Synonim iść Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa iść:

akceptować, aprobować, atakować, biec, biegnąć, błąkać się, brać kurs na coś, brnąć, broczyć, brodzić, brzmieć, bujać, być czynnym, być na chodzie, być posłusznym, być przeznaczonym, być sprawnym, być sprzedawanym, być w ruchu, być wiezionym, chadzać, chodzić, ciapać, ciągać się, ciągnąć, ciągnąć się, ciec, człapać, czynnym, darzyć się, dążyć, dążyć dokądś, dążyć w kierunku, dążyć w kierunku czegoś, dochodzić, dokonywać napadu, dokonywać napaści, doprowadzać, dostarczanym, drałować, dreptać, drobić, droga idzie dokądś prowadzić, drzeć się, dyrdać, dziać się, działać, dźwięczeć, eskortować, ewakuować się, funkcjonować, ganiać po świecie, gazować, gnać, godzić się, gonić, gonić po świecie, gramolić się, grzać, inwazji, iść do szturmu, iść dobrze, iść na kogoś, iść noga za nogą, iść piechotą, iść pieszo, jechać, jest popyt na coś, jeździć, kapitulować, kierować, kierować dokądś swoje kroki, kierować się, kierować się do, kierować się gdzieś, kierować się ku, kierować się ku czemuś, kierować swe kroki, kołatać się, kończyć się, krążyć, kręcić się, kroczyć, kursować, kuśtykać, latać, lecieć, leźć, łazęgować, łazić, łazikować, maszerować, mieć określony kierunek, mieć zastosowanie, mieć zbyt, migrować, mijać, mknąć, nacierać, nadchodzić, nadciągać, najazdu, najeżdżać, napadać, napaści, napierać, nie zalegać, niesionym, obrócić się, obróconym, odbywać się, odchodzić, oddalać się, oddawać się w niewolę, operować, opuszczać, orientować się, pałętać się, paradować, pedałować, pełnić jakąś funkcję, pędzić, pędzić co tchu, pędzić jak wiatr, pędzić na łeb na szyję, pętać się, piąć się, pielgrzymować, plątać się, płynąć, pływać, podążać, podchodzić, poddawać się, podejmować ofensywę, podporządkowywać się, podróżować, pomykać, poruszać, poruszać się, pospieszać, postępować, posuwać, posuwać się, posuwać się pod górę, pośpieszać, powłóczyć nogami, powodzić się, pozwalać, pójść, pracować, prosperować, prowadzić, prowadzić dokądś, przebiegać, przebierać nogami, przechadzać się, przechodzić, przechodzić przez, przeciągać, przecinać, przeć, przedstawiać się, przedzierać się, przejeżdżać, przelatywać, przemierzać, przemieszczać się, przemijać, przemykać, przenosić się, przepływać, przeprowadzać, przesuwać się, przesyłanym, przetaczać się, przewalać się, przewijać się, przybliżać się, przystawać, przystępować, puszczać się, rozbrzmiewać, rozchodzić się, rozciągać się, rozgrywać się, rozlegać się, rozpościerać się, rozprzestrzeniać się, rozszerzać się, rozwijać się, ruszać, ruszać do ataku, ruszać się, rwać, rżnąć, sadzić, sadzić kroki, sączyć się, schodzić, skierować dokądś swoje kroki, skierowywać się, składać broń, słuchać, smarować, snuć się, spacerować, spełniać czynności, spieszyć, sprawiać się, sprawować obowiązki, sprawować się, sprzedawać się, stać, stawiać kroki, stąpać, sunąć, szczęścić się, szlajać się, szorować, szturmować, szturmować coś, szturmować kogoś, szurać, szwendać się, śmigać, śpieszyć, tarabanić się, taszczyć się, telepać się, tłuc się, toczyć się, tonąć, transportowanym, truchtać, trwać, tułać się, tupać, tuptać, ubiegać, uchodzić, uciekać, udać się, udawać, udawać się, udawać się dokądś, udawać się gdzieś, uderzać, układać się, ulatywać, ulegać, umykać, unosić się, upływać, ustawać, ustępować, użytym, użytym na coś, walić, wałęsać się, wchodzić, wdrapywać się, wędrować, wieść, wieść pilotować, wieść się, wlec się, włazić, włóczyć się, wojażować, wspinać się, wstępować, wstępować gdzieś, wsuwać się, wtaczać się, wybierać się, wychodzić, wyciągać nogi, wydobywać się, wydostawać się, wydzielać się, wygasać, wyjeżdżać, wynosić się, wypływać, wyprawiać się, wypuszczać się, wyrażać zgodę, wyruszać, wyrywać, wywieszać białą chorągiew, wznosić się, zabierać się, zagłębiać się, zaiwaniać, zapadać się, zaprzestawać walki, zaskakiwać, zasuwać, zataczać się, zbliżać się, zdążać, zgadzać się, zmierzać, znajdować nabywców, znajdować zbyt, znikać, zwracać się, zwracać się do kogoś,

Synonimy słowa iść z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» iść - np. zaskakiwać zza węgła

» iść - np. wojska idą na wroga

» iść - np. szlak prowadził

» iść - np. o czasie

» iść - np. droga idzie przez pole

» iść - np. o drodze, linii kolejowej, o ścieżce

» iść - np. o drodze, o ścieżce

» iść - np. o ścieżce

» iść - np. iść powoli

» iść - np. krew idzie z nosa

» iść - np. o głosie

» iść - np. o mechanizmach, o maszynach, o urządzeniach

» iść - np. ulegać komuś

» iść - np. pieniądze idą na utrzymanie

» iść - np. urządzenie funkcjonuje

» iść - np. zegarek chodzi

» iść - np. mięso się rozchodzi

» iść - np. list idzie

» iść - np. chodzić po ulicy

» iść - np. w niedzielę autobusy chodzą rzadko

» iść - np. o firmie

» iść - np. chodzić małymi krokami

» iść - np. iść pieszo

» iść - np. przemieszczać się

» iść - np. interesy szły dobrze

» iść - np. dążyć do celu

» iść - np. dążyć do celu

» iść - np. udawać się gdzieś

» iść - np. iść do domu

» iść - np. prowadzić kogoś gdzieś

» iść - np. jak ci idzie

» iść - np. o środkach komunikacji

» iść - np. o wozie

» iść - np. o środkach komunikacji

» iść - np. kapitulować przed nieprzyjacielem

» iść - np. kierować się do lasu

» iść - np. kierować się do lasu

» iść - np. o czasie

» iść - np. postępować za kimś, posuwać się do przodu

» iść - np. słońce idzie ku zachodowi

» iść - np. o zjawiskach atmosferycznych

» iść - np. sprawy dobrze się układają

» iść - np. linia

» iść - np. o interesach

» iść - np. od łąki idzie zapach kwiatów

» iść - np. iść pod wodę

iść:

akceptować, aprobować, godzić się, pozwalać, przystawać, wyrażać zgodę, zgadzać się

iść:

atakować, dokonywać napadu, iść na kogoś, nacierać, najeżdżać, napadać, napaści, uderzać

iść: « np. zaskakiwać zza węgła »

atakować, dokonywać napaści, inwazji, iść do szturmu, iść na kogoś, nacierać, najazdu, najeżdżać, napadać, napierać, podejmować ofensywę, ruszać do ataku, szturmować, szturmować coś, szturmować kogoś, uderzać, zaskakiwać

iść: « np. wojska idą na wroga »

atakować, nacierać, szturmować, uderzać, wyprawiać się

iść:

biec, ciągnąć, dążyć, jechać, lecieć, mknąć, płynąć, podążać, posuwać się, pośpieszać, przeciągać, przemieszczać się, przesuwać się, sunąć, śpieszyć, walić, zdążać, zmierzać

iść: « np. szlak prowadził »

biec, ciągnąć się, dążyć w kierunku, doprowadzać, prowadzić, wieść, wznosić się, zmierzać

iść: « np. o czasie »

biec, lecieć, mijać, płynąć, przelatywać, przemijać, przemykać, uchodzić, uciekać, ulatywać, umykać, upływać

iść: « np. droga idzie przez pole »

biec, ciągnąć się, dążyć w kierunku czegoś, doprowadzać, prowadzić, wieść, wznosić się, zmierzać

iść: « np. o drodze, linii kolejowej, o ścieżce »

biec, ciągnąć się, prowadzić, przebiegać, przechodzić przez, przecinać, rozciągać się, rozpościerać się, wieść

iść: « np. o drodze, o ścieżce »

biec, biegnąć, ciągnąć się, dochodzić, prowadzić, przebiegać, wieść

iść:

biec, ciągnąć się, doprowadzać, droga idzie dokądś prowadzić, zmierzać

iść: « np. o ścieżce »

biec, ciągnąć się, dochodzić, doprowadzać, prowadzić, rozciągać się, wieść

iść:

biec, gnać, jechać, pędzić, rżnąć

iść:

biec, biegnąć, ciągnąć, dążyć, drałować, gazować, gnać, gonić, grzać, jechać, lecieć, mknąć, pędzić co tchu, pędzić jak wiatr, pędzić na łeb na szyję, podążać, pośpieszać, przeciągać, rwać, sadzić, smarować, sunąć, szorować, szurać, śmigać, śpieszyć, walić, wyciągać nogi, wyrywać, zaiwaniać, zasuwać, zdążać, zmierzać

iść:

biec, lecieć, mijać, płynąć, przechodzić, przelatywać, przemijać, przemykać, przepływać, uchodzić, uciekać, ulatywać, upływać, ustawać, wygasać, znikać

iść:

błąkać się, brnąć, chodzić, ciągać się, człapać, kołatać się, krążyć, kręcić się, kroczyć, kursować, kuśtykać, łazęgować, łazić, maszerować, pałętać się, pętać się, plątać się, podążać, przebierać nogami, przechadzać się, przemieszczać się, przenosić się, przewijać się, ruszać się, snuć się, spacerować, stawiać kroki, stąpać, szlajać się, szwendać się, śpieszyć, taszczyć się, telepać się, toczyć się, tułać się, wałęsać się, wędrować, wlec się, włóczyć się, zdążać

iść:

błąkać się, bujać, chodzić, ciągać się, ganiać po świecie, gonić po świecie, krążyć, kręcić się, kursować, łazić, migrować, pielgrzymować, podróżować, przemieszczać się, przenosić się, spacerować, szwendać się, tłuc się, tułać się, wałęsać się, wędrować, włóczyć się, wojażować

iść:

brać kurs na coś, kierować dokądś swoje kroki, kierować się, kroczyć, maszerować, orientować się, podążać, skierowywać się, śpieszyć, udawać się, zdążać

iść:

brnąć, ciągnąć, podążać, pospieszać, przemierzać, spieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać

iść:

brnąć, człapać, gramolić się, leźć, tarabanić się, taszczyć się, telepać się, toczyć się, wlec się, włazić, wtaczać się

iść: « np. iść powoli »

brnąć, brodzić, ciapać, ciągnąć się, człapać, kroczyć, kuśtykać, leźć, tarabanić się, telepać się, toczyć się, wlec się

iść:

brnąć, chodzić, człapać, dążyć, drałować, dreptać, ewakuować się, iść noga za nogą, kierować się, kołatać się, kroczyć, kursować, kuśtykać, leźć, łazęgować, łazić, łazikować, maszerować, pedałować, podążać, posuwać, posuwać się, przebierać nogami, przemieszczać się, przenosić się, ruszać się, skierowywać się, spacerować, stawiać kroki, stąpać, śpieszyć, tarabanić się, taszczyć się, telepać się, toczyć się, tupać, tuptać, udawać się, wędrować, wlec się, zabierać się, zdążać, zmierzać

iść: « np. krew idzie z nosa »

broczyć, ciec, płynąć, sączyć się, wydobywać się, wydzielać się, wypływać

iść: « np. o głosie »

brzmieć, dźwięczeć, rozbrzmiewać

iść:

być czynnym, być sprawnym, działać, funkcjonować, pełnić jakąś funkcję, pracować, spełniać czynności, sprawować obowiązki

iść: « np. o mechanizmach, o maszynach, o urządzeniach »

być na chodzie, być w ruchu, działać, funkcjonować

iść: « np. ulegać komuś »

być posłusznym, podporządkowywać się, słuchać, ulegać, ustępować

iść: « np. pieniądze idą na utrzymanie »

być przeznaczonym, mieć zastosowanie, obróconym, użytym, użytym na coś

iść: « np. urządzenie funkcjonuje »

być sprawnym, być w ruchu, chodzić, czynnym, działać, funkcjonować, pracować

iść: « np. zegarek chodzi »

być sprawnym, być w ruchu, chodzić, czynnym, działać, funkcjonować, pracować

iść: « np. mięso się rozchodzi »

być sprzedawanym, mieć zbyt, rozchodzić się, sprzedawać się

iść: « np. list idzie »

być wiezionym, dostarczanym, niesionym, przesyłanym, transportowanym

iść: « np. chodzić po ulicy »

chadzać, chodzić, dreptać, kroczyć, łazić, maszerować, paradować, przechadzać się, spacerować, wędrować

iść: « np. w niedzielę autobusy chodzą rzadko »

chodzić, jeździć, kursować, latać, pływać

iść:

chodzić, człapać, dreptać, iść noga za nogą, kuśtykać, powłóczyć nogami, taszczyć się, toczyć się, wlec się, zataczać się

iść: « np. o firmie »

chodzić, działać, funkcjonować, operować, pracować, ruszać, sprawiać się, sprawować się

iść:

chodzić, kroczyć, przechodzić

iść:

chodzić, kroczyć, postępować, posuwać się, stąpać

iść: « np. chodzić małymi krokami »

chodzić, dreptać, drobić, dyrdać, kroczyć, kuśtykać, maszerować, przebierać nogami, spacerować, stąpać, tuptać

iść:

chodzić, kręcić się, kroczyć, poruszać się, posuwać się, przemieszczać się, przenosić się, ruszać się, spacerować, stąpać

iść:

chodzić, dążyć, jechać, kierować się, kroczyć, maszerować, pedałować, podążać, pośpieszać, skierowywać się, stąpać, sunąć, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać

iść: « np. iść pieszo »

chodzić, kroczyć, maszerować, posuwać się, powłóczyć nogami, przebierać nogami, przemieszczać się, stąpać, śpieszyć, wlec się

iść:

chodzić, kierować się, kroczyć, maszerować, pośpieszać, skierowywać się, stawiać kroki, stąpać, sunąć, śpieszyć, udawać się

iść:

chodzić, jechać, płynąć, poruszać

iść: « np. przemieszczać się »

ciągnąć, jechać, lecieć, płynąć, posuwać się, przechodzić, przeciągać, snuć się, sunąć, wędrować, zdążać

iść:

ciągnąć, dążyć, kierować się, kroczyć, maszerować, podążać, pośpieszać, skierowywać się, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać

iść:

ciągnąć się, kierować, mieć określony kierunek, prowadzić, prowadzić dokądś, wieść

iść: « np. interesy szły dobrze »

darzyć się, powodzić się, prosperować, szczęścić się, udawać się, układać się, wieść się

iść: « np. dążyć do celu »

dążyć, kierować się, maszerować, podążać, pospieszać, spieszyć, udawać się, wyprawiać się, zdążać, zmierzać, zwracać się

iść:

dążyć, dążyć dokądś, kierować się, postępować, skierowywać się, udawać się, wstępować, wstępować gdzieś, zmierzać

iść: « np. dążyć do celu »

dążyć, kierować się ku czemuś, maszerować, podążać, pospieszać, spieszyć, udawać się, zmierzać

iść:

dążyć, kierować się do, kierować się ku, zmierzać

iść: « np. udawać się gdzieś »

dążyć, jechać, kierować się, podążać, udawać się, wybierać się, wyjeżdżać, wyprawiać się, wyruszać, zdążać, zmierzać

iść: « np. iść do domu »

dążyć, jechać, kierować dokądś swoje kroki, kierować się, podążać, skierowywać się, śpieszyć, udawać się, zdążać, zmierzać, zwracać się

iść:

dążyć, jechać, płynąć, posuwać się, sunąć, unosić się, zmierzać

iść:

dochodzić, podchodzić, pomykać, posuwać, przybliżać się, przystępować, ruszać, zbliżać się

iść: « np. prowadzić kogoś gdzieś »

doprowadzać, eskortować, prowadzić, przeprowadzać, wieść pilotować

iść:

drałować, dreptać, dyrdać, pedałować, przebierać nogami, śpieszyć, truchtać, tuptać, wyciągać nogi, zdążać

iść:

dreptać, drobić, dyrdać, pedałować, przebierać nogami, tuptać

iść:

drzeć się, przedzierać się, wdrapywać się

iść:

dyrdać, śpieszyć, truchtać, udawać się, zmierzać

iść: « np. jak ci idzie »

dziać się, odbywać się, rozwijać się, toczyć się, trwać

iść:

dziać się, odbywać się, rozgrywać się, toczyć się

iść:

ewakuować się, jechać, odchodzić, oddalać się, wychodzić, wynosić się, zabierać się

iść:

iść dobrze, powodzić się, prosperować, szczęścić się, układać się, wieść się

iść:

iść piechotą, iść pieszo, maszerować, wędrować

iść: « np. o środkach komunikacji »

jechać, kierować się, kursować, lecieć, płynąć

iść: « np. o wozie »

jechać, posuwać się, przesuwać się, sunąć, toczyć się, wlec się

iść: « np. o środkach komunikacji »

jechać, lecieć, płynąć, przechodzić, przeciągać, przejeżdżać, przelatywać, przemierzać, przemieszczać się, przenosić się, przepływać, przesuwać się, przetaczać się, przewalać się, sunąć, wędrować, zdążać

iść:

jest popyt na coś, nie zalegać, schodzić, sprzedawać się, znajdować nabywców, znajdować zbyt

iść: « np. kapitulować przed nieprzyjacielem »

kapitulować, oddawać się w niewolę, poddawać się, składać broń, wywieszać białą chorągiew, zaprzestawać walki

iść: « np. kierować się do lasu »

kierować się, kierować swe kroki, udawać się, zdążać, zmierzać, zwracać się

iść: « np. kierować się do lasu »

kierować się, kierować swe kroki, udawać się gdzieś, zdążać, zmierzać, zwracać się do kogoś

iść:

kierować się gdzieś, udawać się dokądś

iść: « np. o czasie »

kończyć się, lecieć, mijać, mknąć, płynąć, przebiegać, przechodzić, przelatywać, przemijać, przemykać, schodzić, ubiegać, uciekać, umykać, upływać

iść:

kroczyć, sadzić kroki, stąpać

iść: « np. postępować za kimś, posuwać się do przodu »

kroczyć, maszerować, podążać, postępować

iść: « np. słońce idzie ku zachodowi »

lecieć, płynąć, posuwać się, sunąć

iść:

maszerować, podążać, puszczać się, ruszać, udawać się, wędrować, wychodzić, wyprawiać się, wypuszczać się, wyruszać

iść: « np. o zjawiskach atmosferycznych »

nadchodzić, nadciągać, zbliżać się

iść:

obrócić się, pójść, skierować dokądś swoje kroki, udać się

iść:

odchodzić, opuszczać, udawać się, wychodzić

iść:

piąć się, podchodzić, posuwać się pod górę, wspinać się

iść:

pójść, przystawać, wyrażać zgodę, zgadzać się

iść: « np. sprawy dobrze się układają »

przebiegać, rozwijać się, toczyć się, układać się

iść: « np. linia »

przebiegać, rozwijać się, toczyć się, układać się

iść:

przechodzić, udawać się

iść:

przeć

iść: « np. o interesach »

przedstawiać się, stać, toczyć się

iść: « np. od łąki idzie zapach kwiatów »

rozchodzić się, rozlegać się, rozprzestrzeniać się, rozszerzać się, wydobywać się, wydzielać się

iść: « np. iść pod wodę »

tonąć, wchodzić, wsuwać się, zagłębiać się, zapadać się

iść:

udawać

iść:

wydobywać się, wydostawać się

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa iść

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa iść znajduje się 309 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 93 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „iść” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „iść” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem iść:

» Synonimy wyrazu iść - Synonimy.

» Wyrazy przeciwstawne iść - Wyrazy przeciwstawne.

» Definicja słowa iść - Słownik pojęć i definicji.

» Szukaj hasła iść w Google - Wyszukiwarka Google.

» Odpowiedzi krzyżówkowe dla hasła iść - Hasła krzyżówkowe.


Tagi dla synonimów słowa iść: synonimy do słowa iść, wyrazy bliskoznaczne do słowa iść, inne określenia słowa iść, synonimy do wyrazu iść, inaczej iść.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są wyrazy bliskoznaczne

» Definicja wyrazów bliskoznacznych

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt