Synonim podsumowanie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa podsumowanie:

abstrakt, agregacja, analiza, biała księga, bilans, dodanie, dokończenie, doniesienie, efekt, epilog, ewaluacja, finał, gromadzenie, istota, kalkulacja, kompendium, kompilacja, konkluzja, konsekwencja, konspekt, kronika, kwintesencja, lekcja, meldunek, meritum, morał, następstwo, nauczka, nauka, obliczenie, obrachowanie, obrachunek, ocena, odprysk, opis, opowiadanie, ostateczny wynik, podliczenie, podliczenie zysków i strat, pointa, pokłosie, policzenie, porachowanie, posłanie, posłowie, powyliczanie, pozliczanie, profil, protokół, przegląd, przekalkulowanie, przekrój, przerachowanie, przesłanie, puenta, rachunek, raporcik, raport, reasumpcja, refleksja, rekapitulacja, relacja, remanent, résumé, rezultat, rezultat rozumowania, rozliczenie, rozrachunek, rozważenie, sedno, skalkulowanie, skrócenie, skrót, skupienie, skupisko, skutek, skwitowanie, spointowanie, sprawozdanie, sprawozdanko, spuentowanie, streszczenie, twierdzenie, wiadomość, wieść, wniosek, wyciąg, wyliczenie, wynik, wypis, wyszczególnienie, zakonkludowanie, zakończenie, zarys, zawiadomienie, zbilansowanie, zbiór, zestawienie, zgłoszenie, zliczenie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie,

Synonimy słowa podsumowanie z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» podsumowanie - np. wynik meczu

» podsumowanie - np. przykre następstwa wypadku

» podsumowanie - np. wyciągnąć wnioski

» podsumowanie - np. rezultat rozumowania

podsumowanie:

abstrakt, konkluzja, rekapitulacja, résumé, skrót, streszczenie, wniosek, wyciąg, zarys

podsumowanie:

abstrakt, konspekt, przegląd, przekrój, rekapitulacja, résumé, skrócenie, skrót, streszczenie, wyciąg, wypis, zarys

podsumowanie:

abstrakt, analiza, bilans, profil, przegląd, przekrój, rekapitulacja, résumé, streszczenie, wyciąg, zarys, zestawienie

podsumowanie:

abstrakt, analiza, bilans, ewaluacja, obrachunek, ocena, przegląd, rekapitulacja, remanent, résumé, rozrachunek, sprawozdanie, streszczenie, wyciąg, zarys, zestawienie

podsumowanie:

agregacja, gromadzenie, skupienie, skupisko

podsumowanie:

analiza, bilans, ewaluacja, obrachunek, ocena, przegląd, remanent, résumé, rozliczenie, rozrachunek, sprawozdanie, wyszczególnienie, zestawienie

podsumowanie:

analiza, bilans, ewaluacja, kalkulacja, obliczenie, obrachunek, ocena, rachunek, remanent, rozliczenie, rozrachunek, wyliczenie, wyszczególnienie, zestawienie

podsumowanie:

biała księga, bilans, doniesienie, meldunek, protokół, raporcik, raport, relacja, sprawozdanie, wiadomość, wieść, zawiadomienie, zgłoszenie

podsumowanie:

bilans, konspekt, raport, rekapitulacja, relacja, résumé, skrót, sprawozdanie, streszczenie, zarys

podsumowanie:

bilans, kronika, meldunek, opis, protokół, przegląd, raport, relacja, remanent, résumé, sprawozdanie, sprawozdanko, zestawienie

podsumowanie:

bilans, podliczenie, policzenie, porachowanie, powyliczanie, pozliczanie, przerachowanie, zbilansowanie, zliczenie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

bilans, podliczenie zysków i strat, rozliczenie

podsumowanie:

dodanie, obliczenie, obrachowanie, podliczenie, policzenie, porachowanie, skalkulowanie, wyliczenie, zliczenie, zsumowanie

podsumowanie:

dokończenie, epilog, posłowie, zakończenie

podsumowanie:

doniesienie, meldunek, opis, opowiadanie, protokół, raport, relacja, sprawozdanie

podsumowanie: « np. wynik meczu »

efekt, konsekwencja, następstwo, rezultat, skutek, wniosek, wynik

podsumowanie: « np. przykre następstwa wypadku »

efekt, konsekwencja, następstwo, odprysk, pokłosie, rezultat, skutek, wniosek, wynik

podsumowanie:

efekt, finał, konkluzja, rezultat, wniosek, wynik, zakończenie

podsumowanie:

istota, kwintesencja, meritum, sedno

podsumowanie:

kalkulacja, obrachowanie, porachowanie, wyliczenie

podsumowanie:

kompendium, kompilacja, streszczenie, zbiór

podsumowanie:

konkluzja, pointa, puenta, skwitowanie, spointowanie, spuentowanie, zakonkludowanie, zreasumowanie

podsumowanie: « np. wyciągnąć wnioski »

konkluzja, lekcja, morał, nauczka, nauka, wniosek, wynik

podsumowanie: « np. rezultat rozumowania »

konkluzja, morał, przesłanie, refleksja, twierdzenie, wniosek

podsumowanie:

konkluzja, morał, posłanie, przesłanie, puenta, refleksja, rezultat rozumowania, sedno, wniosek

podsumowanie:

konkluzja, morał, ostateczny wynik, wniosek

podsumowanie:

podliczenie, policzenie, porachowanie, powyliczanie, pozliczanie, przerachowanie, rachunek, wyliczenie, zliczenie, zsumowanie

podsumowanie:

podliczenie, spuentowanie, streszczenie, zbilansowanie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsumowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

podliczenie, rozliczenie, zbilansowanie, zestawienie, zreasumowanie, zrekapitulowanie, zsyntetyzowanie

podsumowanie:

przegląd, reasumpcja, rekapitulacja, streszczenie

podsumowanie:

przekalkulowanie, rozważenie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa podsumowanie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa podsumowanie znajdują się 104 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 31 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „podsumowanie” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „podsumowanie” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem podsumowanie:

» Szukaj hasła podsumowanie w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa podsumowanie: synonimy do słowa podsumowanie, synonim podsumowania, synonimy do wyrazu podsumowanie, inaczej o podsumowaniu, inne określenia słowa podsumowanie, wyrazy bliskoznaczne do słowa podsumowanie, inaczej podsumowanie.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt