Synonim naruszyć Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa naruszyć:

nadbić, naderwać, nadeżreć, nadgryźć, nadjeść, nadszarpać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, nakręcić, namącić, namotać, naplątać, napocząć, natrudzić, obciąć, obić, obłupać, obniżyć, obrazić, obtłuc, obtrącić, odebrać, ograniczyć, okroić, okryć coś hańbą, oplwać, osłabić, pęknąć, pochachmęcić, podeptać, poderwać, podkopać, podkopywać, podmyć, podtoczyć, podważyć, pogmatwać, pogorszyć, pogwałcić, pohańbić, pokalać, pokancerować, pokićkać, pokiełbasić, pokiereszować, pokomplikować, pokonać, pokręcić, pomarnować, pomącić, pomniejszyć, ponadgryzać, ponadrywać, ponapoczynać, poobcinać, poobniżać, pookrawać, poprzekręcać, popsuć, porysować, poszargać, potargać, powalić, powikłać, powyżerać, pozaczynać, pozawracać w głowach, pozmniejszać, pozmywać, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przekroczyć, przemęczyć, przerzedzić, przesilić, przewrócić coś do góry nogami, przygasić, rozchwiać, rozerwać, rozłożyć, rozmiękczyć, rozmyć, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, ruszyć, sforsować, skalać, skłócić, skomplikować, skorodować, skosztować, skrzywdzić, splugawić, spłukać, sponiewierać, spowodować zamęt, sprofanować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, stoczyć, strudzić, ściąć kogoś z nóg, tknąć, tknąć się, ubliżyć, uchybić, ująć, ujeść, umęczyć, umniejszyć, unieść, upośledzić, uszczknąć, uszczuplić, uszkodzić, utłuc, utrącić, utrudzić, uznoić, wkroczyć, wprowadzić dysharmonię, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wykończyć, wykroczyć, wymęczyć, wyniszczyć, wypłukać, wyprowadzić coś z równowagi, wyprowadzić z równowagi, wyszczerbić, wytrącić coś z równowagi, wytrącić z równowagi, wywrócić coś do góry nogami, wyżyłować, zaburzyć, zachachmęcić, zachwiać, zacząć, zagmatwać, zajeździć, zakałapućkać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zanarchizować, zaniżyć, zasiać niepokój, zaszargać, zawikłać, zbezcześcić, zburzyć, zdefektować, zdeptać, zdezorganizować, zepsuć, zerwać, zeszmacić, zhańbić, złamać, zmącić, zmniejszyć, zmyć, znieważyć, zniszczyć, zniżyć, znużyć, zranić, zredukować, zrobić komuś afront, zrujnować, zszargać, zużyć,

Synonimy słowa naruszyć z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» naruszyć - np. zdrowie

» naruszyć - np. zdrowie

» naruszyć - np. zdrowie, zaufanie

» naruszyć - np. o rdzy

» naruszyć - np. bochenek, jedzenie

» naruszyć - np. zapasy

» naruszyć - np. autorytet

» naruszyć - np. wpływ

» naruszyć - np. nerwy, zdrowie, zaufanie, zdrowie

» naruszyć - np. wprowadzić zamęt

» naruszyć - np. wprowadzić zamęt

» naruszyć - np. dumę, naród, opinię, świętości

» naruszyć - np. prawo

» naruszyć - np. o rzece

» naruszyć - np. równowagę, regulamin

» naruszyć - np. ciszę, radość

» naruszyć - np. terytorium

» naruszyć - np. wprowadzić zamęt

» naruszyć - np. wprowadzić niepokój

naruszyć:

nadbić, obić, obłupać, obtłuc, obtrącić, pokancerować, pokiereszować, popsuć, porysować, uszkodzić, utłuc, utrącić, wyszczerbić, zdefektować, zepsuć

naruszyć: « np. zdrowie »

naderwać, nadszarpać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, ponadrywać, potargać, powalić, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przesilić, sforsować, stargać, sterać, stępić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, zachwiać, zajeździć

naruszyć: « np. zdrowie »

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, podkopać, wycieńczyć, zniszczyć, zrujnować

naruszyć:

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, natrudzić, osłabić, podkopać, pogorszyć, pomarnować, ponadrywać, potargać, powalić, przeciążyć, przećwiczyć, przeforsować, przesilić, rozłożyć, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, strudzić, uszczuplić, utrudzić, uznoić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, wyżyłować, zachwiać, zajeździć

naruszyć: « np. zdrowie, zaufanie »

naderwać, nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, podmyć, ponadrywać, potargać, powalić, przećwiczyć, przeforsować, przygasić, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, uszczuplić, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wymęczyć, zachwiać

naruszyć: « np. o rdzy »

nadeżreć, nadgryźć, podtoczyć, ponadgryzać, powyżerać, skorodować, stoczyć

naruszyć: « np. bochenek, jedzenie »

nadgryźć, nadjeść, napocząć, ponadgryzać, ponapoczynać, pozaczynać, ruszyć, skosztować, tknąć, tknąć się, ujeść, uszczknąć, zacząć

naruszyć: « np. zapasy »

nadgryźć, nadjeść, napocząć, ruszyć, skosztować, tknąć, ująć, ujeść, uszczuplić, zacząć, zmniejszyć, zużyć

naruszyć: « np. autorytet »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwerężyć, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, podważyć, stargać, uszczuplić, uszkodzić, zachwiać, zepsuć

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, rozprząc, rozprzęgnąć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zmącić

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, przeforsować, przemęczyć, rozłożyć, sforsować, spustoszyć, stargać, sterać, strudzić, ściąć kogoś z nóg, umęczyć, wycieńczyć, wycisnąć z kogoś ostatnie poty, wycisnąć z kogoś ostatnie soki, wycisnąć z kogoś siódme poty, wyczerpać, wykończyć, wymęczyć, wyniszczyć, zajeździć, znużyć

naruszyć:

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, osłabić, poderwać, podkopać, pomarnować, potargać, rozłożyć, rozmiękczyć, spustoszyć, stargać, sterać, stępić, ściąć kogoś z nóg, upośledzić, wycieńczyć, wyczerpać, wymęczyć, wyniszczyć, zachwiać

naruszyć: « np. wpływ »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, obciąć, obniżyć, ograniczyć, okroić, osłabić, pomniejszyć, poobcinać, poobniżać, pookrawać, pozmniejszać, przerzedzić, spustoszyć, umniejszyć, uszczuplić, zaniżyć, zmniejszyć, zniżyć, zredukować

naruszyć: « np. nerwy, zdrowie, zaufanie, zdrowie »

nadszarpnąć, nadwątlić, nadwyrężyć, odebrać, osłabić, poderwać, podkopać, pogorszyć, potargać, spustoszyć, stargać, sterać, wycieńczyć, wyczerpać, wyniszczyć, zachwiać, zniszczyć

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

nakręcić, namącić, namotać, naplątać, pochachmęcić, pogmatwać, pokićkać, pokiełbasić, pokomplikować, pokręcić, pomącić, poprzekręcać, powikłać, pozawracać w głowach, przewrócić coś do góry nogami, rozchwiać, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, skomplikować, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zachachmęcić, zachwiać, zagmatwać, zakałapućkać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zawikłać, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

nakręcić, naplątać, pogmatwać, pomącić, przewrócić coś do góry nogami, rozstroić, wyprowadzić coś z równowagi, wytrącić coś z równowagi, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zachwiać, zagmatwać, zakłócić, zamącić, zamieszać, zamotać, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. dumę, naród, opinię, świętości »

obrazić, okryć coś hańbą, oplwać, podeptać, pogwałcić, pohańbić, pokalać, poszargać, skalać, skrzywdzić, splugawić, sponiewierać, sprofanować, zaszargać, zbezcześcić, zdeptać, zeszmacić, zhańbić, zranić, zszargać

naruszyć:

obrazić, ubliżyć, uchybić, złamać, znieważyć, zrobić komuś afront

naruszyć: « np. prawo »

obrazić, podeptać, pogwałcić, pohańbić, poszargać, przekroczyć, skrzywdzić, splugawić, sprofanować, zaszargać, zbezcześcić, zhańbić, złamać, znieważyć, zszargać

naruszyć: « np. o rzece »

osłabić, poderwać, podmyć, pozmywać, rozmyć, spłukać, unieść, wypłukać, zerwać, zmyć

naruszyć:

pęknąć, pokonać, popsuć, rozerwać, uszkodzić, złamać, zniszczyć

naruszyć: « np. równowagę, regulamin »

podeptać, pogwałcić, poszargać, uchybić, uszkodzić, zakłócić, zaszargać, zbezcześcić, zburzyć, złamać, zniszczyć, zszargać

naruszyć:

podkopywać

naruszyć: « np. ciszę, radość »

pomącić, rozchwiać, rozregulować, rozstroić, zaburzyć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zmącić

naruszyć: « np. terytorium »

przekroczyć, wkroczyć

naruszyć: « np. wprowadzić zamęt »

przewrócić coś do góry nogami, rozprząc, rozprzęgnąć, rozsadzić, rozstroić, wywrócić coś do góry nogami, zaburzyć, zakłócić, zamącić, zanarchizować, zburzyć, zdezorganizować, zmącić, zniszczyć, zrujnować

naruszyć:

rozchwiać, rozprząc, rozprzęgnąć, rozregulować, rozsadzić, rozstroić, wyprowadzić z równowagi, wytrącić z równowagi, zaburzyć, zachwiać, zakłócić, zamącić, zburzyć, zdezorganizować, zmącić

naruszyć: « np. wprowadzić niepokój »

skłócić, spowodować zamęt, wprowadzić dysharmonię, zaburzyć, zakłócić, zamącić, zasiać niepokój, zburzyć, zmącić, zrujnować

naruszyć:

uchybić, wykroczyć, złamać

naruszyć:

uszkodzić, zepsuć, zniszczyć

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa naruszyć

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa naruszyć znajduje się 185 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „naruszyć” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „naruszyć” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem naruszyć:

» Rozwiązania do krzyżówki dla hasła naruszyć - Rozwiązania do krzyżówek.

» Synonimy słowa naruszyć - Słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych.

» Definicja wyrazu naruszyć - Definicja.

» Wyrazy przeciwstawne do wyrazu naruszyć - Internetowy słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Szukaj hasła naruszyć w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa naruszyć: synonimy do wyrazu naruszyć, wyrazy bliskoznaczne do słowa naruszyć, synonimy do słowa naruszyć, inne określenia słowa naruszyć, inaczej naruszyć.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonimów

» Słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt