Synonim sytuacja Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa sytuacja:

akcja, casus, czynnik, czynniki, dola, dzisiaj, dzisiejszość, dziś, epizod, ewentualność, fakt, fakty, faza, forma, funkcja, incydent, intensywność, jakość, kanwa, kazus, koleje losu, koleje życia, kompozycja, kondycja, konfiguracja, koniunktura, konstelacja, kontekst, kulisy, lokata, los, możliwość, nastrój, notowanie, obecna chwila, obecna doba, okazja, okoliczności, okoliczności towarzyszące, okoliczność, osnowa, otaczający nas świat, otoczenie, otoczka, perspektywa, podłoże, podstawa, podstawowe dane, podtekst, położenie, postać, powód, poziom, pozycja, prawdopodobieństwo, przeznaczenie, przypadek, racja, racja bytu, racja istnienia, ranga, raz, realia, realia życia, realność, rozkład, rzecz, rzeczywistość, sprawa, stan, stan czegoś, stan rzeczy, status, stopień, stosunki, struktura, szansa, środowisko, świat, teraz, teraźniejszość, tło, układ, ułożenie, usytuowanie, uwarunkowania, uwarunkowanie, warunek, warunki, ważna chwila, wielkość, współczesność, wydarzenie, wypadek, wysokość, wzgląd, zajście, zarys sytuacji, zawartość, zdarzenie, znaczenie, zrządzenie losu,

Synonimy słowa sytuacja z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» sytuacja - np. trudne położenie

» sytuacja - np. stan faktyczny

» sytuacja - np. towarzyska

sytuacja:

akcja, fakt, wydarzenie, zdarzenie

sytuacja:

casus, kazus, przypadek, sprawa, wypadek

sytuacja:

czynnik, ewentualność, fakt, kontekst, okoliczność, położenie, raz, uwarunkowanie, warunek, wzgląd

sytuacja:

czynniki, koniunktura, okoliczności, otoczka, położenie, realia, rzeczywistość, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, ewentualność, kondycja, koniunktura, los, okoliczności, położenie, pozycja, realia, stan rzeczy, status, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, koniunktura, los, okoliczności, położenie, realia, rzeczywistość, stan, status, stosunki, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

dola, koleje życia, los, położenie, przeznaczenie, racja bytu, racja istnienia, stan, zrządzenie losu

sytuacja:

dola, koleje losu, los, położenie, stan

sytuacja: « np. trudne położenie »

dola, okoliczności, położenie, stan, stan rzeczy, uwarunkowanie, warunki

sytuacja:

dzisiaj, dzisiejszość, dziś, obecna chwila, obecna doba, okoliczności, otaczający nas świat, otoczenie, realia życia, realność, rzeczywistość, stosunki, środowisko, świat, teraz, teraźniejszość, uwarunkowania, warunki, współczesność

sytuacja:

epizod, incydent, przypadek, sprawa, wypadek, zajście, zdarzenie

sytuacja:

ewentualność, możliwość, okoliczność, perspektywa, prawdopodobieństwo, szansa

sytuacja:

fakt, okoliczność, wydarzenie, zajście

sytuacja:

fakty, okoliczności, otoczenie, położenie, realia, realność, rzeczywistość, stosunki, środowisko, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

faza, forma, intensywność, kondycja, położenie, poziom, stan, status, stopień, warunki, wielkość, wysokość, zawartość

sytuacja: « np. stan faktyczny »

forma, jakość, kondycja, okoliczność, położenie, postać, poziom, stan, stopień, warunki

sytuacja:

forma, kompozycja, konfiguracja, konstelacja, rozkład, stan rzeczy, struktura, układ, ułożenie

sytuacja: « np. towarzyska »

funkcja, lokata, notowanie, pozycja, ranga, status, znaczenie

sytuacja:

kanwa, kontekst, kulisy, okoliczności, osnowa, otoczka, podstawa, podstawowe dane, podtekst, położenie, realia, tło, uwarunkowania, warunki, zarys sytuacji

sytuacja:

kondycja, położenie, pozycja, stan, stan rzeczy

sytuacja:

kontekst, okoliczności, stosunki, warunki

sytuacja:

kontekst, kulisy, okoliczności towarzyszące, osnowa, otoczka, podłoże, położenie, realia, tło, uwarunkowania, warunki

sytuacja:

kontekst, okoliczności, położenie, stan rzeczy, układ, warunki

sytuacja:

kontekst, okoliczności, otoczenie, tło, warunki

sytuacja:

nastrój, położenie, stan, warunki

sytuacja:

okazja, okoliczność, powód, racja, ważna chwila, wydarzenie

sytuacja:

okoliczność, przypadek, raz, wypadek, zdarzenie

sytuacja:

położenie, rzecz, stan, stan czegoś, stosunki

sytuacja:

położenie, pozycja, stan, status, usytuowanie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa sytuacja

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa sytuacja znajdują się 102 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 29 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „sytuacja” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „sytuacja” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z wyrazem sytuacja:

» Szukaj hasła sytuacja w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa sytuacja: synonimy do wyrazu sytuacja, inne określenia słowa sytuacja, synonim sytuacji, wyrazy bliskoznaczne do słowa sytuacja, inaczej o sytuacji, inaczej sytuacja, synonimy do słowa sytuacja.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim słowa

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego online

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt