Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim wada Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wada:

aberracja, ale, anomalia, atrybut, awaria, błąd, bolączka, brak, brak doskonałości, byk, cecha, cecha ujemna, chochlik drukarski, choroba, cienie, cień, decyzja, defekt, deformacja, dolegliwość, dominanta, dysfunkcja, fałszywy krok, feler, grzech, inwalidztwo, kalectwo, kiks, lapsus, literówka, luka, mankament, minus, minusik, minusy, negatyw, negatywna strona, niedociągnięcie, niedokładność, niedołęstwo, niedomaganie, niedomoga, niedopatrzenie, niedopracowanie, niedorozwój, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, niedyspozycja, nieforemność, niekompletność, niekonsekwencja, niekorzystna cecha, nienormalność, niepełnosprawność, niepoprawność, nieprawidłowość, nierzetelność, niesprawność, nieścisłość, niewierność, niewydolność, niezwykłosc, odchylenie, odchylenie od normy, odrzut, odstepstwo, odstępstwo, omyłka, opustka, opuszczenie, orzeczenie, osłabienie, osobliwość, parametr, patologia, pęknięcie, pięta Achillesa, pięta achillesowa, piętno, plama, plama moralna, plusy ujemne, pomyłka, postanowienie, potknięcie, problem, przeinaczenie, przejęzyczenie się, przekłamanie, przeoczenie, przewinienie, przymiot, przywara, rozstrzygnięcie, rys, rysa, skaza, skrzywienie, słaba strona, słaba strona czegoś, słabostka, słabość, słaby punkt, szczelina, szczelina skaza w materiale, śmiesznostka, uchwała, uchybienie, udręka, ujemna cecha, ujemna cecha charakteru, ujemna strona, ujemna strona czegoś, ułomność, upośledzenie, usterka, uszczerbek, uszkodzenie, utrapienie, wadliwość, walor, werdykt, właściwość, wypaczenie, wyrok defekt brak, wyróżnik, zaburzenie, zaleta, zboczenie, zeszpecenie, zła skłonność, zła strona, zła strona czegoś, złe przyzwyczajenie, zmyłka, znamię, zniedołężnienie, zniekształcenie

Synonimy słowa wada z podziałem na grupy znaczeniowe:

wada:

aberracja, anomalia, nienormalność, nieprawidłowość, niezwykłosc, odchylenie, odstepstwo, osobliwość, zaburzenie, zboczenie

wada:

aberracja, odchylenie od normy

wada:

ale, awaria, błąd, brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, niedociągnięcie, niedokładność, niedopatrzenie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, skaza, słabość, słaby punkt, uchybienie, usterka, uszkodzenie

wada:

ale, brak, feler, mankament, minus, minusik, negatyw, niedoskonałość, niedostatek, słabostka, słabość, słaby punkt, ujemna strona, ułomność

wada: « np. wyrobu »

ale, brak, brak doskonałości, defekt, feler, mankament, minus, niedociągnięcie, niedopracowanie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, nierzetelność, potknięcie, skaza, słaba strona czegoś, słabość, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, ułomność, usterka, uszkodzenie, zła strona czegoś

wada:

ale, błąd, brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, minusik, niedociągnięcie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, skaza, słaba strona czegoś, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, usterka, uszkodzenie, zeszpecenie, zła strona czegoś

wada:

atrybut, cecha, dominanta, parametr, piętno, przymiot, rys, walor, właściwość, wyróżnik, zaleta, znamię

wada:

awaria, defekt, feler, mankament, niesprawność, skaza, uszkodzenie

wada:

awaria, brak, defekt, feler, mankament, niedociągnięcie, niedomaganie, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, nieprawidłowość, nierzetelność, niesprawność, potknięcie, słabość, uchybienie, usterka

wada:

błąd, brak, defekt, mankament, niedostatek, słaba strona, uchybienie, usterka

wada:

błąd, brak, defekt, niedociągnięcie, odrzut, skaza

wada:

błąd, grzech, przewinienie, uchybienie

wada:

błąd, byk, niedociągnięcie, niedokładność, niedoskonałość, niekonsekwencja, odstępstwo, omyłka, pomyłka, potknięcie, przeoczenie, usterka

wada:

błąd, niedociągnięcie, uchybienie, usterka, wadliwość

wada: « np. braki w wykształceniu »

błąd, brak, defekt, niedociągnięcie, niedostatek, niekompletność, skaza

wada: « np. odstępstwo od normy »

błąd, brak, byk, chochlik drukarski, defekt, fałszywy krok, feler, kiks, lapsus, literówka, luka, mankament, niedociągnięcie, niedokładność, niedoróbka, niedoskonałość, niepoprawność, nieprawidłowość, nierzetelność, nieścisłość, omyłka, opustka, opuszczenie, pomyłka, potknięcie, przeinaczenie, przejęzyczenie się, przekłamanie, skaza, słaby punkt, uchybienie, usterka, zmyłka

wada:

bolączka, choroba, wypaczenie

wada:

bolączka, choroba, problem, udręka, utrapienie

wada: « np. wada przedmiotu, towaru »

brak, defekt, feler, mankament, minus, niedociągnięcie, niedoróbka, skaza, usterka, uszkodzenie, zła strona

wada: « np. przedmiotu »

brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, niedociągnięcie, niedokładność, niedoróbka, niedoskonałość, nieprawidłowość, potknięcie, przywara, skaza, słaba strona czegoś, słabostka, słabość, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, ułomność, usterka, uszkodzenie, zła strona czegoś

wada:

brak, cień, negatywna strona

wada: « np. słaba strona czegoś »

brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, niedociągnięcie, niedokładność, niedoróbka, niedostatek, niepoprawność, nieprawidłowość, niesprawność, nieścisłość, pięta Achillesa, pięta achillesowa, potknięcie, rysa, skaza, słabość, słaby punkt, śmiesznostka, uchybienie, ujemna strona, usterka

wada:

brak, defekt, feler, luka, mankament, minus, minusik, niedociągnięcie, niedokładność, niedoróbka, niedoskonałość, niedostatek, niepoprawność, nieprawidłowość, nierzetelność, niesprawność, nieścisłość, niewierność, potknięcie, rysa, skaza, słaba strona czegoś, słabość, słaby punkt, uchybienie, ujemna strona czegoś, ułomność, usterka, zła strona czegoś

wada:

cecha ujemna, niedociągnięcie, niedostatek

wada:

choroba, nieprawidłowość, niesprawność, niewydolność, słabość, ułomność, upośledzenie, zaburzenie

wada:

choroba, inwalidztwo, kalectwo, niedołęstwo, niedyspozycja, niepełnosprawność, niesprawność, niewydolność, słabość, ułomność, upośledzenie, zniedołężnienie

wada:

choroba, dolegliwość, dysfunkcja, niedomoga, patologia

wada:

cienie, minusy, plusy ujemne, skaza, zła strona

wada:

decyzja, orzeczenie, postanowienie, rozstrzygnięcie, skaza, uchwała, ułomność, usterka, uszkodzenie, werdykt, wyrok defekt brak

wada:

defekt, inwalidztwo, kalectwo, niedorozwój, niepełnosprawność, ułomność, upośledzenie, uszkodzenie

wada:

defekt, niedociągnięcie, problem, skaza, uszkodzenie

wada:

deformacja, kalectwo, niedorozwój, nieforemność, ułomność, upośledzenie, zniekształcenie

wada:

dysfunkcja, niedomoga, osłabienie, patologia

wada: « np. wada wzroku »

kalectwo, mankament, niedorozwój, niesprawność, ułomność, upośledzenie

wada:

minus, negatyw, zła strona

wada:

niedorozwój, niepełnosprawność, niesprawność, osłabienie, upośledzenie

wada: « np. ujemna cecha »

niedoskonałość, przywara, rysa, skaza, słaba strona czegoś, słabostka, słabość, ujemna strona czegoś, ułomność, zła strona czegoś

wada: « np. u człowieka: ujemna cecha »

niedoskonałość, przywara, rysa, skaza, słabostka, słabość, śmiesznostka, ułomność, wadliwość, zła strona

wada: « np. człowiek bez skazy »

niedoskonałość, plama moralna, przywara, skaza, ułomność

wada: « np. lenistwo to jego główna wada »

niekorzystna cecha, przywara, słabostka, słabość, ujemna cecha

wada:

pęknięcie, plama, skaza, szczelina, szczelina skaza w materiale, usterka, uszkodzenie

wada:

pięta Achillesa, przywara, słaba strona, słaby punkt

wada:

przywara, słabostka, ujemna cecha charakteru, zła skłonność, złe przyzwyczajenie

wada:

skrzywienie

wada:

uszczerbek

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wada

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wada znajduje się 139 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 45 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wada” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„wada” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wada:


Tagi dla synonimów słowa wada: synonimy do wyrazu wada, synonimy do słowa wada, inne określenia słowa wada, synonim wady, inaczej wada, inaczej o wadzie, wyrazy bliskoznaczne do słowa wada.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt