Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim prosić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa prosić:

apelować, błagać, błagać kogoś, błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, błagać o coś, bombardować prośbami, brać na bok, brać na l,itość, brać na stronę, chcieć coś, chodzić od drzwi do drzwi, czuć pociąg fizyczny, domagać, domagać się, domagać się czegoś, dopominać, dopominać się, dopominać się o coś, dopraszać, dopraszać się, dopraszać się czegoś, dopraszać się czegoś u kogoś, fundować, fundować coś komuś, gardłować, gościć, ia, jęczeć, kołatać, kołatać do kogoś o coś, łamzać, miauczeć, mieć prośbę, mizdrzyć się, modlić, modlić się, molestować, monitować, nagabywać, nalegać, nalegać poniżając się, namawiać, napraszać się, naprzykrzać się, nastawać, nawoływać, nie dawać komuś spokoju, nudzić, nudzić kogoś, odwoływać, odwoływać się, odwoływać się do kogoś, otwierać podwoje, podejmować, polecać się, poprosić, postulować, potrzebować, powierzać się, pożądać, pragnąć, proponować, proponować coś komuś, prosić kogoś o coś, prosić się, prośbą, prośbą do czegoś, prośbą do kogoś, przemawiać, przyjmować, przyjmować kogoś gdzieś, przymawiać się, przymawiać się o coś, przymilać się, przypominać, przypominać o czymś, przywoływać, przyzywać, pytać, reklamować, rościć pretensję, skamlać, skamleć, skierować prośbę, składać podanie, składać prośbę, składać prośby, skomleć, spraszać, starać się, stawać na dwóch łapkach, sugerować, suszyć głowę, suszyć głowę komuś, suszyć komuś głowę, szczerzyć się, ściągać, ubiegać się, ubłagiwać, udawać się pod czyjąś opiekę, udawać się pod opiekę, uderzać, uderzać do kogoś, umizgać się, umizgiwać się, upominać, upominać się, upraszać, usilnie o coś zabiegać, wdzięczyć się, wiercić dziurę w brzuchu, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wnioskować, wnosić, wnosić prośbę, wołać, wpływać na kogoś emocjonalnie, wybłagiwać, wyciągać ręce, wyciągać ręce do kogoś, wymagać, wypraszać, wypraszać coś, wypraszać coś u kogoś, wypruwać komuś flaki, występować, wywoływać, wznosić prośby, wzywać, wzywać do czegoś, zabiegać, zachęcać, zaklinać, zaklinać kogoś, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać, zanudzać kogoś prośbami, zapraszać, zapraszać kogoś, zaprosić, zasypywać prośbami, zawracać głowę, zawracać komuś głowę, zwoływać, zwracać się, zwracać się z apelem, zwracać się z prośbą, zwrócić się z prośbą, żądać, żądać czegoś, żebrać, żebrać o coś,

Synonimy słowa prosić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» prosić - np. apelować o pomoc

» prosić - np. prosić kogoś o pomoc

» prosić - np. apelować o pomoc

» prosić - np. prosić kogoś o pomoc

» prosić - np. odwoływać się do najwyższych władz

» prosić - np. zwracać się z błaganiem

» prosić - np. wołać o coś

» prosić - np. wołać o coś

» prosić - np. odwoływać kogoś od stołu

» prosić - np. o coś

» prosić - np. zapraszać gości

» prosić - np. zapraszać gości

» prosić - np. gości

» prosić - np. prosić kogoś na kolacje

» prosić - np. prosić kogoś na kolacje

prosić: « np. apelować o pomoc »

apelować, błagać, nawoływać, odwoływać się, prośbą, przemawiać, wzywać, zwracać się z apelem,

prosić:

apelować, błagać, nawoływać, poprosić, proponować, sugerować, upraszać, wnioskować, wnosić,

prosić: « np. prosić kogoś o pomoc »

apelować, błagać, mieć prośbę, nudzić, suszyć głowę, uderzać, zwracać się z prośbą,

prosić: « np. apelować o pomoc »

apelować, błagać o coś, nawoływać, odwoływać się, prośbą do czegoś, prośbą do kogoś, przemawiać, wzywać do czegoś, zwracać się z apelem,

prosić: « np. prosić kogoś o pomoc »

apelować, błagać kogoś, mieć prośbę, nudzić kogoś, suszyć głowę komuś, uderzać do kogoś, zwracać się z prośbą,

prosić: « np. odwoływać się do najwyższych władz »

apelować, odwoływać się, występować, zwracać się,

prosić: « np. zwracać się z błaganiem »

apelować, błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, molestować, napraszać się, nudzić, przymawiać się, ubłagiwać, upraszać, wołać, wybłagiwać, wypraszać, zaklinać,

prosić:

błagać, nalegać, namawiać,

prosić:

błagać, dopraszać się, napraszać się, skamleć, skomleć, suszyć głowę, wypraszać, zaklinać, żebrać,

prosić: « np. wołać o coś »

błagać, domagać się, wołać, żądać,

prosić: « np. wołać o coś »

błagać, domagać się czegoś, wołać, żądać czegoś,

prosić:

błagać, dopraszać się czegoś u kogoś, napraszać się, skamleć, skomleć, suszyć głowę, wypraszać coś u kogoś, zaklinać kogoś, żebrać o coś,

prosić:

błagać, mieć prośbę, napraszać się, prosić się, upraszać, zwracać się z prośbą,

prosić:

błagać, dopraszać się, molestować, odwoływać się, przymawiać się, wnosić prośbę, wyciągać ręce, wypraszać, zaklinać, zwracać się z prośbą,

prosić:

błagać, modlić, modlić się,

prosić:

błagać na kolanach, błagać na wszystko na świecie, chodzić od drzwi do drzwi, jęczeć, kołatać do kogoś o coś, miauczeć, mieć prośbę, modlić się, napraszać się, nie dawać komuś spokoju, nudzić, prosić się, skamlać, składać prośbę, składać prośby, stawać na dwóch łapkach, suszyć komuś głowę, szczerzyć się, umizgać się, umizgiwać się, upraszać, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wołać, wypruwać komuś flaki, zaklinać, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać kogoś prośbami, zawracać komuś głowę, zwracać się z prośbą, żebrać,

prosić:

błagać o coś, dopraszać się czegoś, molestować, odwoływać się do kogoś, przymawiać się o coś, wnosić prośbę, wyciągać ręce do kogoś, wypraszać coś, zaklinać, zwracać się z prośbą,

prosić:

błagać o coś, kołatać, starać się, zabiegać,

prosić:

błagać o coś, skomleć, żebrać,

prosić:

bombardować prośbami, suszyć głowę, wiercić dziurę w brzuchu, zasypywać prośbami, zawracać głowę,

prosić: « np. odwoływać kogoś od stołu »

brać na bok, brać na stronę, odwoływać, przywoływać, wywoływać, wzywać,

prosić: « np. o coś »

brać na l,itość, ia, łamzać, nalegać poniżając się, wpływać na kogoś emocjonalnie,

prosić:

chcieć coś, chodzić od drzwi do drzwi, domagać się, dopominać się, kołatać, monitować, nalegać, naprzykrzać się, nastawać, nudzić, przymawiać się, suszyć komuś głowę, wiercić komuś dziurę w brzuchu, wypruwać komuś flaki, zabiegać, zanudzać, zawracać komuś głowę,

prosić:

czuć pociąg fizyczny, pożądać, pragnąć,

prosić:

domagać, dopominać, dopraszać, gardłować, nagabywać, nalegać, poprosić, postulować, potrzebować, upominać, wymagać, zabiegać, żądać,

prosić:

domagać się, dopominać się, upraszać, wołać, zaklinać, żądać,

prosić:

domagać się, dopominać się, przypominać, upominać się, żądać,

prosić:

domagać się, gardłować, nagabywać, rościć pretensję,

prosić:

domagać się, dopominać się, reklamować, upominać się, wymagać, żądać,

prosić:

domagać się czegoś, dopominać się o coś, przypominać o czymś, upominać się, żądać,

prosić:

dopominać się, dopraszać się, kołatać do kogoś o coś, monitować, nastawać, przymawiać się, suszyć komuś głowę, usilnie o coś zabiegać, wiercić komuś dziurę w brzuchu, zamęczać kogoś prośbami, zanudzać kogoś prośbami, zawracać komuś głowę,

prosić: « np. zapraszać gości »

fundować, gościć, podejmować, przyjmować, wołać, zapraszać,

prosić: « np. zapraszać gości »

fundować coś komuś, gościć, podejmować, przyjmować kogoś gdzieś, wołać, zapraszać,

prosić:

mizdrzyć się, molestować, monitować, napraszać się, naprzykrzać się, przymawiać się, przymilać się, wdzięczyć się,

prosić:

namawiać, przywoływać, wołać, zachęcać, zapraszać,

prosić:

nawoływać, skierować prośbę, wznosić prośby, zwracać się z prośbą, zwrócić się z prośbą,

prosić:

odwoływać, przywoływać, przyzywać, wołać, wywoływać, wzywać,

prosić: « np. gości »

otwierać podwoje, spraszać, ściągać, zapraszać, zwoływać,

prosić:

polecać się, powierzać się, prosić kogoś o coś, udawać się pod czyjąś opiekę, udawać się pod opiekę,

prosić: « np. prosić kogoś na kolacje »

proponować, zapraszać,

prosić: « np. prosić kogoś na kolacje »

proponować coś komuś, zapraszać kogoś,

prosić:

pytać, zaprosić,

prosić:

składać podanie, ubiegać się, występować,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa prosić, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa prosić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa prosić znajdują się 153 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 43 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „prosić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „prosić” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem prosić:

» Szukaj hasła prosić w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy do wyrazu prosić - Internetowy słownik antonimów języka polskiego.

» Wyjaśnienie znaczenia prosić - Słownik znaczeń.

» Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu prosić - Słownik wyrazów bliskoznacznych i synonimów.

» Rozwiązania do krzyżówki hasła prosić - Odpowiedzi na pytania.


Tagi dla synonimów słowa prosić: inne określenia słowa prosić, wyrazy bliskoznaczne do słowa prosić, synonimy do słowa prosić, inaczej prosić, synonimy do wyrazu prosić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są wyrazy bliskoznaczne

» Definicja synonimu

» Słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt