Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim podsumowanie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa podsumowanie:

abstrakt, agregacja, analiza, biała księga, bilans, dodanie, dokończenie, doniesienie, efekt, epilog, ewaluacja, finał, gromadzenie, istota, kalkulacja, kompendium, kompilacja, konkluzja, konsekwencja, konspekt, kronika, kwintesencja, lekcja, meldunek, meritum, morał, następstwo, nauczka, nauka, obliczenie, obrachowanie, obrachunek, ocena, odprysk, opis, opowiadanie, ostateczny wynik, podliczenie, podliczenie zysków i strat, pointa, pokłosie, policzenie, porachowanie, posłanie, posłowie, powyliczanie, pozliczanie, profil, protokół, przegląd, przekalkulowanie, przekrój, przerachowanie, przesłanie, puenta, rachunek, raporcik, raport, reasumpcja, refleksja, rekapitulacja, relacja, remanent, résumé, rezultat, rezultat rozumowania, rozliczenie, rozrachunek, rozważenie, sedno, skalkulowanie, skrócenie, skrót, skupienie, skupisko, skutek, skwitowanie, spointowanie, sprawozdanie, sprawozdanko, spuentowanie, streszczenie, twierdzenie, wiadomość, wieść, wniosek, wyciąg, wyliczenie, wynik, wypis, wyszczególnienie, zakonkludowanie, zakończenie, zarys, zawiadomienie, zbilansowanie, zbiór, zestawienie, zgłoszenie, zliczenie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie

Synonimy słowa podsumowanie z podziałem na grupy znaczeniowe:

podsumowanie:

abstrakt, konspekt, przegląd, przekrój, rekapitulacja, résumé, skrócenie, skrót, streszczenie, wyciąg, wypis, zarys

podsumowanie:

abstrakt, analiza, bilans, profil, przegląd, przekrój, rekapitulacja, résumé, streszczenie, wyciąg, zarys, zestawienie

podsumowanie:

abstrakt, analiza, bilans, ewaluacja, obrachunek, ocena, przegląd, rekapitulacja, remanent, résumé, rozrachunek, sprawozdanie, streszczenie, wyciąg, zarys, zestawienie

podsumowanie:

abstrakt, konkluzja, rekapitulacja, résumé, skrót, streszczenie, wniosek, wyciąg, zarys

podsumowanie:

agregacja, gromadzenie, skupienie, skupisko

podsumowanie:

analiza, bilans, ewaluacja, kalkulacja, obliczenie, obrachunek, ocena, rachunek, remanent, rozliczenie, rozrachunek, wyliczenie, wyszczególnienie, zestawienie

podsumowanie:

analiza, bilans, ewaluacja, obrachunek, ocena, przegląd, remanent, résumé, rozliczenie, rozrachunek, sprawozdanie, wyszczególnienie, zestawienie

podsumowanie:

biała księga, bilans, doniesienie, meldunek, protokół, raporcik, raport, relacja, sprawozdanie, wiadomość, wieść, zawiadomienie, zgłoszenie

podsumowanie:

bilans, podliczenie, policzenie, porachowanie, powyliczanie, pozliczanie, przerachowanie, zbilansowanie, zliczenie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

bilans, podliczenie zysków i strat, rozliczenie

podsumowanie:

bilans, konspekt, raport, rekapitulacja, relacja, résumé, skrót, sprawozdanie, streszczenie, zarys

podsumowanie:

bilans, kronika, meldunek, opis, protokół, przegląd, raport, relacja, remanent, résumé, sprawozdanie, sprawozdanko, zestawienie

podsumowanie:

dodanie, obliczenie, obrachowanie, podliczenie, policzenie, porachowanie, skalkulowanie, wyliczenie, zliczenie, zsumowanie

podsumowanie:

dokończenie, epilog, posłowie, zakończenie

podsumowanie:

doniesienie, meldunek, opis, opowiadanie, protokół, raport, relacja, sprawozdanie

podsumowanie: « np. przykre następstwa wypadku »

efekt, konsekwencja, następstwo, odprysk, pokłosie, rezultat, skutek, wniosek, wynik

podsumowanie:

efekt, finał, konkluzja, rezultat, wniosek, wynik, zakończenie

podsumowanie: « np. wynik meczu »

efekt, konsekwencja, następstwo, rezultat, skutek, wniosek, wynik

podsumowanie:

istota, kwintesencja, meritum, sedno

podsumowanie:

kalkulacja, obrachowanie, porachowanie, wyliczenie

podsumowanie:

kompendium, kompilacja, streszczenie, zbiór

podsumowanie: « np. wyciągnąć wnioski »

konkluzja, lekcja, morał, nauczka, nauka, wniosek, wynik

podsumowanie: « np. rezultat rozumowania »

konkluzja, morał, przesłanie, refleksja, twierdzenie, wniosek

podsumowanie:

konkluzja, morał, posłanie, przesłanie, puenta, refleksja, rezultat rozumowania, sedno, wniosek

podsumowanie:

konkluzja, morał, ostateczny wynik, wniosek

podsumowanie:

konkluzja, pointa, puenta, skwitowanie, spointowanie, spuentowanie, zakonkludowanie, zreasumowanie

podsumowanie:

podliczenie, spuentowanie, streszczenie, zbilansowanie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

podliczenie, rozliczenie, zbilansowanie, zestawienie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

podliczenie, policzenie, porachowanie, powyliczanie, pozliczanie, przerachowanie, rachunek, wyliczenie, zliczenie, zsumowanie

podsumowanie:

przegląd, reasumpcja, rekapitulacja, streszczenie

podsumowanie:

przekalkulowanie, rozważenie

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa podsumowanie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa podsumowanie znajdują się 104 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 31 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „podsumowanie” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„podsumowanie” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem podsumowanie:


Tagi dla synonimów słowa podsumowanie: synonimy do wyrazu podsumowanie, inaczej podsumowanie, inaczej o podsumowaniu, wyrazy bliskoznaczne do słowa podsumowanie, synonim podsumowania, synonimy do słowa podsumowanie, inne określenia słowa podsumowanie.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt