Synonim możliwość Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa możliwość:

alternatywa, antidotum, aparat, aprobata, atut, brak potrzeby, broń, być uprawnionym, być uprawnionym do czegoś, domniemanie, dopuszczalność, dowolność, droga, dylemat, dyspozycja, ewentualność, fakultatywność, fart, funkcja, granica, gratka, groźba, horyzont, instrument, korzystne warunki, kres, lekarstwo, limit, łaska boża, łatwość, metoda, mieć możność, mieć pozwolenie, mieć pozwolenie na coś, mieć prawo, mogący, możliwość wyboru, możność, móc, nadający się, nadzieja, narzędzie, niebezpieczeństwo, nieobligatoryjność, nieobowiązkowość, niepewność, odpowiednia chwila, oferta, okazja, okoliczność, opcja, panaceum, patent, perspektywa, perspektywy, pole, pomoc, pomyślna okoliczność, posiadający umiejętność, potencjalność, potencjał, pozwolenie, prawdopodobieństwo, predyspozycje, pretekst, propozycja, przeciwśrodek, przepis, przydatny, przypadek, przyzwolenie, pułap, rada, ramy, ratunek, realność, recepta, rozstrzygnięcie, rozwiązanie, siły, skłonność, sposobna chwila, sposobność, sposób, sprawność, sprzyjająca okoliczność, sprzyjające warunki, swoboda, system, sytuacja, szansa, szanse, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, szczyt, środek, taktyka, technika, traf, usankcjonowanie, uśmiech losu, wariant, warunki, wersja, widok na przyszłość, widoki, widoki na coś, wolny wybór, wybór, wyjście, wykonalność, zagrożenie, zakończenie, zakres, zasięg, zbędność, zbyteczność, zdatność, zdatny, zdolności, zdolność, zdolny, zezwolenie, ziszczalność,

Synonimy słowa możliwość z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» możliwość - np. środek zaradczy

» możliwość - np. móc palić w przedziale

» możliwość - np. móc palić w przedziale

» możliwość - np. mieć wybór

» możliwość - np. możliwość wyjazdu

» możliwość - np. na awans

» możliwość - np. mieć szerokie horyzonty

» możliwość - np. groźba powodzi

» możliwość - np. zdolny do poświęceń

» możliwość - np. do działania, popisu

» możliwość - np. korzystać z okazji

» możliwość - np. mieć duże możliwości

możliwość:

alternatywa, dylemat, opcja, wersja, wybór

możliwość:

alternatywa, opcja, wariant

możliwość: « np. środek zaradczy »

antidotum, broń, droga, instrument, lekarstwo, metoda, narzędzie, panaceum, patent, pomoc, przeciwśrodek, przepis, rada, ratunek, recepta, rozwiązanie, sposób, system, środek, technika

możliwość:

aparat, droga, instrument, lekarstwo, metoda, narzędzie, patent, przepis, recepta, rozwiązanie, sposób, system, środek, taktyka, technika

możliwość:

aprobata, dopuszczalność, pozwolenie, przyzwolenie, usankcjonowanie, zezwolenie

możliwość:

atut

możliwość:

brak potrzeby, dowolność, zbędność, zbyteczność

możliwość: « np. móc palić w przedziale »

być uprawnionym, mieć możność, mieć pozwolenie, mieć prawo, móc

możliwość: « np. móc palić w przedziale »

być uprawnionym do czegoś, mieć możność, mieć pozwolenie na coś, mieć prawo, móc

możliwość:

domniemanie

możliwość:

dopuszczalność, dowolność, fakultatywność, nieobligatoryjność, nieobowiązkowość

możliwość:

dowolność, możliwość wyboru, wolny wybór

możliwość:

dowolność, swoboda, wybór

możliwość: « np. mieć wybór »

droga, opcja, wybór, wyjście

możliwość:

droga, metoda, możność, rozwiązanie, sposób, środek, wyjście

możliwość:

dyspozycja, łatwość, skłonność, zdolność

możliwość:

ewentualność, możność, okazja, przypadek, sposobność, szansa, traf

możliwość: « np. możliwość wyjazdu »

ewentualność, możność, okazja, prawdopodobieństwo, sposobność, szansa

możliwość:

ewentualność, niepewność, potencjalność, prawdopodobieństwo, szansa

możliwość:

ewentualność, okoliczność, perspektywa, prawdopodobieństwo, sytuacja, szansa

możliwość: « np. na awans »

ewentualność, możność, nadzieja, perspektywa, prawdopodobieństwo, sposobność, szansa, widoki

możliwość:

ewentualność, perspektywa, prawdopodobieństwo, realność, szansa, widoki

możliwość:

fart, gratka, łaska boża, okazja, pomyślna okoliczność, pretekst, sposobność, szansa, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, uśmiech losu

możliwość:

funkcja

możliwość: « np. mieć szerokie horyzonty »

granica, horyzont, kres, limit, pułap, ramy, szczyt, zakres, zasięg

możliwość:

gratka, możność, okazja, sposobność, szansa

możliwość: « np. groźba powodzi »

groźba, niebezpieczeństwo, prawdopodobieństwo, zagrożenie

możliwość:

korzystne warunki, możność, okazja, prawdopodobieństwo, sposobność, sprzyjająca okoliczność, sprzyjające warunki, szansa, wykonalność

możliwość: « np. zdolny do poświęceń »

mogący, nadający się, posiadający umiejętność, przydatny, zdatny, zdolny

możliwość:

możność, okazja, perspektywa, prawdopodobieństwo, pretekst, sposobność, szansa, widoki

możliwość:

możność, okazja, prawdopodobieństwo, realność, sposobność, sprzyjająca okoliczność, szansa, warunki, wykonalność

możliwość:

możność, odpowiednia chwila, okazja, sposobność, sprzyjająca okoliczność, szansa

możliwość: « np. do działania, popisu »

możność, okazja, pole, sposobność

możliwość:

możność, okazja, prawdopodobieństwo, realność, wykonalność, ziszczalność

możliwość:

nadzieja, perspektywa, widok na przyszłość

możliwość:

nadzieja, okazja, prawdopodobieństwo, sposobność, szansa, widoki, widoki na coś

możliwość:

oferta, propozycja, wybór

możliwość: « np. korzystać z okazji »

okazja, sposobna chwila, sposobność, sprzyjająca okoliczność

możliwość:

okazja, perspektywy, szanse, widoki, widoki na coś

możliwość:

okazja, okoliczność, sposobność

możliwość: « np. mieć duże możliwości »

perspektywy, potencjał, predyspozycje, szanse, widoki na coś, zdolności

możliwość:

potencjał, sprawność, zdatność, zdolność

możliwość:

prawdopodobieństwo, realność, sposobność, szansa, wykonalność, ziszczalność

możliwość:

predyspozycje, siły, zdolności

możliwość:

rozstrzygnięcie, rozwiązanie, wyjście, zakończenie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa możliwość

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa możliwość znajdują się 124 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 45 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „możliwość” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „możliwość” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem możliwość:

» Szukaj hasła możliwość w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa możliwość: synonim możliwości, synonimy do wyrazu możliwość, inaczej o możliwości, inaczej możliwość, synonimy do słowa możliwość, wyrazy bliskoznaczne do słowa możliwość, inne określenia słowa możliwość.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim słowa

» Definicja wyrazów bliskoznacznych

» Słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt