Synonim wykonywać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wykonywać:

aktywnym, aranżować, budować, być czynnym, być w akcji, ciągnąć, czynić, czynić zadość, czynić zadość czemuś, czynność robić, ćwiczyć, ćwiczyć się, dawać, dokonywać, dokonywać czegoś, dopełniać, dopełniać czegoś, dopinać coś na ostatni guzik, doprowadzać coś do skutku, doprowadzać do skutku, doprowadzić do skutku, działać, egzekwować, fabrykować, formować, formułować, generować, gotować, grać, inkasować, inscenizować, instalować, interpretować, interpretować grać, kierować, klecić, kombinować, kompilować, komponować, koncypować, konkretyzować, konstruować, konstruować coś, konstytuować, kontynuować, kreować, krystalizować, kształtować, łączyć, machać, majstrować, materializować, męczyć, montować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, obrabiać, odbębniać, odbywać, oddawać, odgrywać, odrabiać, odstawiać, odtwarzać, odwalać, odzwierciedlać, oferować, okazywać, opracowywać, organizować, osiągać, pełnić, piastować, picować, pisać, płatać, pobierać, poczynać sobie, postępować, powodować, powoływać coś do życia, powoływać do życia, pracować, praktykować, preparować, produkować, prokurować, prowadzić, przedsiębrać, przedstawiać, przegrywać, przeprowadzać, przepychać, przestrzegać, przygotowywać, przyrządzać, przysposabiać, przyszykowywać, realizować, reżyserować, robić, robić szybko, robić szybko coś, robotę robić, rychtować, rypać, rysować, składać, służyć, spełniać, sporządzać, sposobić, sprawiać, sprawować, sprawować funkcję, sprawować funkcję jakąś, staczać, stawiać, stawiać coś w stan gotowości, stosować w praktyce, stwarzać, szybko robić, szykować, ściągać, śpiewać, świadczyć, toczyć, trudnić się, tworzyć, ucieleśniać, układać, ukonkretniać, uprawiać, urealniać, uruchamiać, urzeczywistniać, uskuteczniać, ustanawiać, uzyskiwać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, wcielać w życie, wdrożyć, wieść, wprowadzać, wprowadzać w czyn, wprowadzać w życie, współrealizować, współtworzyć, wyczarowywać, wydawać, wydzielać, wygrywać, wymuszać, wymyślać, wypełniać, wypełniać coś, wypisywać, wypracowywać, wyrabiać, wyrządzać, wystawiać, wytwarzać, wywiązywać cię, wywiązywać cię z czegoś, wywiązywać się, wywiązywać się wypełniać realizować, zadośćuczynić, zajmować się, zakładać, załatwiać, zapinać coś na ostatni guzik, zbijać, ziszczać,

Synonimy słowa wykonywać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wykonywać - np. czynić postępy

» wykonywać - np. coś montować

» wykonywać - np. tworzyć rzeczy

» wykonywać - np. wojnę, rozmowę, działalność

» wykonywać - np. pomoc, usługi

» wykonywać - np. wykonywać rozkaz

» wykonywać - np. odtwarzać rolę

» wykonywać - np. utwór muzyczny

» wykonywać - np. formalności

» wykonywać - np. egzekwować wyrok

» wykonywać - np. plan

» wykonywać - np. wykonywać zawód

» wykonywać - np. utwór, rolę

» wykonywać - np. utwór muzyczny, interpretować rolę, melodię

» wykonywać - np. odtwarzać rolę

» wykonywać - np. wykonywać melodię

» wykonywać - np. wykonywać projekt

» wykonywać - np. machnąć wypracowanie

» wykonywać - np. robić obiad

» wykonywać - np. robotę

» wykonywać - np. lekcje

» wykonywać - np. odstawiać robotę

» wykonywać - np. urząd, godność

» wykonywać - np. realizować zadania

wykonywać: « np. czynić postępy »

aktywnym, być czynnym, czynić, działać, konstruować, konstruować coś, robić, stwarzać

wykonywać:

aranżować, budować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać

wykonywać:

aranżować, gotować, kompilować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, picować, preparować, prokurować, przygotowywać, przyrządzać, przysposabiać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, układać

wykonywać:

aranżować, formułować, kompilować, koncypować, opracowywać, przygotowywać, przyszykowywać, robić, rychtować, sporządzać, szykować, tworzyć, układać, uskuteczniać, wypisywać, wypracowywać, wystawiać

wykonywać:

aranżować, dopinać coś na ostatni guzik, inscenizować, kompilować, koncypować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, organizować, przygotowywać, przyrządzać, przyszykowywać, reżyserować, robić, rychtować, sporządzać, sposobić, stawiać coś w stan gotowości, szykować, tworzyć, układać, uskuteczniać, wypracowywać, zapinać coś na ostatni guzik

wykonywać:

budować, komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać

wykonywać: « np. coś montować »

budować, instalować, klecić, konstruować, łączyć, majstrować, montować, składać, stawiać, zbijać

wykonywać: « np. tworzyć rzeczy »

budować, czynić, formować, konstruować, kształtować, opracowywać, powoływać do życia, robić, tworzyć, zakładać

wykonywać:

być w akcji, czynić, działać, robić, sprawiać

wykonywać: « np. wojnę, rozmowę, działalność »

ciągnąć, kontynuować, prowadzić, realizować, staczać, toczyć, wieść

wykonywać:

czynić, poczynać sobie, postępować, powodować, przedsiębrać, robić, sprawiać, stwarzać, świadczyć, wyrządzać

wykonywać: « np. pomoc, usługi »

czynić, oferować, okazywać, robić, świadczyć

wykonywać:

czynić zadość, spełniać, urzeczywistniać, wywiązywać się wypełniać realizować, zadośćuczynić, ziszczać

wykonywać: « np. wykonywać rozkaz »

czynić zadość czemuś, dokonywać, doprowadzać coś do skutku, konkretyzować, krystalizować, nadawać czemuś kształt, przeprowadzać, realizować, spełniać, ukonkretniać, urealniać, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, współrealizować, wypełniać, ziszczać

wykonywać:

czynić zadość czemuś, doprowadzać coś do skutku, materializować, przeprowadzać, realizować, spełniać, świadczyć, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, ziszczać

wykonywać:

czynność robić, prowadzić, przeprowadzać, robić, uprawiać

wykonywać:

ćwiczyć, ćwiczyć się

wykonywać: « np. odtwarzać rolę »

dawać, grać, interpretować, odtwarzać, przedstawiać, wystawiać

wykonywać: « np. utwór muzyczny »

dawać, grać, interpretować, odtwarzać, przedstawiać, wystawiać

wykonywać: « np. formalności »

dokonywać, dopełniać, doprowadzać do skutku, realizować, spełniać, ucieleśniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w czyn, wprowadzać w życie, wypełniać, wywiązywać cię, ziszczać

wykonywać:

dokonywać, doprowadzić do skutku, osiągać, realizować, robić, spełniać, urzeczywistniać

wykonywać: « np. egzekwować wyrok »

dokonywać, egzekwować, realizować

wykonywać: « np. plan »

dokonywać, materializować, przeprowadzać, realizować, spełniać, urealniać, urzeczywistniać, wprowadzać, ziszczać

wykonywać:

dokonywać czegoś, doprowadzać do skutku, realizować, spełniać, ucieleśniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w czyn, wypełniać, ziszczać

wykonywać:

dopełniać czegoś, doprowadzać do skutku, realizować, spełniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w życie, wypełniać coś, wywiązywać cię z czegoś, ziszczać

wykonywać:

doprowadzać coś do skutku, kombinować, organizować, przeprowadzać, przepychać, realizować, robić, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, załatwiać

wykonywać: « np. wykonywać zawód »

działać, pracować, sprawować funkcję, sprawować funkcję jakąś

wykonywać:

egzekwować, inkasować, pobierać, ściągać, wymuszać

wykonywać:

egzekwować, przestrzegać

wykonywać:

fabrykować, produkować, robić

wykonywać: « np. utwór, rolę »

grać, interpretować, odtwarzać, przegrywać

wykonywać: « np. utwór muzyczny, interpretować rolę, melodię »

grać, inscenizować, interpretować, oddawać, odgrywać, odtwarzać, przedstawiać, realizować, wygrywać

wykonywać: « np. odtwarzać rolę »

grać, interpretować, odtwarzać, przedstawiać

wykonywać:

grać, kreować, odgrywać, wygrywać

wykonywać: « np. wykonywać melodię »

interpretować grać, odtwarzać, śpiewać

wykonywać:

kierować, przeprowadzać

wykonywać:

kompilować, konkretyzować, nadawać czemuś kształt, opracowywać, prokurować, przygotowywać, robić, sporządzać, tworzyć, układać, uskuteczniać, wypracowywać

wykonywać: « np. wykonywać projekt »

konstruować, obrabiać, produkować, przyrządzać, robić, sporządzać, tworzyć, wyrabiać, wytwarzać

wykonywać:

machać, szybko robić

wykonywać: « np. machnąć wypracowanie »

machać, robić szybko, robić szybko coś

wykonywać:

męczyć, płatać, produkować, przygotowywać, przyrządzać, przyszykowywać, robić, rychtować, rypać, sporządzać, szykować, świadczyć, wyrabiać, wytwarzać

wykonywać: « np. robić obiad »

obrabiać, produkować, przyrządzać, robić, sporządzać, wyrabiać, wytwarzać

wykonywać:

odbębniać, odbywać, odwalać, pełnić, piastować, spełniać, sprawować, wypełniać

wykonywać:

odbywać, odrabiać, odwalać

wykonywać: « np. robotę »

odrabiać, odstawiać, realizować, robić

wykonywać: « np. lekcje »

odrabiać, robić, wywiązywać się

wykonywać: « np. odstawiać robotę »

odstawiać, odwalać, robić

wykonywać:

odstawiać, robotę robić

wykonywać:

odtwarzać, odzwierciedlać, przedstawiać

wykonywać:

osiągać, przeprowadzać, realizować, uzyskiwać

wykonywać: « np. urząd, godność »

pełnić, piastować, służyć, sprawować

wykonywać:

praktykować, stosować w praktyce, trudnić się, uprawiać, zajmować się

wykonywać:

produkować, wydawać, wydzielać, wytwarzać

wykonywać: « np. realizować zadania »

przeprowadzać, realizować, spełniać, urzeczywistniać, wprowadzać w życie, ziszczać

wykonywać:

realizować, urzeczywistniać, wcielać w życie, wdrożyć, wprowadzać w życie

wykonywać:

spełniać, wypełniać, wywiązywać się

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wykonywać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wykonywać znajdują się 174 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 56 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wykonywać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „wykonywać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wykonywać:

» Opisy krzyżówkowe hasła wykonywać - Rozwiązania krzyżówkowe.

» Synonimy dla słowa wykonywać - Słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Antonimy dla wyrazu wykonywać - Internetowy słownik antonimów.

» Szukaj hasła wykonywać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa wykonywać: synonimy do słowa wykonywać, inaczej wykonywać, synonimy do wyrazu wykonywać, wyrazy bliskoznaczne do słowa wykonywać, inne określenia słowa wykonywać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Internetowy słownik synonimów

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt