Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim wykonać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wykonać:

dokonać, dokonać czegoś, dokonywać, dopełnić, dopiąć, dopiąć celu, dopiąć coś na ostatni guzik, doprowadzić coś do skutku, doprowadzić do realizacji, doprowadzić do skutku, egzekwować, inscenizować, mieć, mieć coś na swoim koncie, mieć coś z głowy, mieć z głowy, nadać czemuś kształt, nadawać czemuś kształt, napisać, odbyć, oddać, odegrać, odrobić, odstawić, odtworzyć, opracować, osiągnąć, otworzyć, poczynić, popełnić, porobić, postawić coś w stan gotowości, powołać do życia, pozakładać, pozałatwiać, pozawiązywać, przedstawić, przekuć w czyn, przelać coś na papier, przepchnąć, przeprowadzić, przestrzegać, przygotować, przyrządzić, przyszykować, rozkręcić, rzucić coś na papier, sfinalizować, sformować, sformułować, sklecić, skombinować, skompilować, skomponować, skonkretyzować, skonstruować, skończyć, spełnić, spłodzić, sporządzić, spowodować, sprawić, spreparować, sprokurować, sprowadzić, sprowokować, stosować się, stworzyć, ucieleśnić, uczynić, uczynić zadość czemuś, ukonkretnić, ułożyć, urealnić, uruchomić, urzeczywistnić, uskutecznić, usłuchać, usnuć, uszyć, uszykować, uścibolić, utworzyć, wcielić coś w czyn, wcielić coś w czyn życie, wcielić coś w życie, wcielić w czyn w życie, wprowadzić, wyczarować, wygrać, wymyślić, wypełnić, wypichcić, wypisać, wypocić, wypracować, wyprodukować, wyrychtować, wyrządzić, wysłuchać, wysmażyć, wystawić, wyszykować, wytworzyć, wywiązać się, wywołać, zaaranżować, zadośćuczynić, zagrać, zainscenizować, załatwić, założyć, zapiąć coś na ostatni guzik, zapisać coś na swoim koncie, zawiązać, zbudować, zdziałać, zgotować, zinterpretować, ziścić, zmajstrować, zmaterializować, zorganizować, zrealizować, zredagować, zrobić, zrodzić

Synonimy słowa wykonać z podziałem na grupy znaczeniowe:

wykonać: « np. plan »

dokonać, przeprowadzić, spełnić, urealnić, urzeczywistnić, wcielić coś w czyn, wcielić coś w życie, wprowadzić, ziścić, zmaterializować, zrealizować

wykonać:

dokonać, porobić, przygotować, skończyć, stworzyć, utworzyć, wyprodukować, wytworzyć, zbudować, zrealizować, zrobić

wykonać:

dokonać, dopiąć celu, doprowadzić do realizacji, przekuć w czyn, przeprowadzić, spełnić, uskutecznić, wypełnić, wywiązać się, zrealizować

wykonać:

dokonać, dopiąć, mieć coś na swoim koncie, osiągnąć, przeprowadzić, urzeczywistnić, zapisać coś na swoim koncie, zrealizować, zrobić

wykonać:

dokonać, dopiąć, doprowadzić coś do skutku, mieć coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt, przeprowadzić, skonkretyzować, spełnić, uczynić zadość czemuś, ukonkretnić, urealnić, urzeczywistnić, uskutecznić, wcielić coś w czyn, wcielić coś w życie, zapisać coś na swoim koncie, ziścić, zmaterializować, zrealizować, zrobić

wykonać:

dokonać, odbyć, poczynić, uczynić, zdziałać

wykonać:

dokonać, odbyć, wypełnić, zrobić

wykonać:

dokonać, dokonać czegoś, uczynić, zdziałać, zrobić

wykonać: « np. dopełnić formalności »

dokonać, dopełnić, spełnić, wypełnić, zrealizować

wykonać:

dokonać, sfinalizować, skończyć, zrobić

wykonać:

dokonywać

wykonać:

dopiąć coś na ostatni guzik, inscenizować, mieć coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt, opracować, postawić coś w stan gotowości, przelać coś na papier, przygotować, przyrządzić, przyszykować, rzucić coś na papier, skompilować, skonkretyzować, sporządzić, spreparować, sprokurować, stworzyć, ułożyć, uskutecznić, usnuć, uszykować, utworzyć, wypracować, wyrychtować, wyszykować, zaaranżować, zainscenizować, zapiąć coś na ostatni guzik, zapisać coś na swoim koncie, zgotować, zorganizować, zrobić

wykonać:

doprowadzić coś do skutku, mieć coś z głowy, pozałatwiać, przepchnąć, przeprowadzić, skombinować, urzeczywistnić, wcielić coś w czyn, wcielić coś w życie, załatwić, zorganizować, zrealizować, zrobić

wykonać:

doprowadzić coś do skutku, nadawać czemuś kształt, przeprowadzić, skonkretyzować, spełnić, uczynić zadość czemuś, ukonkretnić, urealnić, urzeczywistnić, wcielić coś w czyn życie, wypełnić, wysłuchać, zadośćuczynić, ziścić, zrealizować

wykonać: « np. uczynić zadość czemuś »

doprowadzić coś do skutku, mieć coś na swoim koncie, przeprowadzić, spełnić, ucieleśnić, uczynić zadość czemuś, urzeczywistnić, wcielić coś w czyn, wcielić coś w życie, zadośćuczynić, zapisać coś na swoim koncie, ziścić, zmaterializować, zrealizować

wykonać:

doprowadzić coś do skutku, opracować, popełnić, przygotować, przyszykować, sklecić, skompilować, sporządzić, spreparować, sprokurować, ułożyć, uskutecznić, uszykować, wysmażyć, zrealizować, zrobić

wykonać:

doprowadzić do skutku, mieć z głowy, pozałatwiać, przeprowadzić, urzeczywistnić, wcielić w czyn w życie, załatwić, zrealizować, zrobić

wykonać:

egzekwować

wykonać:

mieć, zrobić

wykonać:

mieć coś na swoim koncie, napisać, opracować, otworzyć, popełnić, powołać do życia, pozakładać, pozawiązywać, przygotować, rozkręcić, sformować, skomponować, spłodzić, sporządzić, stworzyć, ułożyć, uruchomić, usnuć, utworzyć, wyczarować, wymyślić, wypichcić, wypocić, wypracować, wysmażyć, założyć, zapisać coś na swoim koncie, zawiązać, zbudować, zorganizować, zrealizować, zredagować

wykonać:

mieć coś na swoim koncie, sporządzić, stworzyć, wyprodukować, zapisać coś na swoim koncie, zrobić

wykonać:

oddać, odegrać, odtworzyć, przedstawić, zagrać, zinterpretować, zrealizować

wykonać: « np. utwór muzyczny »

odegrać, wygrać, zagrać, zinterpretować

wykonać: « np. robotę »

odrobić, odstawić, popełnić, zrealizować, zrobić

wykonać:

opracować, przygotować, przyrządzić, przyszykować, sporządzić, spreparować, sprokurować, stworzyć, uszykować, utworzyć, wypracować, wyprodukować, wyrychtować, wyszykować, wytworzyć, zrealizować, zrobić

wykonać:

opracować, przygotować, przyszykować, sformułować, skompilować, sporządzić, spreparować, sprokurować, stworzyć, ułożyć, uskutecznić, uszykować, utworzyć, wypisać, wypracować, wystawić, zaaranżować, zrobić

wykonać:

poczynić, porobić, uczynić, zdziałać, zrobić

wykonać:

przeprowadzić, spełnić, uczynić zadość czemuś, urzeczywistnić, wcielić coś w czyn życie, zadośćuczynić, ziścić, zmaterializować, zrealizować

wykonać:

przestrzegać, stosować się, usłuchać

wykonać:

przyrządzić, skonstruować, sporządzić, stworzyć, utworzyć, zmajstrować

wykonać:

przyrządzić, skonstruować, sporządzić, zmajstrować, zrobić

wykonać: « np. z obowiązku »

spełnić, wcielić coś w czyn, wcielić coś w życie, wypełnić, wywiązać się

wykonać:

spowodować, sprawić, sprowadzić, sprowokować, uczynić, wyrządzić, wywołać, zdziałać, zrobić, zrodzić

wykonać:

uszyć, uścibolić, zrobić

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wykonać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wykonać znajduje się 127 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 34 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „wykonać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„wykonać” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem wykonać:


Tagi dla synonimów słowa wykonać: inne określenia słowa wykonać, synonimy do wyrazu wykonać, synonimy do słowa wykonać, wyrazy bliskoznaczne do słowa wykonać, inaczej wykonać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt