Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim naruszyć Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa naruszyć:

nadbić, naderwać, nadeżreć, nadgryźć, nadjeść, nadszarpać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, nakręcić, namącić, namotać, naplątać, napocząć, natrudzić, obciąć, obić, obłupać, obniżyć, obrazić, obtłuc, obtrącić, odebrać, ograniczyć, okroić, okryć coś hańbą, oplwać, osłabić, pęknąć, pochachmęcić, podeptać, poderwać, podkopać, podkopywać, podmyć, podtoczyć, podważyć, pogmatwać, pogorszyć, pogwałcić, pohańbić, pokalać, pokancerować, pokićkać, pokiełbasić, pokiereszować, pokomplikować, pokonać, pokręcić, pomarnować, pomącić, pomniejszyć, ponadgryzać, ponadrywać, ponapoczynać, poobcinać, poobniżać, pookrawać, poprzekręcać, popsuć, porysować, poszargać, potargać, powalić, powikłać, powyżerać, pozaczynać, pozawracać w głowach, pozmniejszać, pozmywać, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przekroczyć, przemęczyć, przerzedzić, przesilić, przewrócić coś do góry nogami, przygasić, rozchwiać, rozerwać, rozłożyć, rozmiękczyć, rozmyć, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, ruszyć, sforsować, skalać, skłócić, skomplikować, skorodować, skosztować, skrzywdzić, splugawić, spłukać, sponiewierać, spowodować zamęt, sprofanować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, stoczyć, strudzić, ściąć kogoś z nóg, tknąć, tknąć się, ubliżyć, uchybić, ująć, ujeść, umęczyć, umniejszyć, unieść, upośledzić, uszczknąć, uszczuplić, uszkodzić, utłuc, utrącić, utrudzić, uznoić, wkroczyć, wprowadzić dysharmonię, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wykończyć, wykroczyć, wymęczyć, wyniszczyć, wypłukać, wyprowadzić coś z równowagi, wyprowadzić z równowagi, wyszczerbić, wytrącić coś z równowagi, wytrącić z równowagi, wywrócić coś do góry nogami, wyżyłować, zaburzyć, zachachmęcić, zachwiać, zacząć, zagmatwać, zajeździć, zakałapućkać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zanarchizować, zaniżyć, zasiać niepokój, zaszargać, zawikłać, zbezcześcić, zburzyć, zdefektować, zdeptać, zdezorganizować, zepsuć, zerwać, zeszmacić, zhańbić, złamać, zmącić, zmniejszyć, zmyć, znieważyć, zniszczyć, zniżyć, znużyć, zranić, zredukować, zrobić komuś afront, zrujnować, zszargać, zużyć

Synonimy słowa naruszyć z podziałem na grupy znaczeniowe:

naruszyć:

nadbić, obić, obłupać, obtłuc, obtrącić, pokancerować, pokiereszować, popsuć, porysować, uszkodzić, utłuc, utrącić, wyszczerbić, zdefektować, zepsuć

naruszyć: « np. zdrowie »

naderwać, nadszarpać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, ponadrywać, potargać, powalić, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przesilić, sforsować, stargać, sterać, stępić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, zachwiać, zajeździć

naruszyć: « np. zdrowie »

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, podkopać, wycieńczyć, zniszczyć, zrujnować

naruszyć:

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, natrudzić, osłabić, podkopać, pogorszyć, pomarnować, ponadrywać, potargać, powalić, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przesilić, rozłożyć, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, strudzić, uszczuplić, utrudzić, uznoić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, wyżyłować, zachwiać, zajeździć

naruszyć: « np. zdrowie, zaufanie »

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, podmyć, ponadrywać, potargać, powalić, przećwiczyć, przeforsować, przygasić, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, uszczuplić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, zachwiać

naruszyć: « np. o rdzy »

nadeżreć, nadgryźć, podtoczyć, ponadgryzać, powyżerać, skorodować, stoczyć

naruszyć: « np. bochenek, jedzenie »

nadgryźć, nadjeść, napocząć, ponadgryzać, ponapoczynać, pozaczynać, ruszyć, skosztować, tknąć, tknąć się, ujeść, uszczknąć, zacząć

naruszyć: « np. zapasy »

nadgryźć, nadjeść, napocząć, ruszyć, skosztować, tknąć, ująć, ujeść, uszczuplić, zacząć, zmniejszyć, zużyć

naruszyć: « np. autorytet »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, podważyć, stargać, uszczuplić, uszkodzić, zachwiać, zepsuć

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, rozprząc, rozprzęgnąć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zmącić

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, przeforsować, przemęczyć, rozłożyć, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, strudzić, ściąć kogoś z nóg, umęczyć, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wykończyć, wymęczyć, wyniszczyć, zajeździć, znużyć

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, potargać, rozłożyć, rozmiękczyć, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, ściąć kogoś z nóg, upośledzić, wycieńczyć, wyczerpać, wymęczyć, wyniszczyć, zachwiać

naruszyć: « np. wpływ »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, obciąć, obniżyć, ograniczyć, okroić, osłabić, pomniejszyć, poobcinać, poobniżać, pookrawać, pozmniejszać, przerzedzić, spustoszyć, umniejszyć, uszczuplić, zaniżyć, zmniejszyć, zniżyć, zredukować

naruszyć: « np. nerwy, zdrowie, zaufanie, zdrowie »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, odebrać, osłabić, poderwać, podkopać, pogorszyć, potargać, spustoszyć, stargać, sterać, wycieńczyć, wyczerpać, wyniszczyć, zachwiać, zniszczyć

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

nakręcić, naplątać, pogmatwać, pomącić, przewrócić coś do góry nogami, rozstroić, wyprowadzić coś z równowagi, wytrącić coś z równowagi, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zachwiać, zagmatwać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

nakręcić, namącić, namotać, naplątać, pochachmęcić, pogmatwać, pokićkać, pokiełbasić, pokomplikować, pokręcić, pomącić, poprzekręcać, powikłać, pozawracać w głowach, przewrócić coś do góry nogami, rozchwiać, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, skomplikować, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zachachmęcić, zachwiać, zagmatwać, zakałapućkać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zawikłać, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. dumę, naród, opinię, świętości »

obrazić, okryć coś hańbą, oplwać, podeptać, pogwałcić, pohańbić, pokalać, poszargać, skalać, skrzywdzić, splugawić, sponiewierać, sprofanować, zaszargać, zbezcześcić, zdeptać, zeszmacić, zhańbić, zranić, zszargać

naruszyć:

obrazić, ubliżyć, uchybić, złamać, znieważyć, zrobić komuś afront

naruszyć: « np. prawo »

obrazić, podeptać, pogwałcić, pohańbić, poszargać, przekroczyć, skrzywdzić, splugawić, sprofanować, zaszargać, zbezcześcić, zhańbić, złamać, znieważyć, zszargać

naruszyć: « np. o rzece »

osłabić, poderwać, podmyć, pozmywać, rozmyć, spłukać, unieść, wypłukać, zerwać, zmyć

naruszyć:

pęknąć, pokonać, popsuć, rozerwać, uszkodzić, złamać, zniszczyć

naruszyć: « np. równowagę, regulamin »

podeptać, pogwałcić, poszargać, uchybić, uszkodzić, zakłócić, zaszargać, zbezcześcić, zburzyć, złamać, zniszczyć, zszargać

naruszyć:

podkopywać

naruszyć: « np. ciszę, radość »

pomącić, rozchwiać, rozregulować, rozstroić, zaburzyć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. terytorium »

przekroczyć, wkroczyć

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

przewrócić coś do góry nogami, rozprząc, rozprzęgnąć, rozsadzić, rozstroić, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zakłócić, zamącić, zanarchizować, zburzyć, zdezorganizować, zmącić, zniszczyć, zrujnować

naruszyć:

rozchwiać, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, wyprowadzić z równowagi, wytrącić z równowagi, zaburzyć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zdezorganizować, zmącić

naruszyć: « np. wprowadzić niepokój »

skłócić, spowodować zamęt, wprowadzić dysharmonię, zaburzyć, zakłócić, zamącić, zasiać niepokój, zburzyć, zmącić, zrujnować

naruszyć:

uchybić, wykroczyć, złamać

naruszyć:

uszkodzić, zepsuć, zniszczyć

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa naruszyć

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa naruszyć znajduje się 185 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „naruszyć” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„naruszyć” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem naruszyć:


Tagi dla synonimów słowa naruszyć: inne określenia słowa naruszyć, synonimy do słowa naruszyć, wyrazy bliskoznaczne do słowa naruszyć, inaczej naruszyć, synonimy do wyrazu naruszyć.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt