Synonim liczyć Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa liczyć:

bilansować, brać, brać coś pod uwagę, brać coś w rachubę, brać ileś za coś, brać pod uwagę, brać pod uwagę przy liczeniu, brać zapłatę, być czymś, być zdania, że, cyrklować, czekać, darzyć zaufaniem, dodawać, dokonywać rachunku, doliczać, dzielić, ewaluować, kalkulować, kosztorysować, mieć, mieć nadzieję, mieć zaufanie, mierzyć, mniemać, myśleć, nastawiać się, nastawiać się na coś, numerować, obawiać się, obawiać się czegoś, obawiać się kogoś, obejmować, obliczać, obrachować, obrachowywać, oceniać, oczekiwać, odliczać, odmierzać, ogarniać, opierać, opierać się, opiewać, podliczać, podsumowywać, pokładać nadzieję, pokładać ufność, pokładać w kimś nadzieję, polegać, polegać na, polegać na czymś, polegać na kimś, policzyć, pragnąć, preliminować, przeliczać, przerachowywać, przewidywać, przewidywać coś, przypuszczać, rachować, reprezentować pogląd, rozliczać, równać się, równać się czemuś, sądzić, składać się, składać się na coś, składać się z czegoś, składać się z kogoś, spodziewać, spodziewać się, sprawdzać wynik, spuszczać się, spuszczać się na kogoś, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, stanowić, stawiać, sumować, szacować, tęsknić, tęsknić za czymś, tęsknić za kimś, tworzyć, tworzyć coś, ufać, ufać czemuś, ufać komuś, utrzymywać, uważać, uwzględniać, wiązać nadzieje, wiązać nadzieje z czymś, wiązać nadzieje z kimś, wierzyć, wierzyć w coś, wierzyć w kogoś, wliczać, wykonywać działania arytmetyczne, wyliczać, wyliczyć, wynosić, wyrachowywać, wyznaczać cenę, zaliczać, zaufać, zawierać, zawierać ileś czegoś, zawierzyć, zdawać się, zliczać, zsumowywać, żądać, żądać jako zapłaty, żywić nadzieję, żywić zaufanie,

Synonimy słowa liczyć z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» liczyć - np. liczyć x zł za kilo ziemniaków

» liczyć - np. na coś

» liczyć - np. przeprowadzać kalkulację

» liczyć - np. czekać na wiadomość

» liczyć - np. czekać na wiadomość

» liczyć - np. polegać na kimś

» liczyć - np. liczyć na kogoś

» liczyć - np. czworobok ma cztery boki

» liczyć - np. czworobok ma cztery boki

» liczyć - np. liczyć na wygraną

» liczyć - np. klasa liczy x osób

» liczyć - np. klasa liczy x osób

» liczyć - np. liczyć pieniądze

» liczyć - np. na kogoś

» liczyć - np. liczyć na kogoś

liczyć:

bilansować, dodawać, kalkulować, obliczać, obrachowywać, przeliczać, przerachowywać, rachować, rozliczać, sumować, szacować, wyliczać, zliczać

liczyć: « np. liczyć x zł za kilo ziemniaków »

brać, brać ileś za coś, brać zapłatę, wyznaczać cenę, żądać

liczyć:

brać coś pod uwagę, brać coś w rachubę, uwzględniać

liczyć:

brać pod uwagę, brać pod uwagę przy liczeniu, wliczać

liczyć: « np. na coś »

być czymś, mieć, obejmować, równać się, składać się, składać się na coś, stanowić, tworzyć, tworzyć coś, wynosić

liczyć:

być zdania, że, mieć nadzieję, mniemać, myśleć, reprezentować pogląd, spodziewać się, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, utrzymywać, uważać, wierzyć, żywić nadzieję

liczyć: « np. przeprowadzać kalkulację »

cyrklować, ewaluować, kalkulować, kosztorysować, obliczać, oceniać, preliminować, przerachowywać, rachować, szacować, wyliczyć, wyrachowywać, zliczać

liczyć:

cyrklować, dokonywać rachunku, kalkulować, obliczać, podliczać, przeliczać, przerachowywać, rachować, wyliczać, wyrachowywać, zliczać

liczyć:

czekać, oczekiwać, spodziewać

liczyć: « np. czekać na wiadomość »

czekać, nastawiać się, obawiać się, pragnąć, przewidywać, spodziewać się, tęsknić, wiązać nadzieje

liczyć: « np. czekać na wiadomość »

czekać, nastawiać się na coś, obawiać się czegoś, obawiać się kogoś, pragnąć, przewidywać coś, spodziewać się, tęsknić za czymś, tęsknić za kimś, wiązać nadzieje z czymś, wiązać nadzieje z kimś

liczyć: « np. polegać na kimś »

darzyć zaufaniem, mieć zaufanie, pokładać w kimś nadzieję, polegać, ufać, wierzyć, zdawać się

liczyć: « np. liczyć na kogoś »

darzyć zaufaniem, pokładać nadzieję, polegać, ufać, wierzyć, żywić zaufanie

liczyć:

dodawać, doliczać, obrachowywać, podliczać, podsumowywać, przerachowywać, sumować, zliczać, zsumowywać

liczyć:

dodawać, dokonywać rachunku, kalkulować, obliczać, obrachowywać, podliczać, podsumowywać, przeliczać, przerachowywać, sumować, zaliczać

liczyć:

dzielić

liczyć: « np. czworobok ma cztery boki »

mieć, mierzyć, równać się czemuś, składać się z czegoś, zawierać ileś czegoś

liczyć: « np. czworobok ma cztery boki »

mieć, mierzyć, równać się, składać się, zawierać

liczyć:

mieć, obejmować, opiewać, wynosić, zawierać

liczyć: « np. liczyć na wygraną »

mieć nadzieję, przewidywać, przypuszczać, spodziewać się

liczyć:

mieć nadzieję, oczekiwać, przypuszczać, sądzić, spodziewać się

liczyć:

numerować, rachować

liczyć: « np. klasa liczy x osób »

obejmować, ogarniać, składać się, wynosić, zawierać

liczyć: « np. klasa liczy x osób »

obejmować, ogarniać, składać się z czegoś, składać się z kogoś, wynosić, zawierać

liczyć: « np. liczyć pieniądze »

obliczać, rachować, sumować, wykonywać działania arytmetyczne

liczyć:

obliczać, sprawdzać wynik

liczyć:

obrachować

liczyć:

odliczać, odmierzać, rachować

liczyć: « np. na kogoś »

opierać, opierać się, polegać, polegać na

liczyć:

pokładać nadzieję, pokładać ufność, polegać, spuszczać się, spuszczać się na kogoś, stawiać, ufać, zdawać się

liczyć:

polegać, zaufać, zawierzyć

liczyć: « np. liczyć na kogoś »

polegać na czymś, polegać na kimś, ufać czemuś, ufać komuś, wierzyć w coś, wierzyć w kogoś

liczyć:

policzyć

liczyć:

wyznaczać cenę, żądać jako zapłaty

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa liczyć

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa liczyć znajduje się 118 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 34 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „liczyć” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „liczyć” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem liczyć:

» Szukaj hasła liczyć w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa liczyć: inaczej liczyć, synonimy do słowa liczyć, inne określenia słowa liczyć, synonimy do wyrazu liczyć, wyrazy bliskoznaczne do słowa liczyć.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja synonim

» Słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt