Synonim obserwacja Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa obserwacja:

adnotacja, aluzja, analiza, analiza materiału, anatomia, argument, autopsja, badania, badanie, ciekawostka, dane, dane empiryczne, deklaracja, dictum, dociekanie, doglądanie, dopisek, doznanie, dozór, dygresja, eksperyment, eksploracja, empiria, enuncjacja, ewaluacja, filozofia, glosa, głos, idea, impresja, informacja, inspekcja, introspekcja, inwigilacja, komentarz, koncepcja, konstatacja, kontrola, kwerenda, lustracja, mniemanie, monitoring, myśl, nadmienienie, nadzorowanie, nadzór, napomknienie, napomknięcie, nastawienie, nota, notatka, notka, nowinka, obdukcja, obejrzenie, objaśnienie, obraz, obserwowanie, ocena, odczucie, odezwanie, odnośnik, odsyłacz, odzywka, ogląd, oględziny, opieka, opinia, optyka, orientacja, orzeczenie, osąd, oświadczenie, oznajmienie, penetracja, penetrowanie, perspektywa, pilnowanie, platforma, płaszczyzna, podejście, podgląd, podpatrywanie, pogląd, pojęcie, pomiary, posłowie, postawa, postscriptum, prace badawcze, praktyka, próba, przebadanie, przegląd, przekonanie, przemyślenie, przeszukiwanie, przeświadczenie, przeżycie, przyglądanie się, przymiarka, przypis, przypisek, punkt widzenia, recenzja, refleksja, rekonesans, rozbiór, rozkład, rozpoznanie, roztrząsanie, rozważanie, sąd, sformułowanie, słowa, sondaż, sondowanie, spojrzenie, spostrzeżenia, spostrzeżenie, sprostowanie, stanowisko, stwierdzenie, szperanina, śledzenie, światopogląd, test, teza, twierdzenie, uczucie, ustalenie, uwaga, uznanie, uzupełnienie, werdykt, wiadomość, widzenie, wiwisekcja, wizja, wizja lokalna, wniosek, wrażenie, wskazówka, wstawka, wtrącenie, wtręt, wyjaśnienie, wyobrażenie, wypowiedź, wyrażenie, wzmianka, zaopiniowanie, zapatrywanie, zapisek, zbadanie, zdanie, zwiad,

Synonimy słowa obserwacja z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» obserwacja - np. wypowiedź w dyskusji

» obserwacja - np. mieć do czegoś uwagi

obserwacja:

adnotacja, aluzja, ciekawostka, dopisek, dygresja, informacja, komentarz, nadmienienie, napomknienie, napomknięcie, notatka, nowinka, przypis, przypisek, spostrzeżenie, stwierdzenie, uwaga, wiadomość, wtrącenie, wtręt, wzmianka

obserwacja:

adnotacja, dopisek, dygresja, glosa, głos, komentarz, konstatacja, nota, notatka, notka, objaśnienie, odnośnik, odsyłacz, posłowie, postscriptum, przypis, przypisek, spostrzeżenie, sprostowanie, stwierdzenie, uwaga, wskazówka, wtrącenie, wtręt, wyjaśnienie, wypowiedź, wzmianka, zapisek

obserwacja:

adnotacja, dygresja, głos, komentarz, refleksja, spostrzeżenie, uwaga, wstawka, wtrącenie, wtręt, wzmianka

obserwacja:

analiza, anatomia, badanie, dociekanie, penetracja, pomiary, przegląd, rozbiór, rozkład, roztrząsanie, rozważanie, wiwisekcja

obserwacja:

analiza, badanie, eksperyment, eksploracja, kwerenda, penetracja, pomiary, prace badawcze, próba, przymiarka, rekonesans, rozbiór, test

obserwacja:

analiza, badania, dane, empiria, pomiary, praktyka

obserwacja:

analiza materiału, badania, dane empiryczne, empiria, pomiary, praktyka

obserwacja:

argument, deklaracja, enuncjacja, głos, informacja, konstatacja, opinia, oświadczenie, oznajmienie, pogląd, refleksja, sformułowanie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, twierdzenie, ustalenie, uwaga, wypowiedź, wzmianka, zdanie

obserwacja:

autopsja, doznanie, empiria, impresja, odczucie, przeżycie, uczucie, wrażenie

obserwacja:

badanie, eksploracja, inwigilacja, penetracja, penetrowanie, podpatrywanie, przeszukiwanie, rekonesans, rozpoznanie, sondaż

obserwacja:

badanie, inspekcja, kontrola, kwerenda, lustracja, obdukcja, oględziny, przegląd, wizja lokalna

obserwacja:

badanie, dozór, kontrola, monitoring, nadzór, obserwowanie, oględziny, podgląd, podpatrywanie, przyglądanie się

obserwacja:

badanie, eksploracja, oględziny, penetracja, pomiary, prace badawcze, rekonesans, rozpoznanie, sondowanie, szperanina, zwiad

obserwacja:

deklaracja, enuncjacja, głos, idea, konstatacja, myśl, opinia, pogląd, przemyślenie, refleksja, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wniosek, wtrącenie, wypowiedź, wzmianka, zdanie

obserwacja:

dictum, enuncjacja, ewaluacja, głos, informacja, konstatacja, ocena, opinia, orzeczenie, osąd, pogląd, recenzja, sąd, stanowisko, stwierdzenie, werdykt, wypowiedź, zaopiniowanie, zdanie

obserwacja:

doglądanie, kontrola, monitoring, nadzorowanie

obserwacja:

dozór, kontrola, monitoring, nadzór, opieka, podgląd

obserwacja:

filozofia, głos, koncepcja, konstatacja, mniemanie, myśl, nastawienie, ocena, opinia, optyka, orientacja, osąd, perspektywa, platforma, płaszczyzna, podejście, pogląd, pojęcie, postawa, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, światopogląd, twierdzenie, uwaga, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

obserwacja:

głos, konstatacja, odezwanie, odzywka, słowa, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wypowiedź, wyrażenie

obserwacja:

głos, konstatacja, opinia, pogląd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, ustalenie, uwaga, wypowiedź, zdanie

obserwacja: « np. wypowiedź w dyskusji »

głos, komentarz, konstatacja, refleksja, spostrzeżenie, stwierdzenie, wtrącenie

obserwacja:

głos, konstatacja, mniemanie, ocena, opinia, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

obserwacja:

introspekcja

obserwacja:

inwigilacja, obserwowanie, pilnowanie, śledzenie

obserwacja:

inwigilacja, kontrola, monitoring, nadzór, podgląd, śledzenie

obserwacja:

komentarz, konstatacja, opinia, spostrzeżenie, uwaga

obserwacja:

komentarz, spostrzeżenia, uwaga

obserwacja: « np. mieć do czegoś uwagi »

komentarz, konstatacja, objaśnienie, spostrzeżenie, stwierdzenie, uwaga, uzupełnienie

obserwacja:

monitoring, ogląd

obserwacja:

obejrzenie, obraz, ocena, ogląd, oględziny, przebadanie, zbadanie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa obserwacja

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa obserwacja znajduje się 157 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „obserwacja” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „obserwacja” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem obserwacja:

» Szukaj hasła obserwacja w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa obserwacja - Słownik pojęć.

» Synonim do obserwacja - Internetowy słownik synonimów.

» Odpowiedzi krzyżówkowe dla hasła obserwacja - Wyszukiwarka haseł i odpowiedzi do krzyżówek.

» Antonimy do wyrazu obserwacja - Słownik antonimów języka polskiego.


Tagi dla synonimów słowa obserwacja: inaczej o obserwacji, synonimy do wyrazu obserwacja, synonimy do słowa obserwacja, inaczej obserwacja, inne określenia słowa obserwacja, synonim obserwacji, wyrazy bliskoznaczne do słowa obserwacja.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim słowa

» Definicja wyrazów bliskoznacznych

» Słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt