Synonim prowadzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa prowadzić:

administrować, administrować zawiadywać, bajdurzyć, bić kogoś na głowę, biec, biegnąć, brać nad kimś górę, budować, być górą nad kimś, być na czele, być na pierwszym miejscu, być pierwszym, być powodem, być powodem czegoś, być u steru, celować w czymś, chlapać językiem, ciągać, ciągnąć, ciągnąć rozmowę, ciągnąć się, ciągnąć za sobą, ciceronować, czynić honory domu, czynność robić, dążyć w kierunku, dążyć w kierunku czegoś, deklasować, dobiegać, dochodzić, dominować, doprowadzać, doprowadzać do czegoś, dosięgać, dostarczać, dotrzymywać towarzystwa, dowodzić, dryblować, dyrygować, dystansować, dystansować kogoś, dzierżyć prym, dzierżyć ster, eskortować, eskortować kogoś, furmanić, gadać, gasić, ględzić, gnać, gospodarować, gospodarzyć się, górować, grać pierwsze skrzypce, graniczyć, halsować, holendrować, holować, informować, instalować, instruować, iść, iść dokądś, iść z kimś, jechać, jechać pojazdem, jeździć, jeździć czymś, kapitanować, kierować, kierować czymś, kierować pojazdem, kierować samochodem, kluczyć, komenderować, kontrolować, kontynuować, konwojować, kręcić, królować, latać, liderować, manewrować, menedżerować, miażdżyć, mieć coś pod sobą, mieć dużo do gadania, mieć kogoś pod sobą, mieć określony kierunek, mieć pod swoją komendą, mieć prz ewagę, mieć przewagę, mieć w garści, mieć w łapie, mleć, mówić, nadawać czemuś ton, nadawać gdzieś ton, nadawać kierunek, nadawać kierunek czemuś, nadawać kierunek komuś, nadzorować, nakierowywać, naprowadzać, nawigować, nieść, nieść ze sobą, obsługiwać, odchodzić, odgałęziać się, odprowadzać, odstawiać, odwozić, ogrywać, omijać przeszkody, opowiadać, oprowadzać, orkiestrę dyrygować, panować, paplać, pędzić, pilotować, pleść, pobudzać, pociągać, pociągać za sobą, pociągać za sobą coś, pociągać za sznurki, podprowadzać, podróżować, pokazywać, pokonywać, poprzedzać, poruszać się, postępować, posyłać, powłóczyć, powodować, powozić, pozostawiać w tyle, prezesować, prowadzać, prowadzić dokądś, prowadzić pod przymusem, prowadzić w sporcie, przebiegać, przechodzić przez, przeciągać, przecinać, przedłużać, przeganiać, przemykać, przepędzać, przeprowadzać, przeprowadzać kogoś, przerastać, przesuwać, prześcigać, przeważać, przeważyć, przewodniczyć, przewodniczyć czemuś, przewodzić, przewozić, przewyższać, przewyższać kogoś, przodować, przyczyniać się, przyczyniać się do czegoś, przyćmiewać, przynosić, przynosić ze sobą, przyprowadzać, przywodzić, realizować, regulować, robić, rodzić, rozciągać się, rozkazywać, rozmawiać, rozporządzać, rozpościerać się, rozprawiać, rozwijać, rządzić, samolot pilotować, siedzieć za kółkiem, sięgać, skutkować, skutkować czymś, służyć komuś ramieniem, sprawiać, sprawować, sprawować dowództwo, sprawować kierownictwo, sprawować kontrolę, sprawować nadzór, sprawować nadzór nad czymś, sprawować rządy, sprowadzać, sprzyjać, staczać, stać na czele, stać na czele czegoś, stać przy sterze, sterować, sterować pojazdem, sterować statkiem, szefować, ściągać, toczyć, towarzyszyć, towarzyszyć komuś, trajkotać, trajlować, triumfować, tronować, trudzić się, trudzić się czymś, tryumfować, trząść, trzymać kogoś krótko, trzymać ster, trzymać w dłoni, trzymać w garści, trzymać w łapie, udawać się, uprawiać, usuwać coś na drugi plan, usuwać kogoś na drugi plan, utrzymywać, w sporcie wyprzedzać, wić się, wieść, wieść pilotować, wieść rej, wlec, władać, władzę, włodarzyć, włóczyć, wodzić, wodzić prym, wskazywać drogę, wybijać się, wygrywać, wykonywać, wykonywać przeprowadzać, wyprowadzać, wyprowadzić, wyprzedzać, wyróżniać się, wysforowywać się, wysuwać się na czoło, wysyłać, wytyczać, wytyczać kierunek, wywodzić, wywoływać, wyznaczać, wziąć nad kimś górę, wznosić się, zabierać, zachowywać, zaciągać, zaćmiewać, zajmować czołowe miejsce, zajmować się, zajmować się czymś, zakasowywać, zakładać, zaprowadzać, zaprzęg powozić, zarządzać, zarządzać czymś, zawiadywać, zawodzić, zmierzać, zwracać, zwyciężać, żeglować,

Synonimy słowa prowadzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» prowadzić - np. dowodzić wojskiem

» prowadzić - np. kierować firmą

» prowadzić - np. zarządzać firmą

» prowadzić - np. prowadzić przedsiębiorstwo

» prowadzić - np. gadać o byle czym

» prowadzić - np. mieć przewagę

» prowadzić - np. o ścieżce

» prowadzić - np. o drodze, o ścieżce

» prowadzić - np. szlak prowadził

» prowadzić - np. droga idzie przez pole

» prowadzić - np. o drodze, linii kolejowej, o ścieżce

» prowadzić - np. szlak prowadził

» prowadzić - np. mieć przewagę

» prowadzić - np. drogę

» prowadzić - np. prowadzić do nieszczęścia

» prowadzić - np. prowadzić do nieszczęścia

» prowadzić - np. sprawować władzę

» prowadzić - np. kogoś ze sobą

» prowadzić - np. ciągnąć wywód

» prowadzić - np. wojnę, rozmowę, działalność

» prowadzić - np. konie ciągną wóz

» prowadzić - np. w tańcu

» prowadzić - np. wycieczkę

» prowadzić - np. iść na czele

» prowadzić - np. o ścieżce

» prowadzić - np. o ścieżce

» prowadzić - np. przybywać dokądś z kimś

» prowadzić - np. do pojednania, do skutku

» prowadzić - np. stawać się przyczyną

» prowadzić - np. prowadzić kogoś gdzieś

» prowadzić - np. prowadzić kogoś gdzieś

» prowadzić - np. pomagać komuś iść

» prowadzić - np. pociągać coś za sobą

» prowadzić - np. pojazdem

» prowadzić - np. kanalizację

» prowadzić - np. o samochodzie

» prowadzić - np. pojazdem, autem, autobusem

» prowadzić - np. prowadzić samochód

» prowadzić - np. kierować statek do portu

» prowadzić - np. wpływać na kogoś

» prowadzić - np. firmę

» prowadzić - np. samochód

» prowadzić - np. prowadzić w zawodach

» prowadzić - np. o drodze

» prowadzić - np. wygrać w rozgrywkach

» prowadzić - np. bydło

» prowadzić - np. prowadzić badania

» prowadzić - np. walkę

prowadzić:

administrować, dowodzić, dyrygować, grać pierwsze skrzypce, kapitanować, kierować, komenderować, kręcić, liderować, menedżerować, mieć coś pod sobą, mieć dużo do gadania, mieć kogoś pod sobą, mieć w garści, mieć w łapie, nadzorować, pociągać za sznurki, przewodniczyć, rządzić, sprawować kontrolę, stać na czele, szefować, tronować, trząść, trzymać w garści, trzymać w łapie, władać, zarządzać, zawiadywać

prowadzić:

administrować, dowodzić, dyrygować, gospodarować, kierować, panować, rozporządzać, rządzić, sprawować rządy, władać, władzę, zarządzać, zawiadywać

prowadzić:

administrować, dowodzić, dyrygować, gospodarować, gospodarzyć się, grać pierwsze skrzypce, kierować, menedżerować, mieć coś pod sobą, mieć dużo do gadania, mieć kogoś pod sobą, mieć w garści, mieć w łapie, pociągać za sznurki, prezesować, rozporządzać, rządzić, sprawować kontrolę, stać na czele, sterować, szefować, trząść, trzymać kogoś krótko, trzymać w garści, trzymać w łapie, włodarzyć, zarządzać, zawiadywać

prowadzić:

administrować, dyrygować, gospodarować, gospodarzyć się, kierować, menedżerować, nadzorować, rządzić, szefować, włodarzyć, zarządzać, zawiadywać

prowadzić: « np. dowodzić wojskiem »

administrować, dowodzić, dyrygować, kierować, komenderować, przewodniczyć, przewodzić, rządzić, sprawować kierownictwo, stać na czele, szefować, zarządzać

prowadzić:

administrować, dowodzić, dyrygować, grać pierwsze skrzypce, kapitanować, kierować, komenderować, liderować, menedżerować, mieć coś pod sobą, mieć dużo do gadania, mieć kogoś pod sobą, mieć w garści, mieć w łapie, nadzorować, pociągać za sznurki, przewodniczyć, przewodzić, rządzić, sprawować kontrolę, stać na czele, sterować, szefować, trzymać w dłoni, trzymać w garści, trzymać w łapie, wieść rej, władać, wodzić prym, zarządzać, zawiadywać

prowadzić: « np. kierować firmą »

administrować, dowodzić, kierować, przewodniczyć, przewodzić, rządzić, sprawować kierownictwo, stać na czele czegoś, szefować, zarządzać

prowadzić: « np. zarządzać firmą »

administrować zawiadywać, przewodniczyć, przewodzić, rządzić, sprawować nadzór, stać na czele, zajmować się, zarządzać

prowadzić: « np. prowadzić przedsiębiorstwo »

administrować zawiadywać, przewodniczyć czemuś, przewodzić, rządzić, sprawować nadzór nad czymś, stać na czele czegoś, zajmować się czymś, zarządzać

prowadzić: « np. gadać o byle czym »

bajdurzyć, chlapać językiem, ciągnąć rozmowę, gadać, ględzić, mleć, mówić, opowiadać, paplać, pleść, rozmawiać, rozprawiać, trajkotać, trajlować

prowadzić:

bić kogoś na głowę, brać nad kimś górę, być górą nad kimś, deklasować, dominować, dystansować, gasić, górować, miażdżyć, mieć przewagę, ogrywać, pokonywać, pozostawiać w tyle, przeganiać, przerastać, prześcigać, przewyższać, przodować, przyćmiewać, usuwać coś na drugi plan, usuwać kogoś na drugi plan, wyprzedzać, wysforowywać się, wziąć nad kimś górę, zaćmiewać, zakasowywać

prowadzić: « np. mieć przewagę »

bić kogoś na głowę, brać nad kimś górę, być górą nad kimś, być na pierwszym miejscu, dystansować, górować, prześcigać, przeważać, przodować, przyćmiewać, triumfować, wygrywać, wyprzedzać, wziąć nad kimś górę, zwyciężać

prowadzić:

bić kogoś na głowę, brać nad kimś górę, być górą nad kimś, dystansować, górować, królować, panować, przerastać, prześcigać, przeważać, przewyższać, przodować, przyćmiewać, rządzić, triumfować, tryumfować, wieść rej, wodzić prym, wygrywać, wyróżniać się, wziąć nad kimś górę, zwyciężać

prowadzić: « np. o ścieżce »

biec, ciągnąć się, dochodzić, doprowadzać, iść, rozciągać się, wieść

prowadzić: « np. o drodze, o ścieżce »

biec, biegnąć, ciągnąć się, dochodzić, iść, przebiegać, wieść

prowadzić: « np. szlak prowadził »

biec, iść dokądś, wieść, zmierzać

prowadzić: « np. droga idzie przez pole »

biec, ciągnąć się, dążyć w kierunku czegoś, doprowadzać, iść, wieść, wznosić się, zmierzać

prowadzić: « np. o drodze, linii kolejowej, o ścieżce »

biec, ciągnąć się, iść, przebiegać, przechodzić przez, przecinać, rozciągać się, rozpościerać się, wieść

prowadzić:

biec, ciągnąć się, przemykać, wić się

prowadzić: « np. szlak prowadził »

biec, ciągnąć się, dążyć w kierunku, doprowadzać, iść, wieść, wznosić się, zmierzać

prowadzić: « np. mieć przewagę »

brać nad kimś górę, być górą nad kimś, być na pierwszym miejscu, celować w czymś, dominować, górować, królować, mieć prz ewagę, panować, przerastać, przeważać, przewyższać, przodować, triumfować, wieść rej, wodzić prym, wybijać się, wyróżniać się, wziąć nad kimś górę

prowadzić: « np. drogę »

budować, wytyczać, wyznaczać

prowadzić:

być na czele, być pierwszym, mieć przewagę, przodować

prowadzić: « np. prowadzić do nieszczęścia »

być powodem, pociągać za sobą, przyczyniać się, skutkować

prowadzić: « np. prowadzić do nieszczęścia »

być powodem czegoś, pociągać za sobą coś, przyczyniać się do czegoś, skutkować czymś

prowadzić: « np. sprawować władzę »

być u steru, dowodzić, kierować, kontrolować, panować, przewodzić, rządzić, sterować, trząść, trzymać ster, władać, włodarzyć

prowadzić:

być u steru, dzierżyć ster, kierować, pilotować, stać przy sterze, sterować

prowadzić:

być u steru, dowodzić, dzierżyć ster, grać pierwsze skrzypce, kapitanować, kierować, komenderować, kręcić, menedżerować, mieć pod swoją komendą, pilotować, pociągać za sznurki, przewodniczyć, przewodzić, rządzić, sprawować dowództwo, stać na czele, sterować, szefować, trząść, trzymać kogoś krótko, władać, zarządzać, zawiadywać

prowadzić: « np. kogoś ze sobą »

ciągać, włóczyć, zabierać

prowadzić:

ciągać, ciągnąć, holować, pociągać, powłóczyć, przeciągać, przesuwać, ściągać, wlec, włóczyć, zaciągać

prowadzić: « np. ciągnąć wywód »

ciągnąć, kontynuować, przedłużać, wieść

prowadzić: « np. wojnę, rozmowę, działalność »

ciągnąć, kontynuować, realizować, staczać, toczyć, wieść, wykonywać

prowadzić: « np. konie ciągną wóz »

ciągnąć, holować, przeciągać, przesuwać, przewozić, wlec

prowadzić:

ciągnąć, wieść, wlec, wodzić, zaciągać

prowadzić:

ciągnąć się, iść, kierować, mieć określony kierunek, prowadzić dokądś, wieść

prowadzić: « np. w tańcu »

ciągnąć za sobą, wieść, wodzić, wyprowadzić

prowadzić: « np. wycieczkę »

ciceronować, oprowadzać, pilotować, towarzyszyć, wodzić

prowadzić:

ciceronować, oprowadzać, pilotować, prowadzać, wieść, wodzić

prowadzić:

czynić honory domu, dowodzić, dyrygować, dzierżyć prym, dzierżyć ster, grać pierwsze skrzypce, kierować, komenderować, pociągać za sznurki, prezesować, przewodniczyć, przewodzić, sprawować kontrolę, stać na czele, szefować, władać, zarządzać, zawiadywać

prowadzić: « np. iść na czele »

czynić honory domu, dowodzić, dyrygować, dzierżyć prym, dzierżyć ster, grać pierwsze skrzypce, kierować, komenderować, liderować, nadawać czemuś ton, nadawać gdzieś ton, nadzorować, pociągać za sznurki, przewodniczyć, przewodzić, sprawować kontrolę, stać na czele, szefować, wieść, władać, zarządzać, zawiadywać

prowadzić:

czynność robić, przeprowadzać, robić, uprawiać, wykonywać

prowadzić: « np. o ścieżce »

dobiegać, dochodzić, graniczyć, sięgać

prowadzić: « np. o ścieżce »

dobiegać, dosięgać

prowadzić:

dominować, prześcigać, przewyższać, w sporcie wyprzedzać, wygrywać, wyprzedzać

prowadzić:

dominować, dystansować, dystansować kogoś, prowadzić w sporcie, przewodzić, przodować, wybijać się, wyprzedzać, wyróżniać się, wysuwać się na czoło, zajmować czołowe miejsce

prowadzić: « np. przybywać dokądś z kimś »

doprowadzać, dostarczać, eskortować, holować, konwojować, odstawiać, pilotować, podprowadzać, prowadzać, przyprowadzać, przywodzić, służyć komuś ramieniem, sprowadzać, towarzyszyć, wieść, zaprowadzać, zawodzić

prowadzić:

doprowadzać, dostarczać, eskortować, konwojować, odstawiać, podprowadzać, przeprowadzać, przywodzić, służyć komuś ramieniem, staczać, wieść, zaprowadzać

prowadzić: « np. do pojednania, do skutku »

doprowadzać, zmierzać

prowadzić:

doprowadzać, gnać, pędzić, wieść, wskazywać drogę

prowadzić: « np. stawać się przyczyną »

doprowadzać, pobudzać, powodować, przyprowadzać, przywodzić, wywoływać

prowadzić: « np. prowadzić kogoś gdzieś »

doprowadzać, eskortować kogoś, iść z kimś, przeprowadzać, wieść pilotować

prowadzić: « np. prowadzić kogoś gdzieś »

doprowadzać, eskortować, iść, przeprowadzać, wieść pilotować

prowadzić: « np. pomagać komuś iść »

doprowadzać, dostarczać, eskortować, holować, konwojować, odstawiać, podprowadzać, przyprowadzać, przywodzić, wieść, zaprowadzać

prowadzić: « np. pociągać coś za sobą »

doprowadzać do czegoś, nieść, nieść ze sobą, pociągać za sobą, powodować, przynosić, przynosić ze sobą, robić, rodzić, sprawiać, wywoływać

prowadzić:

dotrzymywać towarzystwa, odprowadzać, postępować, towarzyszyć, udawać się

prowadzić:

dowodzić, kierować, komenderować, przewodzić, szefować, wytyczać kierunek

prowadzić:

dryblować, halsować, holendrować, kierować, kluczyć, manewrować, nakierowywać, omijać przeszkody, sterować

prowadzić: « np. pojazdem »

dyrygować, furmanić, jechać, kierować, latać, pilotować, powozić, sterować

prowadzić:

dzierżyć prym, dzierżyć ster, grać pierwsze skrzypce, kierować, liderować, pociągać za sznurki, przewodzić, stać na czele, sterować, szefować, zawiadywać

prowadzić:

eskortować, konwojować, odprowadzać, odwozić, pilotować, prowadzić pod przymusem

prowadzić:

furmanić, jechać pojazdem, kierować pojazdem, latać, orkiestrę dyrygować, samolot pilotować, sterować pojazdem, zaprzęg powozić

prowadzić:

informować, instruować, kierować

prowadzić: « np. kanalizację »

instalować, przeprowadzać, zakładać

prowadzić:

jechać, kierować samochodem

prowadzić: « np. o samochodzie »

jechać, kierować, podróżować, poruszać się

prowadzić: « np. pojazdem, autem, autobusem »

jeździć, kierować, manewrować, sterować

prowadzić: « np. prowadzić samochód »

jeździć czymś, kierować, sterować

prowadzić: « np. kierować statek do portu »

kierować, posyłać, wysyłać, zwracać

prowadzić:

kierować, nadawać kierunek czemuś, nadawać kierunek komuś

prowadzić: « np. wpływać na kogoś »

kierować, powodować, rządzić, sterować, władać

prowadzić:

kierować, przeprowadzać, towarzyszyć

prowadzić:

kierować, przewodzić, przodować, stać na czele, wytyczać

prowadzić: « np. firmę »

kierować, kierować czymś, utrzymywać, zawiadywać

prowadzić:

kierować, naprowadzać, sprowadzać

prowadzić: « np. samochód »

kierować, nadawać kierunek, siedzieć za kółkiem

prowadzić:

kierować, manewrować, nawigować, obsługiwać, regulować, sterować

prowadzić:

kierować, nakierowywać, naprowadzać, przyprowadzać

prowadzić:

mieć przewagę, przeważyć, zwyciężać

prowadzić: « np. prowadzić w zawodach »

mieć przewagę, przodować, wygrywać, zwyciężać

prowadzić:

nadzorować, sprawować nadzór, trudzić się, zajmować się, zarządzać

prowadzić:

nadzorować, sprawować nadzór, trudzić się czymś, zajmować się, zarządzać czymś

prowadzić:

nawigować, sterować statkiem, żeglować

prowadzić: « np. o drodze »

odchodzić, odgałęziać się, przebiegać

prowadzić: « np. wygrać w rozgrywkach »

ogrywać, pokonywać, przewyższać, przewyższać kogoś, wygrywać

prowadzić:

oprowadzać, pokazywać

prowadzić: « np. bydło »

pędzić, przeganiać, przepędzać, przeprowadzać

prowadzić:

poprzedzać, wyprzedzać

prowadzić:

powodować, skutkować

prowadzić:

przeganiać, wygrywać

prowadzić:

przeprowadzać, wieść, wskazywać drogę

prowadzić:

przeprowadzać kogoś, towarzyszyć komuś

prowadzić:

przewodzić, rozkazywać

prowadzić: « np. prowadzić badania »

realizować, wykonywać przeprowadzać

prowadzić: « np. walkę »

rozwijać, toczyć, wieść

prowadzić:

sprawować

prowadzić:

sprzyjać

prowadzić:

wieść, wyprowadzać, wywodzić

prowadzić:

zachowywać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa prowadzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa prowadzić znajdują się 282 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 98 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „prowadzić” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „prowadzić” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z hasłem prowadzić:

» Synonim dla wyrazu prowadzić - Internetowy słownik synonimów języka polskiego.

» Definicja prowadzić - Słownik pojęć i definicji.

» Odpowiedzi krzyżówkowe hasła prowadzić - Odpowiedzi krzyżówkowe.

» Antonimy dla słowa prowadzić - Antonim.

» Szukaj hasła prowadzić w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa prowadzić: synonimy do słowa prowadzić, synonimy do wyrazu prowadzić, inaczej prowadzić, inne określenia słowa prowadzić, wyrazy bliskoznaczne do słowa prowadzić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest wyraz bliskoznaczny

» Definicja wyrazów bliskoznacznych

» Internetowy słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt