Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim stworzyć Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa stworzyć:

dać początek czemuś, dokonać, dopiąć coś na ostatni guzik, dopracować się, dopuścić, dopuścić się, inaugurować, inscenizować, mieć coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt, nakreślić, nakręcić, namalować, napisać, nastręczyć, opracować, osiągnąć, otworzyć, pociągnąć, pociągnąć coś za sobą, poczynić, podjąć, pootwierać, popełniać, popełnić, porobić, posklejać, poskładać, postawić, postawić coś w stan gotowości, poszerzyć, potworzyć, poukładać, powiększyć, powołać, powołać do życia, powymyślać, powynajdować, pozakładać, pozawiązywać, przelać coś na papier, przygotować, przyprawić, przyrządzić, przyszykować, rozbudować, rozkręcić, rozniecić, rozpalić, rozpętać, rozplanować, rozpocząć, rozszerzyć, rozwinąć, rzucić coś na papier, sfabrykować, sformować, sformułować, sklecić, skleić, skompilować, skompletować, skomponować, skonkretyzować, skonstruować, skończyć, spłodzić, sporządzić, spowodować, sprawić, spreparować, sprofilować, sprokurować, sprowadzić, sprowokować, stwarzać, tworzyć, uczynić, uformować, ugnieść, ukonstytuować, ukształtować, ukuć, ułożyć, urobić, uruchomić, urządzić, uskutecznić, usnuć, ustanowić, uszykować, utworzyć, uzyskać, wpaść na pomysł, wprowadzić ład, współorganizować, wszcząć, wyczarować, wyfasonować, wykombinować, wykonać, wykoncypować, wykreować, wykształcić, wykuć, wymądrzyć, wymęczyć, wymodelować, wymyślić, wynaleźć, wypichcić, wypisać, wypocić, wypracować, wyprawić, wyprodukować, wyreżyserować, wyrychtować, wyrządzić, wysmażyć, wyssać coś z palca, wystawić, wyszykować, wytworzyć, wywołać, wyzwolić, wzbudzić, wzniecić, wznieść, zaaranżować, zainaugurować, zainscenizować, założyć, zapiąć coś na ostatni guzik, zapisać coś na swoim koncie, zaprojektować, zaprowadzić do czegoś, zarejestrować, zawiązać, zbudować, zdarzyć, zebrać, zgotować, zmajstrować, zmontować, zorganizować, zrealizować, zredagować, zrobić, zrodzić, zrządzić

Synonimy słowa stworzyć z podziałem na grupy znaczeniowe:

stworzyć: « np. rozruchy »

dać początek czemuś, pociągnąć coś za sobą, rozniecić, rozpalić, rozpętać, spowodować, sprowokować, wszcząć, wywołać, wzbudzić, wzniecić, zaprowadzić do czegoś, zrodzić

stworzyć:

dokonać, dopuścić, dopuścić się, uczynić, zrobić

stworzyć:

dokonać, porobić, przygotować, skończyć, utworzyć, wykonać, wyprodukować, wytworzyć, zbudować, zrealizować, zrobić

stworzyć:

dopiąć coś na ostatni guzik, inscenizować, mieć coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt, opracować, postawić coś w stan gotowości, przelać coś na papier, przygotować, przyrządzić, przyszykować, rzucić coś na papier, skompilować, skonkretyzować, sporządzić, spreparować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, usnuć, uszykować, utworzyć, wykonać, wypracować, wyrychtować, wyszykować, zaaranżować, zainscenizować, zapiąć coś na ostatni guzik, zapisać coś na swoim koncie, zgotować, zorganizować, zrobić

stworzyć:

dopracować się, opracować, osiągnąć, przygotować, sporządzić, ułożyć, utworzyć, uzyskać, wypracować

stworzyć: « np. interes firmy »

inaugurować, otworzyć, pootwierać, powołać do życia, pozakładać, pozawiązywać, rozkręcić, rozpocząć, uruchomić, utworzyć, zainaugurować, założyć, zawiązać, zbudować, zorganizować

stworzyć: « np. film, teatr »

inscenizować, nakręcić, przygotować, wyprodukować, zainscenizować, zrealizować

stworzyć: « np. przyjęcie »

inscenizować, powołać do życia, przygotować, przyszykować, rozkręcić, rozplanować, sformować, sklecić, skleić, uformować, uruchomić, urządzić, uszykować, wprowadzić ład, współorganizować, wyprawić, wyreżyserować, zaaranżować, zainscenizować, założyć, zawiązać, zmontować, zorganizować, zrobić

stworzyć: « np. wiersz, artykuł »

mieć coś na swoim koncie, napisać, przygotować, sklecić, skomponować, spłodzić, ułożyć, wymęczyć, wypichcić, wypocić, wysmażyć, zapisać coś na swoim koncie

stworzyć:

mieć coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt, opracować, przelać coś na papier, przygotować, rzucić coś na papier, skomponować, sporządzić, ułożyć, usnuć, wykreować, wypichcić, wypocić, wysmażyć, zaaranżować, zapisać coś na swoim koncie

stworzyć:

mieć coś na swoim koncie, sporządzić, wykonać, wyprodukować, zapisać coś na swoim koncie, zrobić

stworzyć:

mieć coś na swoim koncie, napisać, popełnić, przygotować, sklecić, skompilować, skomponować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, wypichcić, wypocić, wysmażyć, zapisać coś na swoim koncie, zmontować, zrealizować

stworzyć:

mieć coś na swoim koncie, napisać, opracować, otworzyć, popełnić, powołać do życia, pozakładać, pozawiązywać, przygotować, rozkręcić, sformować, skomponować, spłodzić, sporządzić, ułożyć, uruchomić, usnuć, utworzyć, wyczarować, wykonać, wymyślić, wypichcić, wypocić, wypracować, wysmażyć, założyć, zapisać coś na swoim koncie, zawiązać, zbudować, zorganizować, zrealizować, zredagować

stworzyć: « np. klimat, warunki »

nadać czemuś kształt, spowodować, sprawić, uczynić, ukształtować, wykreować, wytworzyć, wywołać, zrobić, zrodzić

stworzyć:

nakreślić, ukształtować, utworzyć, wyczarować, wykreować, zbudować

stworzyć: « np. wiersz »

nakreślić, napisać, opracować, popełnić, przelać coś na papier, przygotować, rzucić coś na papier, skompilować, skomponować, spłodzić, sporządzić, spreparować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, usnuć, wypichcić

stworzyć:

namalować

stworzyć: « np. popełnić jakieś dzieło »

napisać, popełniać, skomponować, spłodzić, ułożyć

stworzyć:

napisać, opracować, popełnić, przygotować, sformułować, spłodzić, sporządzić, ukuć, ułożyć, utworzyć, wymyślić

stworzyć: « np. wypracowanie »

napisać, popełnić, sklecić, skomponować, spłodzić, ułożyć, wymęczyć, wypichcić, wypocić, wysmażyć

stworzyć:

nastręczyć, pociągnąć, pociągnąć coś za sobą, poczynić, przyprawić, rozniecić, rozpalić, spowodować, sprawić, sprowadzić, sprowokować, uczynić, wyrządzić, wywołać, wyzwolić, wzbudzić, wzniecić, zaprowadzić do czegoś, zdarzyć, zrodzić

stworzyć:

opracować, przygotować, przyrządzić, przyszykować, sporządzić, spreparować, sprokurować, uszykować, utworzyć, wykonać, wypracować, wyprodukować, wyrychtować, wyszykować, wytworzyć, zrealizować, zrobić

stworzyć:

opracować, powymyślać, powynajdować, przygotować, skomponować, ukuć, ułożyć, wpaść na pomysł, wykombinować, wykoncypować, wymądrzyć, wymyślić, wynaleźć, wyssać coś z palca, zaprojektować

stworzyć:

opracować, przygotować, przyszykować, sformułować, skompilować, sporządzić, spreparować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, uszykować, utworzyć, wykonać, wypisać, wypracować, wystawić, zaaranżować, zrobić

stworzyć: « np. powołać coś do życia »

otworzyć, podjąć, rozkręcić, rozpocząć, uruchomić, zainaugurować, założyć, zbudować, zorganizować

stworzyć: « np. organizację, interes, działalność »

otworzyć, poszerzyć, powiększyć, powołać, rozbudować, rozkręcić, rozszerzyć, rozwinąć, uruchomić, założyć, zbudować, zorganizować

stworzyć:

pociągnąć coś za sobą, spowodować, sprawić, sprowadzić, uczynić, wyrządzić, wywołać, wzbudzić, zdarzyć, zrządzić

stworzyć:

posklejać, poskładać, sformować, sklecić, skleić, ułożyć, zebrać, zmontować, zorganizować

stworzyć:

postawić, sklecić, skomponować, skonstruować, wznieść, zbudować, zmajstrować, zmontować

stworzyć: « np. rebusy »

potworzyć, poukładać, skomponować, zredagować

stworzyć: « np. zarzuty »

poukładać, sfabrykować, sklecić, skleić, skomponować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, wypichcić, wypocić, wysmażyć, zorganizować

stworzyć:

powołać, wykreować

stworzyć: « np. organizację, spółkę, spisek »

powołać, powołać do życia, pozakładać, pozawiązywać, rozkręcić, uformować, uruchomić, ustanowić, utworzyć, założyć, zawiązać, zorganizować

stworzyć: « np. firmę »

powołać do życia, rozkręcić, uruchomić, założyć, zarejestrować, zorganizować

stworzyć:

przyrządzić, skonstruować, sporządzić, utworzyć, wykonać, zmajstrować

stworzyć:

rozkręcić, rozwinąć, sklecić, skomponować, uruchomić, utworzyć, wykreować, zbudować, zmajstrować, zmontować, zorganizować

stworzyć: « np. powołać coś do życia, nadać kształt »

sformować, sklecić, skompletować, uformować, ukonstytuować, ukształtować, ułożyć, urobić, utworzyć, wymodelować, zbudować, zmontować, zorganizować

stworzyć:

sformować, uformować, ukształtować, wykuć, zbudować

stworzyć: « np. nadać kształt »

sformować, sprofilować, uformować, ugnieść, ukształtować, urobić, utworzyć, wyfasonować, wykreować, wykształcić, wymodelować

stworzyć:

stwarzać

stworzyć:

tworzyć

stworzyć:

wyczarować, wykreować, wytworzyć


Słownik synonimów do słowa stworzyć

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa stworzyć znajduje się 151 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 42 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „stworzyć” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„stworzyć” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem stworzyć:


Tagi dla synonimów słowa stworzyć: inaczej stworzyć, synonimy do wyrazu stworzyć, synonimy do słowa stworzyć, inne określenia słowa stworzyć, wyrazy bliskoznaczne do słowa stworzyć.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt