Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim opisać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa opisać:

dać czemuś wyraz, dać wyraz czemuś, nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, namalować, napisać, narysować, naszkicować, nazwać, odbić, oddać, odmalować, odmalowywać, odtworzyć, odzwierciedlić, określić, opatrzyć opisem, opisywać, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, pokazać, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przeanalizować, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, przypomnieć, przywołać, reprezentować, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sformułować, sportretować, uchwycić, ująć w słowa, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uwidocznić, uzmysłowić, wykreślić, wymalować, wyobrazić, wypowiedzieć, wyrazić, wyrazić plastycznie, wyrazić w słowach, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zdać sprawę, zdefiniować, zilustrować, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

Synonimy słowa opisać z podziałem na grupy znaczeniowe:

opisać:

dać czemuś wyraz, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przedstawić, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, zdać sprawę, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, narysować, oddać, odzwierciedlić, określić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyobrazić, wyrazić, zilustrować, zobrazować

opisać:

nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, napisać, narysować, naszkicować, wykreślić

opisać: « np. wyrazić plastycznie »

nakreślić, namalować, odmalować, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, sportretować, wyrazić, wyrazić plastycznie, zobrazować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, uchwycić, ukazać, uobecnić, uwidocznić, wyrazić, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, sportretować, uchwycić, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uzmysłowić, wyobrazić, wyrazić, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, przypomnieć, przywołać, sportretować, uchwycić, ukazać, zilustrować, zobrazować, zrelacjonować

opisać:

nakreślić, nazwać, określić, poopisywać, scharakteryzować, sformułować, ująć w słowa, wypowiedzieć, wyrazić

opisać:

nakreślić, odmalować, odtworzyć, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wymalować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, narysować, oddać, odmalować, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. o artyście »

odbić, oddać, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, poopisywać, przedstawić, uchwycić, ukazać, uobecnić, wyobrazić, wyrazić, zobrazować

opisać:

odmalowywać

opisać:

określić, przeanalizować, scharakteryzować, zdefiniować

opisać:

opatrzyć opisem, opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować

opisać:

opisywać

opisać:

reprezentować

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa opisać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa opisać znajduje się 66 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 17 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „opisać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„opisać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem opisać:


Tagi dla synonimów słowa opisać: synonimy do słowa opisać, synonimy do wyrazu opisać, wyrazy bliskoznaczne do słowa opisać, inaczej opisać, inne określenia słowa opisać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt