Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim sytuacja Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa sytuacja:

akcja, casus, czynnik, czynniki, dola, dzisiaj, dzisiejszość, dziś, epizod, ewentualność, fakt, fakty, faza, forma, funkcja, incydent, intensywność, jakość, kanwa, kazus, koleje losu, koleje życia, kompozycja, kondycja, konfiguracja, koniunktura, konstelacja, kontekst, kulisy, lokata, los, możliwość, nastrój, notowanie, obecna chwila, obecna doba, okazja, okoliczności, okoliczności towarzyszące, okoliczność, osnowa, otaczający nas świat, otoczenie, otoczka, perspektywa, podłoże, podstawa, podstawowe dane, podtekst, położenie, postać, powód, poziom, pozycja, prawdopodobieństwo, przeznaczenie, przypadek, racja, racja bytu, racja istnienia, ranga, raz, realia, realia życia, realność, rozkład, rzecz, rzeczywistość, sprawa, stan, stan czegoś, stan rzeczy, status, stopień, stosunki, struktura, szansa, środowisko, świat, teraz, teraźniejszość, tło, układ, ułożenie, usytuowanie, uwarunkowania, uwarunkowanie, warunek, warunki, ważna chwila, wielkość, współczesność, wydarzenie, wypadek, wysokość, wzgląd, zajście, zarys sytuacji, zawartość, zdarzenie, znaczenie, zrządzenie losu

Synonimy słowa sytuacja z podziałem na grupy znaczeniowe:

sytuacja:

akcja, fakt, wydarzenie, zdarzenie

sytuacja:

casus, kazus, przypadek, sprawa, wypadek

sytuacja:

czynnik, ewentualność, fakt, kontekst, okoliczność, położenie, raz, uwarunkowanie, warunek, wzgląd

sytuacja:

czynniki, koniunktura, okoliczności, otoczka, położenie, realia, rzeczywistość, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, koleje losu, los, położenie, stan

sytuacja: « np. trudne położenie »

dola, okoliczności, położenie, stan, stan rzeczy, uwarunkowanie, warunki

sytuacja:

dola, ewentualność, kondycja, koniunktura, los, okoliczności, położenie, pozycja, realia, stan rzeczy, status, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, koniunktura, los, okoliczności, położenie, realia, rzeczywistość, stan, status, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, koleje życia, los, położenie, przeznaczenie, racja bytu, racja istnienia, stan, zrządzenie losu

sytuacja:

dzisiaj, dzisiejszość, dziś, obecna chwila, obecna doba, okoliczności, otaczający nas świat, otoczenie, realia życia, realność, rzeczywistość, stosunki, środowisko, świat, teraz, teraźniejszość, uwarunkowania, warunki, współczesność

sytuacja:

epizod, incydent, przypadek, sprawa, wypadek, zajście, zdarzenie

sytuacja:

ewentualność, możliwość, okoliczność, perspektywa, prawdopodobieństwo, szansa

sytuacja:

fakt, okoliczność, wydarzenie, zajście

sytuacja:

fakty, okoliczności, otoczenie, położenie, realia, realność, rzeczywistość, stosunki, środowisko, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

faza, forma, intensywność, kondycja, położenie, poziom, stan, status, stopień, warunki, wielkość, wysokość, zawartość

sytuacja:

forma, kompozycja, konfiguracja, konstelacja, rozkład, stan rzeczy, struktura, układ, ułożenie

sytuacja: « np. stan faktyczny »

forma, jakość, kondycja, okoliczność, położenie, postać, poziom, stan, stopień, warunki

sytuacja: « np. towarzyska »

funkcja, lokata, notowanie, pozycja, ranga, status, znaczenie

sytuacja:

kanwa, kontekst, kulisy, okoliczności, osnowa, otoczka, podstawa, podstawowe dane, podtekst, położenie, realia, tło, uwarunkowania, warunki, zarys sytuacji

sytuacja:

kondycja, położenie, pozycja, stan, stan rzeczy

sytuacja:

kontekst, okoliczności, położenie, stan rzeczy, układ, warunki

sytuacja:

kontekst, okoliczności, otoczenie, tło, warunki

sytuacja:

kontekst, okoliczności, stosunki, warunki

sytuacja:

kontekst, kulisy, okoliczności towarzyszące, osnowa, otoczka, podłoże, położenie, realia, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

nastrój, położenie, stan, warunki

sytuacja:

okazja, okoliczność, powód, racja, ważna chwila, wydarzenie

sytuacja:

okoliczność, przypadek, raz, wypadek, zdarzenie

sytuacja:

położenie, pozycja, stan, status, usytuowanie

sytuacja:

położenie, rzecz, stan, stan czegoś, stosunki

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa sytuacja

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa sytuacja znajdują się 102 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 29 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „sytuacja” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„sytuacja” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem sytuacja:


Tagi dla synonimów słowa sytuacja: wyrazy bliskoznaczne do słowa sytuacja, synonimy do wyrazu sytuacja, synonimy do słowa sytuacja, inne określenia słowa sytuacja, inaczej o sytuacji, inaczej sytuacja, synonim sytuacji.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt