☻ ☻ ☻ Wyłącz reklamy ☻ ☻ ☻ LogowanieRejestracja

Synonim przyczyna Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przyczyna:

argument, argumentacja, argumenty, asumpt, atu, atut, autorstwo, bodziec, choroby etiologia, czynnik, czynnik mobilizujący, czynnik sprawczy, determinanta, doping, dowody, duch, dusza, dźwignia, eksplikacja, element, etiologia, faktor, genealogia, generator, geneza, gleba, impuls, inicjatywa, inspiracja, iskra, kolebka, kontekst, korzenie, kozera, lokomotywa, matka, motor, motyw, motywacja, motywy, mózg, napęd, natchnienie, odpowiedzialność, okazja, okoliczności, okoliczność, opinia pozytywna, ostroga, pierwiastek, plecy, pobudka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, podłoże, podnieta, podstawa, polecenie, poparcie, powód, pożywka, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, pretekst, protegowanie, protekcja, proweniencja, przesłanka, przesłanki, przyczynowość, punkt wyjścia, racja, rekomendacja, rodowód, rozsadnik, sens, siła motoryczna, siła sprawcza, składnik, słowa zachęty, spiritus movens, sposobność, sprężyna, sprostowanie, stadium wyjściowe, stymulant, stymulator, sygnał, tło, umotywowanie, usprawiedliwienie, uwaga, uwarunkowania, uwarunkowanie, uzasadnienie, warunek, warunki, warunki powstania czegoś, wina, wsparcie, wstawiennictwo, wyjaśnienie, wymóg, wytłumaczenie, wywód, wzgląd, zachęta, zaczątek, zaczątki, zaczyn, zalążek, zalążki, zalecenie, zaródź, zarzewie, zawiązek, zawiązki, zielone światło, źródło, żagiew,

Synonimy słowa przyczyna z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» przyczyna - np. mieć dobry powód

» przyczyna - np. motyw działania

» przyczyna - np. podłoże choroby

» przyczyna - np. konfliktu

» przyczyna - np. podłoże choroby

» przyczyna - np. życzenia z okazji świąt

» przyczyna - np. to nie moja wina

przyczyna: « np. mieć dobry powód »

argument, bodziec, motyw, pobudka, powód, przesłanka, racja,

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik mobilizujący, doping, impuls, inspiracja, motyw, motywacja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, siła motoryczna, siła sprawcza, słowa zachęty, spiritus movens, sprężyna, stymulant, zachęta, zielone światło,

przyczyna:

argument, eksplikacja, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, pretekst, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie,

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik, doping, dźwignia, generator, impuls, motor, motyw, motywacja, napęd, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, pretekst, przesłanka, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wzgląd, źródło,

przyczyna:

argumentacja, argumenty, dowody, motywacja, motywy, podłoże, przesłanki, sprostowanie, umotywowanie, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, wywód,

przyczyna:

argumentacja, motywacja, podłoże, umotywowanie, uzasadnienie, źródło,

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, dusza, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, podstawa, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta,

przyczyna:

asumpt, okazja, okoliczność, powód, racja, sposobność, wzgląd,

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, impuls, inicjatywa, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, siła sprawcza, sprężyna, źródło,

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, impuls, inicjatywa, inspiracja, motyw, natchnienie, okazja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, praprzyczyna, pretekst, sprężyna, stymulant, sygnał, zachęta,

przyczyna:

atu, atut, kozera, powód,

przyczyna:

autorstwo, geneza, gleba, kolebka, korzenie, matka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, punkt wyjścia, rozsadnik, stadium wyjściowe, tło, zaczątki, zaczyn, zalążki, zarzewie, zawiązki, źródło, żagiew,

przyczyna:

bodziec, etiologia, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, usprawiedliwienie, uzasadnienie, źródło,

przyczyna:

bodziec, czynnik, doping, duch, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, powód, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta, źródło,

przyczyna:

bodziec, impuls, zarzewie, źródło,

przyczyna: « np. motyw działania »

bodziec, impuls, inspiracja, motor, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, wzgląd,

przyczyna:

bodziec, dźwignia, generator, impuls, inicjatywa, inspiracja, lokomotywa, motor, motywacja, napęd, natchnienie, ostroga, pobudka, podnieta, powód, praprzyczyna, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta,

przyczyna:

bodziec, czynnik, determinanta, element, faktor, impuls, okoliczność, pierwiastek, pobudka, powód, praprzyczyna, składnik,

przyczyna:

choroby etiologia, etiologia, okoliczności, podłoże, podstawa, powód, uwarunkowania, warunki, warunki powstania czegoś,

przyczyna:

czynnik, generator, impuls, motor, napęd, podłoże, powód, sprężyna, stymulator, źródło,

przyczyna:

czynnik, impuls, motyw, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, pretekst, racja, tło, źródło,

przyczyna: « np. podłoże choroby »

czynnik sprawczy, korzenie, podłoże, podstawa, powód, źródło,

przyczyna:

dźwignia, generator, impuls, korzenie, motor, motyw, motywacja, napęd, początek, początki, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, źródło,

przyczyna: « np. konfliktu »

etiologia, gleba, kontekst, okoliczności, podglebie, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, tło, warunki, źródło,

przyczyna:

genealogia, pochodzenie, proweniencja, rodowód, źródło,

przyczyna:

geneza, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, rodowód, tło, źródło,

przyczyna:

geneza, gleba, kolebka, pochodzenie, podglebie, podłoże, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, rodowód, tło, źródło,

przyczyna:

geneza, początek, podłoże, podstawa, powód, punkt wyjścia, źródło,

przyczyna:

iskra, początek, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, zaczątek, zalążek, zaródź, zarzewie, zawiązek, źródło, żagiew,

przyczyna: « np. podłoże choroby »

matka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, źródło,

przyczyna:

motyw, podstawa, powód, przesłanka, racja, wzgląd,

przyczyna:

motyw, pobudka, podstawa, powód, racja, sens, uzasadnienie, wzgląd, źródło,

przyczyna: « np. życzenia z okazji świąt »

motyw, okazja, powód, racja,

przyczyna: « np. to nie moja wina »

odpowiedzialność, powód, wina,

przyczyna:

okazja, pretekst, sposobność,

przyczyna:

okoliczność, powód, uwarunkowanie, wymóg, wzgląd,

przyczyna:

opinia pozytywna, plecy, polecenie, poparcie, protegowanie, protekcja, rekomendacja, wsparcie, wstawiennictwo, zalecenie,

przyczyna:

powód, warunek,

przyczyna:

przyczynowość,

przyczyna:

uwaga,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przyczyna

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przyczyna znajdują się 123 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 40 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „przyczyna” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „przyczyna” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem przyczyna:

» Antonimy przyczyna - Internetowy słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Szukaj hasła przyczyna w Google - Wyszukiwarka Google.

» Odpowiedzi do krzyżówki hasła przyczyna - Wyszukiwarka haseł krzyżówkowych.

» Synonim przyczyna - Synonimy.


Tagi dla synonimów słowa przyczyna: synonimy do słowa przyczyna, synonimy do wyrazu przyczyna, wyrazy bliskoznaczne do słowa przyczyna, synonim przyczyny, inne określenia słowa przyczyna, inaczej przyczyna, inaczej o przyczynie.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja synonimów

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego online

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt