Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim wspierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wspierać:

adwokatować, afirmować, asystować, borgować, brać czyjąś stronę, brać udział, budować, być czyjąś podporą, być po czyjejś stronie, być pomocą, być prawą ręką, być za czymś, być za kimś, ciągnąć za uszy, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dawać na krechę, dawać na kredyt, dawać na procent, dawać na słowo, dawać oparcie, dawać przykład, dawać wsparcie, dbać, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś otuchy, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dodawać otuchy, dofinansowywać, dokładać się, dopomagać, dopomagać komuś, dotować, dynamizować, dźwigać, faworyzować, finansować, firmować, forować, inspirować, kibicować, koić smutki, kredytować, krzepić, nieść komuś pomoc, nieść pomoc, obdarzać kogoś względami, obmurować, ocierać komuś łzy, odciążać, odciążać kogoś w czymś, oddać przysługę, ojcować, okazywać komuś pomoc, okazywać pomoc, opierać, opowiadać się, opowiadać się za czymś, opowiadać się za kimś, orędować, osuszać komuś łzy, patronować, pobudzać, pocieszać, podbijać, podbudowywać, podmurowywać, podnosić kogoś na duchu, podnosić na duchu, podpierać, podstemplowywać, podsycać, podtrzymywać, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, polecać, pomagać, pomagać protegować, pomocy, popierać, pożyczać, protegować, przybywać w sukurs, przychodzić komuś z pomocą, przychodzić w sukurs, przychodzić z pomocą, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, przystawiać, przytakiwać, przytrzymywać, ratować, rozpożyczać, sekundować, służyć komuś pomocą, służyć komuś ramieniem, służyć pomocą, solidaryzować się, sponsorować, sprzyjać, stać murem za czymś, stać murem za kimś, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać się podporą, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, subsydiować, subwencjonować, sympatyzować, sympatyzować z czymś, sympatyzować z kimś, torować drogę, towarzyszyć, trzymać, trzymać czyjąś stronę, uczestniczyć, udzielać komuś pomocy, udzielać komuś poparcia, udzielać kredytu, udzielać pomocy, udzielać poparcia, ułatwiać, umacniać, umożliwiać, ustawiać, utrzymywać, uzasadniać, użyczać, wspomagać, wspomagać kogoś, współdziałać, wstawiać się, wstawiać się za kimś, wtórować, wypożyczać, wyrażać aprobatę, wzmacniać, zachęcać, zagrzewać, zasilać,

Synonimy słowa wspierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wspierać - np. okazywać komuś względy

» wspierać - np. pozytywnie kogoś nastrajać

» wspierać - np. dodawać komuś otuchy

» wspierać - np. okazywać komuś pomoc

» wspierać - np. okazywać komuś pomoc

» wspierać - np. wspierał mnie finansowo

» wspierać - np. dawać wsparcie, być podporą

» wspierać - np. kolumny wspierają dach

» wspierać - np. pomagać komuś

» wspierać - np. wspierał mnie finansowo

» wspierać - np. dźwigać na duchu

» wspierać - np. poparłem jego kandydaturę

» wspierać - np. trzymać z kimś

wspierać:

adwokatować, ojcować, orędować, polecać, pomagać, popierać, protegować, sprzyjać, udzielać komuś poparcia, wstawiać się za kimś,

wspierać:

afirmować, asystować, być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, patronować, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, sprzyjać, stać murem za czymś, stać murem za kimś, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, udzielać komuś poparcia, wspomagać, wyrażać aprobatę,

wspierać:

asystować, być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, torować drogę, udzielać komuś pomocy, ułatwiać, wspomagać,

wspierać:

asystować, brać udział, pomagać, popierać, uczestniczyć,

wspierać:

asystować, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, współdziałać,

wspierać:

asystować, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś ramieniem, sprzyjać, udzielać komuś pomocy, wspomagać, wtórować,

wspierać:

borgować, dawać na krechę, dawać na kredyt, dawać na procent, dawać na słowo, finansować, kredytować, pożyczać, rozpożyczać, udzielać kredytu, użyczać, wypożyczać,

wspierać:

brać czyjąś stronę, być za kimś, faworyzować, forować, ojcować, opowiadać się, popierać, sekundować, sprzyjać, sympatyzować z kimś, trzymać czyjąś stronę,

wspierać: « np. okazywać komuś względy »

brać czyjąś stronę, być po czyjejś stronie, być za czymś, być za kimś, faworyzować, forować, obdarzać kogoś względami, ojcować, opowiadać się za czymś, opowiadać się za kimś, orędować, popierać, protegować, sekundować, sprzyjać, sympatyzować z czymś, sympatyzować z kimś, trzymać czyjąś stronę,

wspierać: « np. pozytywnie kogoś nastrajać »

budować, dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, pocieszać, podbudowywać, pokrzepiać, zachęcać, zagrzewać,

wspierać: « np. dodawać komuś otuchy »

budować, dodawać komuś ducha, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy,

wspierać: « np. okazywać komuś pomoc »

być czyjąś podporą, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dofinansowywać, dopomagać, nieść komuś pomoc, podpierać, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, wspomagać, wzmacniać,

wspierać: « np. okazywać komuś pomoc »

być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dofinansowywać, dopomagać, nieść komuś pomoc, podpierać, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, służyć komuś ramieniem, sponsorować, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, wspomagać, wzmacniać,

wspierać:

być po czyjejś stronie, być za kimś, dawać wsparcie, dofinansowywać, dokładać się, dopomagać, firmować, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, podpierać, pomagać, popierać, przychodzić komuś z pomocą, służyć komuś ramieniem, sponsorować, stać po czyjejś stronie, stać przy czyimś boku, stać przy czymś, stać przy kimś, stać u czyjegoś boku, stać za kimś, udzielać komuś pomocy, wspomagać,

wspierać: « np. wspierał mnie finansowo »

być pomocą, być prawą ręką, dopomagać, dopomagać komuś, nieść pomoc, odciążać, odciążać kogoś w czymś, pomagać, przybywać w sukurs, przychodzić z pomocą, służyć pomocą, udzielać pomocy, wspomagać, wspomagać kogoś,

wspierać:

ciągnąć za uszy, dopomagać, pomagać, popierać, przychodzić w sukurs, wspomagać,

wspierać:

dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, popierać, przytakiwać, sekundować, sprzyjać, wtórować,

wspierać:

dawać komuś oparcie, dawać komuś wsparcie, dopomagać, nieść komuś pomoc, okazywać komuś pomoc, pomagać, przychodzić komuś z pomocą, sekundować, służyć komuś pomocą, stać przy czyimś boku, stać u czyjegoś boku, udzielać komuś pomocy, wspomagać,

wspierać: « np. dawać wsparcie, być podporą »

dawać komuś wsparcie, podpierać, podtrzymywać, przytrzymywać, stać się podporą,

wspierać: « np. kolumny wspierają dach »

dawać oparcie, opierać, podpierać, podtrzymywać, uzasadniać,

wspierać:

dawać wsparcie, pomagać, ułatwiać,

wspierać:

dbać, utrzymywać,

wspierać:

dodawać otuchy, pocieszać, podbudowywać,

wspierać:

dodawać otuchy, podtrzymywać, popierać, utrzymywać,

wspierać:

dofinansowywać, dopomagać, dotować, finansować, patronować, sponsorować, subsydiować, subwencjonować, wspomagać,

wspierać:

dopomagać, dźwigać, krzepić, podnosić na duchu, pomagać,

wspierać: « np. pomagać komuś »

dopomagać, okazywać pomoc, pomagać, udzielać pomocy, wspomagać,

wspierać:

dopomagać, nieść pomoc, popierać, udzielać pomocy, wspomagać,

wspierać: « np. wspierał mnie finansowo »

dopomagać, pomagać, ratować, wspomagać,

wspierać: « np. dźwigać na duchu »

dźwigać, krzepić, umacniać,

wspierać:

kibicować, sekundować, towarzyszyć,

wspierać:

obmurować, podmurowywać, wzmacniać,

wspierać: « np. poparłem jego kandydaturę »

oddać przysługę, pomagać protegować, pomocy, popierać, sprzyjać, udzielać poparcia, wspomagać, wstawiać się,

wspierać:

opierać, podpierać, podtrzymywać, przystawiać, ustawiać,

wspierać:

pobudzać, podsycać, popierać, sprzyjać, wzmacniać,

wspierać:

podbijać, podpierać, podstemplowywać, podtrzymywać, umacniać,

wspierać:

pomagać, ułatwiać, umożliwiać,

wspierać: « np. trzymać z kimś »

popierać, solidaryzować się, sprzyjać, sympatyzować, trzymać, współdziałać,

wspierać:

zasilać,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa wspierać, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa wspierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wspierać znajduje się 147 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 39 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wspierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „wspierać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wspierać:

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła wspierać - Słownik do krzyżówek.

» Szukaj hasła wspierać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy do słowa wspierać - Wyrazy przeciwstawne.

» Definicja słowa wspierać - Słownik znaczeń.

» Synonimy słowa wspierać - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.


Tagi dla synonimów słowa wspierać: synonimy do wyrazu wspierać, wyrazy bliskoznaczne do słowa wspierać, synonimy do słowa wspierać, inaczej wspierać, inne określenia słowa wspierać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja synonim

» Internetowy słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt