Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim poinformować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa poinformować:

bąknąć, chlapnąć jęzorem, chlapnąć ozorem, dać coś komuś do zrozumienia, dać do wiadomości, dać informację, dać komuś coś odczuć, dać znać, deklarować, donieść, dopuścić kogoś do tajemnicy, dostarczać informacji, dostarczać odpowiedzi, informować, instruować, nadać czemuś rozgłos, nadmienić, napomknąć, natchnąć, objaśnić, obwieścić, obwieścić wszem i wobec, obznajomić, odpowiadać, odtrąbić, ogłosić, ogłosić wszem i wobec, opowiedzieć, opowiedzieć się, opublikować, orzec, ostrzec, oswoić, oświadczyć, oświecić, otrąbić, otworzyć komuś oczy na coś, oznajmić, oznajmić wszem i wobec, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podać do wiadomości, poddać się kontroli, podzielić się, podzielić się z kimś wiadomością, poinstruować, pokazać, poostrzegać, porozgłaszać, poroznosić, porozpowiadać, porozsiewać, postawić coś komuś przed oczy, pouczać, pouczyć, powiadamiać, powiadomić, powiedzieć, pozawiadamiać, proklamować, promulgować, przebąknąć, przedstawić, przekazać, przekazać informacje, przekazać informację, przestrzec, przybliżyć, przypomnieć, przypuścić kogoś do tajemnicy, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgadać, rozgłosić, rozkrzyczeć, roznieść, rozpaplać, rozplotkować, rozpowiedzieć, rozpowszechnić, rozpropagować, rozproszyć złudzenia, rozprzestrzenić, rozpuścić, rozsiać, rozszczebiotać, rozszczekać, roztrajkotać, roztrąbić, rozwiać złudzenia, rzec, skonstatować, spopularyzować, stwierdzić, szepnąć, udzielać informacji, udzielać odpowiedzi, udzielić informacji, upowszechnić, uprzedzić, uprzytomnić, uświadomić, uwiadomić, uzmysłowić, w sądzie zeznawać, wprowadzić, wspomnieć, wtajemniczyć, wychlapać, wygadać, wyklepać, wypleść, wypowiedzieć się, wyprowadzić kogoś z błędu, wyrazić opinię, wytłumaczyć, wytłumaczyć się, wzmiankować, zaalarmować, zaanonsować, zaawizować, zaburczeć, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zapoznać, zaprezentować, zaserwować doniesienie, zastrzec, zasygnalizować, zatrącić, zawiadomić, zawyrokować, zaznaczyć, zaznajomić, zdjąć komuś bielmo z oczu, zdjąć komuś łuskę z oczu, zdjąć komuś zasłonę z oczu, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zedrzeć komuś bielmo z oczu, zedrzeć komuś łuskę z oczu, zedrzeć komuś zasłonę z oczu, zeznawać, zgłosić, złożyć meldunek, złożyć raport, zorientować, zreferować, zrelacjonować, zrobić szum wokół czegoś, zrobić wrzawę z jakiegoś powodu, zwiastować,

Synonimy słowa poinformować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» poinformować - np. podać do wiadomości

» poinformować - np. przekazać informację

» poinformować - np. przekazać informacje

» poinformować - np. udzielić informacji

» poinformować - np. w problematykę

» poinformować - np. informacjami

» poinformować - np. udzielić przestrogi

poinformować:

bąknąć, nadmienić, napomknąć, powiedzieć, przebąknąć, przypomnieć, szepnąć, wspomnieć, wzmiankować, zaburczeć, zasygnalizować, zatrącić, zaznaczyć,

poinformować:

bąknąć, dać informację, dać znać, donieść, obwieścić, oświecić, oznajmić wszem i wobec, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, przebąknąć, udzielić informacji, uwiadomić, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zasygnalizować, zawiadomić, zorientować, zrelacjonować,

poinformować: « np. podać do wiadomości »

chlapnąć jęzorem, chlapnąć ozorem, nadać czemuś rozgłos, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, opowiedzieć, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, poroznosić, porozpowiadać, porozsiewać, powiadomić, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgadać, rozgłosić, rozkrzyczeć, roznieść, rozpaplać, rozplotkować, rozpowiedzieć, rozpowszechnić, rozpropagować, rozprzestrzenić, rozpuścić, rozsiać, rozszczebiotać, rozszczekać, roztrajkotać, roztrąbić, spopularyzować, upowszechnić, wychlapać, wygadać, wyklepać, wypleść, zakomunikować, zrobić szum wokół czegoś, zrobić wrzawę z jakiegoś powodu, zwiastować,

poinformować: « np. przekazać informację »

dać coś komuś do zrozumienia, dać znać, donieść, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, orzec, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, powiedzieć, przekazać informację, wypowiedzieć się, wyrazić opinię, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zawiadomić, zawyrokować, zwiastować,

poinformować:

dać do wiadomości, obwieścić, oznajmić, podać do wiadomości, powiadomić, zawiadomić,

poinformować:

dać informację, donieść, obwieścić, oznajmić, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, powiedzieć, pozawiadamiać, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, udzielić informacji, zaanonsować, zaawizować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zawiadomić,

poinformować:

dać komuś coś odczuć, oświecić, otworzyć komuś oczy na coś, poinstruować, postawić coś komuś przed oczy, pouczyć, przedstawić, przybliżyć, rozproszyć złudzenia, rozwiać złudzenia, uprzytomnić, uświadomić, uzmysłowić, wtajemniczyć, wyprowadzić kogoś z błędu, wytłumaczyć, zaprezentować, zaznajomić, zdjąć komuś bielmo z oczu, zdjąć komuś łuskę z oczu, zdjąć komuś zasłonę z oczu, zedrzeć komuś bielmo z oczu, zedrzeć komuś łuskę z oczu, zedrzeć komuś zasłonę z oczu,

poinformować:

dać znać, opowiedzieć się, poddać się kontroli, powiadomić, wytłumaczyć się, złożyć raport,

poinformować: « np. przekazać informacje »

dać znać, deklarować, donieść, obwieścić, ogłosić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podzielić się z kimś wiadomością, powiadomić, przekazać informacje, udzielić informacji, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić, złożyć meldunek, zreferować, zrelacjonować,

poinformować:

dać znać, donieść, obwieścić, powiadomić, uwiadomić, zaanonsować, zakomunikować, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić,

poinformować:

dać znać, deklarować, donieść, obwieścić, ogłosić wszem i wobec, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiadomić, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zameldować, zapowiedzieć, zaserwować doniesienie, zasygnalizować, zawiadomić, zgłosić, zwiastować,

poinformować:

deklarować, obwieścić wszem i wobec, odtrąbić, ogłosić, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, proklamować, promulgować, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, roztrąbić, upowszechnić, zaanonsować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zwiastować,

poinformować:

dopuścić kogoś do tajemnicy, przypuścić kogoś do tajemnicy, uświadomić, wprowadzić, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zorientować,

poinformować:

dostarczać informacji, dostarczać odpowiedzi, informować, instruować, odpowiadać, udzielać informacji, udzielać odpowiedzi, w sądzie zeznawać, zeznawać,

poinformować:

natchnąć,

poinformować: « np. udzielić informacji »

objaśnić, oświecić, pouczyć, wtajemniczyć, wytłumaczyć, zorientować,

poinformować:

obwieścić, ogłosić wszem i wobec, opublikować, oświadczyć, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, promulgować, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, rozkrzyczeć, rozpropagować, roztrąbić, uwiadomić, zaanonsować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zwiastować,

poinformować:

obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, powiedzieć, rzec, skonstatować, stwierdzić, zadeklarować, zakomunikować, zawyrokować,

poinformować:

obwieścić, ogłosić, podać do wiadomości, przekazać informację, zakomunikować, zawiadomić,

poinformować:

obwieścić, odtrąbić, ogłosić, ogłosić wszem i wobec, otrąbić, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, porozgłaszać, powiadomić, puścić coś w obieg, puścić coś w świat, rozgłosić, rozkrzyczeć, rozpropagować, roztrąbić, upowszechnić, zadeklarować, zakomunikować,

poinformować:

obwieścić, ogłosić, uprzedzić, zaanonsować, zaawizować, zadeklarować, zakomunikować, zapowiedzieć, zastrzec,

poinformować:

obznajomić, oswoić, oświecić, pokazać, przedstawić, przybliżyć, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zorientować,

poinformować: « np. w problematykę »

obznajomić, oświecić, wprowadzić, wtajemniczyć, zapoznać, zaznajomić, zorientować,

poinformować: « np. informacjami »

opowiedzieć, podzielić się, powiedzieć, przekazać, wtajemniczyć, zakomunikować, zreferować, zrelacjonować,

poinformować: « np. udzielić przestrogi »

ostrzec, poostrzegać, przestrzec, uprzedzić, zaalarmować, zapowiedzieć, zastrzec,

poinformować:

pouczać,

poinformować:

powiadamiać,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa poinformować, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa poinformować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa poinformować znajdują się 154 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 27 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „poinformować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „poinformować” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem poinformować:

» Antonim dla poinformować - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Synonimy dla wyrazu poinformować - Słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Opisy do krzyżówki dla hasła poinformować - Wyszukiwarka haseł krzyżówkowych.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa poinformować - Słownik definicji.

» Szukaj hasła poinformować w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa poinformować: inne określenia słowa poinformować, wyrazy bliskoznaczne do słowa poinformować, inaczej poinformować, synonimy do słowa poinformować, synonimy do wyrazu poinformować.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt