Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim puszczać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa puszczać:

bieleć, bladnąć, blaknąć, blednąć, blednieć, brudzić, budować, być nieszczelnym, ciągnąć, ciec, dawać, dawać czemuś pierwszeństwo, dawać dupy, dawać komuś pierwszeństwo, doprowadzać, dopuszczać, drzeć się, dziurawić się, emanować, emitować, farbować, instalować, jaśnieć, kiełkować, kłaść, kolportować, luzować, marnotrawić, marnować, matowieć, mieć dziurawą kieszeń, mocować, montować, nadawać, nastawiać, obluzowywać, obluźniać, obniżać, obruszać, odbarwiać się, oddawać, odkręcać, odpalać, odprężać, odprowadzać, odtwarzać, odwiązywać, ogłaszać wszem i wobec, osuszać, oswobadzać, pełznąć, płowieć, podawać do ogólnej wiadomości, podawać do publicznej wiadomości, podłączać, pokazywać, poluźniać, popuszczać, pozbywać się, pozwalać przejść, promieniować, pruć się, przeciągać, przeciekać, przedzierać się, przegrywać, przejadać, przekazywać, przepijać, przeprowadzać, przepuszczać, przerywać się, przerzucać, przewieszać, przeżerać, przychylać, przyłączać, przypełzać, puszczać przez coś, puszczać w ruch, retransmitować, rozchodzić się, rozdzierać się, rozgłaszać, rozkurczać, rozlatywać się, rozluźniać, rozłazić się, rozpieprzać, rozpinać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpruwać się, rozpuszczać, rozrywać się, rozsiewać, rozsnuwać, rozsypywać, roztrwaniać, rozwieszać, ruszać, rwać się, rzucać pieniądze w błoto, rzucać pieniądze za okno, rzucać pieniędzmi, spierać się, spłukiwać się, spuszczać, stawiać, szafować, szarpać się, szarzeć, szastać, szerzyć, tracić, tracić barwę, tracić kolor, transmitować, trawić, trwonić, trzaskać, udostępniać, układać, ulegać odbarwieniu, upowszechniać, upuszczać, uruchamiać, urywać się, ustępować, uwalniać, włączać, wpuszczać, wszystko spłukiwać się, wybielać się, wydalać, wydawać niepotrzebnie, wydzielać, wypromieniowywać, wypuszczać, wysyłać, wyświetlać, wytyczać, z rozmachem zaczynać, zachodzić mgłą, zakładać, zapalać, zaprzepaszczać, zarzucać, zaskakiwać, zaświecać, zgrywać się, zluzowywać, zrywać się, zrzucać, zsuwać, zwalniać, zwracać wolność

Synonimy słowa puszczać z podziałem na grupy znaczeniowe:

puszczać: « np. o kolorach: ulegać odbarwieniu, tracić kolor, tracić intensywność »

bieleć, blaknąć, blednąć, blednieć, jaśnieć, matowieć, odbarwiać się, pełznąć, płowieć, przypełzać, spierać się, szarzeć, tracić barwę, tracić kolor, ulegać odbarwieniu, wybielać się

puszczać: « np. o tkaninie: tracić blask »

bladnąć, blaknąć, blednąć, jaśnieć, matowieć, odbarwiać się, pełznąć, płowieć, przypełzać, spierać się, szarzeć, wybielać się, zachodzić mgłą

puszczać: « np. odbarwiać się »

brudzić, farbować

puszczać: « np. rurociąg, drogę »

budować, doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, układać, wytyczać

puszczać:

być nieszczelnym, ciec, przeciekać

puszczać: « np. instalację, dach, wodociąg, drogę »

ciągnąć, doprowadzać, instalować, kłaść, mocować, montować, przeciągać, przeprowadzać, przyłączać, stawiać, układać, zakładać

puszczać: « np. w dzierżawę »

dawać, oddawać, wypuszczać

puszczać: « np. pozwalać wyjść »

dawać czemuś pierwszeństwo, dawać komuś pierwszeństwo, przepuszczać, ustępować, uwalniać, wypuszczać, zwalniać

puszczać: « np. pozwalać wejść »

dawać czemuś pierwszeństwo, dawać komuś pierwszeństwo, przepuszczać, ustępować, wpuszczać

puszczać:

dawać dupy

puszczać:

dopuszczać, pozwalać przejść, przepuszczać, puszczać przez coś, wpuszczać

puszczać:

drzeć się, dziurawić się, pruć się, przedzierać się, przerywać się, rozchodzić się, rozdzierać się, rozlatywać się, rozłazić się, rozpruwać się, rozrywać się, rwać się, szarpać się, trzaskać, urywać się, zrywać się

puszczać:

emanować, emitować, oddawać, promieniować, wydzielać, wypromieniowywać, wysyłać

puszczać: « np. program, audycja »

emitować, nadawać, przekazywać, retransmitować, rozpowszechniać, transmitować

puszczać: « np. film »

emitować, pokazywać, wyświetlać

puszczać: « np. przez radio, nadawać program »

emitować, nadawać, transmitować, wysyłać

puszczać: « np. wypuszczać z siebie »

kiełkować, wydalać, wydzielać

puszczać: « np. linę, szal »

kłaść, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, przewieszać, rozpinać, rozsnuwać, rozwieszać, zakładać, zarzucać

puszczać: « np. plotki »

kolportować, ogłaszać wszem i wobec, podawać do ogólnej wiadomości, podawać do publicznej wiadomości, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpuszczać, rozsiewać, szerzyć, udostępniać, upowszechniać

puszczać: « np. uścisk »

luzować, obluzowywać, obluźniać, obruszać, odkręcać, odprężać, poluźniać, popuszczać, rozkurczać, rozluźniać, zluzowywać, zwalniać

puszczać: « np. pieniądze, majątek »

marnotrawić, marnować, mieć dziurawą kieszeń, przejadać, przepijać, przepuszczać, przeżerać, rozpieprzać, rozpuszczać, roztrwaniać, rzucać pieniądze w błoto, rzucać pieniądze za okno, rzucać pieniędzmi, szafować, szastać, tracić, trawić, trwonić, zaprzepaszczać

puszczać:

marnować, przepuszczać, tracić, trwonić, wydawać niepotrzebnie

puszczać: « np. silnik, płytę »

nastawiać, odpalać, odtwarzać, uruchamiać, włączać, zapalać

puszczać:

obniżać, przychylać, spuszczać, zrzucać, zsuwać

puszczać: « np. silnik, światło »

odpalać, ruszać, uruchamiać, włączać, zapalać, zaskakiwać, zaświecać

puszczać: « np. silnik, światło »

odpalać, podłączać, uruchamiać, włączać, zapalać

puszczać: « np. o płynie »

odprowadzać, osuszać, spuszczać, wypuszczać

puszczać: « np. nagranie »

odtwarzać

puszczać: « np. psa »

odwiązywać, spuszczać

puszczać: « np. zwolnić kogoś z więzienia »

oswobadzać, uwalniać, wypuszczać, zwalniać, zwracać wolność

puszczać: « np. zwalniać uchwyt »

pozbywać się, rozsypywać, spuszczać, upuszczać, wypuszczać

puszczać: « np. przegrywać majątek »

przegrywać, przepuszczać, spłukiwać się, tracić, trwonić, wszystko spłukiwać się, zgrywać się

puszczać:

puszczać w ruch, spuszczać, z rozmachem zaczynać

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa puszczać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa puszczać znajduje się 157 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 33 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „puszczać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„puszczać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem puszczać:


Tagi dla synonimów słowa puszczać: synonimy do wyrazu puszczać, inne określenia słowa puszczać, inaczej puszczać, wyrazy bliskoznaczne do słowa puszczać, synonimy do słowa puszczać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt