Synonim różnica Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa różnica:

amplituda, antagonizm, antynomia, antynomiczność, asymetria, asymetryczność, biegunowość, bilans, brak harmonii, brak zgodności, diapazon, differentia specifica, dwubiegunowość, dyferencja, dyferencjacja, dysharmonia, dysonans, dysproporcja, dystans, dywergencja, działań matematycznych suma, działań suma, heterogeniczność, hiatus, iloczyn, iloraz, inkongruencja, inność, klucz, kolizja, kolizyjność, konflikt, kontrast, kontrowersja, kontrowersyjność, miara, moc, nasilenie, natężenie, niejednolitość, niekompatybilność, niekonsekwencja, nieporozumienia, nieporozumienie, nieporównywalność, nieproporcjonalność, nierównomierność, nierówność, niesymetryczność, niewspółmierność, niezgoda, niezgodność, odchylenia, odchylenie, odmiana, odmienność, odpowiedź, odrębność, pluralizm, przeciwieństwo, przeciwstawność, przedział, przepaść, rezultat, rozbicie, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozdźwięk, rozłam, rozmaitość, rozmiar, rozpiętość, rozrzut, rozwarstwienie, rozwiązanie, rozziew, różnolitość, różnorakość, różnorodność, różność, saldo, skala, spór, sprzeczność, sprzeczność zdań, suma, tarcia, tarcie, testu klucz, wariancja, wartość końcowa, wielorakość, wychylenie, wynik, zakres, zestawienie, zróżnicowanie,

Synonimy słowa różnica z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» różnica - np. brak zgodności między zjawiskami

» różnica - np. w społeczeństwie

różnica:

amplituda, miara, moc, nasilenie, natężenie, rozmiar, skala

różnica:

amplituda, diapazon, rozpiętość, rozrzut, skala, wychylenie, zakres

różnica:

antagonizm, brak harmonii, dyferencja, dysharmonia, dysonans, dywergencja, hiatus, kolizja, konflikt, niekompatybilność, nieporozumienia, nieporozumienie, niezgoda, niezgodność, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozziew, spór, sprzeczność, sprzeczność zdań, tarcia, tarcie, zróżnicowanie

różnica:

antynomia, dwubiegunowość, kolizja, konflikt, kontrowersja, kontrowersyjność, niekompatybilność, niekonsekwencja, niezgoda, niezgodność, przeciwstawność, rozbieżność, rozdział, sprzeczność

różnica: « np. brak zgodności między zjawiskami »

antynomia, antynomiczność, biegunowość, brak zgodności, dwubiegunowość, dysharmonia, dysonans, hiatus, inkongruencja, kolizja, kolizyjność, konflikt, niekompatybilność, niezgodność, odmienność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozdźwięk, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

asymetria, asymetryczność, dysproporcja, nieporównywalność, nierównomierność, nierówność, niesymetryczność, niewspółmierność, rozbieżność, rozziew, zróżnicowanie

różnica:

bilans, saldo, zestawienie

różnica:

differentia specifica, dyferencja, dysharmonia, dysproporcja, hiatus, kolizja, konflikt, kontrast, kontrowersja, niewspółmierność, niezgodność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica: « np. w społeczeństwie »

dwubiegunowość, dysharmonia, inkongruencja, kolizja, kolizyjność, konflikt, niekompatybilność, niezgoda, niezgodność, przeciwstawność, rozbicie, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozłam, rozziew, różność, sprzeczność

różnica:

dyferencja, dystans, dywergencja

różnica:

dyferencjacja, dysproporcja, heterogeniczność, hiatus, niejednolitość, pluralizm, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozmaitość, rozwarstwienie, rozziew, różnolitość, różnorakość, różnorodność, różność, wielorakość, zróżnicowanie

różnica:

dysharmonia, dysonans, inność, kontrast, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

dysproporcja, nieporównywalność, nieproporcjonalność, nierówność, niewspółmierność

różnica:

dysproporcja, kontrast, nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, przeciwieństwo, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

dystans, rozbieżność

różnica:

działań matematycznych suma, działań suma, iloczyn, iloraz, klucz, odpowiedź, rezultat, rozwiązanie, suma, testu klucz, wartość końcowa, wynik

różnica:

nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, różność

różnica:

niezgodność, odchylenie, wariancja

różnica:

odchylenia

różnica:

odmiana

różnica:

przedział, przepaść, rozdział, rozziew, zróżnicowanie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa różnica

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa różnica znajduje się 98 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 21 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „różnica” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „różnica” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem różnica:

» Szukaj hasła różnica w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyrazy przeciwstawne różnica - Słownik antonimów języka polskiego.

» Odpowiedzi krzyżówkowe dla hasła różnica - Hasła i odpowiedzi do krzyżówek.

» Synonimy do słowa różnica - Słownik wyrazów bliskoznacznych i synonimów.


Tagi dla synonimów słowa różnica: synonimy do słowa różnica, synonim różnicy, inaczej o różnicy, inaczej różnica, wyrazy bliskoznaczne do słowa różnica, inne określenia słowa różnica, synonimy do wyrazu różnica.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja wyrazu bliskoznacznego

» Słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt