Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim gromadzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa gromadzić:

aglomerować, akumulować, akumulować się, brać pod opiekę, centralizować, chomikować, chować, ciułać, ciułać grosz do grosza, dokonywać koncentracji, dostarczać, dostawiać, dźwigać, ganiać, garnąć, gonić, gromadzić grosz do grosza, gromadzić na dnie, grupować, integrować, jednoczyć, klasyfikować, kłaść, kolekcjonować, komasować, kompletować, koncentrować, kondensować, konfederować, konsolidować, kumulować, lokować, łączyć, magazynować, melinować, mieć w pogotowiu, mobilizować, montować, naganiać, nagromadzać, nagromadzić, nakładać, nanosić, napędzać, nawarstwiać, nawarstwiać się, obrastać, odkładać, odkładać na kupkę, odkładać się, ogniskować, opadać na dno, organizować, osadzać, osadzać się, osiadać, oszczędzać, otaczać się, pędzić, piętrzyć, podnosić, poganiać, popędzać, przechowywać, przechwytywać, przyciągać, przyganiać, przygarniać, przynosić, przypędzać, przyrastać, przysuwać, przywoływać, przywozić, rezerwować, robić, robić oszczędności, robić zapasy, roić, scalać, składać, składać pieniądze, składować, skumulować, skupiać, skupiać wokół siebie, skupiać wokół siebie coś, spajać, spędzać, spiętrzać, spiętrzać się, spotykać, spraszać, sprowadzać, sprzątać, stłaczać, stowarzyszać, systematyzować, ściągać, ścibolić, taskać, taszczyć, tezauryzować, trzymać w rezerwie, tworzyć kolekcję, tworzyć zapasy, układać, umieszczać, upychać, wpędzać, wwozić, wyłapywać, wzywać, zaganiać, zagarniać, zagęszczać, zapędzać, zawlekać, zbierać, zbierać grosz do grosza, zbierać zapasy, zbijać, zebrać, ześrodkowywać, zganiać, zgarniać, zgromadzać, znosić, zrzeszać, zsuwać, zwiększać, zwlekać, zwoływać, zwozić, zyskiwać

Synonimy słowa gromadzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

gromadzić:

aglomerować, centralizować, grupować, integrować, jednoczyć, komasować, koncentrować, konfederować, konsolidować, kumulować, łączyć, mobilizować, nagromadzać, ogniskować, scalać, skupiać, spajać, sprowadzać, ściągać, zbierać, ześrodkowywać, zgarniać

gromadzić:

akumulować, chomikować, ciułać grosz do grosza, kolekcjonować, kompletować, kumulować, nagromadzać, odkładać, przynosić, składać, sprowadzać, ścibolić, zbierać, znosić

gromadzić: « np. jaja »

akumulować, odkładać, przynosić, składać, skupiać, zagarniać, zbierać, zgarniać, znosić

gromadzić:

akumulować, kumulować, nagromadzać, nakładać, nanosić, nawarstwiać, odkładać, piętrzyć, przywozić, robić zapasy, składać, spiętrzać, sprowadzać, ściągać, zbierać, zbierać zapasy, zgarniać, zwozić

gromadzić:

akumulować, kumulować, magazynować, odkładać, zbierać

gromadzić:

akumulować, kumulować, nagromadzać, odkładać, skupiać, zbierać

gromadzić: « np. pieniądze »

akumulować, chomikować, ciułać grosz do grosza, odkładać, oszczędzać, ścibolić, zbierać

gromadzić:

akumulować, kolekcjonować, kompletować, kumulować, magazynować, melinować, nagromadzać, nawarstwiać, piętrzyć, robić zapasy, składać, skupiać, spędzać, spiętrzać, sprowadzać, ściągać, zbierać, zbierać zapasy, zgarniać

gromadzić:

akumulować się, nawarstwiać się, odkładać się, spiętrzać się

gromadzić: « np. garnęła do siebie dzieci »

brać pod opiekę, garnąć, przyciągać, przygarniać

gromadzić:

centralizować, dokonywać koncentracji, komasować, koncentrować, kumulować, nagromadzać, ogniskować, skupiać, zagęszczać, zbierać, ześrodkowywać, zgarniać

gromadzić: « np. pieniądze, oszczędzać »

chomikować, ciułać, gromadzić grosz do grosza, kumulować, odkładać, oszczędzać, robić oszczędności, składać, zbierać

gromadzić:

chomikować, chować, zbierać

gromadzić: « np. pieniądze »

chomikować, ciułać, odkładać, oszczędzać, składać, ścibolić, zbierać grosz do grosza

gromadzić: « np. składać pieniądze »

chomikować, ciułać grosz do grosza, odkładać na kupkę, oszczędzać, ścibolić, zbierać

gromadzić: « np. składać pieniądze »

ciułać grosz do grosza, odkładać, oszczędzać, składać, ścibolić, zbierać

gromadzić:

dostarczać, dostawiać, nagromadzać, przywozić, sprowadzać, ściągać, wwozić, zbierać, zwozić

gromadzić:

dźwigać, nagromadzać, nanosić, przynosić, składać, taskać, taszczyć, zawlekać, zbierać, znosić, zwlekać

gromadzić: « np. bydło »

ganiać, gonić, naganiać, napędzać, pędzić, poganiać, popędzać, przyganiać, przypędzać, spędzać, zaganiać, zapędzać, zgromadzać

gromadzić:

gromadzić na dnie, opadać na dno, osadzać się, osiadać

gromadzić:

grupować, skupiać, zbierać, znosić

gromadzić:

grupować, skupiać, ściągać, zbierać, zwoływać

gromadzić:

grupować, klasyfikować, systematyzować

gromadzić: « np. składać rzeczy »

kłaść, składać, układać, umieszczać, zbierać

gromadzić: « np. w magazynie »

kłaść, lokować, magazynować, nagromadzać, nawarstwiać, odkładać, piętrzyć, składać, składować, spiętrzać, umieszczać

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, magazynować, składać, skupiać, ściągać, zbierać

gromadzić:

kolekcjonować, tworzyć kolekcję, zbierać

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, kumulować, magazynować, przechowywać, składować, skupiać, zbierać

gromadzić:

kolekcjonować, koncentrować, nagromadzać, ściągać, zbierać, zgromadzać

gromadzić: « np. spędzać gdzieś ludzi »

koncentrować, spędzać, zganiać

gromadzić:

koncentrować, kondensować, skupiać, zbierać

gromadzić:

kumulować, nagromadzać, nakładać, nawarstwiać, odkładać, osadzać, piętrzyć, spiętrzać

gromadzić:

magazynować, odkładać, przechowywać, robić zapasy, składować

gromadzić: « np. rezerwować zapasy »

mieć w pogotowiu, odkładać, rezerwować, trzymać w rezerwie, tworzyć zapasy

gromadzić:

montować, tezauryzować, zbierać

gromadzić:

naganiać, napędzać, wpędzać, zaganiać, zapędzać

gromadzić: « np. spędzać w jedno miejsce »

naganiać, napędzać, stłaczać, ściągać, zaganiać, zganiać

gromadzić: « np. materiały »

nagromadzać, przynosić, ściągać, zbierać, znosić

gromadzić:

nagromadzić

gromadzić:

obrastać, zyskiwać

gromadzić:

organizować, skupiać, stowarzyszać, zbierać, zgromadzać, zrzeszać

gromadzić:

oszczędzać, składać pieniądze, zbierać

gromadzić: « np. lubił otaczać się dziełami sztuki »

otaczać się, skupiać wokół siebie coś, zbierać

gromadzić: « np. ludźmi »

otaczać się, skupiać wokół siebie, zbierać

gromadzić: « np. śmieci, papiery »

podnosić, przechwytywać, sprzątać, wyłapywać, zbierać

gromadzić:

przyciągać, skupiać, ściągać, zbierać

gromadzić:

przyrastać

gromadzić:

przysuwać, zagarniać, zbierać, zgarniać, zsuwać

gromadzić:

przywoływać, skupiać, wzywać, zbierać, zwoływać

gromadzić: « np. majątek »

robić, zbierać, zbijać

gromadzić:

roić

gromadzić:

skumulować

gromadzić: « np. osoby »

skupiać, spraszać, zbierać, zgromadzać, zwoływać

gromadzić: « np. krowy do zagrody »

spędzać, sprowadzać, stłaczać, ściągać, upychać, zaganiać, zbierać

gromadzić:

spotykać

gromadzić:

zebrać

gromadzić:

zwiększać

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa gromadzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa gromadzić znajduje się 135 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 57 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „gromadzić” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„gromadzić” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem gromadzić:


Tagi dla synonimów słowa gromadzić: inne określenia słowa gromadzić, synonimy do słowa gromadzić, inaczej gromadzić, synonimy do wyrazu gromadzić, wyrazy bliskoznaczne do słowa gromadzić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt