Synonim opisać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa opisać:

dać czemuś wyraz, dać wyraz czemuś, nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, namalować, napisać, narysować, naszkicować, nazwać, odbić, oddać, odmalować, odmalowywać, odtworzyć, odzwierciedlić, określić, opatrzyć opisem, opisywać, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, pokazać, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przeanalizować, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, przypomnieć, przywołać, reprezentować, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sformułować, sportretować, uchwycić, ująć w słowa, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uwidocznić, uzmysłowić, wykreślić, wymalować, wyobrazić, wypowiedzieć, wyrazić, wyrazić plastycznie, wyrazić w słowach, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zdać sprawę, zdefiniować, zilustrować, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować,

Synonimy słowa opisać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» opisać - np. dać wyraz czemuś

» opisać - np. wyrazić plastycznie

» opisać - np. dać wyraz czemuś

» opisać - np. o artyście

opisać:

dać czemuś wyraz, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, poroznosić, porozsiewać, przedstawić, roznieść, rozpowiedzieć, rozpuścić, rozsiać, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, nakreślić, namalować, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, podzielić się wrażeniami, poopisywać, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyrazić w słowach, zdać sprawę, złożyć relację, zobrazować, zreferować, zrelacjonować

opisać:

dać wyraz czemuś, narysować, oddać, odzwierciedlić, określić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wyobrazić, wyrazić, zilustrować, zobrazować

opisać:

nabazgrać, nabazgrolić, nagryzmolić, nakreślić, napisać, narysować, naszkicować, wykreślić

opisać:

nakreślić, nazwać, określić, poopisywać, scharakteryzować, sformułować, ująć w słowa, wypowiedzieć, wyrazić

opisać:

nakreślić, odmalować, odtworzyć, przedstawić, scharakteryzować, sportretować, ukazać, wymalować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, narysować, oddać, odmalować, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, przelać coś na papier, przybliżyć, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, ukazać, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. wyrazić plastycznie »

nakreślić, namalować, odmalować, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, sportretować, wyrazić, wyrazić plastycznie, zobrazować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, przedstawić, przelać coś na papier, rzucić coś na papier, scharakteryzować, sportretować, uchwycić, ukazać, uobecnić, uwidocznić, wyrazić, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać:

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, przedstawić, sportretować, uchwycić, ukazać, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uzmysłowić, wyobrazić, wyrazić, zaprezentować, zilustrować, zobrazować

opisać: « np. dać wyraz czemuś »

nakreślić, oddać, odmalować, odtworzyć, odzwierciedlić, opowiedzieć, poopisywać, przedstawić, przypomnieć, przywołać, sportretować, uchwycić, ukazać, zilustrować, zobrazować, zrelacjonować

opisać: « np. o artyście »

odbić, oddać, odtworzyć, odzwierciedlić, pokazać, poopisywać, przedstawić, uchwycić, ukazać, uobecnić, wyobrazić, wyrazić, zobrazować

opisać:

odmalowywać

opisać:

określić, przeanalizować, scharakteryzować, zdefiniować

opisać:

opatrzyć opisem, opowiedzieć, przedstawić, zaprezentować

opisać:

opisywać

opisać:

reprezentować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa opisać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa opisać znajduje się 66 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 17 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „opisać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „opisać” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem opisać:

» Szukaj hasła opisać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Rozwiązania krzyżówkowe dla hasła opisać - Słownik do krzyżówek.

» Synonim do słowa opisać - Internetowy słownik synonimów języka polskiego.


Tagi dla synonimów słowa opisać: inne określenia słowa opisać, wyrazy bliskoznaczne do słowa opisać, synonimy do słowa opisać, synonimy do wyrazu opisać, inaczej opisać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja synonimu

» Słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt