Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim przychylność Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przychylność:

akceptacja, atencja, błogosławieństwo, braterstwo, bratnia dłoń, ciepło, cześć, czułość, dobre serce, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrodziejstwo, dobrotliwość, estyma, fawor, faworyzowanie, gościnność, grzeczność, inklinacja, jowialność, koleżeńskość, koleżeństwo, kordialność, liberalność, łacha, łagodność, łaska, łaska zrządzenie losu, łaskawość, oddanie, permisywność, pieszczotliwość, pobłażliwość, pociąg, poczciwość, pomyślnoś, pomyślność, poszanowanie, potwierdzenie, poważanie, przyjacielska dłoń, przyjaźń, przywiązanie, przyzwolenie, rewerencja, sentyment, serce, serdeczność, skłonność, słabość, słodycz, sprzyjanie, sympatia, sympatyczność, szacunek, szczególne względy, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, szlachetność, tkliwość, tolerancyjność, troskliwość, uczucie, uczynność, uprzejmość, urokliwość, uszanowanie, uśmiech zrządzenie losu, uwaga, uważanie, uznanie, wielkoduszność, wspaniałomyślność, wylewność, wyrozumiałość, wyróżnianie, wzgląd, względy, zainteresowanie, zajęcie, zażyłość, zgoda, życzliwa dłoń, życzliwe nastawienie, życzliwość

Synonimy słowa przychylność z podziałem na grupy znaczeniowe:

przychylność: « np. udzielać błogosławieństwa »

akceptacja, błogosławieństwo, potwierdzenie, przyzwolenie, zgoda

przychylność:

atencja, bratnia dłoń, fawor, łaskawość, poważanie, przyjacielska dłoń, serdeczność, sympatia, sympatyczność, szacunek, względy, życzliwa dłoń, życzliwość

przychylność:

atencja, cześć, estyma, poszanowanie, poważanie, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uważanie, uznanie, względy

przychylność:

błogosławieństwo, dobrodziejstwo, pomyślnoś, sprzyjanie, szczęście

przychylność: « np. błogosławieństwo losu »

błogosławieństwo, dobrodziejstwo, łaska zrządzenie losu, pomyślność, szczęście, szczęśliwe zrządzenie losu, szczęśliwy traf, uśmiech zrządzenie losu

przychylność:

braterstwo, koleżeństwo, oddanie, przyjaźń, przywiązanie, serdeczność, zażyłość, życzliwość

przychylność:

bratnia dłoń, ciepło, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, fawor, koleżeńskość, łaskawość, przyjacielska dłoń, serdeczność, sympatia, uczynność, względy, życzliwa dłoń, życzliwość

przychylność:

ciepło, czułość, dobroć, kordialność, serdeczność, wyrozumiałość, życzliwość

przychylność:

ciepło, czułość, dobro, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, gościnność, jowialność, koleżeńskość, kordialność, łaskawość, pieszczotliwość, poczciwość, przyjaźń, serce, serdeczność, sympatia, sympatyczność, tkliwość, troskliwość, wylewność, życzliwość

przychylność:

czułość, dobroduszność, dobrotliwość, jowialność, koleżeńskość, kordialność, serdeczność, słodycz, sympatyczność, uprzejmość, urokliwość, wylewność, życzliwość

przychylność:

dobre serce, dobroć, dobroduszność, dobrotliwość, łaska, łaskawość, serdeczność, sympatia, szlachetność, wielkoduszność, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, względy, życzliwość

przychylność:

dobroć, grzeczność, łaskawość, uprzejmość, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, względy, życzliwość

przychylność:

fawor, łacha, łaska, łaskawość, sympatia, względy, życzliwość

przychylność:

fawor, inklinacja, łaskawość, przywiązanie, sentyment, serdeczność, sympatia, uczucie, względy, życzliwość

przychylność:

faworyzowanie, łaska, łaskawość, wspaniałomyślność, wyróżnianie, względy, życzliwość

przychylność:

liberalność, permisywność, pobłażliwość, przyzwolenie, tolerancyjność, wyrozumiałość

przychylność:

łagodność

przychylność:

łaskawość, przyjaźń, sentyment, serdeczność, sympatia, życzliwość

przychylność:

łaskawość, sentyment, słabość, względy

przychylność:

pociąg, przywiązanie, sympatia, uczucie, uwaga, zainteresowanie, zajęcie, życzliwość

przychylność:

sentyment, serdeczność, słabość, szczególne względy

przychylność: « np. do kogoś »

sentyment, skłonność, sympatia

przychylność:

wzgląd

przychylność:

życzliwe nastawienie, życzliwość

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przychylność

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przychylność znajduje się 87 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 24 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „przychylność” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„przychylność” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem przychylność:


Tagi dla synonimów słowa przychylność: synonim przychylnośću, inaczej przychylność, wyrazy bliskoznaczne do słowa przychylność, inne określenia słowa przychylność, inaczej o przychylnośće, synonimy do wyrazu przychylność, synonimy do słowa przychylność.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt