Synonim lebiega Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa lebiega:

antytalent, baba, beksa, beksa-lala, boże cielę, cherlak, cherlawiec, chuchrak, chuchro, ciamajda, ciamcia, ciamcia-ramcia, ciapa, ciapciak, ciaptak, cielę, cielę na niedzielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cykor, cztery litery, dupa, dupa wołowa, dyletant, ecie-pecie, faja, fajtłapa, frajer, frajer-pompka, fujara, fuszer, gamajda, gamoń, gapa, grzebała, grzebuła, guła, guzdralski, guzdrała, jeleń, kaleka, kaleka życiowa, kapcan, lebioda, łajza, łamaga, marnota, maruda, mazepa, mięczak, mimoza, mizerak, mizerota, mumia, mydłek, naiwniaczek, naiwniak, neptek, nicpoń, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara, ofiara losu, osioł, palant, partacz, patafian, patałach, pierdoła, pipa, platfus, płaczek, płaczka, płaksa, popapraniec, roztrzepaniec, safanduła, sierota, słabeusz, słoń, strachajło, ślamazara, ślepota, tchórz, trąba, trzęsidupa, wymoczek, wypierdek, wyskrobek, zdechlak, zgniłek,

Synonimy słowa lebiega z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» lebiega - np. człowiek niezaradny

» lebiega - np. o mężczyźnie

» lebiega - np. o mężczyźnie

» lebiega - np. niezaradna osoba

» lebiega - np. jak idziesz, ofiaro

lebiega:

antytalent, ciapa, ciapciak, dyletant, faja, fujara, fuszer, kaleka życiowa, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, partacz, patafian, patałach, platfus, safanduła, sierota, trąba, wypierdek

lebiega: « np. człowiek niezaradny »

baba, boże cielę, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę na niedzielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka życiowa, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, niezguła, oferma, ofiara losu, palant, patafian, patałach, safanduła, sierota, trąba

lebiega:

baba, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka, kaleka życiowa, kapcan, łajza, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, słoń, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega:

baba, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, jeleń, kaleka życiowa, kapcan, łajza, łamaga, niedojda, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, słoń, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega: « np. o mężczyźnie »

baba, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, dupa wołowa, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka życiowa, kapcan, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, pierdoła, pipa, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, słoń, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega: « np. o mężczyźnie »

baba, beksa, beksa-lala, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cykor, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, kaleka życiowa, mazepa, mięczak, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, patałach, płaczek, płaczka, płaksa, popapraniec, safanduła, sierota, strachajło, tchórz, trąba, trzęsidupa, wymoczek, wypierdek, wyskrobek

lebiega: « np. niezaradna osoba »

baba, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciemna masa, ciemny żłób, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, dupa, dupa wołowa, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, grzebała, grzebuła, guzdralski, guzdrała, kaleka życiowa, kapcan, łajza, łamaga, maruda, mumia, mydłek, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, pierdoła, pipa, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega:

baba, cherlak, cherlawiec, chuchrak, chuchro, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę, ciemięga, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, dupa wołowa, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamoń, kaleka życiowa, kapcan, łamaga, marnota, mięczak, mimoza, mizerak, mizerota, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, pierdoła, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, słabeusz, słoń, trąba, wymoczek, wypierdek, wyskrobek, zdechlak, zgniłek

lebiega: « np. jak idziesz, ofiaro »

baba, boże cielę, ciamajda, ciapa, ciapciak, cielę na niedzielę, ciemięga, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka życiowa, kapcan, łajza, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega:

boże cielę, ciamajda, ciamcia, ciamcia-ramcia, ciapa, ciapciak, cielę na niedzielę, ciemięga, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, jeleń, kaleka życiowa, kapcan, łajza, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezgraba, niezgrabiasz, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, osioł, patafian, patałach, platfus, popapraniec, safanduła, sierota, ślamazara, trąba, wypierdek

lebiega:

ciamajda, ciapa, ciapciak, ciemięga, cztery litery, ecie-pecie, faja, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, kaleka życiowa, kapcan, łamaga, niedojda, niedołęga, niedorajda, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, patałach, platfus, roztrzepaniec, safanduła, sierota, ślepota, trąba

lebiega:

ciamajda, ciapa, fajtłapa, fujara, gamoń, kapcan, neptek, nicpoń, niedojda, niedołęga, niedorajda, niezdara, niezguła, noga, oferma, ofiara losu, ślamazara

lebiega:

ciamajda, ciapa, ciaptak, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, gapa, guła, kapcan, lebioda, neptek, niedojda, niedołęga, niedorajda, nieudacznik, niezguła, popapraniec

lebiega:

ciamajda, ciapa, ciaptak, cielę, fajtłapa, fujara, gamajda, gamoń, guła, kapcan, łamaga, neptek, niedojda, niedołęga, niedorajda, niemota, nieudacznik, niezdara, niezguła, oferma, patafian, patałach, popapraniec, safanduła, ślamazara

lebiega:

ciapa, ciapciak, ciepłe kluchy, ciepłe kluski, ecie-pecie, fajtłapa, frajer, frajer-pompka, fujara, gamajda, gapa, kaleka życiowa, kapcan, łamaga, naiwniaczek, naiwniak, niedojda, niezdara, niezguła, oferma, ofiara losu, safanduła, sierota, ślamazara, wypierdek

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa lebiega

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa lebiega znajdują się 103 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 15 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „lebiega” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „lebiega” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem lebiega:

» Szukaj hasła lebiega w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy dla słowa lebiega - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.

» Odpowiedzi do krzyżówki hasła lebiega - Definicje do krzyżówek.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa lebiega - Słownik definicji polskich.

» Antonim lebiega - Słownik wyrazów przeciwstawnych.


Tagi dla synonimów słowa lebiega: inaczej lebiega, synonim lebiegi, inaczej o lebiedze, synonimy do wyrazu lebiega, wyrazy bliskoznaczne do słowa lebiega, synonimy do słowa lebiega, inne określenia słowa lebiega.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt