Synonim odchodzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa odchodzić:

biec, brać kurs na coś, brać rozwód, brać rozwód z kimś, brać z kimś rozbrat, być jedną nogą na tamtym świecie, być w agonii, cofać, cofać się, dawać sobie spokój z czymś, dawać sobie spokój z kimś, dawać za wygraną, dogasać, dogorywać, emigrować, ewakuować się, gasnąć, ginąć, iść, iść do Boga, iść w rozsypkę, izolować się, jechać, kierować się ku wyjściu, konać, kończyć, kończyć się, kończyć życie, korkować, kruszyć się, lecieć, ledwo dyszeć, łączność duchową, łuszczyć się, mijać, mrzeć, nawracać, odbiegać, odbiegać od czegoś, odbijać, odbijać się, odchodzić na wieczną wartę, odchodzić od czegoś, odchodzić od kogoś, odchodzić od odstępować, oddalać, oddalać się, oddalać się od czegoś, oddalać się od kogoś, oddawać ducha, oddzielać się, odejść, odgałęziać się, odgradzać się, odizolowywać się, odjeżdżać, odklejać się, odlatywać, odlepiać się, odłamywać się, odłazić, odłączać, odłączać się, odłupywać się, odmaszerowywać, odmeldowywać się, odpadać, odpływać, odpryskiwać, odrastać, odrywać się, odsadzać się, odseparowywać się, odskakiwać, odstawać, odstąpić, odstępować, odstępować od czegoś, odstępować od kogoś, odsuwać się, odsuwać się od czegoś, odsuwać się od kogoś, odwalić kitę, opadać, opuszczać, opuszczać coś, opuszczać jakieś miejsce, opuszczać kogoś, opuszczać miejsce postoju, opuścił się, opuścił się z czymś, opuścił się z kimś, osamotniać, pasować się ze śmiercią, patrzeć śmierci w oczy, poddawać się, poniechać, poniechać czegoś, porwać, porzucać, porzucać coś, porzucać jakieś miejsce, porzucać kogoś, postępować, posuwać, posuwać się, pozostawać w odosobnieniu, pozostawiać, pozostawiać kogoś, prowadzić, przebiegać, przebrzmiewać, przechodzić, przechodzić gdzie indziej, przelatywać, przemieszczać się, przemijać, przemykać, przenosić się, przenosić się do wieczności, przepadać, przeprowadzać się, przesiedlać się, przestać się zajmować, przestawać się czymś interesować, przestawać się zajmować, przestawać się zajmować czymś, przesuwać się, przeżywać się, rezygnować, rezygnować z czegoś, rozbiegać się, rozchodzić się, rozdwajać się, rozdzielać się, rozejść, rozgałęziać się, rozjeżdżać się, rozkorzeniać się, rozłączać się, rozmijać się, rozmyślać się, rozmywać się, rozpływać się, rozstać, rozstawać się, rozstępować się, rozsypywać się, rozwidlać się, rozwodzić się, ruszać, ruszać dokądś, ruszać się, ruszać z miejsca, rzucać, schodzić z drogi, schodzić z drogi komuś, separować się, składać rezygnację, skręcać, spadać, spływać, stać nad grobem, startować, sypać się, tłumnie wylegać, toczyć się, tracić, tracić ostrość, tracić siły, tracić z kimś kontakt, tracić życie, trzymać się na uboczu, tworzyć odnogę, uchodzić, uciekać, udawać się, udawać się dokądś, ulatniać się, ulatywać, ulegać, umierać, umykać, unikać kontaktu, unikać towarzystwa, upływać, urywać się, ustępować, ustępować z placu, ustępować z pola, usuwać się, walczyć ze śmiercią, wiać, wybierać się, wybywać, wychodzić, wycofywać, wycofywać się, wygasać, wyjeżdżać, wyjść, wylegać, wyłazić, wymierać, wynosić się, wynosić się skądś, wypadać, wypisywać się, wypływać, wyprowadzać się, wyprowadzać się skądś, wypuszczać się, wyruszać, wyruszać w drogę, wyruszyć, wyrzekać się, wysiadać, wysiadać skądś, występować, wywędrowywać, wyziewać ducha, zabierać się, zacierać się, zamierać, zaniechać, zanikać, zaprzestawać, zarzucać, zatracać, zawracać się, zbaczać, zdychać, złuszczać się, zmiatać, zmieniać, zmieniać miejsce zamieszkania, zmykać, znikać, zostawiać, zostawiać coś, zostawiać kogoś, zrezygnować, zrywać, zrywać z czymś, zrywać z kimś, zrywać związki z czymś, zrzekać się, zstępować z areny życia, zwalniać, zwalniać coś komuś, zwalniać się, zwijać chorągiewkę, zwijać flagę, zwijać manatki, zwijać żagle, żegnać się, żegnać się z tym światem, żegnać się z życiem,

Synonimy słowa odchodzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» odchodzić - np. życie, czas

» odchodzić - np. o statkach

» odchodzić - np. rzucać męża

» odchodzić - np. kończyć życie

» odchodzić - np. o człowieku

» odchodzić - np. kończyć życie

» odchodzić - np. przebywać pewną odległość

» odchodzić - np. usuwać się na bok

» odchodzić - np. kraj, rodzinę

» odchodzić - np. z kimś

» odchodzić - np. pozostawać w odosobnieniu

» odchodzić - np. zmęczenie mu odeszło

» odchodzić - np. o farbie, tynku

» odchodzić - np. powoli odchodził od tej ideologii

» odchodzić - np. o zmęczeniu, bólu

» odchodzić - np. od tematu

» odchodzić - np. od tematu

» odchodzić - np. od grupy

» odchodzić - np. od grupy

» odchodzić - np. opuszczać żonę

» odchodzić - np. nie odchodził od niej ani na krok

» odchodzić - np. o ludziach

» odchodzić - np. nie odchodził od niej ani na krok

» odchodzić - np. rozstawać się z rodziną

» odchodzić - np. odeszła od męża, opuszczać żonę

» odchodzić - np. rozstawać się z rodziną

» odchodzić - np. tworzyć rozgałęzienie

» odchodzić - np. o drodze

» odchodzić - np. ścieżka odchodzi w lewo

» odchodzić - np. o środkach transportu: autobus odchodzi ze stanowiska piątego

» odchodzić - np. o środkach lokomocji

» odchodzić - np. o pojazdach, o środkach transportu

» odchodzić - np. być wyeliminowanym

» odchodzić - np. odejść od kogoś

» odchodzić - np. ustępować z placu

» odchodzić - np. wychodzić z domu

» odchodzić - np. zabierać się z domu

» odchodzić - np. występować z partii

» odchodzić - np. wychodzić z domu

» odchodzić - np. zabierać się z domu

» odchodzić - np. o wspomnieniach

» odchodzić - np. zniknął bez śladu

» odchodzić - np. usuwać się z życia publicznego

» odchodzić - np. ustępować ze stanowiska

» odchodzić - np. z organizacji

» odchodzić - np. od rozumu

odchodzić: « np. życie, czas »

biec, lecieć, mijać, przechodzić, przelatywać, przemijać, przemykać, przeżywać się, uciekać, ulatywać, upływać

odchodzić:

brać kurs na coś, oddalać się, odjeżdżać, posuwać, ruszać, udawać się dokądś, wybierać się, wybywać, wychodzić, wyjeżdżać, wypuszczać się, wyruszać

odchodzić: « np. o statkach »

brać kurs na coś, ewakuować się, kierować się ku wyjściu, oddalać się, odpływać, ruszać z miejsca, udawać się dokądś, wybywać, wychodzić, wycofywać się, wyłazić, wynosić się, wypływać, wypuszczać się, wyruszać, zabierać się

odchodzić: « np. rzucać męża »

brać rozwód, brać rozwód z kimś, odchodzić od kogoś, opuszczać, porzucać, pozostawiać, pozostawiać kogoś, rozstawać się, rozwodzić się, rzucać, zrywać

odchodzić:

brać z kimś rozbrat, odstępować, opuszczać, porzucać, rozstawać się, rzucać, wycofywać się, wynosić się, wyprowadzać się, zostawiać, zrywać z kimś

odchodzić: « np. kończyć życie »

być jedną nogą na tamtym świecie, być w agonii, dogorywać, gasnąć, konać, ledwo dyszeć, mrzeć, patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem, tracić siły, umierać, walczyć ze śmiercią, zstępować z areny życia, żegnać się z tym światem

odchodzić: « np. o człowieku »

być jedną nogą na tamtym świecie, być w agonii, dogasać, dogorywać, gasnąć, iść do Boga, konać, kończyć życie, korkować, ledwo dyszeć, mrzeć, odchodzić na wieczną wartę, pasować się ze śmiercią, patrzeć śmierci w oczy, przenosić się do wieczności, stać nad grobem, umierać, walczyć ze śmiercią, zdychać, żegnać się z tym światem, żegnać się z życiem

odchodzić: « np. kończyć życie »

być jedną nogą na tamtym świecie, być w agonii, dogasać, dogorywać, gasnąć, konać, kończyć życie, korkować, ledwo dyszeć, mrzeć, pasować się ze śmiercią, patrzeć śmierci w oczy, stać nad grobem, umierać, walczyć ze śmiercią, zdychać, żegnać się z tym światem

odchodzić:

być w agonii, dogasać, dogorywać, gasnąć, konać, kończyć, kończyć życie, mrzeć, pasować się ze śmiercią, umierać, wymierać, żegnać się z tym światem

odchodzić:

cofać

odchodzić: « np. przebywać pewną odległość »

cofać się, oddalać się, odstępować, odsuwać się, postępować, posuwać się, przechodzić, przemieszczać się, przenosić się, przesuwać się, rozstępować się, ruszać się, toczyć się, usuwać się, wycofywać się

odchodzić: « np. usuwać się na bok »

cofać się, oddalać się, odstępować, odsuwać się, posuwać się, przesuwać się, rozstępować się, usuwać się, wychodzić

odchodzić:

cofać się, nawracać, wybywać, wychodzić, wycofywać się, wynosić się, zawracać się

odchodzić:

dawać sobie spokój z czymś, dawać sobie spokój z kimś, odstępować, rezygnować, rozmyślać się, ustępować z placu, ustępować z pola, usuwać się, wycofywać się, wypisywać się, zaprzestawać, zarzucać, zwijać chorągiewkę, zwijać flagę, zwijać żagle

odchodzić:

dawać za wygraną, odchodzić od czegoś, odchodzić od odstępować, poddawać się, poniechać, poniechać czegoś, rezygnować, ulegać, ustępować, wyrzekać się, zaniechać, zaprzestawać, zrzekać się

odchodzić:

dawać za wygraną, odstępować, poddawać się, rezygnować, ulegać, ustępować, zrzekać się

odchodzić:

dogorywać, konać, umierać, wygasać, wymierać, zanikać

odchodzić:

dogorywać, ginąć, konać, oddawać ducha, umierać, wyziewać ducha, zamierać, zdychać

odchodzić:

dogorywać, konać, kończyć życie, mrzeć, tracić życie, umierać, żegnać się z tym światem

odchodzić:

emigrować, ewakuować się, przenosić się, przeprowadzać się, przesiedlać się, wybywać, wychodzić, wycofywać się, wyjeżdżać, wynosić się, wyprowadzać się, wywędrowywać, zmieniać miejsce zamieszkania, zwijać manatki

odchodzić: « np. kraj, rodzinę »

emigrować, oddalać się, odłączać się, odmeldowywać się, opuszczać, osamotniać, porzucać, pozostawiać, rzucać, wybywać, wycofywać się, wyjeżdżać, wynosić się, wyprowadzać się, zostawiać

odchodzić:

ewakuować się, oddalać się, oddzielać się, odłączać się, odsadzać się, odstępować, opuszczać, porzucać, rozstawać się, rozsypywać się, ulatniać się, urywać się, ustępować, usuwać się, wybywać, wycofywać się, wynosić się, zabierać się, znikać, zostawiać, zrywać z kimś

odchodzić:

ewakuować się, oddalać się, odmaszerowywać, odpływać, rozchodzić się, rozjeżdżać się, ruszać, wybywać, wychodzić, wyjeżdżać, wynosić się, wyruszać

odchodzić:

ewakuować się, iść, jechać, oddalać się, wychodzić, wynosić się, zabierać się

odchodzić:

ewakuować się, oddalać się, odłączać się, odstępować, opuszczać, porzucać, rozchodzić się, rozstawać się, ruszać, wybywać, wycofywać się, wynosić się, wyprowadzać się, wyruszać, zabierać się, zostawiać, zrywać z kimś, zwalniać się, żegnać się

odchodzić:

ginąć, uciekać, ulatniać się, znikać

odchodzić:

iść, opuszczać, udawać się, wychodzić

odchodzić: « np. z kimś »

iść w rozsypkę, odseparowywać się, rozchodzić się, rozdzielać się, rozłączać się, rozstawać się, rozsypywać się, rozwodzić się, separować się, zrywać, żegnać się

odchodzić: « np. pozostawać w odosobnieniu »

izolować się, oddzielać się, odgradzać się, odizolowywać się, odłazić, odłączać, odłączać się, odseparowywać się, odstawać, odsuwać się, pozostawać w odosobnieniu, rozchodzić się, separować się, trzymać się na uboczu, unikać kontaktu, unikać towarzystwa

odchodzić:

konać, odwalić kitę, umierać, zdychać

odchodzić: « np. zmęczenie mu odeszło »

kończyć się, mijać, przechodzić, przemijać, ustępować

odchodzić: « np. o farbie, tynku »

kruszyć się, łuszczyć się, oddzielać się, odłazić, odłupywać się, odpadać, odpryskiwać, odrywać się, odstawać, sypać się, złuszczać się

odchodzić: « np. powoli odchodził od tej ideologii »

łączność duchową, przestawać się czymś interesować, tracić z kimś kontakt, zrywać z czymś

odchodzić:

łuszczyć się, oddzielać się, odłazić, odłączać się, odłupywać się, odpadać, odpryskiwać, odrywać się

odchodzić: « np. o zmęczeniu, bólu »

mijać, opadać, przechodzić, ustępować

odchodzić: « np. od tematu »

odbiegać, przestać się zajmować, zmieniać

odchodzić:

odbiegać, odbiegać od czegoś, odbijać się, oddalać się, odrywać się, odstępować, odsuwać się, opuszczać, opuszczać coś, wychodzić

odchodzić: « np. od tematu »

odbiegać, rozmijać się, zbaczać

odchodzić: « np. od grupy »

odbijać, oddalać się, odłączać się

odchodzić: « np. od grupy »

odbijać się, oddalać się, oddzielać się, odłączać się

odchodzić:

oddalać, oddalać się, odpływać, odsuwać się

odchodzić:

oddalać się, odstępować od czegoś, odstępować od kogoś, odsuwać się, przechodzić gdzie indziej

odchodzić: « np. opuszczać żonę »

oddalać się, opuszczać, opuścił się, porzucać, pozostawiać, wyjeżdżać, wyprowadzać się, zostawiać

odchodzić:

oddalać się, opuszczać, porzucać coś, porzucać kogoś, pozostawiać, wyjeżdżać, zostawiać

odchodzić: « np. nie odchodził od niej ani na krok »

oddalać się, odstępować, odsuwać się od czegoś, odsuwać się od kogoś, opuszczać jakieś miejsce

odchodzić: « np. o ludziach »

oddalać się, odjeżdżać, odpływać, wyruszać w drogę

odchodzić: « np. nie odchodził od niej ani na krok »

oddalać się, odstępować, odsuwać się, opuszczać jakieś miejsce, przechodzić gdzie indziej

odchodzić:

oddalać się, ustępować, wychodzić, wycofywać się

odchodzić:

oddalać się, uchodzić, uciekać, umykać, zmykać

odchodzić: « np. rozstawać się z rodziną »

oddalać się, opuszczać, porzucać, rozchodzić się, rozstawać się, rozwodzić się, zrywać

odchodzić:

oddalać się, opuszczać, porzucać, porzucać jakieś miejsce, tłumnie wylegać, udawać się, wychodzić, wylegać, wyruszać, wysiadać

odchodzić:

oddalać się, odpływać, ulatniać się, usuwać się, wybywać, wycofywać się, znikać

odchodzić: « np. odeszła od męża, opuszczać żonę »

oddalać się od czegoś, oddalać się od kogoś, opuszczać, opuścił się z czymś, opuścił się z kimś, porzucać, pozostawiać, wyjeżdżać, wyprowadzać się skądś, zostawiać coś, zostawiać kogoś

odchodzić: « np. rozstawać się z rodziną »

oddalać się od kogoś, opuszczać kogoś, porzucać, rozchodzić się, rozstawać się, rozwodzić się, zrywać z kimś

odchodzić:

oddzielać się, odklejać się, odlepiać się, odłączać się, odłupywać się, odrywać się, odstawać

odchodzić:

oddzielać się, odlatywać, odpadać, odrywać się

odchodzić: « np. tworzyć rozgałęzienie »

oddzielać się, odgałęziać się, odrastać, rozbiegać się, rozchodzić się, rozdwajać się, rozgałęziać się, rozkorzeniać się, rozwidlać się, tworzyć odnogę

odchodzić:

oddzielać się, odłączać się, odstawać, odstępować

odchodzić:

odejść, rozejść, rozstać

odchodzić: « np. o drodze »

odgałęziać się, prowadzić, przebiegać

odchodzić: « np. ścieżka odchodzi w lewo »

odgałęziać się, rozwidlać się, skręcać

odchodzić:

odjeżdżać, opuszczać, wyjeżdżać, zostawiać

odchodzić:

odjeżdżać, uciekać, wiać, zmiatać, znikać

odchodzić: « np. o środkach transportu: autobus odchodzi ze stanowiska piątego »

odjeżdżać, opuszczać miejsce postoju, ruszać, wyruszać

odchodzić: « np. o środkach lokomocji »

odjeżdżać, odpływać, wyruszać w drogę

odchodzić: « np. o pojazdach, o środkach transportu »

odjeżdżać, opuszczać, ruszać, startować, wyruszać

odchodzić:

odlatywać, odłamywać się, odpadać, odrywać się, odskakiwać, odstawać

odchodzić: « np. być wyeliminowanym »

odpadać, przepadać

odchodzić:

odpływać, spływać

odchodzić: « np. odejść od kogoś »

odstąpić, odstępować, opuszczać, porzucać, pozostawiać, rozstawać się, zostawiać

odchodzić: « np. ustępować z placu »

odstępować, odsuwać się, schodzić z drogi, schodzić z drogi komuś, ustępować, usuwać się, wycofywać się, zwalniać, zwalniać coś komuś

odchodzić:

odstępować, opuszczać, osamotniać, porzucać, pozostawiać, rozstawać się, rzucać, zarzucać, zostawiać, zrywać z kimś

odchodzić: « np. wychodzić z domu »

opuszczać, ruszać, udawać się, wychodzić, wyruszać, wysiadać

odchodzić: « np. zabierać się z domu »

opuszczać, spadać, wychodzić, wynosić się, zabierać się

odchodzić: « np. występować z partii »

opuszczać, porzucać, wycofywać się, wypisywać się, występować

odchodzić: « np. wychodzić z domu »

opuszczać coś, ruszać dokądś, udawać się, wychodzić, wyruszać, wysiadać skądś

odchodzić: « np. zabierać się z domu »

opuszczać coś, spadać, wychodzić, wynosić się skądś, zabierać się

odchodzić:

porwać

odchodzić: « np. o wspomnieniach »

przebrzmiewać, rozmywać się, rozpływać się, tracić ostrość, zacierać się, zanikać

odchodzić:

przemijać, umierać

odchodzić: « np. zniknął bez śladu »

przepadać, spadać, spływać, ulatniać się, wychodzić, znikać

odchodzić: « np. usuwać się z życia publicznego »

przestawać się zajmować, przestawać się zajmować czymś, ustępować, usuwać się, wycofywać się, zrywać związki z czymś

odchodzić:

rezygnować, składać rezygnację, zwalniać się

odchodzić: « np. ustępować ze stanowiska »

rezygnować, rezygnować z czegoś, ustępować, zwalniać się

odchodzić: « np. z organizacji »

składać rezygnację, wycofywać się, wypisywać się, występować

odchodzić: « np. od rozumu »

tracić, zatracać

odchodzić:

wycofywać

odchodzić:

wyjść

odchodzić:

wypadać

odchodzić:

wyruszyć

odchodzić:

zrezygnować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa odchodzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa odchodzić znajduje się 258 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 91 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „odchodzić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „odchodzić” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem odchodzić:

» Szukaj hasła odchodzić w Google - Wyszukiwarka Google.

» Opisy do krzyżówki hasła odchodzić - Opisy krzyżówkowe.

» Wyrazy przeciwstawne do odchodzić - Internetowy słownik wyrazów przeciwstawnych języka polskiego.

» Definicja słowa odchodzić - Słownik pojęć.

» Wyrazy bliskoznaczne dla słowa odchodzić - Synonim.


Tagi dla synonimów słowa odchodzić: inaczej odchodzić, wyrazy bliskoznaczne do słowa odchodzić, synonimy do wyrazu odchodzić, inne określenia słowa odchodzić, synonimy do słowa odchodzić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja synonimów

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt