsce »

naganiać, napędzać, stłaczać, ściągać, zaganiać, zganiać,

gromadzić: « np. materiały »

nagromadzać, przynosić, ściągać, zbierać, znosić,

gromadzić:

nagromadzić,

gromadzić:

obrastać, zyskiwać,

gromadzić:

organizować, skupiać, stowarzyszać, zbierać, zgromadzać, zrzeszać,

gromadzić:

oszczędzać, składać pieniądze, zbierać,

gromadzić: « np. lubił otaczać się dziełami sztuki »

otaczać się, skupiać wokół siebie coś, zbierać,

gromadzić: « np. ludźmi »

otaczać się, skupiać wokół siebie, zbierać,

gromadzić: « np. śmieci, papiery »

podnosić, przechwytywać, sprzątać, wyłapywać, zbierać,

gromadzić:

przyciągać, skupiać, ściągać, zbierać,

gromadzić:

przyrastać,

gromadzić:

przysuwać, zagarniać, zbierać, zgarniać, zsuwać,

gromadzić:

przywoływać, skupiać, wzywać, zbierać, zwoływać,

gromadzić: « np. majątek »

robić, zbierać, zbijać,

gromadzić:

roić,

gromadzić:

skumulować,

gromadzić: « np. osoby »

skupiać, spraszać, zbierać, zgromadzać, zwoływać,

gromadzić: « np. krowy do zagrody »

spędzać, sprowadzać, stłaczać, ściągać, upychać, zaganiać, zbierać,

gromadzić:

spotykać,

gromadzić:

zebrać,

gromadzić:

zwiększać,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa gromadzić, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa gromadzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa gromadzić znajduje się 135 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 57 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „gromadzić” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „gromadzić” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem gromadzić:

» Rozwiązania do krzyżówki dla hasła gromadzić - Słownik krzyżówkowicza.

» Wyrazy bliskoznaczne do słowa gromadzić - Synonim.

» Antonimy dla wyrazu gromadzić - Słownik antonimów i wyrazów przeciwstawnych.

» Szukaj hasła gromadzić w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa gromadzić: inne określenia słowa gromadzić, synonimy do słowa gromadzić, inaczej gromadzić, synonimy do wyrazu gromadzić, wyrazy bliskoznaczne do słowa gromadzić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja synonimu

» Słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt