Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim obserwacja Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa obserwacja:

adnotacja, aluzja, analiza, analiza materiału, anatomia, argument, autopsja, badania, badanie, ciekawostka, dane, dane empiryczne, deklaracja, dictum, dociekanie, doglądanie, dopisek, doznanie, dozór, dygresja, eksperyment, eksploracja, empiria, enuncjacja, ewaluacja, filozofia, glosa, głos, idea, impresja, informacja, inspekcja, introspekcja, inwigilacja, komentarz, koncepcja, konstatacja, kontrola, kwerenda, lustracja, mniemanie, monitoring, myśl, nadmienienie, nadzorowanie, nadzór, napomknienie, napomknięcie, nastawienie, nota, notatka, notka, nowinka, obdukcja, obejrzenie, objaśnienie, obraz, obserwowanie, ocena, odczucie, odezwanie, odnośnik, odsyłacz, odzywka, ogląd, oględziny, opieka, opinia, optyka, orientacja, orzeczenie, osąd, oświadczenie, oznajmienie, penetracja, penetrowanie, perspektywa, pilnowanie, platforma, płaszczyzna, podejście, podgląd, podpatrywanie, pogląd, pojęcie, pomiary, posłowie, postawa, postscriptum, prace badawcze, praktyka, próba, przebadanie, przegląd, przekonanie, przemyślenie, przeszukiwanie, przeświadczenie, przeżycie, przyglądanie się, przymiarka, przypis, przypisek, punkt widzenia, recenzja, refleksja, rekonesans, rozbiór, rozkład, rozpoznanie, roztrząsanie, rozważanie, sąd, sformułowanie, słowa, sondaż, sondowanie, spojrzenie, spostrzeżenia, spostrzeżenie, sprostowanie, stanowisko, stwierdzenie, szperanina, śledzenie, światopogląd, test, teza, twierdzenie, uczucie, ustalenie, uwaga, uznanie, uzupełnienie, werdykt, wiadomość, widzenie, wiwisekcja, wizja, wizja lokalna, wniosek, wrażenie, wskazówka, wstawka, wtrącenie, wtręt, wyjaśnienie, wyobrażenie, wypowiedź, wyrażenie, wzmianka, zaopiniowanie, zapatrywanie, zapisek, zbadanie, zdanie, zwiad

Synonimy słowa obserwacja z podziałem na grupy znaczeniowe:

obserwacja:

adnotacja, dygresja, głos, komentarz, refleksja, spostrzeżenie, uwaga, wstawka, wtrącenie, wtręt, wzmianka

obserwacja:

adnotacja, aluzja, ciekawostka, dopisek, dygresja, informacja, komentarz, nadmienienie, napomknienie, napomknięcie, notatka, nowinka, przypis, przypisek, spostrzeżenie, stwierdzenie, uwaga, wiadomość, wtrącenie, wtręt, wzmianka

obserwacja:

adnotacja, dopisek, dygresja, glosa, głos, komentarz, konstatacja, nota, notatka, notka, objaśnienie, odnośnik, odsyłacz, posłowie, postscriptum, przypis, przypisek, spostrzeżenie, sprostowanie, stwierdzenie, uwaga, wskazówka, wtrącenie, wtręt, wyjaśnienie, wypowiedź, wzmianka, zapisek

obserwacja:

analiza, anatomia, badanie, dociekanie, penetracja, pomiary, przegląd, rozbiór, rozkład, roztrząsanie, rozważanie, wiwisekcja

obserwacja:

analiza, badanie, eksperyment, eksploracja, kwerenda, penetracja, pomiary, prace badawcze, próba, przymiarka, rekonesans, rozbiór, test

obserwacja:

analiza, badania, dane, empiria, pomiary, praktyka

obserwacja:

analiza materiału, badania, dane empiryczne, empiria, pomiary, praktyka

obserwacja:

argument, deklaracja, enuncjacja, głos, informacja, konstatacja, opinia, oświadczenie, oznajmienie, pogląd, refleksja, sformułowanie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, twierdzenie, ustalenie, uwaga, wypowiedź, wzmianka, zdanie

obserwacja:

autopsja, doznanie, empiria, impresja, odczucie, przeżycie, uczucie, wrażenie

obserwacja:

badanie, eksploracja, oględziny, penetracja, pomiary, prace badawcze, rekonesans, rozpoznanie, sondowanie, szperanina, zwiad

obserwacja:

badanie, eksploracja, inwigilacja, penetracja, penetrowanie, podpatrywanie, przeszukiwanie, rekonesans, rozpoznanie, sondaż

obserwacja:

badanie, inspekcja, kontrola, kwerenda, lustracja, obdukcja, oględziny, przegląd, wizja lokalna

obserwacja:

badanie, dozór, kontrola, monitoring, nadzór, obserwowanie, oględziny, podgląd, podpatrywanie, przyglądanie się

obserwacja:

deklaracja, enuncjacja, głos, idea, konstatacja, myśl, opinia, pogląd, przemyślenie, refleksja, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wniosek, wtrącenie, wypowiedź, wzmianka, zdanie

obserwacja:

dictum, enuncjacja, ewaluacja, głos, informacja, konstatacja, ocena, opinia, orzeczenie, osąd, pogląd, recenzja, sąd, stanowisko, stwierdzenie, werdykt, wypowiedź, zaopiniowanie, zdanie

obserwacja:

doglądanie, kontrola, monitoring, nadzorowanie

obserwacja:

dozór, kontrola, monitoring, nadzór, opieka, podgląd

obserwacja:

filozofia, głos, koncepcja, konstatacja, mniemanie, myśl, nastawienie, ocena, opinia, optyka, orientacja, osąd, perspektywa, platforma, płaszczyzna, podejście, pogląd, pojęcie, postawa, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, światopogląd, twierdzenie, uwaga, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

obserwacja:

głos, konstatacja, odezwanie, odzywka, słowa, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wypowiedź, wyrażenie

obserwacja:

głos, konstatacja, opinia, pogląd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, ustalenie, uwaga, wypowiedź, zdanie

obserwacja: « np. wypowiedź w dyskusji »

głos, komentarz, konstatacja, refleksja, spostrzeżenie, stwierdzenie, wtrącenie

obserwacja:

głos, konstatacja, mniemanie, ocena, opinia, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

obserwacja:

introspekcja

obserwacja:

inwigilacja, obserwowanie, pilnowanie, śledzenie

obserwacja:

inwigilacja, kontrola, monitoring, nadzór, podgląd, śledzenie

obserwacja:

komentarz, konstatacja, opinia, spostrzeżenie, uwaga

obserwacja:

komentarz, spostrzeżenia, uwaga

obserwacja: « np. mieć do czegoś uwagi »

komentarz, konstatacja, objaśnienie, spostrzeżenie, stwierdzenie, uwaga, uzupełnienie

obserwacja:

monitoring, ogląd

obserwacja:

obejrzenie, obraz, ocena, ogląd, oględziny, przebadanie, zbadanie

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa obserwacja

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa obserwacja znajduje się 157 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „obserwacja” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„obserwacja” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem obserwacja:


Tagi dla synonimów słowa obserwacja: inaczej o obserwacji, inne określenia słowa obserwacja, inaczej obserwacja, synonimy do słowa obserwacja, synonim obserwacji, wyrazy bliskoznaczne do słowa obserwacja, synonimy do wyrazu obserwacja.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt