Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim uszkodzenie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa uszkodzenie:

ale, awaria, błąd, brak, brak doskonałości, decyzja, defekt, dewastacja, dysfunkcja, feler, inwalidztwo, kalectwo, kontuzja, krzywda, kuku, luka, mankament, minus, minusik, naderwanie, nadszarpnięcie, nadwątlenie, nadwerężenie, naruszenie, niedociągnięcie, niedokładność, niedomoga, niedopatrzenie, niedopracowanie, niedorozwój, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, niepełnosprawność, nieprawidłowość, nierzetelność, niesprawność, niewydolność, obraza, obrażenie, obtłuczenie, okaleczenie, orzeczenie, osłabienie, pęknięcie, plama, poderwanie, podkopanie, podważenie, postanowienie, potknięcie, potłuczenie, problem, przywara, rana, rozstrzygnięcie, skaza, słaba strona czegoś, słabostka, słabość, słaby punkt, stłuczenie, strata, szczelina, szczelina skaza w materiale, szkoda, szwank, trauma, uchwała, uchybienie, uderzenie, ujemna strona czegoś, ujma, ułomność, upadek, upośledzenie, uraz, usterka, uszczerbek, uszczuplenie, wada, wada ukryta, wadliwość, werdykt, wypadek, wyrok defekt brak, wysiadka, zaburzenie, zachwianie, zakłócenie, zepsucie, zepsucie się, zeszpecenie, zła strona, zła strona czegoś, złamanie, zniszczenie, zranienie

Synonimy słowa uszkodzenie z podziałem na grupy znaczeniowe:

uszkodzenie: « np. wyrobu »

ale, brak, brak doskonałości, defekt, feler, mankament, minus, niedociągnięcie, niedopracowanie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, nierzetelność, potknięcie, skaza, słaba strona czegoś, słabość, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, ułomność, usterka, wada, zła strona czegoś

uszkodzenie:

ale, błąd, brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, minusik, niedociągnięcie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, skaza, słaba strona czegoś, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, usterka, wada, zeszpecenie, zła strona czegoś

uszkodzenie:

ale, awaria, błąd, brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, niedociągnięcie, niedokładność, niedopatrzenie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, skaza, słabość, słaby punkt, uchybienie, usterka, wada

uszkodzenie:

awaria, defekt, feler, niesprawność, usterka, wysiadka

uszkodzenie:

awaria, brak, defekt, feler, mankament, niedociągnięcie, niedoróbka, niedoskonałość, nieprawidłowość, niesprawność, skaza, słabość, ułomność, usterka, wada ukryta

uszkodzenie:

awaria, szkoda, usterka, wypadek, zepsucie, zniszczenie

uszkodzenie:

awaria, defekt, feler, mankament, niesprawność, skaza, wada

uszkodzenie:

awaria, brak, defekt, feler, mankament, nieprawidłowość, niesprawność, usterka, wadliwość, zaburzenie

uszkodzenie:

awaria, zepsucie się

uszkodzenie:

awaria, defekt, nieprawidłowość, niesprawność, zaburzenie, zakłócenie

uszkodzenie: « np. przedmiotu »

brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, niedociągnięcie, niedokładność, niedoróbka, niedoskonałość, nieprawidłowość, potknięcie, przywara, skaza, słaba strona czegoś, słabostka, słabość, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, ułomność, usterka, wada, zła strona czegoś

uszkodzenie: « np. wada przedmiotu, towaru »

brak, defekt, feler, mankament, minus, niedociągnięcie, niedoróbka, skaza, usterka, wada, zła strona

uszkodzenie:

decyzja, orzeczenie, postanowienie, rozstrzygnięcie, skaza, uchwała, ułomność, usterka, wada, werdykt, wyrok defekt brak

uszkodzenie:

defekt, inwalidztwo, kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność, ułomność, upośledzenie, wada

uszkodzenie:

defekt, niedociągnięcie, problem, skaza, wada

uszkodzenie:

dewastacja, zniszczenie

uszkodzenie:

dysfunkcja

uszkodzenie:

kontuzja, kuku, obrażenie, obtłuczenie, potłuczenie, stłuczenie, uraz

uszkodzenie:

krzywda, strata, szkoda, szwank, uszczerbek

uszkodzenie:

krzywda, obraza, ujma, zranienie

uszkodzenie:

naderwanie, nadszarpnięcie, nadwątlenie, nadwerężenie, naruszenie, osłabienie, poderwanie, podkopanie, podważenie, uszczuplenie, zachwianie

uszkodzenie:

naruszenie, zakłócenie

uszkodzenie:

niedomoga, niewydolność

uszkodzenie:

obrażenie, okaleczenie, rana, uraz, zranienie

uszkodzenie:

pęknięcie, plama, skaza, szczelina, szczelina skaza w materiale, usterka, wada

uszkodzenie:

trauma, uraz

uszkodzenie:

uderzenie, upadek, uraz, złamanie, zranienie


Słownik synonimów do słowa uszkodzenie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa uszkodzenie znajduje się 98 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 27 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „uszkodzenie” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„uszkodzenie” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z wyrazem uszkodzenie:


Tagi dla synonimów słowa uszkodzenie: synonimy do słowa uszkodzenie, synonimy do wyrazu uszkodzenie, inne określenia słowa uszkodzenie, wyrazy bliskoznaczne do słowa uszkodzenie, synonim uszkodzenia, inaczej o uszkodzeniu, inaczej uszkodzenie.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt