Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim oceniać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa oceniać:

analizować, badać, brakować, być zdania, że, cenę, cenić, cenzurować, charakteryzować, cyrklować, dawać, dawać oceny, diagnozować, doceniać, dokonywać cenzury, dokonywać oceny, dokonywać pomiaru, ewaluować, ferować, ferować wyroki, gatunkować, glajchszaltować, grupować, identyfikować, kalkulować, kategoryzować, klasyfikować, kogoś za coś traktować, komentować, kontrolować, kontrolować jakość, kosztorysować, krytykować, kwalifikować, liczyć, lustrować, mieć określony pogląd, mieć opinię o, mierzyć, myśleć, nicować, obchodzić się, obliczać, odbierać, odnosić się, określać, określać w przybliżeniu, określać wartość, określać wielkość, omawiać, opiniować, orzekać, osądzać, osądzić, oszacować, oszacowywać właściwie, oszacowywać właściwie coś, oszacowywać właściwie kogoś, otaksować, oznaczać jakość, patrzeć, patrzeć się, patrzyć, patrzyć się, podchodzić, poddawać cenzurze, pojmować, potępiać, poznawać się, preliminować, przeglądać, przeprowadzać cenzurę, przeprowadzać ewaluację, przeprowadzać kwalifikację, przerachowywać, przesiewać, przyjmować, przyporządkowywać, punktować, rachować, recenzować, rozpatrywać, rozpatrywać coś, rozumieć, sadzić, sądzić, segregować, sortować, spoglądać, sprawdzać, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, stawiać na równi, stawiać ocenę, stawiać oceny, stawiać stopień, stawiać stopnie, stawiać znak równości, szacować, szeregować, szufladkować, taksować, traktować, typizować, uczyć, ustalać wartość, ustosunkowywać się, utożsamiać, utrzymywać, uważać, uważać kogoś za coś, uzewnętrzniać swoją postawę, wartościować, ważyć, weryfikować, widzieć, widzieć jako coś, wybierać, wyceniać, wydawać opinię, wydawać sąd, wygłaszać recenzję, wyliczyć, wymierzać, wypowiadać sąd, wyrachowywać, wyrażać opinie, wyrokować, wystawiać, wystawiać cenzurkę, wystawiać ocenę, wyznaczać, zaliczać, zapatrywać się, zastanawiać się, zastanawiać się nad czymś, zliczać, znajdować, zrównywać

Synonimy słowa oceniać z podziałem na grupy znaczeniowe:

oceniać: « np. dzieła sztuki »

analizować, badać, krytykować, recenzować

oceniać:

badać, kontrolować, lustrować, przeglądać, przesiewać, sprawdzać, weryfikować

oceniać:

brakować, dokonywać oceny, gatunkować, grupować, kategoryzować, klasyfikować, kontrolować jakość, kwalifikować, oznaczać jakość, przeprowadzać kwalifikację, przyporządkowywać, punktować, segregować, sortować, szeregować, szufladkować, typizować, wartościować, wybierać

oceniać:

być zdania, że, sądzić, stać na jakimś stanowisku, stać na stanowisku, że, utrzymywać, uważać, zapatrywać się

oceniać: « np. oceniać brylant »

cenę, określać, szacować, taksować, ustalać wartość, wyceniać

oceniać: « np. wyznaczać cenę »

cenić, ewaluować, kalkulować, obliczać, przeprowadzać ewaluację, szacować, taksować, wyceniać

oceniać:

cenzurować, dokonywać cenzury, kontrolować, krytykować, nicować, opiniować, poddawać cenzurze, przeprowadzać cenzurę, recenzować, weryfikować

oceniać:

charakteryzować, opiniować, orzekać, wydawać sąd, wyrokować

oceniać: « np. przeprowadzać kalkulację »

cyrklować, ewaluować, kalkulować, kosztorysować, liczyć, obliczać, preliminować, przerachowywać, rachować, szacować, wyliczyć, wyrachowywać, zliczać

oceniać:

dawać, wystawiać

oceniać:

dawać oceny, kwalifikować, punktować, stawiać stopnie

oceniać:

diagnozować, opiniować

oceniać:

doceniać

oceniać:

dokonywać oceny, ferować, ferować wyroki, nicować, opiniować, osądzać, punktować, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd, wystawiać cenzurkę

oceniać: « np. określać wartość »

dokonywać oceny, ewaluować, kategoryzować, klasyfikować, kwalifikować, szacować, szeregować, szufladkować, wyceniać

oceniać:

dokonywać pomiaru, mierzyć, określać wielkość, szacować, wymierzać, wyznaczać

oceniać:

glajchszaltować, identyfikować, stawiać na równi, stawiać znak równości, traktować, utożsamiać, widzieć, widzieć jako coś, zrównywać

oceniać: « np. coś na ileś »

kalkulować, obliczać, określać w przybliżeniu, szacować

oceniać:

klasyfikować, wyrażać opinie

oceniać: « np. dokonywać oceny »

klasyfikować, opiniować, osądzać, punktować, recenzować, sądzić, stawiać ocenę, stawiać stopnie, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd, wystawiać cenzurkę

oceniać:

klasyfikować, kwalifikować, określać, szacować, taksować, wyceniać

oceniać: « np. patrzeć na kogoś z nienawiścią »

kogoś za coś traktować, patrzeć, uważać kogoś za coś

oceniać:

komentować, krytykować, omawiać

oceniać: « np. oceniać spektakl teatralny »

krytykować, opiniować, osądzać, recenzować, wartościować, wydawać opinię, wypowiadać sąd

oceniać: « np. sądzić kogoś »

krytykować, osądzać, potępiać, sądzić

oceniać:

kwalifikować, określać, oznaczać jakość, zaliczać

oceniać:

mieć określony pogląd, odnosić się, podchodzić, pojmować, rozumieć, spoglądać, traktować, uzewnętrzniać swoją postawę

oceniać:

mieć opinię o, uważać, znajdować

oceniać:

myśleć, sadzić, sądzić

oceniać: « np. do sprawy »

obchodzić się, odnosić się, patrzeć, podchodzić, pojmować, przyjmować, rozumieć, traktować, ustosunkowywać się

oceniać:

obliczać, rozpatrywać coś, ważyć, zastanawiać się nad czymś

oceniać:

obliczać, szacować, uczyć

oceniać:

obliczać, rozpatrywać, ważyć, zastanawiać się

oceniać:

odbierać, odnosić się, patrzeć, patrzyć, podchodzić, rozumieć, traktować

oceniać:

odbierać, odnosić się, patrzeć się, patrzyć się, podchodzić, rozumieć, traktować

oceniać:

określać wartość, szacować, taksować, wartościować, wyceniać

oceniać:

opiniować, osądzać, punktować, recenzować, sądzić, stawiać ocenę, wartościować, wydawać opinię, wygłaszać recenzję

oceniać:

osądzić

oceniać:

oszacować

oceniać: « np. poznawać się na kimś »

oszacowywać właściwie, poznawać się

oceniać: « np. poznawać się na kimś »

oszacowywać właściwie coś, oszacowywać właściwie kogoś, poznawać się

oceniać:

otaksować

oceniać: « np. patrzeć na kogoś z nienawiścią »

patrzeć, traktować, uważać

oceniać: « np. oceniać wypracowanie »

punktować, stawiać stopień, wystawiać ocenę

oceniać:

stawiać oceny

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa oceniać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa oceniać znajduje się 138 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 45 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „oceniać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„oceniać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane ze słowem oceniać:


Tagi dla synonimów słowa oceniać: synonimy do słowa oceniać, synonimy do wyrazu oceniać, wyrazy bliskoznaczne do słowa oceniać, inne określenia słowa oceniać, inaczej oceniać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt