Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim przyczyna Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przyczyna:

argument, argumentacja, argumenty, asumpt, atu, atut, autorstwo, bodziec, choroby etiologia, czynnik, czynnik mobilizujący, czynnik sprawczy, determinanta, doping, dowody, duch, dusza, dźwignia, eksplikacja, element, etiologia, faktor, genealogia, generator, geneza, gleba, impuls, inicjatywa, inspiracja, iskra, kolebka, kontekst, korzenie, kozera, lokomotywa, matka, motor, motyw, motywacja, motywy, mózg, napęd, natchnienie, odpowiedzialność, okazja, okoliczności, okoliczność, opinia pozytywna, ostroga, pierwiastek, plecy, pobudka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, podłoże, podnieta, podstawa, polecenie, poparcie, powód, pożywka, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, pretekst, protegowanie, protekcja, proweniencja, przesłanka, przesłanki, przyczynowość, punkt wyjścia, racja, rekomendacja, rodowód, rozsadnik, sens, siła motoryczna, siła sprawcza, składnik, słowa zachęty, spiritus movens, sposobność, sprężyna, sprostowanie, stadium wyjściowe, stymulant, stymulator, sygnał, tło, umotywowanie, usprawiedliwienie, uwaga, uwarunkowania, uwarunkowanie, uzasadnienie, warunek, warunki, warunki powstania czegoś, wina, wsparcie, wstawiennictwo, wyjaśnienie, wymóg, wytłumaczenie, wywód, wzgląd, zachęta, zaczątek, zaczątki, zaczyn, zalążek, zalążki, zalecenie, zaródź, zarzewie, zawiązek, zawiązki, zielone światło, źródło, żagiew

Synonimy słowa przyczyna z podziałem na grupy znaczeniowe:

przyczyna: « np. mieć dobry powód »

argument, bodziec, motyw, pobudka, powód, przesłanka, racja

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik mobilizujący, doping, impuls, inspiracja, motyw, motywacja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, siła motoryczna, siła sprawcza, słowa zachęty, spiritus movens, sprężyna, stymulant, zachęta, zielone światło

przyczyna:

argument, eksplikacja, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, pretekst, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie

przyczyna:

argument, asumpt, bodziec, czynnik, doping, dźwignia, generator, impuls, motor, motyw, motywacja, napęd, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, pretekst, przesłanka, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wzgląd, źródło

przyczyna:

argumentacja, argumenty, dowody, motywacja, motywy, podłoże, przesłanki, sprostowanie, umotywowanie, usprawiedliwienie, uzasadnienie, wyjaśnienie, wytłumaczenie, wywód

przyczyna:

argumentacja, motywacja, podłoże, umotywowanie, uzasadnienie, źródło

przyczyna:

asumpt, okazja, okoliczność, powód, racja, sposobność, wzgląd

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, dusza, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, podstawa, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, impuls, inicjatywa, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, siła sprawcza, sprężyna, źródło

przyczyna:

asumpt, bodziec, czynnik, doping, impuls, inicjatywa, inspiracja, motyw, natchnienie, okazja, ostroga, pobudka, podnieta, powód, pożywka, praprzyczyna, pretekst, sprężyna, stymulant, sygnał, zachęta

przyczyna:

atu, atut, kozera, powód

przyczyna:

autorstwo, geneza, gleba, kolebka, korzenie, matka, pochodzenie, początek, początki, podglebie, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, punkt wyjścia, rozsadnik, stadium wyjściowe, tło, zaczątki, zaczyn, zalążki, zarzewie, zawiązki, źródło, żagiew

przyczyna:

bodziec, czynnik, determinanta, element, faktor, impuls, okoliczność, pierwiastek, pobudka, powód, praprzyczyna, składnik

przyczyna:

bodziec, etiologia, motyw, motywacja, pobudka, podłoże, powód, usprawiedliwienie, uzasadnienie, źródło

przyczyna:

bodziec, czynnik, doping, duch, dźwignia, generator, impuls, lokomotywa, motor, motywacja, mózg, napęd, pobudka, podnieta, powód, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta, źródło

przyczyna:

bodziec, impuls, zarzewie, źródło

przyczyna: « np. motyw działania »

bodziec, impuls, inspiracja, motor, motyw, pobudka, podnieta, powód, racja, wzgląd

przyczyna:

bodziec, dźwignia, generator, impuls, inicjatywa, inspiracja, lokomotywa, motor, motywacja, napęd, natchnienie, ostroga, pobudka, podnieta, powód, praprzyczyna, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, stymulator, zachęta

przyczyna:

choroby etiologia, etiologia, okoliczności, podłoże, podstawa, powód, uwarunkowania, warunki, warunki powstania czegoś

przyczyna:

czynnik, generator, impuls, motor, napęd, podłoże, powód, sprężyna, stymulator, źródło

przyczyna:

czynnik, impuls, motyw, pobudka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, pretekst, racja, tło, źródło

przyczyna: « np. podłoże choroby »

czynnik sprawczy, korzenie, podłoże, podstawa, powód, źródło

przyczyna:

dźwignia, generator, impuls, korzenie, motor, motyw, motywacja, napęd, początek, początki, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, siła motoryczna, siła sprawcza, spiritus movens, sprężyna, źródło

przyczyna: « np. konfliktu »

etiologia, gleba, kontekst, okoliczności, podglebie, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, punkt wyjścia, tło, warunki, źródło

przyczyna:

genealogia, pochodzenie, proweniencja, rodowód, źródło

przyczyna:

geneza, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, rodowód, tło, źródło

przyczyna:

geneza, gleba, kolebka, pochodzenie, podglebie, podłoże, praprzyczyna, praźródło, proweniencja, rodowód, tło, źródło

przyczyna:

geneza, początek, podłoże, podstawa, powód, punkt wyjścia, źródło

przyczyna:

iskra, początek, prapoczątek, praprzyczyna, praźródło, zaczątek, zalążek, zaródź, zarzewie, zawiązek, źródło, żagiew

przyczyna: « np. podłoże choroby »

matka, podłoże, powód, praprzyczyna, praźródło, źródło

przyczyna: « np. życzenia z okazji świąt »

motyw, okazja, powód, racja

przyczyna:

motyw, podstawa, powód, przesłanka, racja, wzgląd

przyczyna:

motyw, pobudka, podstawa, powód, racja, sens, uzasadnienie, wzgląd, źródło

przyczyna: « np. to nie moja wina »

odpowiedzialność, powód, wina

przyczyna:

okazja, pretekst, sposobność

przyczyna:

okoliczność, powód, uwarunkowanie, wymóg, wzgląd

przyczyna:

opinia pozytywna, plecy, polecenie, poparcie, protegowanie, protekcja, rekomendacja, wsparcie, wstawiennictwo, zalecenie

przyczyna:

powód, warunek

przyczyna:

przyczynowość

przyczyna:

uwaga

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przyczyna

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przyczyna znajdują się 123 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 40 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „przyczyna” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„przyczyna” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z wyrazem przyczyna:


Tagi dla synonimów słowa przyczyna: synonimy do słowa przyczyna, synonimy do wyrazu przyczyna, wyrazy bliskoznaczne do słowa przyczyna, synonim przyczyny, inne określenia słowa przyczyna, inaczej przyczyna, inaczej o przyczynie.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt