Synonim szkaradny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa szkaradny:

antypatyczny, apokaliptyczny, bezecny, beznadziejny, bezwstydny, brudny, brzydki, bublowaty, bulwersujący, chuligański, chytry, cyniczny, dający się we znaki, demoniczny, denny, diaboliczny, dokuczliwy, drański, fałszywy, fatalny, francowaty, gałgański, gangrenowaty, grzeszny, haniebny, hiobowy, horrendalny, hultajski, infernalny, intrygancki, jarmarczny, jaszczurczy, junacki, karczemny, karygodny, kiczowaty, kiepski, kompromitujący, koszmarkowaty, koszmarny, landszaftowy, lichy, lisi, łachudrowaty, łajdacki, łobuzerski, łobuzowaty, łotrowski, łotrzykowski, makabryczny, makiaweliczny, makiawelski, mało urodziwy, marny, mefistofeliczny, mefistofelowy, mierny, mizerny, monstrualny, naganny, nędzny, nieapetyczny, nieatrakcyjny, nieciekawy, niecny, niedobry, niedopuszczalny, nieelegancki, nieestetyczny, nieetyczny, nieforemny, niegodny, niegodziwy, niegustowny, niekształtny, nieładny, niemiły dla oczu, niemoralny, nieobyczajny, niepiękny, nieprawy, nieprzyzwoity, niesamowity, niesmaczny, nieszczery, nieszlachetny, nieszykowny, nieuczciwy, nieurodziwy, niewybredny, niewydarzony, niezgrabny, nikczemny, niski, niżej wszelkiej krytyki, obleśny, obłudny, obmierzły, obrzydliwy, obrzydły, obskurny, oburzający, odpustowy, odpychający, odrażający, odstraszający, odstręczający, ohydny, okropny, omierzły, opłakany, parszywy, paskudny, perfidny, piekielny, plugawy, poczwarny, podławy, podły, podstępny, pokraczny, poniżej wszelkiej krytyki, porażający, potępieńczy, potworkowaty, potworny, przebiegły, przebrzydły, przeklęty, przeokropny, przeraźliwy, przerażający, przewrotny, przykry, przyprawiający o mdłości, pseudoartystyczny, rażący, rozdzierający, rozpaczliwy, sataniczny, skandaliczny, słaby, smętny, sparszywiały, sprawiający przykrość, straszliwy, straszny, szatański, szelmowski, szmirowaty, szpecący, szpetny, szubrawy, szujowaty, świniowaty, świński, tandetny, toporny, tragiczny, uciążliwy, upiorny, uświniony, wężowy, widmowy, wiedźmowaty, wredny, wstrętny, wszawy, wyrodny, występny, zakazany, zapyziały, zastraszający, zdrożny, złośliwy, zły, znikczemniały, zuchwały, żałosny, żenujący, żmijowaty,

Synonimy słowa szkaradny z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» szkaradny - np. demoniczne spojrzenie

» szkaradny - np. czyn

» szkaradny - np. mało urodziwy

» szkaradny - np. brzydki człowiek

» szkaradny - np. budzący odrazę

» szkaradny - np. człowiek, dom

» szkaradny - np. ubranie

» szkaradny - np. paskudny zapach

szkaradny:

antypatyczny, brzydki, makabryczny, nieapetyczny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstraszający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, poniżej wszelkiej krytyki, potworny, przeokropny, szpetny, wstrętny, wszawy, zakazany

szkaradny: « np. demoniczne spojrzenie »

apokaliptyczny, demoniczny, diaboliczny, hiobowy, infernalny, koszmarny, makabryczny, mefistofeliczny, mefistofelowy, monstrualny, niesamowity, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, paskudny, piekielny, potępieńczy, potworny, przeokropny, przeraźliwy, przerażający, rozdzierający, rozpaczliwy, sataniczny, straszliwy, straszny, szatański, szpetny, tragiczny, upiorny, widmowy, wszawy, zastraszający

szkaradny: « np. czyn »

bezecny, drański, grzeszny, haniebny, karygodny, łachudrowaty, łajdacki, naganny, niecny, niegodziwy, nikczemny, parszywy, perfidny, podławy, podły, skandaliczny, szatański, szelmowski, szubrawy, szujowaty, świniowaty, wstrętny, występny, zły

szkaradny:

bezecny, drański, gałgański, grzeszny, haniebny, hultajski, łajdacki, łotrowski, niecny, niegodziwy, niemoralny, nieobyczajny, nieprawy, nieprzyzwoity, niesmaczny, nieuczciwy, niewybredny, nikczemny, podły, szelmowski, szubrawy, świniowaty, świński, występny, zdrożny, znikczemniały

szkaradny:

bezecny, drański, łachudrowaty, łajdacki, łotrowski, nikczemny, parszywy, podły, sparszywiały, szubrawy, szujowaty, świniowaty, świński, wredny, zły, znikczemniały, żałosny

szkaradny:

bezecny, chuligański, drański, haniebny, karygodny, łachudrowaty, łajdacki, łotrowski, naganny, niecny, niedopuszczalny, niemoralny, nieszlachetny, nieuczciwy, nikczemny, niski, obmierzły, obrzydliwy, parszywy, podły, skandaliczny, szelmowski, szubrawy, szujowaty, świniowaty, świński, wredny, wstrętny, żałosny

szkaradny:

bezecny, drański, fałszywy, haniebny, jaszczurczy, karygodny, łachudrowaty, łajdacki, naganny, niecny, nieetyczny, niegodny, niegodziwy, nieprzyzwoity, nieszlachetny, nikczemny, obłudny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, perfidny, plugawy, podławy, podły, potworny, przeokropny, skandaliczny, sparszywiały, szatański, szelmowski, szubrawy, szujowaty, świniowaty, wężowy, wredny, wszawy, występny, złośliwy, zły, znikczemniały, żmijowaty

szkaradny:

beznadziejny, brzydki, fatalny, karygodny, koszmarny, makabryczny, nieładny, niepiękny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, oburzający, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, opłakany, paskudny, poniżej wszelkiej krytyki, porażający, potworny, przeklęty, przeokropny, przeraźliwy, przerażający, rażący, skandaliczny, straszliwy, straszny, szpetny, tragiczny, upiorny, widmowy, wredny, wstrętny, zakazany, zastraszający, zły

szkaradny:

bezwstydny, karygodny, koszmarny, makabryczny, naganny, nieprzyzwoity, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, obrzydły, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, opłakany, parszywy, paskudny, plugawy, podły, poniżej wszelkiej krytyki, potworny, przebrzydły, przeokropny, skandaliczny, sparszywiały, straszliwy, straszny, świniowaty, wredny, wstrętny, wszawy, zakazany, zastraszający

szkaradny:

bezwstydny, haniebny, karygodny, koszmarny, makabryczny, naganny, niecny, nieprzyzwoity, nikczemny, obmierzły, obrzydliwy, obrzydły, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, plugawy, podły, potworny, przebrzydły, przeokropny, skandaliczny, sparszywiały, straszliwy, straszny, szubrawy, wstrętny

szkaradny:

bezwstydny, bulwersujący, haniebny, karygodny, kompromitujący, łajdacki, naganny, niecny, niedopuszczalny, nieprzyzwoity, nikczemny, niżej wszelkiej krytyki, obrzydliwy, oburzający, odrażający, okropny, plugawy, podły, poniżej wszelkiej krytyki, potworny, przeokropny, rażący, skandaliczny, szubrawy, występny, żałosny, żenujący

szkaradny:

brudny, koszmarny, nieapetyczny, obleśny, obmierzły, obrzydliwy, obskurny, odpychający, odrażający, ohydny, parszywy, paskudny, przebrzydły, straszny, szpetny, świński, uświniony, wstrętny

szkaradny: « np. mało urodziwy »

brzydki, koszmarkowaty, nieapetyczny, nieciekawy, nieestetyczny, niegustowny, nieładny, niepiękny, nieszykowny, odpychający, paskudny, potworkowaty, szpetny

szkaradny: « np. brzydki człowiek »

brzydki, mało urodziwy, nieatrakcyjny, nieładny, odrażający, odstraszający, odstręczający, ohydny, paskudny, poczwarny, pokraczny, szpetny, wstrętny

szkaradny: « np. budzący odrazę »

brzydki, koszmarkowaty, koszmarny, nieapetyczny, nieestetyczny, nieładny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, parszywy, paskudny, poczwarny, poniżej wszelkiej krytyki, potworkowaty, sparszywiały, szpetny, tandetny, wstrętny, wszawy, zakazany

szkaradny:

brzydki, drański, jaszczurczy, karczemny, karygodny, łachudrowaty, łajdacki, łotrowski, naganny, nieprzyzwoity, nikczemny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, perfidny, podławy, podły, przeokropny, skandaliczny, sparszywiały, szubrawy, szujowaty, świniowaty, świński, wężowy, wredny, występny, zły, żmijowaty

szkaradny:

brzydki, ohydny, pokraczny, szpetny, wstrętny, zakazany

szkaradny:

brzydki, koszmarny, makabryczny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, plugawy, podły, potworny, przeokropny, sparszywiały, straszliwy, straszny, szpetny, upiorny, wredny, wstrętny, wszawy, zapyziały

szkaradny: « np. człowiek, dom »

brzydki, koszmarkowaty, koszmarny, monstrualny, nieapetyczny, nieładny, niepiękny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, paskudny, poczwarny, potworkowaty, przeokropny, sparszywiały, szpetny, wredny, wszawy, zakazany

szkaradny:

brzydki, koszmarkowaty, mało urodziwy, monstrualny, nieapetyczny, nieestetyczny, nieładny, niepiękny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, poczwarny, potworkowaty, przeokropny, szpetny, wstrętny

szkaradny:

brzydki, nieładny, niemiły dla oczu, odstręczający, paskudny, szpecący, szpetny

szkaradny:

brzydki, kiczowaty, koszmarkowaty, koszmarny, nieforemny, niekształtny, nieładny, niewydarzony, niezgrabny, odpychający, odstręczający, ohydny, paskudny, poczwarny, potworkowaty, szpetny, tandetny, toporny

szkaradny: « np. ubranie »

brzydki, koszmarkowaty, koszmarny, monstrualny, nieapetyczny, nieatrakcyjny, nieelegancki, nieestetyczny, niegustowny, nieładny, niepiękny, nieszykowny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, paskudny, poczwarny, potworkowaty, przeokropny, szpetny, wstrętny, wszawy, zakazany

szkaradny:

brzydki, fatalny, francowaty, koszmarkowaty, koszmarny, makabryczny, nieładny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, plugawy, podły, poniżej wszelkiej krytyki, potworkowaty, potworny, przeokropny, przeraźliwy, przerażający, straszliwy, straszny, szpetny, upiorny, wstrętny, zakazany, zastraszający, zły

szkaradny:

brzydki, bublowaty, jarmarczny, kiczowaty, kiepski, koszmarny, landszaftowy, lichy, odpustowy, podły, pseudoartystyczny, szmirowaty, szpetny, tandetny

szkaradny:

brzydki, koszmarny, makabryczny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, parszywy, paskudny, poniżej wszelkiej krytyki, potworny, przeokropny, przerażający, straszliwy, straszny, szpetny, tragiczny, upiorny, widmowy, wstrętny, wszawy, zakazany, zastraszający, zły

szkaradny:

brzydki, koszmarny, nieapetyczny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, ohydny, okropny, straszny, szpetny, wstrętny

szkaradny:

brzydki, koszmarkowaty, koszmarny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, ohydny, okropny, paskudny, poczwarny, potworkowaty, przeokropny, szpetny, wiedźmowaty, wstrętny

szkaradny:

brzydki, nieurodziwy, poczwarny, pokraczny, szpetny

szkaradny:

chytry, cyniczny, diaboliczny, fałszywy, intrygancki, jaszczurczy, lisi, makiaweliczny, makiawelski, niecny, nikczemny, perfidny, podły, podstępny, przebiegły, przewrotny, szatański, szubrawy, wężowy, wredny, znikczemniały, żmijowaty

szkaradny:

dający się we znaki, dokuczliwy, przykry, sprawiający przykrość, uciążliwy

szkaradny:

denny, gangrenowaty, kiepski, lichy, marny, mierny, mizerny, nędzny, niedobry, obrzydliwy, ohydny, parszywy, paskudny, podły, słaby, smętny, wstrętny, wszawy, zły

szkaradny:

drański, gałgański, hultajski, junacki, łajdacki, łobuzerski, łobuzowaty, łotrowski, łotrzykowski, niegodziwy, nikczemny, podły, szelmowski, szubrawy, świński, zuchwały

szkaradny:

francowaty, koszmarny, nieapetyczny, niżej wszelkiej krytyki, obmierzły, obrzydliwy, obskurny, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, opłakany, parszywy, paskudny, plugawy, podły, poniżej wszelkiej krytyki, potworny, przeokropny, przeraźliwy, straszliwy, straszny, szpetny, wstrętny, wyrodny, zakazany, zastraszający

szkaradny:

horrendalny, koszmarny, makabryczny, monstrualny, niesamowity, obrzydliwy, potworny, przeraźliwy, przerażający, straszliwy, straszny, tragiczny, upiorny

szkaradny: « np. paskudny zapach »

koszmarny, obmierzły, obrzydliwy, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, okropny, paskudny, przebrzydły, przerażający, przyprawiający o mdłości, straszny, upiorny, wstrętny

szkaradny:

nieapetyczny, obmierzły, obrzydliwy, obrzydły, obskurny, odpychający, odrażający, odstręczający, ohydny, omierzły, parszywy, plugawy, przebrzydły, sparszywiały, wstrętny, wszawy, zakazany

szkaradny:

niegodziwy, nieszczery, nieuczciwy, podły

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa szkaradny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa szkaradny znajduje się 181 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 38 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „szkaradny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „szkaradny” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem szkaradny:

» Antonim szkaradny - Słownik antonimów.

» Synonimy wyrazu szkaradny - Synonim.

» Wyjaśnienie znaczenia wyrazu szkaradny - Definicja.

» Opisy krzyżówkowe hasła szkaradny - Rozwiązania krzyżówkowe.

» Stopniowanie słowa szkaradny - Stopniowanie przysłówków online.

» Szukaj hasła szkaradny w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa szkaradny: wyrazy bliskoznaczne do słowa szkaradny, synonimy do wyrazu szkaradny, inaczej szkaradny, synonimy do słowa szkaradny, inne określenia słowa szkaradny.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyrazu synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt