Synonim oceniać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa oceniać:

analizować, badać, brakować, być zdania, że, cenę, cenić, cenzurować, charakteryzować, cyrklować, dawać, dawać oceny, diagnozować, doceniać, dokonywać cenzury, dokonywać oceny, dokonywać pomiaru, ewaluować, ferować, ferować wyroki, gatunkować, glajchszaltować, grupować, identyfikować, kalkulować, kategoryzować, klasyfikować, kogoś za coś traktować, komentować, kontrolować, kontrolować jakość, kosztorysować, krytykować, kwalifikować, liczyć, lustrować, mieć określony pogląd, mieć opinię o, mierzyć, myśleć, nicować, obchodzić się, obliczać, odbierać, odnosić się, określać, określać w przybliżeniu, określać wartość, określać wielkość, omawiać, opiniować, orzekać, osądzać, osądzić, oszacować, oszacowywać właściwie, oszacowywać właściwie coś, oszacowywać właściwie kogoś, otaksować, oznaczać jakość, patrzeć, patrzeć się, patrzyć, patrzyć się, podchodzić, poddawać cenzurze, pojmować, potępiać, poznawać się, preliminować, przeglądać, przeprowadzać cenzurę, przeprowadzać ewaluację, przeprowadzać kwalifikację, przerachowywać, przesiewać, przyjmować, przyporządkowywać, punktować, rachować, recenzować, rozpatrywać, rozpatrywać coś, rozumieć, sadzić, sądzić, segregować, sortować, spoglądać, sprawdzać, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, stawiać na równi, stawiać ocenę, stawiać oceny, stawiać stopień, stawiać stopnie, stawiać znak równości, szacować, szeregować, szufladkować, taksować, traktować, typizować, uczyć, ustalać wartość, ustosunkowywać się, utożsamiać, utrzymywać, uważać, uważać kogoś za coś, uzewnętrzniać swoją postawę, wartościować, ważyć, weryfikować, widzieć, widzieć jako coś, wybierać, wyceniać, wydawać opinię, wydawać sąd, wygłaszać recenzję, wyliczyć, wymierzać, wypowiadać sąd, wyrachowywać, wyrażać opinie, wyrokować, wystawiać, wystawiać cenzurkę, wystawiać ocenę, wyznaczać, zaliczać, zapatrywać się, zastanawiać się, zastanawiać się nad czymś, zliczać, znajdować, zrównywać,

Synonimy słowa oceniać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» oceniać - np. dzieła sztuki

» oceniać - np. oceniać brylant

» oceniać - np. wyznaczać cenę

» oceniać - np. przeprowadzać kalkulację

» oceniać - np. określać wartość

» oceniać - np. coś na ileś

» oceniać - np. dokonywać oceny

» oceniać - np. patrzeć na kogoś z nienawiścią

» oceniać - np. oceniać spektakl teatralny

» oceniać - np. sądzić kogoś

» oceniać - np. do sprawy

» oceniać - np. poznawać się na kimś

» oceniać - np. poznawać się na kimś

» oceniać - np. patrzeć na kogoś z nienawiścią

» oceniać - np. oceniać wypracowanie

oceniać: « np. dzieła sztuki »

analizować, badać, krytykować, recenzować

oceniać:

badać, kontrolować, lustrować, przeglądać, przesiewać, sprawdzać, weryfikować

oceniać:

brakować, dokonywać oceny, gatunkować, grupować, kategoryzować, klasyfikować, kontrolować jakość, kwalifikować, oznaczać jakość, przeprowadzać kwalifikację, przyporządkowywać, punktować, segregować, sortować, szeregować, szufladkować, typizować, wartościować, wybierać

oceniać:

być zdania, że, sądzić, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, utrzymywać, uważać, zapatrywać się

oceniać: « np. oceniać brylant »

cenę, określać, szacować, taksować, ustalać wartość, wyceniać

oceniać: « np. wyznaczać cenę »

cenić, ewaluować, kalkulować, obliczać, przeprowadzać ewaluację, szacować, taksować, wyceniać

oceniać:

cenzurować, dokonywać cenzury, kontrolować, krytykować, nicować, opiniować, poddawać cenzurze, przeprowadzać cenzurę, recenzować, weryfikować

oceniać:

charakteryzować, opiniować, orzekać, wydawać sąd, wyrokować

oceniać: « np. przeprowadzać kalkulację »

cyrklować, ewaluować, kalkulować, kosztorysować, liczyć, obliczać, preliminować, przerachowywać, rachować, szacować, wyliczyć, wyrachowywać, zliczać

oceniać:

dawać, wystawiać

oceniać:

dawać oceny, kwalifikować, punktować, stawiać stopnie

oceniać:

diagnozować, opiniować

oceniać:

doceniać

oceniać:

dokonywać oceny, ferować, ferować wyroki, nicować, opiniować, osądzać, punktować, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd, wystawiać cenzurkę

oceniać: « np. określać wartość »

dokonywać oceny, ewaluować, kategoryzować, klasyfikować, kwalifikować, szacować, szeregować, szufladkować, wyceniać

oceniać:

dokonywać pomiaru, mierzyć, określać wielkość, szacować, wymierzać, wyznaczać

oceniać:

glajchszaltować, identyfikować, stawiać na równi, stawiać znak równości, traktować, utożsamiać, widzieć, widzieć jako coś, zrównywać

oceniać: « np. coś na ileś »

kalkulować, obliczać, określać w przybliżeniu, szacować

oceniać:

klasyfikować, kwalifikować, określać, szacować, taksować, wyceniać

oceniać:

klasyfikować, wyrażać opinie

oceniać: « np. dokonywać oceny »

klasyfikować, opiniować, osądzać, punktować, recenzować, sądzić, stawiać ocenę, stawiać stopnie, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd, wystawiać cenzurkę

oceniać: « np. patrzeć na kogoś z nienawiścią »

kogoś za coś traktować, patrzeć, uważać kogoś za coś

oceniać:

komentować, krytykować, omawiać

oceniać: « np. oceniać spektakl teatralny »

krytykować, opiniować, osądzać, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd

oceniać: « np. sądzić kogoś »

krytykować, osądzać, potępiać, sądzić

oceniać:

kwalifikować, określać, oznaczać jakość, zaliczać

oceniać:

mieć określony pogląd, odnosić się, podchodzić, pojmować, rozumieć, spoglądać, traktować, uzewnętrzniać swoją postawę

oceniać:

mieć opinię o, uważać, znajdować

oceniać:

myśleć, sadzić, sądzić

oceniać: « np. do sprawy »

obchodzić się, odnosić się, patrzeć, podchodzić, pojmować, przyjmować, rozumieć, traktować, ustosunkowywać się

oceniać:

obliczać, szacować, uczyć

oceniać:

obliczać, rozpatrywać, ważyć, zastanawiać się

oceniać:

obliczać, rozpatrywać coś, ważyć, zastanawiać się nad czymś

oceniać:

odbierać, odnosić się, patrzeć, patrzyć, podchodzić, rozumieć, traktować

oceniać:

odbierać, odnosić się, patrzeć się, patrzyć się, podchodzić, rozumieć, traktować

oceniać:

określać wartość, szacować, taksować, wartościować, wyceniać

oceniać:

opiniować, osądzać, punktować, recenzować, sądzić, stawiać ocenę, wartościować, wydawać opinię, wygłaszać recenzję

oceniać:

osądzić

oceniać:

oszacować

oceniać: « np. poznawać się na kimś »

oszacowywać właściwie, poznawać się

oceniać: « np. poznawać się na kimś »

oszacowywać właściwie coś, oszacowywać właściwie kogoś, poznawać się

oceniać:

otaksować

oceniać: « np. patrzeć na kogoś z nienawiścią »

patrzeć, traktować, uważać

oceniać: « np. oceniać wypracowanie »

punktować, stawiać stopień, wystawiać ocenę

oceniać:

stawiać oceny

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa oceniać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa oceniać znajduje się 138 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 45 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „oceniać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „oceniać” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z hasłem oceniać:

» Szukaj hasła oceniać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa oceniać: inaczej oceniać, inne określenia słowa oceniać, synonimy do słowa oceniać, wyrazy bliskoznaczne do słowa oceniać, synonimy do wyrazu oceniać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja wyrazu bliskoznacznego

» Słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt