Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim układać


Synonimy do słowa „układać”

aranżować, dopinać coś na ostatni guzik, inscenizować, kompilować, koncypować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, przygotowywać, przyrządzać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypracowywać, zapinać coś na ostatni guzik, budować, formować, formułować, generować, komponować, konstytuować, kreować, nakreślać, powoływać coś do życia, rysować, stwarzać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wymyślać, zakładać, gotować, picować, preparować, prokurować, przysposabiać, brakować, dzielić, gatunkować, grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, odsiewać, porządkować, przebierać, przesiewać, rozdzielać, rozsortowywać, segregować, selekcjonować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować, ugrupowywać, mieć coś na warsztacie, płodzić, popełniać, pracować nad czymś, produkować, przelewać coś na papier, rozplanowywać, rzucać coś na papier, siedzieć nad czymś, wysmażać, dyslokować, kłaść, kwaterować, lokalizować, lokować, osadzać, plasować, rozkładać, rozkwaterowywać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozstawiać, sadowić, składać, stawiać, sytuować, umiejscawiać, umieszczać, usadawiać, ustawiać, wkładać, wsuwać, zakwaterowywać, klecić, montować, pisać, siadać do czegoś, wypisywać, wystawiać, doprowadzać do ładu, kodyfikować, normalizować, normować, optymalizować, regulować, schematyzować, stabilizować, standaryzować, ustalać, etykietować, kwalifikować, projektować, urządzać, zaklepywać, nakładać, wykładać, konkretyzować, planować, rozrysowywać, szkicować, wytyczać, zarysowywać, fasonować, konfigurować, kształtować, modelować, obrabiać, profilować, toczyć, ugniatać, urabiać, wytaczać, wstawiać, poprawiać, mieć zamiar, nosić się z zamiarem, przygotowywać plany, snuć, zamierzać, dopasowywać, konstruować, pasować, sklejać, skręcać, zbijać, zespalać, zestawiać, rozpościerać, ciągnąć, doprowadzać, instalować, mocować, przeciągać, przeprowadzać, przyłączać, puszczać, robić porządek, zaprowadzać porządek, wykształcać, ładować, pakować, wciskać, wrzucać, wtłaczać, rozmieszczać stawiać, przeprowadzać klasyfikację, przerzucać, doprowadzać do porządku, ogarniać, wygładzać, wyrównywać, łączyć, opracowywać coś na piśmie, doprowadzać do skutku, zbierać w pewną całość, przywracać ład, przywracać porządek, sprzątać, uprzątać, postanawiać, zamyślać, wynajdywać, wyznaczać miejsce, odkładać, zbierać, gromadzić, łączyć w całość, kombinować, układać w całość, uładzać, preliminować, układać projekty, załatwiać, nagromadzać, poskramiać, szkolić, tresować, ujeżdżać, programować, wznosić, snuć plany, zamierzać czynić, zamierzać czynić coś, rozparcelowywać, kierować, obracać, orientować, dobierać, czesać, rozplątywać, upinać, kłaść w porządku, zakręcać, ukuwać, drapować, obmyślać, zestawić, ułożyć,

Synonimy słowa „układać” z podziałem na grupy znaczeniowe

Włącz tryb edycji

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» układać - np. wiersz

» układać - np. książki na półce

» układać - np. nadawać kształt

» układać - np. umieszczać widzów na widowni

» układać - np. planować urlop

» układać - np. zabawkę

» układać - np. ustawiać meble, układać rzeczy w szafie

» układać - np. instalację, dach, wodociąg, drogę

» układać - np. rozkładać sztućce na stole

» układać - np. układać katalog

» układać - np. rurociąg, drogę

» układać - np. nadawać kształt

» układać - np. poprawiać włosy

» układać - np. towary

» układać - np. pisać esej

» układać - np. układać plany

» układać - np. kłaść coś na stole

» układać - np. usta do śmiechu

» układać - np. składać rzeczy

» układać - np. układać piosenki

» układać - np. składać samochód

» układać - np. kombinować zestaw mebli

» układać - np. doprowadzać do porządku

» układać - np. wiersze

» układać - np. układać włosy

» układać - np. psa

» układać - np. pasjansa

» układać - np. włosy

» układać - np. kafelki

układać:

aranżować, dopinać coś na ostatni guzik, inscenizować, kompilować, koncypować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, przygotowywać, przyrządzać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypracowywać, zapinać coś na ostatni guzik,

układać:

aranżować, budować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać,

układać:

aranżować, gotować, kompilować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, picować, preparować, prokurować, przygotowywać, przyrządzać, przysposabiać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, wykonywać,

układać:

brakować, dzielić, gatunkować, grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, odsiewać, porządkować, przebierać, przesiewać, rozdzielać, rozsortowywać, segregować, selekcjonować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować, ugrupowywać,

układać:

aranżować, komponować, koncypować, kreować, mieć coś na warsztacie, nakreślać, płodzić, popełniać, pracować nad czymś, produkować, przelewać coś na papier, przygotowywać, rozplanowywać, rzucać coś na papier, siedzieć nad czymś, tworzyć, wysmażać,

układać:

dyslokować, kłaść, kwaterować, lokalizować, lokować, osadzać, plasować, rozkładać, rozkwaterowywać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozstawiać, sadowić, składać, stawiać, sytuować, umiejscawiać, umieszczać, usadawiać, ustawiać, wkładać, wsuwać, zakwaterowywać,

układać:

klecić, komponować, kreować, mieć coś na warsztacie, montować, pisać, popełniać, pracować nad czymś, przelewać coś na papier, przygotowywać, rzucać coś na papier, siadać do czegoś, siedzieć nad czymś, tworzyć, uskuteczniać,

układać: « np. wiersz »

komponować, koncypować, kreować, mieć coś na warsztacie, nakreślać, pisać, pracować nad czymś, preparować, przelewać coś na papier, przygotowywać, rzucać coś na papier, siedzieć nad czymś, sporządzać, tworzyć,

układać:

aranżować, formułować, kompilować, koncypować, opracowywać, przygotowywać, przyszykowywać, robić, rychtować, sporządzać, szykować, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypisywać, wypracowywać, wystawiać,

układać:

doprowadzać do ładu, klasyfikować, kodyfikować, normalizować, normować, optymalizować, porządkować, regulować, schematyzować, stabilizować, standaryzować, systematyzować, ustalać, ustawiać,

układać:

dzielić, etykietować, grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, kwalifikować, porządkować, rozsortowywać, schematyzować, segregować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować, ugrupowywać,

układać:

aranżować, inscenizować, opracowywać, organizować, projektować, przygotowywać, przyszykowywać, reżyserować, rozplanowywać, sposobić, szykować, urządzać, ustawiać, zaklepywać,

układać: « np. książki na półce »

kłaść, lokalizować, lokować, nakładać, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozstawiać, stawiać, sytuować, umiejscawiać, umieszczać, ustawiać, wykładać,

układać:

hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, normować, porządkować, regulować, rozsortowywać, schematyzować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować,

układać:

kompilować, konkretyzować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, prokurować, przygotowywać, robić, sporządzać, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypracowywać,

układać:

aranżować, formułować, komponować, nakreślać, organizować, planować, projektować, rozplanowywać, rozrysowywać, szkicować, tworzyć, wytyczać, zarysowywać,

układać:

grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, organizować, porządkować, rozsortowywać, segregować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować,

układać: « np. nadawać kształt »

fasonować, formować, konfigurować, kształtować, modelować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, obrabiać, profilować, toczyć, ugniatać, urabiać, ustawiać, wytaczać,

układać: « np. umieszczać widzów na widowni »

kłaść, lokalizować, lokować, rozmieszczać, sadowić, stawiać, umieszczać, ustawiać, wkładać, wstawiać,

układać:

aranżować, hierarchizować, poprawiać, porządkować, rozplanowywać, rozsortowywać, segregować, sortować, systematyzować, szeregować,

układać: « np. planować urlop »

mieć zamiar, nosić się z zamiarem, opracowywać, planować, projektować, przygotowywać plany, snuć, zamierzać,

układać: « np. zabawkę »

budować, dopasowywać, klecić, konstruować, montować, pasować, sklejać, składać, skręcać, zbijać, zespalać, zestawiać,

układać: « np. ustawiać meble, układać rzeczy w szafie »

kłaść, nakładać, porządkować, rozkładać, rozmieszczać, rozpościerać, rozstawiać, składać, stawiać, szeregować, umieszczać, ustawiać, wykładać,

układać:

budować, komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, wykonywać,

układać: « np. instalację, dach, wodociąg, drogę »

ciągnąć, doprowadzać, instalować, kłaść, mocować, montować, przeciągać, przeprowadzać, przyłączać, puszczać, stawiać, zakładać,

układać:

budować, formułować, komponować, koncypować, nakreślać, projektować, przygotowywać, sporządzać, szkicować, tworzyć,

układać:

doprowadzać do ładu, klasyfikować, porządkować, regulować, robić porządek, systematyzować, zaprowadzać porządek,

układać:

fasonować, formować, kształtować, modelować, nadawać czemuś kształt, profilować, tworzyć, urabiać, wykształcać,

układać:

kłaść, ładować, nakładać, pakować, składać, stawiać, umieszczać, wciskać, wkładać, wrzucać, wsuwać, wtłaczać,

układać: « np. rozkładać sztućce na stole »

kłaść, lokować, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać stawiać, umieszczać,

układać: « np. układać katalog »

klasyfikować, porządkować, przeprowadzać klasyfikację, segregować, systematyzować,

układać: « np. rurociąg, drogę »

budować, doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, wytyczać,

układać:

komponować, kreować, pisać, płodzić, pracować nad czymś, produkować, tworzyć, uskuteczniać, wymyślać, wysmażać,

układać: « np. nadawać kształt »

fasonować, formować, kształtować, modelować, ugniatać, urabiać, wykształcać,

układać:

aranżować, fasonować, formować, konfigurować, kształtować, modelować, porządkować, profilować,

układać:

aranżować, budować, formować, konstytuować, kształtować, organizować, tworzyć, ustanawiać,

układać: « np. poprawiać włosy »

doprowadzać do porządku, ogarniać, poprawiać, wygładzać, wyrównywać,

układać: « np. towary »

kłaść, lokować, ładować, pakować, rozmieszczać, umieszczać, wkładać, wrzucać,

układać:

doprowadzać, instalować, kłaść, łączyć, montować, przeprowadzać, przyłączać, zakładać,

układać: « np. pisać esej »

komponować, opracowywać coś na piśmie, pisać, przygotowywać, tworzyć,

układać:

doprowadzać do skutku, klecić, sklejać, składać, stwarzać, zbierać w pewną całość,

układać:

porządkować, przywracać ład, przywracać porządek, sprzątać, uprzątać, ustawiać,

układać: « np. układać plany »

planować, postanawiać, ustalać, wymyślać, zamierzać, zamyślać,

układać:

komponować, kreować, opracowywać, przygotowywać, tworzyć, wymyślać, wynajdywać,

układać:

lokować, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać, umieszczać, wyznaczać miejsce,

układać: « np. kłaść coś na stole »

kłaść, odkładać, stawiać, umieszczać, wstawiać, wsuwać,

układać: « np. usta do śmiechu »

formować, klecić, montować, organizować, sklejać, składać, tworzyć, zbierać,

układać: « np. składać rzeczy »

gromadzić, kłaść, składać, umieszczać, zbierać,

układać:

aranżować, klecić, komponować, organizować, prokurować, sklejać, tworzyć,

układać: « np. układać piosenki »

formować, komponować, kształtować, pisać, tworzyć,

układać: « np. składać samochód »

łączyć w całość, montować, składać, zespalać, zestawiać,

układać: « np. kombinować zestaw mebli »

kombinować, łączyć, układać w całość, zestawiać,

układać: « np. doprowadzać do porządku »

poprawiać, uładzać, wyrównywać,

układać:

organizować, planować, preliminować, projektować, układać projekty,

układać:

organizować, planować, rozmieszczać, urządzać, załatwiać,

układać:

komponować, rozmieszczać, składać, układać w całość, zestawiać,

układać: « np. wiersze »

klecić, komponować, pisać, składać, tworzyć,

układać:

komponować, konstruować, kreować, składać, tworzyć,

układać:

kłaść, ładować, nagromadzać, nakładać, umieszczać,

układać: « np. układać włosy »

formować, kształtować, ustawiać,

układać: « np. psa »

poskramiać, szkolić, tresować, ujeżdżać,

układać:

planować, programować, projektować, ustawiać,

układać: « np. pasjansa »

budować, instalować, kłaść, stawiać, wznosić,

układać:

planować, snuć plany, zamierzać czynić, zamierzać czynić coś,

układać:

rozmieszczać, rozparcelowywać, umieszczać,

układać:

kierować, obracać, orientować, ustawiać,

układać:

łączyć, montować, składać, zestawiać,

układać:

komponować, kształtować, modelować,

układać:

dobierać, komponować, zestawiać,

układać: « np. włosy »

czesać, rozplątywać, upinać,

układać:

snuć, tworzyć, wymyślać,

układać:

kłaść w porządku,

układać: « np. kafelki »

kłaść,

układać:

czesać, zakręcać,

układać:

ukuwać, wymyślać,

układać:

drapować,

układać:

obmyślać,

układać:

zestawić,

układać:

ułożyć,

Jeżeli znasz synonimy do słowa układać, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.

Dodaj nową grupę znaczeniową

 

Przykłady

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. w spodniach lub kurtce

Nowy synonim:suwak

 

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. starodawna budowla

Nowy synonim:twierdza

 

Dla słowa:tata

Opis kontekstu:np. pieszczotliwie

Nowy synonim:ojczulek

Słownik synonimów do słowa układać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa układać znajduje się 225 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 79 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „układać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „układać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem układać:

» Odpowiedzi do krzyżówki hasła układać - Hasła i odpowiedzi do krzyżówek.

» Szukaj hasła układać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy do wyrazu układać - Internetowy słownik antonimów.

» Synonim do układać - Internetowy słownik synonimów.


Tagi dla synonimów słowa układać: synonimy do słowa układać, inne określenia słowa układać, wyrazy bliskoznaczne do słowa układać, synonimy do wyrazu układać, inaczej układać.


Pomoc do słownika synonimów» Co to są synonimy» Definicja wyrazu synonim» Słownik synonimów języka polskiego» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego» Przykłady synonimów» Przykłady wyrazów bliskoznacznych
Szybkie linki» Regulamin» Kontakt
» LocaHost» Krzyżówki» Zmiana czasu

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET © LocaHost