Synonim przyczyna Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przyczyna:

argument, argumentacja, argumenty, asumpt, atu, atut, autorstwo, bodziec, choroby etiologia, czynnik, czynnik mobilizujący, czynnik sprawczy, determinanta, doping, dowody, duch, dusza, dźwignia, eksplikacja, element, etiologia, faktor, genealogia, generator, geneza, gleba, impuls, inicjatywa, inspiracja, iskra, kolebka, kontekst, korzenie, kozera, lokomotywa, matka, motor, motyw, motywacja, motywy, mózg, napęd, natchnienie, odpowiedzialność, okazja, okoliczności, okoliczność, opinia pozytywna, ostroga, pierwiastek, plecy, pobudka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, podłoże, podnieta, podstawa, polecenie, poparcie, powód, pożywka, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, pretekst, protegowanie, protekcja, proweniencja, przesłanka, przesłanki, przyczynowość, punkt wyjścia, racja, rekomendacja, rodowód, rozsadnik, sens, siła motoryczna, siła sprawcza, składnik, słowa zachęty, spiritus movens, sposobność, sprężyna, sprostowanie, stadium wyjściowe, stymulant, stymulator, sygnał, tło, umotywowanie, usprawiedliwienie, uwaga, uwarunkowania, uwarunkowanie, uzasadnienie, warunek, warunki, warunki powstania czegoś, wina, wsparcie, wstawiennictwo, wyjaśnienie, wymóg, wytłumaczenie, wywód, wzgląd, zachęta, zaczątek, zaczątki, zaczyn, zalążek, zalążki, zalecenie, zaródź, zarzewie, zawiązek, zawiązki, zielone światło, źródło, żagiew,

Synonimy słowa przyczyna z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» przyczyna - np. mieć dobry powód

» przyczyna - np. motyw działania

» przyczyna - np. podłoże choroby

» przyczyna - np. konfliktu

» przyczyna - np. podłoże choroby

» przyczyna - np. życzenia z okazji świąt

» przyczyna - np. to nie moja wina

przyczyna: « np. mieć dobry powód »

argument, bodziec, motyw, pobudka, powód, przesłanka, racja

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik mobilizujący, doping, impuls, inspiracja, motyw, motywacja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, siła motoryczna, siła sprawcza, słowa zachęty, spiritus movens, sprężyna, stymulant, zachęta, zielone światło

przyczyna:

argument, eksplikacja, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, pretekst, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik, doping, dźwignia, generator, impuls, motor, motyw, motywacja, napęd, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, pretekst, przesłanka, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wzgląd, źródło

przyczyna:

argumentacja, argumenty, dowody, motywacja, motywy, podłoże, przesłanki, sprostowanie, umotywowanie, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, wywód

przyczyna:

argumentacja, motywacja, podłoże, umotywowanie, uzasadnienie, źródło

przyczyna:

asumpt, okazja, okoliczność, powód, racja, sposobność, wzgląd

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, dusza, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, podstawa, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, impuls, inicjatywa, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, siła sprawcza, sprężyna, źródło

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, impuls, inicjatywa, inspiracja, motyw, natchnienie, okazja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, praprzyczyna, pretekst, sprężyna, stymulant, sygnał, zachęta

przyczyna:

atu, atut, kozera, powód

przyczyna:

autorstwo, geneza, gleba, kolebka, korzenie, matka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, punkt wyjścia, rozsadnik, stadium wyjściowe, tło, zaczątki, zaczyn, zalążki, zarzewie, zawiązki, źródło, żagiew

przyczyna:

bodziec, czynnik, determinanta, element, faktor, impuls, okoliczność, pierwiastek, pobudka, powód, praprzyczyna, składnik

przyczyna:

bodziec, etiologia, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, usprawiedliwienie, uzasadnienie, źródło

przyczyna:

bodziec, czynnik, doping, duch, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, powód, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta, źródło

przyczyna:

bodziec, impuls, zarzewie, źródło

przyczyna: « np. motyw działania »

bodziec, impuls, inspiracja, motor, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, wzgląd

przyczyna:

bodziec, dźwignia, generator, impuls, inicjatywa, inspiracja, lokomotywa, motor, motywacja, napęd, natchnienie, ostroga, pobudka, podnieta, powód, praprzyczyna, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta

przyczyna:

choroby etiologia, etiologia, okoliczności, podłoże, podstawa, powód, uwarunkowania, warunki, warunki powstania czegoś

przyczyna:

czynnik, generator, impuls, motor, napęd, podłoże, powód, sprężyna, stymulator, źródło

przyczyna:

czynnik, impuls, motyw, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, pretekst, racja, tło, źródło

przyczyna: « np. podłoże choroby »

czynnik sprawczy, korzenie, podłoże, podstawa, powód, źródło

przyczyna:

dźwignia, generator, impuls, korzenie, motor, motyw, motywacja, napęd, początek, początki, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, źródło

przyczyna: « np. konfliktu »

etiologia, gleba, kontekst, okoliczności, podglebie, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, tło, warunki, źródło

przyczyna:

genealogia, pochodzenie, proweniencja, rodowód, źródło

przyczyna:

geneza, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, rodowód, tło, źródło

przyczyna:

geneza, gleba, kolebka, pochodzenie, podglebie, podłoże, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, rodowód, tło, źródło

przyczyna:

geneza, początek, podłoże, podstawa, powód, punkt wyjścia, źródło

przyczyna:

iskra, początek, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, zaczątek, zalążek, zaródź, zarzewie, zawiązek, źródło, żagiew

przyczyna: « np. podłoże choroby »

matka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, źródło

przyczyna: « np. życzenia z okazji świąt »

motyw, okazja, powód, racja

przyczyna:

motyw, podstawa, powód, przesłanka, racja, wzgląd

przyczyna:

motyw, pobudka, podstawa, powód, racja, sens, uzasadnienie, wzgląd, źródło

przyczyna: « np. to nie moja wina »

odpowiedzialność, powód, wina

przyczyna:

okazja, pretekst, sposobność

przyczyna:

okoliczność, powód, uwarunkowanie, wymóg, wzgląd

przyczyna:

opinia pozytywna, plecy, polecenie, poparcie, protegowanie, protekcja, rekomendacja, wsparcie, wstawiennictwo, zalecenie

przyczyna:

powód, warunek

przyczyna:

przyczynowość

przyczyna:

uwaga

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przyczyna

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przyczyna znajdują się 123 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 40 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „przyczyna” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „przyczyna” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem przyczyna:

» Szukaj hasła przyczyna w Google - Wyszukiwarka Google.

» Opisy do krzyżówki hasła przyczyna - Definicje do krzyżówek.

» Antonimy wyrazu przyczyna - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu przyczyna - Synonimy.


Tagi dla synonimów słowa przyczyna: inaczej przyczyna, inne określenia słowa przyczyna, wyrazy bliskoznaczne do słowa przyczyna, synonimy do wyrazu przyczyna, synonimy do słowa przyczyna, synonim przyczyny, inaczej o przyczynie.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są synonimy

» Definicja synonim

» Słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt