Synonim wykazać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wykazać:

akceptować, aprobować, dać coś komuś do zrozumienia, dać dowody, dać odczuć, dać odczuć po sobie, dać po sobie znać, dać wyraz czemuś, dać znać po sobie, dowieść, konfirmować, mignąć, naświetlić, objaśnić, objawić, objawienie, obnażyć, odkryć, odsłonić, okazać, okazanie, okazywać, omówić, pochwalać, podbudować, pokazać, poodkrywać, poprzeć dokumentami, poprzeć dowodami, potwierdzać, potwierdzić, powyjaśniać, przedłożyć, przedstawić, przedstawić dowody, przejawić, przejawienie, przeprowadzić dowód, ratyfikować, rozszyfrować, rozświetlić, skomentować, twierdzić, uargumentować, udokumentować, udowodnić, ujawnić, ujawnienie, ukazać, umotywować, unaocznić, uobecnić, upewniać, uprawdopodobnić, uprzytomnić, usankcjonować, uświadomić, uwidocznić, uwierzytelnić, uzasadnić, uzewnętrznić, uzewnętrznienie, uzmysłowić, wyeksplikować, wyjaśnić, wyjawić, wyjawienie, wyklarować, wyłożyć, wyłożyć swoje racje, wyłuszczyć, wyrazić, wysunąć argumenty, wyświetlić, wytłumaczyć, wytoczyć argumenty, zademonstrować, zademonstrowanie, zamanifestować, zamanifestowanie, zanalizować, zaprezentować, zaręczać, zatwierdzać, zbić kontrargumenty, zdradzenie, zinterpretować, zracjonalizować, zreferować,

Synonimy słowa wykazać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wykazać - np. swoje stanowisko

» wykazać - np. dać dowód

» wykazać - np. uczucia

wykazać:

akceptować, aprobować, dowieść, konfirmować, pochwalać, potwierdzać, ratyfikować, twierdzić, upewniać, usankcjonować, zaręczać, zatwierdzać

wykazać: « np. swoje stanowisko »

dać coś komuś do zrozumienia, objaśnić, przedłożyć, ukazać, uzasadnić, wyjaśnić, wyłożyć, wyłuszczyć, wytłumaczyć, zreferować

wykazać:

dać dowody, dowieść, poprzeć dowodami, przeprowadzić dowód, uargumentować, udokumentować, udowodnić, uzasadnić, zbić kontrargumenty

wykazać:

dać odczuć, dać po sobie znać, dać wyraz czemuś, objawić, okazać, pokazać, przejawić, ujawnić, uzewnętrznić, wyjawić, wyrazić, zaprezentować

wykazać:

dać odczuć po sobie, dać znać po sobie, objawić, okazać, pokazać, przejawić, ujawnić, unaocznić, uwidocznić, uzewnętrznić, wyjawić, wyrazić, zademonstrować, zamanifestować

wykazać: « np. dać dowód »

dać po sobie znać, dowieść, okazać, pokazać, przejawić, udokumentować, udowodnić, unaocznić, uobecnić, uprzytomnić, uwidocznić, uzewnętrznić, uzmysłowić

wykazać:

dowieść, naświetlić, objaśnić, uargumentować, udokumentować, udowodnić, umotywować, uzasadnić, wyjaśnić, wyłożyć swoje racje, wyłuszczyć, wysunąć argumenty, wytłumaczyć, wytoczyć argumenty, zracjonalizować

wykazać:

dowieść, poprzeć dowodami, uargumentować, udowodnić, umotywować, uzasadnić, zbić kontrargumenty

wykazać:

dowieść, podbudować, pokazać, poprzeć dokumentami, potwierdzić, przedstawić dowody, udokumentować, udowodnić, uprawdopodobnić, uwierzytelnić, uzasadnić

wykazać:

mignąć, okazać, pokazać, przedstawić, zaprezentować

wykazać:

naświetlić, objaśnić, omówić, powyjaśniać, rozszyfrować, rozświetlić, skomentować, ukazać, unaocznić, uwidocznić, uzasadnić, wyeksplikować, wyjaśnić, wyklarować, wyłożyć, wyłuszczyć, wyświetlić, wytłumaczyć, zanalizować, zinterpretować, zracjonalizować, zreferować

wykazać: « np. uczucia »

objawić, obnażyć, odkryć, odsłonić, okazać, poodkrywać, przejawić, uzewnętrznić, wyjawić

wykazać:

objawienie, okazanie, przejawienie, ujawnienie, zademonstrowanie, zamanifestowanie, zdradzenie

wykazać:

obnażyć, ujawnić, uzewnętrznić

wykazać:

okazywać

wykazać:

udowodnić, ujawnić

wykazać:

unaocznić, uprzytomnić, uświadomić, uwidocznić, uzmysłowić, wyświetlić

wykazać:

uzewnętrznienie

wykazać:

wyjawienie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wykazać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wykazać znajduje się 89 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 19 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „wykazać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „wykazać” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem wykazać:

» Szukaj hasła wykazać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa wykazać: synonimy do wyrazu wykazać, synonimy do słowa wykazać, wyrazy bliskoznaczne do słowa wykazać, inaczej wykazać, inne określenia słowa wykazać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim słowa

» Definicja słowa synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt