Synonim puszczać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa puszczać:

bieleć, bladnąć, blaknąć, blednąć, blednieć, brudzić, budować, być nieszczelnym, ciągnąć, ciec, dawać, dawać czemuś pierwszeństwo, dawać dupy, dawać komuś pierwszeństwo, doprowadzać, dopuszczać, drzeć się, dziurawić się, emanować, emitować, farbować, instalować, jaśnieć, kiełkować, kłaść, kolportować, luzować, marnotrawić, marnować, matowieć, mieć dziurawą kieszeń, mocować, montować, nadawać, nastawiać, obluzowywać, obluźniać, obniżać, obruszać, odbarwiać się, oddawać, odkręcać, odpalać, odprężać, odprowadzać, odtwarzać, odwiązywać, ogłaszać wszem i wobec, osuszać, oswobadzać, pełznąć, płowieć, podawać do ogólnej wiadomości, podawać do publicznej wiadomości, podłączać, pokazywać, poluźniać, popuszczać, pozbywać się, pozwalać przejść, promieniować, pruć się, przeciągać, przeciekać, przedzierać się, przegrywać, przejadać, przekazywać, przepijać, przeprowadzać, przepuszczać, przerywać się, przerzucać, przewieszać, przeżerać, przychylać, przyłączać, przypełzać, puszczać przez coś, puszczać w ruch, retransmitować, rozchodzić się, rozdzierać się, rozgłaszać, rozkurczać, rozlatywać się, rozluźniać, rozłazić się, rozpieprzać, rozpinać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpruwać się, rozpuszczać, rozrywać się, rozsiewać, rozsnuwać, rozsypywać, roztrwaniać, rozwieszać, ruszać, rwać się, rzucać pieniądze w błoto, rzucać pieniądze za okno, rzucać pieniędzmi, spierać się, spłukiwać się, spuszczać, stawiać, szafować, szarpać się, szarzeć, szastać, szerzyć, tracić, tracić barwę, tracić kolor, transmitować, trawić, trwonić, trzaskać, udostępniać, układać, ulegać odbarwieniu, upowszechniać, upuszczać, uruchamiać, urywać się, ustępować, uwalniać, włączać, wpuszczać, wszystko spłukiwać się, wybielać się, wydalać, wydawać niepotrzebnie, wydzielać, wypromieniowywać, wypuszczać, wysyłać, wyświetlać, wytyczać, z rozmachem zaczynać, zachodzić mgłą, zakładać, zapalać, zaprzepaszczać, zarzucać, zaskakiwać, zaświecać, zgrywać się, zluzowywać, zrywać się, zrzucać, zsuwać, zwalniać, zwracać wolność,

Synonimy słowa puszczać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» puszczać - np. o kolorach: ulegać odbarwieniu, tracić kolor, tracić intensywność

» puszczać - np. o tkaninie: tracić blask

» puszczać - np. odbarwiać się

» puszczać - np. rurociąg, drogę

» puszczać - np. instalację, dach, wodociąg, drogę

» puszczać - np. w dzierżawę

» puszczać - np. pozwalać wejść

» puszczać - np. pozwalać wyjść

» puszczać - np. przez radio, nadawać program

» puszczać - np. program, audycja

» puszczać - np. film

» puszczać - np. wypuszczać z siebie

» puszczać - np. linę, szal

» puszczać - np. plotki

» puszczać - np. uścisk

» puszczać - np. pieniądze, majątek

» puszczać - np. silnik, płytę

» puszczać - np. silnik, światło

» puszczać - np. silnik, światło

» puszczać - np. o płynie

» puszczać - np. nagranie

» puszczać - np. psa

» puszczać - np. zwolnić kogoś z więzienia

» puszczać - np. zwalniać uchwyt

» puszczać - np. przegrywać majątek

puszczać: « np. o kolorach: ulegać odbarwieniu, tracić kolor, tracić intensywność »

bieleć, blaknąć, blednąć, blednieć, jaśnieć, matowieć, odbarwiać się, pełznąć, płowieć, przypełzać, spierać się, szarzeć, tracić barwę, tracić kolor, ulegać odbarwieniu, wybielać się

puszczać: « np. o tkaninie: tracić blask »

bladnąć, blaknąć, blednąć, jaśnieć, matowieć, odbarwiać się, pełznąć, płowieć, przypełzać, spierać się, szarzeć, wybielać się, zachodzić mgłą

puszczać: « np. odbarwiać się »

brudzić, farbować

puszczać: « np. rurociąg, drogę »

budować, doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, układać, wytyczać

puszczać:

być nieszczelnym, ciec, przeciekać

puszczać: « np. instalację, dach, wodociąg, drogę »

ciągnąć, doprowadzać, instalować, kłaść, mocować, montować, przeciągać, przeprowadzać, przyłączać, stawiać, układać, zakładać

puszczać: « np. w dzierżawę »

dawać, oddawać, wypuszczać

puszczać: « np. pozwalać wejść »

dawać czemuś pierwszeństwo, dawać komuś pierwszeństwo, przepuszczać, ustępować, wpuszczać

puszczać: « np. pozwalać wyjść »

dawać czemuś pierwszeństwo, dawać komuś pierwszeństwo, przepuszczać, ustępować, uwalniać, wypuszczać, zwalniać

puszczać:

dawać dupy

puszczać:

dopuszczać, pozwalać przejść, przepuszczać, puszczać przez coś, wpuszczać

puszczać:

drzeć się, dziurawić się, pruć się, przedzierać się, przerywać się, rozchodzić się, rozdzierać się, rozlatywać się, rozłazić się, rozpruwać się, rozrywać się, rwać się, szarpać się, trzaskać, urywać się, zrywać się

puszczać:

emanować, emitować, oddawać, promieniować, wydzielać, wypromieniowywać, wysyłać

puszczać: « np. przez radio, nadawać program »

emitować, nadawać, transmitować, wysyłać

puszczać: « np. program, audycja »

emitować, nadawać, przekazywać, retransmitować, rozpowszechniać, transmitować

puszczać: « np. film »

emitować, pokazywać, wyświetlać

puszczać: « np. wypuszczać z siebie »

kiełkować, wydalać, wydzielać

puszczać: « np. linę, szal »

kłaść, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, przewieszać, rozpinać, rozsnuwać, rozwieszać, zakładać, zarzucać

puszczać: « np. plotki »

kolportować, ogłaszać wszem i wobec, podawać do ogólnej wiadomości, podawać do publicznej wiadomości, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpuszczać, rozsiewać, szerzyć, udostępniać, upowszechniać

puszczać: « np. uścisk »

luzować, obluzowywać, obluźniać, obruszać, odkręcać, odprężać, poluźniać, popuszczać, rozkurczać, rozluźniać, zluzowywać, zwalniać

puszczać: « np. pieniądze, majątek »

marnotrawić, marnować, mieć dziurawą kieszeń, przejadać, przepijać, przepuszczać, przeżerać, rozpieprzać, rozpuszczać, roztrwaniać, rzucać pieniądze w błoto, rzucać pieniądze za okno, rzucać pieniędzmi, szafować, szastać, tracić, trawić, trwonić, zaprzepaszczać

puszczać:

marnować, przepuszczać, tracić, trwonić, wydawać niepotrzebnie

puszczać: « np. silnik, płytę »

nastawiać, odpalać, odtwarzać, uruchamiać, włączać, zapalać

puszczać:

obniżać, przychylać, spuszczać, zrzucać, zsuwać

puszczać: « np. silnik, światło »

odpalać, podłączać, uruchamiać, włączać, zapalać

puszczać: « np. silnik, światło »

odpalać, ruszać, uruchamiać, włączać, zapalać, zaskakiwać, zaświecać

puszczać: « np. o płynie »

odprowadzać, osuszać, spuszczać, wypuszczać

puszczać: « np. nagranie »

odtwarzać

puszczać: « np. psa »

odwiązywać, spuszczać

puszczać: « np. zwolnić kogoś z więzienia »

oswobadzać, uwalniać, wypuszczać, zwalniać, zwracać wolność

puszczać: « np. zwalniać uchwyt »

pozbywać się, rozsypywać, spuszczać, upuszczać, wypuszczać

puszczać: « np. przegrywać majątek »

przegrywać, przepuszczać, spłukiwać się, tracić, trwonić, wszystko spłukiwać się, zgrywać się

puszczać:

puszczać w ruch, spuszczać, z rozmachem zaczynać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa puszczać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa puszczać znajduje się 157 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 33 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „puszczać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „puszczać” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem puszczać:

» Szukaj hasła puszczać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa puszczać: inaczej puszczać, inne określenia słowa puszczać, synonimy do słowa puszczać, synonimy do wyrazu puszczać, wyrazy bliskoznaczne do słowa puszczać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest wyraz bliskoznaczny

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt