Synonim układać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa układać:

aranżować, brakować, budować, ciągnąć, czesać, dobierać, dopasowywać, dopinać coś na ostatni guzik, doprowadzać, doprowadzać do ładu, doprowadzać do porządku, doprowadzać do skutku, drapować, dyslokować, dzielić, etykietować, fasonować, formować, formułować, gatunkować, generować, gotować, gromadzić, grupować, hierarchizować, inscenizować, instalować, kategoryzować, kierować, klasyfikować, klecić, kłaść, kłaść w porządku, kodyfikować, kombinować, kompilować, komponować, koncypować, konfigurować, konkretyzować, konstruować, konstytuować, kreować, kształtować, kwalifikować, kwaterować, lokalizować, lokować, ładować, łączyć, łączyć w całość, mieć coś na warsztacie, mieć zamiar, mocować, modelować, montować, nadawać czemuś kształt, nagromadzać, nakładać, nakreślać, normalizować, normować, nosić się z zamiarem, obmyślać, obrabiać, obracać, odkładać, odsiewać, ogarniać, opracowywać, opracowywać coś na piśmie, optymalizować, organizować, orientować, osadzać, pakować, pasować, picować, pisać, planować, plasować, płodzić, popełniać, poprawiać, porządkować, poskramiać, postanawiać, powoływać coś do życia, pracować nad czymś, preliminować, preparować, produkować, profilować, programować, projektować, prokurować, przebierać, przeciągać, przelewać coś na papier, przeprowadzać, przeprowadzać klasyfikację, przerzucać, przesiewać, przygotowywać, przygotowywać plany, przyłączać, przyrządzać, przysposabiać, przyszykowywać, przywracać ład, przywracać porządek, puszczać, regulować, reżyserować, robić, robić porządek, rozdzielać, rozkładać, rozkwaterowywać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozmieszczać stawiać, rozparcelowywać, rozplanowywać, rozplątywać, rozpościerać, rozrysowywać, rozsortowywać, rozstawiać, rychtować, rysować, rzucać coś na papier, sadowić, schematyzować, segregować, selekcjonować, siadać do czegoś, siedzieć nad czymś, sklejać, składać, skręcać, snuć, snuć plany, sortować, sporządzać, sposobić, sprzątać, stabilizować, standaryzować, stawiać, stawiać coś w stan gotowości, stwarzać, systematyzować, sytuować, szeregować, szkicować, szkolić, szufladkować, szykować, toczyć, tresować, tworzyć, typizować, ugniatać, ugrupowywać, ujeżdżać, układać projekty, układać w całość, ukuwać, uładzać, ułożyć, umiejscawiać, umieszczać, upinać, uprzątać, urabiać, uruchamiać, urządzać, usadawiać, uskuteczniać, ustalać, ustanawiać, ustawiać, wciskać, wkładać, wprowadzać, wrzucać, współtworzyć, wstawiać, wsuwać, wtłaczać, wyczarowywać, wygładzać, wykładać, wykonywać, wykształcać, wymyślać, wynajdywać, wypisywać, wypracowywać, wyrównywać, wysmażać, wystawiać, wytaczać, wytyczać, wyznaczać miejsce, wznosić, zaklepywać, zakładać, zakręcać, zakwaterowywać, załatwiać, zamierzać, zamierzać czynić, zamierzać czynić coś, zamyślać, zapinać coś na ostatni guzik, zaprowadzać porządek, zarysowywać, zbierać, zbierać w pewną całość, zbijać, zespalać, zestawiać, zestawić,

Synonimy słowa układać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» układać - np. pasjansa

» układać - np. zabawkę

» układać - np. rurociąg, drogę

» układać - np. instalację, dach, wodociąg, drogę

» układać - np. włosy

» układać - np. poprawiać włosy

» układać - np. nadawać kształt

» układać - np. nadawać kształt

» układać - np. usta do śmiechu

» układać - np. układać piosenki

» układać - np. układać włosy

» układać - np. składać rzeczy

» układać - np. układać katalog

» układać - np. wiersze

» układać - np. towary

» układać - np. kafelki

» układać - np. ustawiać meble, układać rzeczy w szafie

» układać - np. książki na półce

» układać - np. umieszczać widzów na widowni

» układać - np. rozkładać sztućce na stole

» układać - np. kłaść coś na stole

» układać - np. kombinować zestaw mebli

» układać - np. pisać esej

» układać - np. wiersz

» układać - np. składać samochód

» układać - np. planować urlop

» układać - np. układać plany

» układać - np. doprowadzać do porządku

» układać - np. psa

układać:

aranżować, komponować, koncypować, kreować, mieć coś na warsztacie, nakreślać, płodzić, popełniać, pracować nad czymś, produkować, przelewać coś na papier, przygotowywać, rozplanowywać, rzucać coś na papier, siedzieć nad czymś, tworzyć, wysmażać

układać:

aranżować, budować, formować, konstytuować, kształtować, organizować, tworzyć, ustanawiać

układać:

aranżować, hierarchizować, poprawiać, porządkować, rozplanowywać, rozsortowywać, segregować, sortować, systematyzować, szeregować

układać:

aranżować, fasonować, formować, konfigurować, kształtować, modelować, porządkować, profilować

układać:

aranżować, gotować, kompilować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, picować, preparować, prokurować, przygotowywać, przyrządzać, przysposabiać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, wykonywać

układać:

aranżować, formułować, komponować, nakreślać, organizować, planować, projektować, rozplanowywać, rozrysowywać, szkicować, tworzyć, wytyczać, zarysowywać

układać:

aranżować, dopinać coś na ostatni guzik, inscenizować, kompilować, koncypować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, przygotowywać, przyrządzać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypracowywać, zapinać coś na ostatni guzik

układać:

aranżować, inscenizować, opracowywać, organizować, projektować, przygotowywać, przyszykowywać, reżyserować, rozplanowywać, sposobić, szykować, urządzać, ustawiać, zaklepywać

układać:

aranżować, budować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać

układać:

aranżować, klecić, komponować, organizować, prokurować, sklejać, tworzyć

układać:

aranżować, formułować, kompilować, koncypować, opracowywać, przygotowywać, przyszykowywać, robić, rychtować, sporządzać, szykować, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypisywać, wypracowywać, wystawiać

układać:

brakować, dzielić, gatunkować, grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, odsiewać, porządkować, przebierać, przesiewać, rozdzielać, rozsortowywać, segregować, selekcjonować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować, ugrupowywać

układać:

budować, formułować, komponować, koncypować, nakreślać, projektować, przygotowywać, sporządzać, szkicować, tworzyć

układać:

budować, komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, wykonywać

układać: « np. pasjansa »

budować, instalować, kłaść, stawiać, wznosić

układać: « np. zabawkę »

budować, dopasowywać, klecić, konstruować, montować, pasować, sklejać, składać, skręcać, zbijać, zespalać, zestawiać

układać: « np. rurociąg, drogę »

budować, doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, wytyczać

układać: « np. instalację, dach, wodociąg, drogę »

ciągnąć, doprowadzać, instalować, kłaść, mocować, montować, przeciągać, przeprowadzać, przyłączać, puszczać, stawiać, zakładać

układać:

czesać, zakręcać

układać: « np. włosy »

czesać, rozplątywać, upinać

układać:

dobierać, komponować, zestawiać

układać:

doprowadzać, instalować, kłaść, łączyć, montować, przeprowadzać, przyłączać, zakładać

układać:

doprowadzać do ładu, klasyfikować, porządkować, regulować, robić porządek, systematyzować, zaprowadzać porządek

układać:

doprowadzać do ładu, klasyfikować, kodyfikować, normalizować, normować, optymalizować, porządkować, regulować, schematyzować, stabilizować, standaryzować, systematyzować, ustalać, ustawiać

układać: « np. poprawiać włosy »

doprowadzać do porządku, ogarniać, poprawiać, wygładzać, wyrównywać

układać:

doprowadzać do skutku, klecić, sklejać, składać, stwarzać, zbierać w pewną całość

układać:

drapować

układać:

dyslokować, kłaść, kwaterować, lokalizować, lokować, osadzać, plasować, rozkładać, rozkwaterowywać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozstawiać, sadowić, składać, stawiać, sytuować, umiejscawiać, umieszczać, usadawiać, ustawiać, wkładać, wsuwać, zakwaterowywać

układać:

dzielić, etykietować, grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, kwalifikować, porządkować, rozsortowywać, schematyzować, segregować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować, ugrupowywać

układać:

fasonować, formować, kształtować, modelować, nadawać czemuś kształt, profilować, tworzyć, urabiać, wykształcać

układać: « np. nadawać kształt »

fasonować, formować, kształtować, modelować, ugniatać, urabiać, wykształcać

układać: « np. nadawać kształt »

fasonować, formować, konfigurować, kształtować, modelować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, obrabiać, profilować, toczyć, ugniatać, urabiać, ustawiać, wytaczać

układać: « np. usta do śmiechu »

formować, klecić, montować, organizować, sklejać, składać, tworzyć, zbierać

układać: « np. układać piosenki »

formować, komponować, kształtować, pisać, tworzyć

układać: « np. układać włosy »

formować, kształtować, ustawiać

układać: « np. składać rzeczy »

gromadzić, kłaść, składać, umieszczać, zbierać

układać:

grupować, hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, organizować, porządkować, rozsortowywać, segregować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować, typizować

układać:

hierarchizować, kategoryzować, klasyfikować, normować, porządkować, regulować, rozsortowywać, schematyzować, sortować, systematyzować, szeregować, szufladkować

układać:

kierować, obracać, orientować, ustawiać

układać: « np. układać katalog »

klasyfikować, porządkować, przeprowadzać klasyfikację, segregować, systematyzować

układać:

klecić, komponować, kreować, mieć coś na warsztacie, montować, pisać, popełniać, pracować nad czymś, przelewać coś na papier, przygotowywać, rzucać coś na papier, siadać do czegoś, siedzieć nad czymś, tworzyć, uskuteczniać

układać: « np. wiersze »

klecić, komponować, pisać, składać, tworzyć

układać: « np. towary »

kłaść, lokować, ładować, pakować, rozmieszczać, umieszczać, wkładać, wrzucać

układać:

kłaść, ładować, nakładać, pakować, składać, stawiać, umieszczać, wciskać, wkładać, wrzucać, wsuwać, wtłaczać

układać: « np. kafelki »

kłaść

układać: « np. ustawiać meble, układać rzeczy w szafie »

kłaść, nakładać, porządkować, rozkładać, rozmieszczać, rozpościerać, rozstawiać, składać, stawiać, szeregować, umieszczać, ustawiać, wykładać

układać: « np. książki na półce »

kłaść, lokalizować, lokować, nakładać, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać, rozstawiać, stawiać, sytuować, umiejscawiać, umieszczać, ustawiać, wykładać

układać:

kłaść, ładować, nagromadzać, nakładać, umieszczać

układać: « np. umieszczać widzów na widowni »

kłaść, lokalizować, lokować, rozmieszczać, sadowić, stawiać, umieszczać, ustawiać, wkładać, wstawiać

układać: « np. rozkładać sztućce na stole »

kłaść, lokować, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać stawiać, umieszczać

układać: « np. kłaść coś na stole »

kłaść, odkładać, stawiać, umieszczać, wstawiać, wsuwać

układać:

kłaść w porządku

układać: « np. kombinować zestaw mebli »

kombinować, łączyć, układać w całość, zestawiać

układać:

kompilować, konkretyzować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, prokurować, przygotowywać, robić, sporządzać, tworzyć, uskuteczniać, wykonywać, wypracowywać

układać: « np. pisać esej »

komponować, opracowywać coś na piśmie, pisać, przygotowywać, tworzyć

układać:

komponować, rozmieszczać, składać, układać w całość, zestawiać

układać:

komponować, kreować, opracowywać, przygotowywać, tworzyć, wymyślać, wynajdywać

układać:

komponować, kreować, pisać, płodzić, pracować nad czymś, produkować, tworzyć, uskuteczniać, wymyślać, wysmażać

układać:

komponować, kształtować, modelować

układać:

komponować, konstruować, kreować, składać, tworzyć

układać: « np. wiersz »

komponować, koncypować, kreować, mieć coś na warsztacie, nakreślać, pisać, pracować nad czymś, preparować, przelewać coś na papier, przygotowywać, rzucać coś na papier, siedzieć nad czymś, sporządzać, tworzyć

układać:

lokować, rozkładać, rozlokowywać, rozmieszczać, umieszczać, wyznaczać miejsce

układać:

łączyć, montować, składać, zestawiać

układać: « np. składać samochód »

łączyć w całość, montować, składać, zespalać, zestawiać

układać: « np. planować urlop »

mieć zamiar, nosić się z zamiarem, opracowywać, planować, projektować, przygotowywać plany, snuć, zamierzać

układać:

obmyślać

układać:

organizować, planować, rozmieszczać, urządzać, załatwiać

układać:

organizować, planować, preliminować, projektować, układać projekty

układać:

planować, snuć plany, zamierzać czynić, zamierzać czynić coś

układać: « np. układać plany »

planować, postanawiać, ustalać, wymyślać, zamierzać, zamyślać

układać:

planować, programować, projektować, ustawiać

układać: « np. doprowadzać do porządku »

poprawiać, uładzać, wyrównywać

układać:

porządkować, przywracać ład, przywracać porządek, sprzątać, uprzątać, ustawiać

układać: « np. psa »

poskramiać, szkolić, tresować, ujeżdżać

układać:

rozmieszczać, rozparcelowywać, umieszczać

układać:

snuć, tworzyć, wymyślać

układać:

ukuwać, wymyślać

układać:

ułożyć

układać:

zestawić

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa układać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa układać znajduje się 225 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 79 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „układać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „układać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem układać:

» Odpowiedzi do krzyżówki dla hasła układać - Definicje krzyżówkowe.

» Synonimy dla układać - Synonim.

» Wyrazy przeciwstawne dla układać - Internetowy słownik antonimów.

» Szukaj hasła układać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa układać: wyrazy bliskoznaczne do słowa układać, synonimy do słowa układać, inaczej układać, inne określenia słowa układać, synonimy do wyrazu układać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są synonimy

» Definicja wyrazu bliskoznacznego

» Słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt