Synonim kryzys Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa kryzys:

apatia, bankructwo, bessa, bezczynność, bezruch, bezwład, bieda, brak równowagi, cezura, cofanie się, degradacja, dekoniunktura, depresja, destabilizacja, dno, dołek, gnuśność, impas, kabała, kamień milowy, katastrofa gospodarcza, klincz, kłopot, komplikacja, konflikt, koniec, krach, kram, kres, krok milowy, kryzys gospodarczy, letarg, marazm, martwota, martwy punkt, martwy sezon, melancholia, moment, moment przełomowy, moment przełomu, moment zwrotny, nędza, okres przełomu, opały, opresja, paraliż, pat, perypetie, posucha, potrzeba, problem, przełom, przeprawa, przesilenie, przesilenie ekonomiczne, przewrót, przygnębienie, punkt krytyczny, punkt przełomowy, punkt zwrotny, recesja, regres, regres gospodarczy, rozchwianie, ruina, skostnienie, spadek, spadek cen, splin, staczanie się, stagnacja, status quo, sytuacja bez wyjścia, sytuacja patowa, sytuacja podbramkowa, ślepa uliczka, ślepy tor, ślepy zaułek, śpiączka, tarapaty, trudności, ujemny wzrost gospodarczy, ujemny wzrost gospodarczy zastój, upadek, upadek giełdowy, utrapienie, uwiąd, uwstecznienie, w gospodarce kryzys, w gospodarce recesja, w gospodarce zła koniunktura, zakłócanie, załamanie, załamanie gospodarcze, zapaść, zastój, zła koniunktura, zmiana, zniechęcenie, zwrot,

Synonimy słowa kryzys z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» kryzys - np. regres gospodarczy

» kryzys - np. kryzys na rynku

» kryzys - np. nędza moralna, dno moralne, finansowe

» kryzys - np. trudna sytuacja

» kryzys - np. znaleźć się w impasie

» kryzys - np. poglądów

» kryzys - np. kryzys wartości

kryzys:

apatia, depresja, załamanie, zniechęcenie

kryzys:

bankructwo, katastrofa gospodarcza, krach, przesilenie ekonomiczne, upadek, upadek giełdowy

kryzys:

bessa, bezruch, bezwład, dekoniunktura, gnuśność, impas, klincz, letarg, marazm, martwota, martwy sezon, paraliż, pat, posucha, recesja, regres, skostnienie, stagnacja, śpiączka, uwiąd, zapaść, zastój, zła koniunktura

kryzys: « np. regres gospodarczy »

bessa, dekoniunktura, recesja, stagnacja, załamanie, zapaść, zastój, zła koniunktura

kryzys:

bessa, dekoniunktura, kryzys gospodarczy, recesja, regres gospodarczy, stagnacja, zastój, zła koniunktura

kryzys:

bessa, dekoniunktura, recesja, spadek cen, stagnacja, zastój

kryzys:

bezczynność, bezruch, cofanie się, degradacja, impas, marazm, recesja, regres, staczanie się, stagnacja, status quo, ujemny wzrost gospodarczy zastój, upadek, uwstecznienie, w gospodarce recesja, zła koniunktura

kryzys:

bezwład, impas, klincz, letarg, martwy punkt, paraliż, pat, sytuacja bez wyjścia, ślepa uliczka, ślepy tor, ślepy zaułek, zapaść, zastój

kryzys:

bieda, nędza

kryzys:

brak równowagi, destabilizacja, rozchwianie, zakłócanie

kryzys:

cezura, kamień milowy, krok milowy, moment przełomowy, przełom, przesilenie, przewrót, punkt zwrotny, zmiana, zwrot

kryzys:

cofanie się, degradacja, recesja, regres, spadek, staczanie się, stagnacja, ujemny wzrost gospodarczy, upadek, uwstecznienie, w gospodarce kryzys, zła koniunktura

kryzys:

cofanie się, degradacja, recesja, regres, staczanie się, ujemny wzrost gospodarczy, upadek, uwstecznienie, w gospodarce recesja, w gospodarce zła koniunktura, zła koniunktura

kryzys: « np. kryzys na rynku »

dekoniunktura, recesja, stagnacja, załamanie gospodarcze, zastój

kryzys: « np. nędza moralna, dno moralne, finansowe »

dno, koniec, kres, nędza, upadek

kryzys:

dołek, zapaść, zastój

kryzys:

dołek, melancholia, przygnębienie, splin

kryzys: « np. trudna sytuacja »

dołek, impas, klincz, komplikacja, konflikt, martwy punkt, moment zwrotny, pat, przełom, przesilenie, sytuacja bez wyjścia, sytuacja podbramkowa, trudności, załamanie

kryzys: « np. znaleźć się w impasie »

impas, sytuacja bez wyjścia, sytuacja patowa, zastój

kryzys:

impas, klincz, martwy punkt, pat, stagnacja, sytuacja bez wyjścia, zastój

kryzys:

kabała, kłopot, kram, opały, opresja, perypetie, potrzeba, problem, przeprawa, tarapaty, trudności, utrapienie

kryzys: « np. poglądów »

moment, okres przełomu, przełom

kryzys: « np. kryzys wartości »

moment, moment przełomu, okres przełomu, przełom

kryzys:

moment przełomowy, przełom, przesilenie, punkt krytyczny, punkt przełomowy

kryzys:

ruina

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa kryzys

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa kryzys znajduje się 100 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 25 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „kryzys” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „kryzys” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem kryzys:

» Szukaj hasła kryzys w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa kryzys: inaczej o kryzysie, inaczej kryzys, synonim kryzysu, synonimy do słowa kryzys, wyrazy bliskoznaczne do słowa kryzys, inne określenia słowa kryzys, synonimy do wyrazu kryzys.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są wyrazy bliskoznaczne

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt