Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim prosić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa prosić:

apelować, błagać, błagać kogoś, błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, błagać o coś, bombardować prośbami, brać na bok, brać na stronę, chcieć coś, chodzić od drzwi do drzwi, czuć pociąg fizyczny, domagać, domagać się, domagać się czegoś, dopominać, dopominać się, dopominać się o coś, dopraszać, dopraszać się, dopraszać się czegoś, dopraszać się czegoś u kogoś, fundować, fundować coś komuś, gardłować, gościć, jęczeć, kołatać, kołatać do kogoś o coś, miauczeć, mieć prośbę, mizdrzyć się, modlić, modlić się, molestować, monitować, nagabywać, nalegać, namawiać, napraszać się, naprzykrzać się, nastawać, nawoływać, nie dawać komuś spokoju, nudzić, nudzić kogoś, odwoływać, odwoływać się, odwoływać się do kogoś, otwierać podwoje, podejmować, polecać się, poprosić, postulować, potrzebować, powierzać się, pożądać, pragnąć, proponować, proponować coś komuś, prosić kogoś o coś, prosić się, prośbą, prośbą do czegoś, prośbą do kogoś, przemawiać, przyjmować, przyjmować kogoś gdzieś, przymawiać się, przymawiać się o coś, przymilać się, przypominać, przypominać o czymś, przywoływać, przyzywać, pytać, reklamować, rościć pretensję, skamlać, skamleć, skierować prośbę, składać podanie, składać prośbę, składać prośby, skomleć, spraszać, starać się, stawać na dwóch łapkach, sugerować, suszyć głowę, suszyć głowę komuś, suszyć komuś głowę, szczerzyć się, ściągać, ubiegać się, ubłagiwać, udawać się pod czyjąś opiekę, udawać się pod opiekę, uderzać, uderzać do kogoś, umizgać się, umizgiwać się, upominać, upominać się, upraszać, usilnie o coś zabiegać, wdzięczyć się, wiercić dziurę w brzuchu, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wnioskować, wnosić, wnosić prośbę, wołać, wybłagiwać, wyciągać ręce, wyciągać ręce do kogoś, wymagać, wypraszać, wypraszać coś, wypraszać coś u kogoś, wypruwać komuś flaki, występować, wywoływać, wznosić prośby, wzywać, wzywać do czegoś, zabiegać, zachęcać, zaklinać, zaklinać kogoś, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać, zanudzać kogoś prośbami, zapraszać, zapraszać kogoś, zaprosić, zasypywać prośbami, zawracać głowę, zawracać komuś głowę, zwoływać, zwracać się, zwracać się z apelem, zwracać się z prośbą, zwrócić się z prośbą, żądać, żądać czegoś, żebrać, żebrać o coś

Synonimy słowa prosić z podziałem na grupy znaczeniowe:

prosić: « np. odwoływać się do najwyższych władz »

apelować, odwoływać się, występować, zwracać się

prosić: « np. zwracać się z błaganiem »

apelować, błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, molestować, napraszać się, nudzić, przymawiać się, ubłagiwać, upraszać, wołać, wybłagiwać, wypraszać, zaklinać

prosić: « np. apelować o pomoc »

apelować, błagać, nawoływać, odwoływać się, prośbą, przemawiać, wzywać, zwracać się z apelem

prosić:

apelować, błagać, nawoływać, poprosić, proponować, sugerować, upraszać, wnioskować, wnosić

prosić: « np. prosić kogoś o pomoc »

apelować, błagać, mieć prośbę, nudzić, suszyć głowę, uderzać, zwracać się z prośbą

prosić: « np. prosić kogoś o pomoc »

apelować, błagać kogoś, mieć prośbę, nudzić kogoś, suszyć głowę komuś, uderzać do kogoś, zwracać się z prośbą

prosić: « np. apelować o pomoc »

apelować, błagać o coś, nawoływać, odwoływać się, prośbą do czegoś, prośbą do kogoś, przemawiać, wzywać do czegoś, zwracać się z apelem

prosić:

błagać, dopraszać się, napraszać się, skamleć, skomleć, suszyć głowę, wypraszać, zaklinać, żebrać

prosić: « np. wołać o coś »

błagać, domagać się, wołać, żądać

prosić: « np. wołać o coś »

błagać, domagać się czegoś, wołać, żądać czegoś

prosić:

błagać, dopraszać się czegoś u kogoś, napraszać się, skamleć, skomleć, suszyć głowę, wypraszać coś u kogoś, zaklinać kogoś, żebrać o coś

prosić:

błagać, mieć prośbę, napraszać się, prosić się, upraszać, zwracać się z prośbą

prosić:

błagać, dopraszać się, molestować, odwoływać się, przymawiać się, wnosić prośbę, wyciągać ręce, wypraszać, zaklinać, zwracać się z prośbą

prosić:

błagać, modlić, modlić się

prosić:

błagać, nalegać, namawiać

prosić:

błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, chodzić od drzwi do drzwi, jęczeć, kołatać do kogoś o coś, miauczeć, mieć prośbę, modlić się, napraszać się, nie dawać komuś spokoju, nudzić, prosić się, skamlać, składać prośbę, składać prośby, stawać na dwóch łapkach, suszyć komuś głowę, szczerzyć się, umizgać się, umizgiwać się, upraszać, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wołać, wypruwać komuś flaki, zaklinać, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać kogoś prośbami, zawracać komuś głowę, zwracać się z prośbą, żebrać

prosić:

błagać o coś, dopraszać się czegoś, molestować, odwoływać się do kogoś, przymawiać się o coś, wnosić prośbę, wyciągać ręce do kogoś, wypraszać coś, zaklinać, zwracać się z prośbą

prosić:

błagać o coś, kołatać, starać się, zabiegać

prosić:

błagać o coś, skomleć, żebrać

prosić:

bombardować prośbami, suszyć głowę, wiercić dziurę w brzuchu, zasypywać prośbami, zawracać głowę

prosić: « np. odwoływać kogoś od stołu »

brać na bok, brać na stronę, odwoływać, przywoływać, wywoływać, wzywać

prosić:

chcieć coś, chodzić od drzwi do drzwi, domagać się, dopominać się, kołatać, monitować, nalegać, naprzykrzać się, nastawać, nudzić, przymawiać się, suszyć komuś głowę, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wypruwać komuś flaki, zabiegać, zanudzać, zawracać komuś głowę

prosić:

czuć pociąg fizyczny, pożądać, pragnąć

prosić:

domagać, dopominać, dopraszać, gardłować, nagabywać, nalegać, poprosić, postulować, potrzebować, upominać, wymagać, zabiegać, żądać

prosić:

domagać się, dopominać się, przypominać, upominać się, żądać

prosić:

domagać się, gardłować, nagabywać, rościć pretensję

prosić:

domagać się, dopominać się, reklamować, upominać się, wymagać, żądać

prosić:

domagać się, dopominać się, upraszać, wołać, zaklinać, żądać

prosić:

domagać się czegoś, dopominać się o coś, przypominać o czymś, upominać się, żądać

prosić:

dopominać się, dopraszać się, kołatać do kogoś o coś, monitować, nastawać, przymawiać się, suszyć komuś głowę, usilnie o coś zabiegać, wiercić komuś dziurę w brzuchu, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać kogoś prośbami, zawracać komuś głowę

prosić: « np. zapraszać gości »

fundować, gościć, podejmować, przyjmować, wołać, zapraszać

prosić: « np. zapraszać gości »

fundować coś komuś, gościć, podejmować, przyjmować kogoś gdzieś, wołać, zapraszać

prosić:

mizdrzyć się, molestować, monitować, napraszać się, naprzykrzać się, przymawiać się, przymilać się, wdzięczyć się

prosić:

namawiać, przywoływać, wołać, zachęcać, zapraszać

prosić:

nawoływać, skierować prośbę, wznosić prośby, zwracać się z prośbą, zwrócić się z prośbą

prosić:

odwoływać, przywoływać, przyzywać, wołać, wywoływać, wzywać

prosić: « np. gości »

otwierać podwoje, spraszać, ściągać, zapraszać, zwoływać

prosić:

polecać się, powierzać się, prosić kogoś o coś, udawać się pod czyjąś opiekę, udawać się pod opiekę

prosić: « np. prosić kogoś na kolacje »

proponować, zapraszać

prosić: « np. prosić kogoś na kolacje »

proponować coś komuś, zapraszać kogoś

prosić:

pytać, zaprosić

prosić:

składać podanie, ubiegać się, występować

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa prosić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa prosić znajduje się 148 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 42 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „prosić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„prosić” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z hasłem prosić:


Tagi dla synonimów słowa prosić: inne określenia słowa prosić, wyrazy bliskoznaczne do słowa prosić, synonimy do słowa prosić, inaczej prosić, synonimy do wyrazu prosić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt