Synonim przychylność Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przychylność:

akceptacja, atencja, błogosławieństwo, braterstwo, bratnia dłoń, ciepło, cześć, czułość, dobre serce, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrodziejstwo, dobrotliwość, estyma, fawor, faworyzowanie, gościnność, grzeczność, inklinacja, jowialność, koleżeńskość, koleżeństwo, kordialność, liberalność, łacha, łagodność, łaska, łaska zrządzenie losu, łaskawość, oddanie, permisywność, pieszczotliwość, pobłażliwość, pociąg, poczciwość, pomyślnoś, pomyślność, poszanowanie, potwierdzenie, poważanie, przyjacielska dłoń, przyjaźń, przywiązanie, przyzwolenie, rewerencja, sentyment, serce, serdeczność, skłonność, słabość, słodycz, sprzyjanie, sympatia, sympatyczność, szacunek, szczególne względy, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, szlachetność, tkliwość, tolerancyjność, troskliwość, uczucie, uczynność, uprzejmość, urokliwość, uszanowanie, uśmiech zrządzenie losu, uwaga, uważanie, uznanie, wielkoduszność, wspaniałomyślność, wylewność, wyrozumiałość, wyróżnianie, wzgląd, względy, zainteresowanie, zajęcie, zażyłość, zgoda, życzliwa dłoń, życzliwe nastawienie, życzliwość,

Synonimy słowa przychylność z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» przychylność - np. udzielać błogosławieństwa

» przychylność - np. błogosławieństwo losu

» przychylność - np. do kogoś

przychylność: « np. udzielać błogosławieństwa »

akceptacja, błogosławieństwo, potwierdzenie, przyzwolenie, zgoda

przychylność:

atencja, bratnia dłoń, fawor, łaskawość, poważanie, przyjacielska dłoń, serdeczność, sympatia, sympatyczność, szacunek, względy, życzliwa dłoń, życzliwość

przychylność:

atencja, cześć, estyma, poszanowanie, poważanie, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uważanie, uznanie, względy

przychylność:

błogosławieństwo, dobrodziejstwo, pomyślnoś, sprzyjanie, szczęście

przychylność: « np. błogosławieństwo losu »

błogosławieństwo, dobrodziejstwo, łaska zrządzenie losu, pomyślność, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, uśmiech zrządzenie losu

przychylność:

braterstwo, koleżeństwo, oddanie, przyjaźń, przywiązanie, serdeczność, zażyłość, życzliwość

przychylność:

bratnia dłoń, ciepło, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, fawor, koleżeńskość, łaskawość, przyjacielska dłoń, serdeczność, sympatia, uczynność, względy, życzliwa dłoń, życzliwość

przychylność:

ciepło, czułość, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, gościnność, jowialność, koleżeńskość, kordialność, łaskawość, pieszczotliwość, poczciwość, przyjaźń, serce, serdeczność, sympatia, sympatyczność, tkliwość, troskliwość, wylewność, życzliwość

przychylność:

ciepło, czułość, dobroć, kordialność, serdeczność, wyrozumiałość, życzliwość

przychylność:

czułość, dobroduszność, dobrotliwość, jowialność, koleżeńskość, kordialność, serdeczność, słodycz, sympatyczność, uprzejmość, urokliwość, wylewność, życzliwość

przychylność:

dobre serce, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, łaska, łaskawość, serdeczność, sympatia, szlachetność, wielkoduszność, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, względy, życzliwość

przychylność:

dobroć, grzeczność, łaskawość, uprzejmość, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, względy, życzliwość

przychylność:

fawor, inklinacja, łaskawość, przywiązanie, sentyment, serdeczność, sympatia, uczucie, względy, życzliwość

przychylność:

fawor, łacha, łaska, łaskawość, sympatia, względy, życzliwość

przychylność:

faworyzowanie, łaska, łaskawość, wspaniałomyślność, wyróżnianie, względy, życzliwość

przychylność:

liberalność, permisywność, pobłażliwość, przyzwolenie, tolerancyjność, wyrozumiałość

przychylność:

łagodność

przychylność:

łaskawość, przyjaźń, sentyment, serdeczność, sympatia, życzliwość

przychylność:

łaskawość, sentyment, słabość, względy

przychylność:

pociąg, przywiązanie, sympatia, uczucie, uwaga, zainteresowanie, zajęcie, życzliwość

przychylność:

sentyment, serdeczność, słabość, szczególne względy

przychylność: « np. do kogoś »

sentyment, skłonność, sympatia

przychylność:

wzgląd

przychylność:

życzliwe nastawienie, życzliwość

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przychylność

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przychylność znajduje się 87 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 24 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „przychylność” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „przychylność” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem przychylność:

» Szukaj hasła przychylność w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa przychylność: wyrazy bliskoznaczne do słowa przychylność, synonim przychylnośću, inne określenia słowa przychylność, synonimy do słowa przychylność, synonimy do wyrazu przychylność, inaczej o przychylnośće, inaczej przychylność.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt