Synonim odbierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa odbierać:

akceptować, anektować, atestować, brać, brać siłą, być na chodzie, być odbiorcą czegoś, certyfikować, chłonąć, chodzić, chwytać, chwytać się na czymś, czuć, dopuszczać, dostawać, dostawać z powrotem, doświadczać, doznawać, drzeć z kogoś skórę, działać, działać prawidłowo, egzekwować, fasować, funkcjonować, funkcjonować prawidłowo, grabić, grać, homologować, inkasować, interpretować, kasować, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, koncesjonować, konfiskować, konfiskować komuś coś, kraść, legalizować, łapać, łupić, napawać się, obdzierać, obejmować w posiadanie, obłupiać, obniżać, obrabowywać, oceniać, odbijać, odczuć, odczuwać, odejmować, odjąć, odnosić się, odnosić wrażenie, odsuwać, odsypywać, odzierać, odzyskać, odzyskiwać, ogołacać, ograbiać, ograniczać, okradać, opanowywać, oszczędzać, otrzymywać, partnera odbierać, patrzeć, patrzeć się, patrzyć, patrzyć się, plądrować, pobierać, podbierać, podbijać, podchodzić, podejmować, podkradać, podporządkowywać, podwędzać, pojmować, pojmować coś jakoś, pomniejszać, postrzegać, pozbawiać, pozbawiać kogoś czegoś, pracować, przechwycić, przechwytywać, przejmować, przeżywać, przeżywać coś w jakiś sposób, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, przyjmować, przyswajać, przywłaszczać sobie, przywłaszczać sobie coś, rabować, reagować na coś w jakiś sposób, redukować, rekwirować, rekwirować coś, rewindykować, rozgrabiać, rozszabrowywać, rozumieć, skrawać, skubać, sprzątać, sprzątać sprzed nosa, szabrować, szarpać, ściągać, tłumaczyć, traktować, ujarzmiać, ujmować, umniejszać, ustosunkowywać się, ustosunkowywać się do czegoś, usuwać, uszczuplać, uświadamiać sobie, uwalniać, uwodzić, uzależniać, uzyskiwać, wybierać, wycofywać, wydzierać, wydzierać coś komuś, wynosić, wypłacać, wyprzątać, wyrywać, wyrywać z ręki, wywłaszczać, wywłaszczać kogoś, wyzuwać, zabierać, zagarniać, zagrabiać, zajmować, zaopatrywać się, zaoszczędzić, zapanowywać, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać, zażywać, zbierać, zdawać sobie sprawę, zdejmować, zdobywać, zdobywać panowanie, zmniejszać, zniewalać, zrzynać, zubażać, zubożać, zyskiwać kontrolę,

Synonimy słowa odbierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» odbierać - np. nowe terytoria

» odbierać - np. wyrwać komuś ostatni grosz

» odbierać - np. zdobywać szturmem

» odbierać - np. należności

» odbierać - np. coś cudzego

» odbierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» odbierać - np. zabierać komuś zabawki

» odbierać - np. o radioodbiorniku

» odbierać - np. o radioodbiorniku

» odbierać - np. otrzymywać pensję

» odbierać - np. odebrać telegram

» odbierać - np. nagrodę

» odbierać - np. odebrać płaszcz z pralni

» odbierać - np. jak odebrałeś jego wypowiedź

» odbierać - np. jak odebrałeś jego wypowiedź

» odbierać - np. wrażenie

» odbierać - np. majątek, podróżnych

» odbierać - np. egzekwować należności

» odbierać - np. wypowiedź, zachowanie

» odbierać - np. brać z powrotem

» odbierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» odbierać - np. ze złudzeń

» odbierać - np. ujmować komuś obowiązków

» odbierać - np. dziewczynę, partnerkę czy partnera

» odbierać - np. odejmować trochę czegoś

» odbierać - np. apetyt

» odbierać - np. od władzy

» odbierać - np. patrzeć trzeźwo na problem

» odbierać - np. wybierać pieniądze

odbierać:

akceptować, brać, inkasować, przyjmować, zażywać

odbierać: « np. nowe terytoria »

anektować, brać, opanowywać, podbijać, podporządkowywać, przechwytywać, przejmować, uzależniać, wydzierać, zagarniać, zajmować, zapanowywać, zawojowywać, zdobywać, zyskiwać kontrolę

odbierać:

atestować, certyfikować, dopuszczać, homologować, koncesjonować, legalizować

odbierać:

brać, łapać, wyrywać z ręki, zabierać

odbierać: « np. wyrwać komuś ostatni grosz »

brać, wydzierać, wyrywać, zabierać

odbierać:

brać, pobierać, zabierać

odbierać:

brać, chwytać, łapać, pobierać, przyjmować

odbierać: « np. zdobywać szturmem »

brać, opanowywać, podbijać, ujarzmiać, zagarniać, zajmować, zawojowywać, zdobywać, zniewalać

odbierać:

brać, obejmować w posiadanie, przejmować, przyjmować

odbierać: « np. należności »

brać, egzekwować, fasować, inkasować, pobierać, podejmować, przyjmować, ściągać, zaopatrywać się

odbierać:

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odzyskiwać, sprzątać, usuwać, wycofywać, wydzierać, wynosić, wyprzątać, zabierać

odbierać: « np. coś cudzego »

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, przechwytywać, przejmować, wydzierać, zabierać, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zdobywać panowanie

odbierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

brać siłą, konfiskować, pozbawiać, przywłaszczać sobie, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać, zabierać, zagarniać

odbierać: « np. zabierać komuś zabawki »

brać siłą, konfiskować, konfiskować komuś coś, pozbawiać kogoś czegoś, przywłaszczać sobie coś, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać kogoś, zabierać, zagarniać

odbierać: « np. o radioodbiorniku »

być na chodzie, chodzić, działać, funkcjonować, funkcjonować prawidłowo, grać, pracować

odbierać: « np. o radioodbiorniku »

być na chodzie, chodzić, działać prawidłowo, funkcjonować, grać, pracować

odbierać: « np. otrzymywać pensję »

być odbiorcą czegoś, dostawać, otrzymywać

odbierać:

chłonąć, napawać się, przyswajać

odbierać:

chwytać, przyjmować, wyrywać z ręki, zabierać

odbierać:

chwytać, łapać, wyrywać, zabierać

odbierać:

chwytać się na czymś, odczuwać, odnosić wrażenie, postrzegać, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę

odbierać:

czuć, odczuć, odczuwać

odbierać: « np. odebrać telegram »

dostawać, otrzymywać, przyjmować, uzyskiwać

odbierać:

dostawać, inkasować, kasować, obejmować w posiadanie, otrzymywać

odbierać: « np. nagrodę »

dostawać, otrzymywać, przyjmować

odbierać: « np. odebrać płaszcz z pralni »

dostawać z powrotem, odzyskiwać

odbierać: « np. jak odebrałeś jego wypowiedź »

doświadczać, odczuwać, przeżywać, reagować na coś w jakiś sposób, rozumieć, ustosunkowywać się

odbierać: « np. jak odebrałeś jego wypowiedź »

doświadczać, odczuwać, przeżywać coś w jakiś sposób, reagować na coś w jakiś sposób, rozumieć, ustosunkowywać się do czegoś

odbierać: « np. wrażenie »

doświadczać, doznawać, odczuwać

odbierać: « np. majątek, podróżnych »

drzeć z kogoś skórę, grabić, kraść, łupić, obdzierać, obłupiać, ogołacać, ograbiać, okradać, plądrować, podbierać, podkradać, podwędzać, rabować, rozgrabiać, rozszabrowywać, skubać, szabrować, szarpać, wydzierać, zabierać, zagarniać, zagrabiać, zawłaszczać

odbierać: « np. egzekwować należności »

egzekwować, pobierać, ściągać, uzyskiwać, zbierać

odbierać: « np. wypowiedź, zachowanie »

interpretować, odczuwać, pojmować, przyjmować, rozumieć, ustosunkowywać się

odbierać:

interpretować, rozumieć, tłumaczyć

odbierać: « np. brać z powrotem »

kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, odzyskiwać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować, wycofywać, wydzierać, wyzuwać, zabierać

odbierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

konfiskować, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować coś, wydzierać coś komuś, zabierać, zagarniać

odbierać: « np. ze złudzeń »

obdzierać, odzierać, pozbawiać, wydzierać

odbierać: « np. ujmować komuś obowiązków »

obniżać, odejmować, ograniczać, pomniejszać, redukować, ujmować, umniejszać, uszczuplać, zmniejszać

odbierać:

obrabowywać

odbierać:

oceniać, odnosić się, patrzeć, patrzyć, podchodzić, rozumieć, traktować

odbierać:

oceniać, odnosić się, patrzeć się, patrzyć się, podchodzić, rozumieć, traktować

odbierać:

odbijać, odzyskiwać, uwalniać

odbierać: « np. dziewczynę, partnerkę czy partnera »

odbijać, partnera odbierać, uwodzić, zabierać

odbierać: « np. odejmować trochę czegoś »

odejmować, odsypywać, oszczędzać, pomniejszać, ujmować, zabierać, zaoszczędzić

odbierać: « np. apetyt »

odejmować, odzierać, ogołacać, pozbawiać, wyzuwać, zabierać

odbierać:

odejmować, pozbawiać, przechwycić, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, zabierać

odbierać:

odejmować, odsypywać, pomniejszać, uszczuplać, zabierać, zubażać, zubożać

odbierać:

odjąć

odbierać: « np. od władzy »

odsuwać, pozbawiać

odbierać:

odzyskać

odbierać:

odzyskiwać, rewindykować, wycofywać

odbierać: « np. patrzeć trzeźwo na problem »

patrzeć, pojmować, pojmować coś jakoś, rozumieć

odbierać: « np. wybierać pieniądze »

podejmować, wybierać, wypłacać

odbierać:

przyjmować, wyrywać, zabierać

odbierać:

skrawać

odbierać:

wycofywać, wypłacać, zabierać

odbierać:

zdejmować

odbierać:

zrzynać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa odbierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa odbierać znajdują się 162 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 57 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „odbierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „odbierać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem odbierać:

» Szukaj hasła odbierać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa odbierać: inne określenia słowa odbierać, synonimy do wyrazu odbierać, synonimy do słowa odbierać, inaczej odbierać, wyrazy bliskoznaczne do słowa odbierać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt