Synonim poinformować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa poinformować:

bąknąć, chlapnąć jęzorem, chlapnąć ozorem, dać coś komuś do zrozumienia, dać do wiadomości, dać informację, dać komuś coś odczuć, dać znać, deklarować, donieść, dopuścić kogoś do tajemnicy, dostarczać informacji, dostarczać odpowiedzi, informować, instruować, nadać czemuś rozgłos, nadmienić, napomknąć, natchnąć, objaśnić, obwieścić, obwieścić wszem i wobec, obznajomić, odpowiadać, odtrąbić, ogłosić, ogłosić wszem i wobec, opowiedzieć, opowiedzieć się, opublikować, orzec, ostrzec, oswoić, oświadczyć, oświecić, otrąbić, otworzyć komuś oczy na coś, oznajmić, oznajmić wszem i wobec, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podać do wiadomości, poddać się kontroli, podzielić się, podzielić się z kimś wiadomością, poinstruować, pokazać, poostrzegać, porozgłaszać, poroznosić, porozpowiadać, porozsiewać, postawić coś komuś przed oczy, pouczać, pouczyć, powiadamiać, powiadomić, powiedzieć, pozawiadamiać, proklamować, promulgować, przebąknąć, przedstawić, przekazać, przekazać informacje, przekazać informację, przestrzec, przybliżyć, przypomnieć, przypuścić kogoś do tajemnicy, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgadać, rozgłosić, rozkrzyczeć, roznieść, rozpaplać, rozplotkować, rozpowiedzieć, rozpowszechnić, rozpropagować, rozproszyć złudzenia, rozprzestrzenić, rozpuścić, rozsiać, rozszczebiotać, rozszczekać, roztrajkotać, roztrąbić, rozwiać złudzenia, rzec, skonstatować, spopularyzować, stwierdzić, szepnąć, udzielać informacji, udzielać odpowiedzi, udzielić informacji, upowszechnić, uprzedzić, uprzytomnić, uświadomić, uwiadomić, uzmysłowić, w sądzie zeznawać, wprowadzić, wspomnieć, wtajemniczyć, wychlapać, wygadać, wyklepać, wypleść, wypowiedzieć się, wyprowadzić kogoś z błędu, wyrazić opinię, wytłumaczyć, wytłumaczyć się, wzmiankować, zaalarmować, zaanonsować, zaawizować, zaburczeć, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zapoznać, zaprezentować, zaserwować doniesienie, zastrzec, zasygnalizować, zatrącić, zawiadomić, zawyrokować, zaznaczyć, zaznajomić, zdjąć komuś bielmo z oczu, zdjąć komuś łuskę z oczu, zdjąć komuś zasłonę z oczu, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zedrzeć komuś bielmo z oczu, zedrzeć komuś łuskę z oczu, zedrzeć komuś zasłonę z oczu, zeznawać, zgłosić, złożyć meldunek, złożyć raport, zorientować, zreferować, zrelacjonować, zrobić szum wokół czegoś, zrobić wrzawę z jakiegoś powodu, zwiastować,

Synonimy słowa poinformować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» poinformować - np. podać do wiadomości

» poinformować - np. przekazać informację

» poinformować - np. przekazać informacje

» poinformować - np. udzielić informacji

» poinformować - np. w problematykę

» poinformować - np. informacjami

» poinformować - np. udzielić przestrogi

poinformować:

bąknąć, nadmienić, napomknąć, powiedzieć, przebąknąć, przypomnieć, szepnąć, wspomnieć, wzmiankować, zaburczeć, zasygnalizować, zatrącić, zaznaczyć

poinformować:

bąknąć, dać informację, dać znać, donieść, obwieścić, oświecić, oznajmić wszem i wobec, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, przebąknąć, udzielić informacji, uwiadomić, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zasygnalizować, zawiadomić, zorientować, zrelacjonować

poinformować: « np. podać do wiadomości »

chlapnąć jęzorem, chlapnąć ozorem, nadać czemuś rozgłos, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, opowiedzieć, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, poroznosić, porozpowiadać, porozsiewać, powiadomić, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgadać, rozgłosić, rozkrzyczeć, roznieść, rozpaplać, rozplotkować, rozpowiedzieć, rozpowszechnić, rozpropagować, rozprzestrzenić, rozpuścić, rozsiać, rozszczebiotać, rozszczekać, roztrajkotać, roztrąbić, spopularyzować, upowszechnić, wychlapać, wygadać, wyklepać, wypleść, zakomunikować, zrobić szum wokół czegoś, zrobić wrzawę z jakiegoś powodu, zwiastować

poinformować: « np. przekazać informację »

dać coś komuś do zrozumienia, dać znać, donieść, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, orzec, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, powiedzieć, przekazać informację, wypowiedzieć się, wyrazić opinię, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zawiadomić, zawyrokować, zwiastować

poinformować:

dać do wiadomości, obwieścić, oznajmić, podać do wiadomości, powiadomić, zawiadomić

poinformować:

dać informację, donieść, obwieścić, oznajmić, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, powiedzieć, pozawiadamiać, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, udzielić informacji, zaanonsować, zaawizować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zawiadomić

poinformować:

dać komuś coś odczuć, oświecić, otworzyć komuś oczy na coś, poinstruować, postawić coś komuś przed oczy, pouczyć, przedstawić, przybliżyć, rozproszyć złudzenia, rozwiać złudzenia, uprzytomnić, uświadomić, uzmysłowić, wtajemniczyć, wyprowadzić kogoś z błędu, wytłumaczyć, zaprezentować, zaznajomić, zdjąć komuś bielmo z oczu, zdjąć komuś łuskę z oczu, zdjąć komuś zasłonę z oczu, zedrzeć komuś bielmo z oczu, zedrzeć komuś łuskę z oczu, zedrzeć komuś zasłonę z oczu

poinformować:

dać znać, opowiedzieć się, poddać się kontroli, powiadomić, wytłumaczyć się, złożyć raport

poinformować: « np. przekazać informacje »

dać znać, deklarować, donieść, obwieścić, ogłosić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podzielić się z kimś wiadomością, powiadomić, przekazać informacje, udzielić informacji, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić, złożyć meldunek, zreferować, zrelacjonować

poinformować:

dać znać, donieść, obwieścić, powiadomić, uwiadomić, zaanonsować, zakomunikować, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić

poinformować:

dać znać, deklarować, donieść, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zaserwować doniesienie, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić, zwiastować

poinformować:

deklarować, obwieścić wszem i wobec, odtrąbić, ogłosić, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, proklamować, promulgować, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, roztrąbić, upowszechnić, zaanonsować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zwiastować

poinformować:

dopuścić kogoś do tajemnicy, przypuścić kogoś do tajemnicy, uświadomić, wprowadzić, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zorientować

poinformować:

dostarczać informacji, dostarczać odpowiedzi, informować, instruować, odpowiadać, udzielać informacji, udzielać odpowiedzi, w sądzie zeznawać, zeznawać

poinformować:

natchnąć

poinformować: « np. udzielić informacji »

objaśnić, oświecić, pouczyć, wtajemniczyć, wytłumaczyć, zorientować

poinformować:

obwieścić, ogłosić, podać do wiadomości, przekazać informację, zakomunikować, zawiadomić

poinformować:

obwieścić, odtrąbić, ogłosić, ogłosić wszem i wobec, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, rozkrzyczeć, rozpropagować, roztrąbić, upowszechnić, zadeklarować, zakomunikować

poinformować:

obwieścić, ogłosić, uprzedzić, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zastrzec

poinformować:

obwieścić, ogłosić wszem i wobec, opublikować, oświadczyć, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, promulgować, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, rozkrzyczeć, rozpropagować, roztrąbić, uwiadomić, zaanonsować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zwiastować

poinformować:

obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiedzieć, rzec, skonstatować, stwierdzić, zadeklarować, zakomunikować, zawyrokować

poinformować:

obznajomić, oswoić, oświecić, pokazać, przedstawić, przybliżyć, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zorientować

poinformować: « np. w problematykę »

obznajomić, oświecić, wprowadzić, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zorientować

poinformować: « np. informacjami »

opowiedzieć, podzielić się, powiedzieć, przekazać, wtajemniczyć, zakomunikować, zreferować, zrelacjonować

poinformować: « np. udzielić przestrogi »

ostrzec, poostrzegać, przestrzec, uprzedzić, zaalarmować, zapowiedzieć, zastrzec

poinformować:

pouczać

poinformować:

powiadamiać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa poinformować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa poinformować znajdują się 154 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 27 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „poinformować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „poinformować” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem poinformować:

» Definicja słowa poinformować - Słownik haseł i definicji.

» Odpowiedzi krzyżówkowe hasła poinformować - Wyszukiwarka haseł.

» Synonim słowa poinformować - Internetowy słownik synonimów języka polskiego.

» Szukaj hasła poinformować w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy wyrazu poinformować - Wyrazy przeciwstawne.


Tagi dla synonimów słowa poinformować: inne określenia słowa poinformować, synonimy do słowa poinformować, inaczej poinformować, wyrazy bliskoznaczne do słowa poinformować, synonimy do wyrazu poinformować.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt