Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim odbierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa odbierać:

akceptować, anektować, atestować, brać, brać siłą, być na chodzie, być odbiorcą czegoś, certyfikować, chłonąć, chodzić, chwytać, chwytać się na czymś, czuć, dopuszczać, dostawać, dostawać z powrotem, doświadczać, doznawać, drzeć z kogoś skórę, działać, działać prawidłowo, egzekwować, fasować, funkcjonować, funkcjonować prawidłowo, grabić, grać, homologować, inkasować, interpretować, kasować, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, koncesjonować, konfiskować, konfiskować komuś coś, kraść, legalizować, łapać, łupić, napawać się, obdzierać, obejmować w posiadanie, obłupiać, obniżać, obrabowywać, oceniać, odbijać, odczuć, odczuwać, odejmować, odjąć, odnosić się, odnosić wrażenie, odsuwać, odsypywać, odzierać, odzyskać, odzyskiwać, ogołacać, ograbiać, ograniczać, okradać, opanowywać, oszczędzać, otrzymywać, partnera odbierać, patrzeć, patrzeć się, patrzyć, patrzyć się, plądrować, pobierać, podbierać, podbijać, podchodzić, podejmować, podkradać, podporządkowywać, podwędzać, pojmować, pojmować coś jakoś, pomniejszać, postrzegać, pozbawiać, pozbawiać kogoś czegoś, pracować, przechwycić, przechwytywać, przejmować, przeżywać, przeżywać coś w jakiś sposób, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, przyjmować, przyswajać, przywłaszczać sobie, przywłaszczać sobie coś, rabować, reagować na coś w jakiś sposób, redukować, rekwirować, rekwirować coś, rewindykować, rozgrabiać, rozszabrowywać, rozumieć, skrawać, skubać, sprzątać, sprzątać sprzed nosa, szabrować, szarpać, ściągać, tłumaczyć, traktować, ujarzmiać, ujmować, umniejszać, ustosunkowywać się, ustosunkowywać się do czegoś, usuwać, uszczuplać, uświadamiać sobie, uwalniać, uwodzić, uzależniać, uzyskiwać, wybierać, wycofywać, wydzierać, wydzierać coś komuś, wynosić, wypłacać, wyprzątać, wyrywać, wyrywać z ręki, wywłaszczać, wywłaszczać kogoś, wyzuwać, zabierać, zagarniać, zagrabiać, zajmować, zaopatrywać się, zaoszczędzić, zapanowywać, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać, zażywać, zbierać, zdawać sobie sprawę, zdejmować, zdobywać, zdobywać panowanie, zmniejszać, zniewalać, zrzynać, zubażać, zubożać, zyskiwać kontrolę,

Synonimy słowa odbierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» odbierać - np. nowe terytoria

» odbierać - np. wyrwać komuś ostatni grosz

» odbierać - np. zdobywać szturmem

» odbierać - np. należności

» odbierać - np. coś cudzego

» odbierać - np. zabierać komuś zabawki

» odbierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» odbierać - np. o radioodbiorniku

» odbierać - np. o radioodbiorniku

» odbierać - np. otrzymywać pensję

» odbierać - np. odebrać telegram

» odbierać - np. nagrodę

» odbierać - np. odebrać płaszcz z pralni

» odbierać - np. jak odebrałeś jego wypowiedź

» odbierać - np. jak odebrałeś jego wypowiedź

» odbierać - np. wrażenie

» odbierać - np. majątek, podróżnych

» odbierać - np. egzekwować należności

» odbierać - np. wypowiedź, zachowanie

» odbierać - np. brać z powrotem

» odbierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» odbierać - np. ze złudzeń

» odbierać - np. ujmować komuś obowiązków

» odbierać - np. dziewczynę, partnerkę czy partnera

» odbierać - np. apetyt

» odbierać - np. odejmować trochę czegoś

» odbierać - np. od władzy

» odbierać - np. patrzeć trzeźwo na problem

» odbierać - np. wybierać pieniądze

odbierać:

akceptować, brać, inkasować, przyjmować, zażywać,

odbierać: « np. nowe terytoria »

anektować, brać, opanowywać, podbijać, podporządkowywać, przechwytywać, przejmować, uzależniać, wydzierać, zagarniać, zajmować, zapanowywać, zawojowywać, zdobywać, zyskiwać kontrolę,

odbierać:

atestować, certyfikować, dopuszczać, homologować, koncesjonować, legalizować,

odbierać:

brać, łapać, wyrywać z ręki, zabierać,

odbierać: « np. wyrwać komuś ostatni grosz »

brać, wydzierać, wyrywać, zabierać,

odbierać:

brać, pobierać, zabierać,

odbierać:

brać, chwytać, łapać, pobierać, przyjmować,

odbierać: « np. zdobywać szturmem »

brać, opanowywać, podbijać, ujarzmiać, zagarniać, zajmować, zawojowywać, zdobywać, zniewalać,

odbierać:

brać, obejmować w posiadanie, przejmować, przyjmować,

odbierać: « np. należności »

brać, egzekwować, fasować, inkasować, pobierać, podejmować, przyjmować, ściągać, zaopatrywać się,

odbierać:

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odzyskiwać, sprzątać, usuwać, wycofywać, wydzierać, wynosić, wyprzątać, zabierać,

odbierać: « np. coś cudzego »

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, przechwytywać, przejmować, wydzierać, zabierać, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zdobywać panowanie,

odbierać: « np. zabierać komuś zabawki »

brać siłą, konfiskować, konfiskować komuś coś, pozbawiać kogoś czegoś, przywłaszczać sobie coś, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać kogoś, zabierać, zagarniać,

odbierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

brać siłą, konfiskować, pozbawiać, przywłaszczać sobie, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać, zabierać, zagarniać,

odbierać: « np. o radioodbiorniku »

być na chodzie, chodzić, działać, funkcjonować, funkcjonować prawidłowo, grać, pracować,

odbierać: « np. o radioodbiorniku »

być na chodzie, chodzić, działać prawidłowo, funkcjonować, grać, pracować,

odbierać: « np. otrzymywać pensję »

być odbiorcą czegoś, dostawać, otrzymywać,

odbierać:

chłonąć, napawać się, przyswajać,

odbierać:

chwytać, łapać, wyrywać, zabierać,

odbierać:

chwytać, przyjmować, wyrywać z ręki, zabierać,

odbierać:

chwytać się na czymś, odczuwać, odnosić wrażenie, postrzegać, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę,

odbierać:

czuć, odczuć, odczuwać,

odbierać: « np. odebrać telegram »

dostawać, otrzymywać, przyjmować, uzyskiwać,

odbierać:

dostawać, inkasować, kasować, obejmować w posiadanie, otrzymywać,

odbierać: « np. nagrodę »

dostawać, otrzymywać, przyjmować,

odbierać: « np. odebrać płaszcz z pralni »

dostawać z powrotem, odzyskiwać,

odbierać: « np. jak odebrałeś jego wypowiedź »

doświadczać, odczuwać, przeżywać, reagować na coś w jakiś sposób, rozumieć, ustosunkowywać się,

odbierać: « np. jak odebrałeś jego wypowiedź »

doświadczać, odczuwać, przeżywać coś w jakiś sposób, reagować na coś w jakiś sposób, rozumieć, ustosunkowywać się do czegoś,

odbierać: « np. wrażenie »

doświadczać, doznawać, odczuwać,

odbierać: « np. majątek, podróżnych »

drzeć z kogoś skórę, grabić, kraść, łupić, obdzierać, obłupiać, ogołacać, ograbiać, okradać, plądrować, podbierać, podkradać, podwędzać, rabować, rozgrabiać, rozszabrowywać, skubać, szabrować, szarpać, wydzierać, zabierać, zagarniać, zagrabiać, zawłaszczać,

odbierać: « np. egzekwować należności »

egzekwować, pobierać, ściągać, uzyskiwać, zbierać,

odbierać: « np. wypowiedź, zachowanie »

interpretować, odczuwać, pojmować, przyjmować, rozumieć, ustosunkowywać się,

odbierać:

interpretować, rozumieć, tłumaczyć,

odbierać: « np. brać z powrotem »

kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, odzyskiwać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować, wycofywać, wydzierać, wyzuwać, zabierać,

odbierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

konfiskować, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować coś, wydzierać coś komuś, zabierać, zagarniać,

odbierać: « np. ze złudzeń »

obdzierać, odzierać, pozbawiać, wydzierać,

odbierać: « np. ujmować komuś obowiązków »

obniżać, odejmować, ograniczać, pomniejszać, redukować, ujmować, umniejszać, uszczuplać, zmniejszać,

odbierać:

obrabowywać,

odbierać:

oceniać, odnosić się, patrzeć, patrzyć, podchodzić, rozumieć, traktować,

odbierać:

oceniać, odnosić się, patrzeć się, patrzyć się, podchodzić, rozumieć, traktować,

odbierać:

odbijać, odzyskiwać, uwalniać,

odbierać: « np. dziewczynę, partnerkę czy partnera »

odbijać, partnera odbierać, uwodzić, zabierać,

odbierać: « np. apetyt »

odejmować, odzierać, ogołacać, pozbawiać, wyzuwać, zabierać,

odbierać:

odejmować, pozbawiać, przechwycić, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, zabierać,

odbierać:

odejmować, odsypywać, pomniejszać, uszczuplać, zabierać, zubażać, zubożać,

odbierać: « np. odejmować trochę czegoś »

odejmować, odsypywać, oszczędzać, pomniejszać, ujmować, zabierać, zaoszczędzić,

odbierać:

odjąć,

odbierać: « np. od władzy »

odsuwać, pozbawiać,

odbierać:

odzyskać,

odbierać:

odzyskiwać, rewindykować, wycofywać,

odbierać: « np. patrzeć trzeźwo na problem »

patrzeć, pojmować, pojmować coś jakoś, rozumieć,

odbierać: « np. wybierać pieniądze »

podejmować, wybierać, wypłacać,

odbierać:

przyjmować, wyrywać, zabierać,

odbierać:

skrawać,

odbierać:

wycofywać, wypłacać, zabierać,

odbierać:

zdejmować,

odbierać:

zrzynać,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa odbierać, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa odbierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa odbierać znajdują się 162 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 57 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „odbierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „odbierać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem odbierać:

» Odpowiedzi krzyżówkowe hasła odbierać - Wyszukiwarka haseł krzyżówkowych.

» Szukaj hasła odbierać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonim słowa odbierać - Synonimy.

» Wyrazy przeciwstawne dla wyrazu odbierać - Internetowy słownik wyrazów przeciwstawnych.


Tagi dla synonimów słowa odbierać: wyrazy bliskoznaczne do słowa odbierać, inne określenia słowa odbierać, synonimy do wyrazu odbierać, synonimy do słowa odbierać, inaczej odbierać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt