Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim różnica Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa różnica:

amplituda, antagonizm, antynomia, antynomiczność, asymetria, asymetryczność, biegunowość, bilans, brak harmonii, brak zgodności, diapazon, differentia specifica, dwubiegunowość, dyferencja, dyferencjacja, dysharmonia, dysonans, dysproporcja, dystans, dywergencja, działań matematycznych suma, działań suma, heterogeniczność, hiatus, iloczyn, iloraz, inkongruencja, inność, klucz, kolizja, kolizyjność, konflikt, kontrast, kontrowersja, kontrowersyjność, miara, moc, nasilenie, natężenie, niejednolitość, niekompatybilność, niekonsekwencja, nieporozumienia, nieporozumienie, nieporównywalność, nieproporcjonalność, nierównomierność, nierówność, niesymetryczność, niewspółmierność, niezgoda, niezgodność, odchylenia, odchylenie, odmiana, odmienność, odpowiedź, odrębność, pluralizm, przeciwieństwo, przeciwstawność, przedział, przepaść, rezultat, rozbicie, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozdźwięk, rozłam, rozmaitość, rozmiar, rozpiętość, rozrzut, rozwarstwienie, rozwiązanie, rozziew, różnolitość, różnorakość, różnorodność, różność, saldo, skala, spór, sprzeczność, sprzeczność zdań, suma, tarcia, tarcie, testu klucz, wariancja, wartość końcowa, wielorakość, wychylenie, wynik, zakres, zestawienie, zróżnicowanie

Synonimy słowa różnica z podziałem na grupy znaczeniowe:

różnica:

amplituda, miara, moc, nasilenie, natężenie, rozmiar, skala

różnica:

amplituda, diapazon, rozpiętość, rozrzut, skala, wychylenie, zakres

różnica:

antagonizm, brak harmonii, dyferencja, dysharmonia, dysonans, dywergencja, hiatus, kolizja, konflikt, niekompatybilność, nieporozumienia, nieporozumienie, niezgoda, niezgodność, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozziew, spór, sprzeczność, sprzeczność zdań, tarcia, tarcie, zróżnicowanie

różnica: « np. brak zgodności między zjawiskami »

antynomia, antynomiczność, biegunowość, brak zgodności, dwubiegunowość, dysharmonia, dysonans, hiatus, inkongruencja, kolizja, kolizyjność, konflikt, niekompatybilność, niezgodność, odmienność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozdźwięk, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

antynomia, dwubiegunowość, kolizja, konflikt, kontrowersja, kontrowersyjność, niekompatybilność, niekonsekwencja, niezgoda, niezgodność, przeciwstawność, rozbieżność, rozdział, sprzeczność

różnica:

asymetria, asymetryczność, dysproporcja, nieporównywalność, nierównomierność, nierówność, niesymetryczność, niewspółmierność, rozbieżność, rozziew, zróżnicowanie

różnica:

bilans, saldo, zestawienie

różnica:

differentia specifica, dyferencja, dysharmonia, dysproporcja, hiatus, kolizja, konflikt, kontrast, kontrowersja, niewspółmierność, niezgodność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica: « np. w społeczeństwie »

dwubiegunowość, dysharmonia, inkongruencja, kolizja, kolizyjność, konflikt, niekompatybilność, niezgoda, niezgodność, przeciwstawność, rozbicie, rozbieżność, rozbrat, rozdział, rozłam, rozziew, różność, sprzeczność

różnica:

dyferencja, dystans, dywergencja

różnica:

dyferencjacja, dysproporcja, heterogeniczność, hiatus, niejednolitość, pluralizm, przepaść, rozbieżność, rozdźwięk, rozmaitość, rozwarstwienie, rozziew, różnolitość, różnorakość, różnorodność, różność, wielorakość, zróżnicowanie

różnica:

dysharmonia, dysonans, inność, kontrast, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

dysproporcja, nieporównywalność, nieproporcjonalność, nierówność, niewspółmierność

różnica:

dysproporcja, kontrast, nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, przeciwieństwo, rozziew, sprzeczność, zróżnicowanie

różnica:

dystans, rozbieżność

różnica:

działań matematycznych suma, działań suma, iloczyn, iloraz, klucz, odpowiedź, rezultat, rozwiązanie, suma, testu klucz, wartość końcowa, wynik

różnica:

nierówność, niezgodność, odmienność, odrębność, rozbieżność, różność

różnica:

niezgodność, odchylenie, wariancja

różnica:

odchylenia

różnica:

odmiana

różnica:

przedział, przepaść, rozdział, rozziew, zróżnicowanie

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa różnica

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa różnica znajduje się 98 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 21 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „różnica” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„różnica” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem różnica:


Tagi dla synonimów słowa różnica: inne określenia słowa różnica, inaczej o różnicy, synonimy do wyrazu różnica, wyrazy bliskoznaczne do słowa różnica, synonimy do słowa różnica, inaczej różnica, synonim różnicy.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt