Synonim opisać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa opisać:

dać czemuś wyraz, dać wyraz czemuś, nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, namalować, napisać, narysować, naszkicować, nazwać, odbić, oddać, odmalować, odmalowywać, odtworzyć, odzwierciedlić, określić, opatrzyć opisem, opisywać, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, pokazać, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przeanalizować, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, przypomnieć, przywołać, reprezentować, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sformułować, sportretować, uchwycić, ująć w słowa, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uwidocznić, uzmysłowić, wykreślić, wymalować, wyobrazić, wypowiedzieć, wyrazić, wyrazić plastycznie, wyrazić w słowach, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zdać sprawę, zdefiniować, zilustrować, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować,

Synonimy słowa opisać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» opisać - np. wyrazić plastycznie

» opisać - np. dać wyraz czemuś

» opisać - np. dać wyraz czemuś

» opisać - np. o artyście

opisać:

dać czemuś wyraz, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przedstawić, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, zdać sprawę, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, narysować, oddać, odzwierciedlić, określić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyobrazić, wyrazić, zilustrować, zobrazować

opisać:

nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, napisać, narysować, naszkicować, wykreślić

opisać: « np. wyrazić plastycznie »

nakreślić, namalować, odmalować, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, sportretować, wyrazić, wyrazić plastycznie, zobrazować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, uchwycić, ukazać, uobecnić, uwidocznić, wyrazić, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, przypomnieć, przywołać, sportretować, uchwycić, ukazać, zilustrować, zobrazować, zrelacjonować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, sportretować, uchwycić, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uzmysłowić, wyobrazić, wyrazić, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać:

nakreślić, nazwać, określić, poopisywać, scharakteryzować, sformułować, ująć w słowa, wypowiedzieć, wyrazić

opisać:

nakreślić, odmalować, odtworzyć, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wymalować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, narysować, oddać, odmalować, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. o artyście »

odbić, oddać, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, poopisywać, przedstawić, uchwycić, ukazać, uobecnić, wyobrazić, wyrazić, zobrazować

opisać:

odmalowywać

opisać:

określić, przeanalizować, scharakteryzować, zdefiniować

opisać:

opatrzyć opisem, opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować

opisać:

opisywać

opisać:

reprezentować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa opisać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa opisać znajduje się 66 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 17 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „opisać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „opisać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem opisać:

» Szukaj hasła opisać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa opisać: inne określenia słowa opisać, wyrazy bliskoznaczne do słowa opisać, synonimy do słowa opisać, synonimy do wyrazu opisać, inaczej opisać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonimu

» Słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt