Synonim wspierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wspierać:

adwokatować, afirmować, asystować, borgować, brać czyjąś stronę, brać udział, budować, być czyjąś podporą, być po czyjejś stronie, być pomocą, być prawą ręką, być za czymś, być za kimś, ciągnąć za uszy, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dawać na krechę, dawać na kredyt, dawać na procent, dawać na słowo, dawać oparcie, dawać przykład, dawać wsparcie, dbać, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś otuchy, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dodawać otuchy, dofinansowywać, dokładać się, dopomagać, dopomagać komuś, dotować, dynamizować, dźwigać, faworyzować, finansować, firmować, forować, inspirować, kibicować, koić smutki, kredytować, krzepić, nieść komuś pomoc, nieść pomoc, obdarzać kogoś względami, obmurować, ocierać komuś łzy, odciążać, odciążać kogoś w czymś, oddać przysługę, ojcować, okazywać komuś pomoc, okazywać pomoc, opierać, opowiadać się, opowiadać się za czymś, opowiadać się za kimś, orędować, osuszać komuś łzy, patronować, pobudzać, pocieszać, podbijać, podbudowywać, podmurowywać, podnosić kogoś na duchu, podnosić na duchu, podpierać, podstemplowywać, podsycać, podtrzymywać, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, polecać, pomagać, pomagać protegować, pomocy, popierać, pożyczać, protegować, przybywać w sukurs, przychodzić komuś z pomocą, przychodzić w sukurs, przychodzić z pomocą, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, przystawiać, przytakiwać, przytrzymywać, ratować, rozpożyczać, sekundować, służyć komuś pomocą, służyć komuś ramieniem, służyć pomocą, solidaryzować się, sponsorować, sprzyjać, stać murem za czymś, stać murem za kimś, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać się podporą, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, subsydiować, subwencjonować, sympatyzować, sympatyzować z czymś, sympatyzować z kimś, torować drogę, towarzyszyć, trzymać, trzymać czyjąś stronę, uczestniczyć, udzielać komuś pomocy, udzielać komuś poparcia, udzielać kredytu, udzielać pomocy, udzielać poparcia, ułatwiać, umacniać, umożliwiać, ustawiać, utrzymywać, uzasadniać, użyczać, wspomagać, wspomagać kogoś, współdziałać, wstawiać się, wstawiać się za kimś, wtórować, wypożyczać, wyrażać aprobatę, wzmacniać, zachęcać, zagrzewać, zasilać,

Synonimy słowa wspierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wspierać - np. okazywać komuś względy

» wspierać - np. pozytywnie kogoś nastrajać

» wspierać - np. dodawać komuś otuchy

» wspierać - np. okazywać komuś pomoc

» wspierać - np. okazywać komuś pomoc

» wspierać - np. wspierał mnie finansowo

» wspierać - np. dawać wsparcie, być podporą

» wspierać - np. kolumny wspierają dach

» wspierać - np. pomagać komuś

» wspierać - np. wspierał mnie finansowo

» wspierać - np. dźwigać na duchu

» wspierać - np. poparłem jego kandydaturę

» wspierać - np. trzymać z kimś

wspierać:

adwokatować, ojcować, orędować, polecać, pomagać, popierać, protegować, sprzyjać, udzielać komuś poparcia, wstawiać się za kimś

wspierać:

afirmować, asystować, być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, patronować, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, sprzyjać, stać murem za czymś, stać murem za kimś, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, udzielać komuś poparcia, wspomagać, wyrażać aprobatę

wspierać:

asystować, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, współdziałać

wspierać:

asystować, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, sprzyjać, udzielać komuś pomocy, wspomagać, wtórować

wspierać:

asystować, być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, torować drogę, udzielać komuś pomocy, ułatwiać, wspomagać

wspierać:

asystować, brać udział, pomagać, popierać, uczestniczyć

wspierać:

borgować, dawać na krechę, dawać na kredyt, dawać na procent, dawać na słowo, finansować, kredytować, pożyczać, rozpożyczać, udzielać kredytu, użyczać, wypożyczać

wspierać:

brać czyjąś stronę, być za kimś, faworyzować, forować, ojcować, opowiadać się, popierać, sekundować, sprzyjać, sympatyzować z kimś, trzymać czyjąś stronę

wspierać: « np. okazywać komuś względy »

brać czyjąś stronę, być po czyjejś stronie, być za czymś, być za kimś, faworyzować, forować, obdarzać kogoś względami, ojcować, opowiadać się za czymś, opowiadać się za kimś, orędować, popierać, protegować, sekundować, sprzyjać, sympatyzować z czymś, sympatyzować z kimś, trzymać czyjąś stronę

wspierać: « np. pozytywnie kogoś nastrajać »

budować, dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, pocieszać, podbudowywać, pokrzepiać, zachęcać, zagrzewać

wspierać: « np. dodawać komuś otuchy »

budować, dodawać komuś ducha, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy

wspierać: « np. okazywać komuś pomoc »

być czyjąś podporą, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dofinansowywać, dopomagać, nieść komuś pomoc, podpierać, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, wspomagać, wzmacniać

wspierać: « np. okazywać komuś pomoc »

być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dofinansowywać, dopomagać, nieść komuś pomoc, podpierać, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, służyć komuś ramieniem, sponsorować, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, wspomagać, wzmacniać

wspierać:

być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać wsparcie, dofinansowywać, dokładać się, dopomagać, firmować, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, podpierać, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, służyć komuś ramieniem, sponsorować, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, wspomagać

wspierać: « np. wspierał mnie finansowo »

być pomocą, być prawą ręką, dopomagać, dopomagać komuś, nieść pomoc, odciążać, odciążać kogoś w czymś, pomagać, przybywać w sukurs, przychodzić z pomocą, służyć pomocą, udzielać pomocy, wspomagać, wspomagać kogoś

wspierać:

ciągnąć za uszy, dopomagać, pomagać, popierać, przychodzić w sukurs, wspomagać

wspierać:

dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, popierać, przytakiwać, sekundować, sprzyjać, wtórować

wspierać:

dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś pomocą, stać przy czyimś boku, stać u czyjegoś boku, udzielać komuś pomocy, wspomagać

wspierać: « np. dawać wsparcie, być podporą »

dawać komuś wsparcie, podpierać, podtrzymywać, przytrzymywać, stać się podporą

wspierać: « np. kolumny wspierają dach »

dawać oparcie, opierać, podpierać, podtrzymywać, uzasadniać

wspierać:

dawać wsparcie, pomagać, ułatwiać

wspierać:

dbać, utrzymywać

wspierać:

dodawać otuchy, pocieszać, podbudowywać

wspierać:

dodawać otuchy, podtrzymywać, popierać, utrzymywać

wspierać:

dofinansowywać, dopomagać, dotować, finansować, patronować, sponsorować, subsydiować, subwencjonować, wspomagać

wspierać:

dopomagać, dźwigać, krzepić, podnosić na duchu, pomagać

wspierać: « np. pomagać komuś »

dopomagać, okazywać pomoc, pomagać, udzielać pomocy, wspomagać

wspierać:

dopomagać, nieść pomoc, popierać, udzielać pomocy, wspomagać

wspierać: « np. wspierał mnie finansowo »

dopomagać, pomagać, ratować, wspomagać

wspierać: « np. dźwigać na duchu »

dźwigać, krzepić, umacniać

wspierać:

kibicować, sekundować, towarzyszyć

wspierać:

obmurować, podmurowywać, wzmacniać

wspierać: « np. poparłem jego kandydaturę »

oddać przysługę, pomagać protegować, pomocy, popierać, sprzyjać, udzielać poparcia, wspomagać, wstawiać się

wspierać:

opierać, podpierać, podtrzymywać, przystawiać, ustawiać

wspierać:

pobudzać, podsycać, popierać, sprzyjać, wzmacniać

wspierać:

podbijać, podpierać, podstemplowywać, podtrzymywać, umacniać

wspierać:

pomagać, ułatwiać, umożliwiać

wspierać: « np. trzymać z kimś »

popierać, solidaryzować się, sprzyjać, sympatyzować, trzymać, współdziałać

wspierać:

zasilać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wspierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wspierać znajduje się 147 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 39 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wspierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „wspierać” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wspierać:

» Synonimy słowa wspierać - Synonim.

» Wyrazy przeciwstawne do słowa wspierać - Słownik antonimów.

» Rozwiązania do krzyżówki dla hasła wspierać - Opisy do krzyżówek.

» Szukaj hasła wspierać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyjaśnienie znaczenia wspierać - Definicja.


Tagi dla synonimów słowa wspierać: synonimy do wyrazu wspierać, inaczej wspierać, synonimy do słowa wspierać, inne określenia słowa wspierać, wyrazy bliskoznaczne do słowa wspierać.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt