Synonim wypowiedź Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wypowiedź:

adnotacja, aforyzm, alokucja, anons, apel, argument, biuletyn, ciekawostka, cynk, deklaracja, diatryba, dictum, dopisek, dygresja, dytyramb, enucjacja, enuncjacja, ewaluacja, exposé, filozofia, fragment wypowiedzi, fraza, glosa, głos, idea, informacja, instrukcja, kazanie, kazanko, komentarz, komunikat, koncepcja, konstatacja, krytyka, kwestia, laudacja, list otwarty, maksyma, manifest, memoriał, mniemanie, monolog, mowa, mówka, myśl, namiar, nastawienie, nota, notatka, notka, notyfikacja, nowina, nowość, objaśnienie, obserwacja, obwieszczenie, ocena, odezwa, odezwanie, odnośnik, odsyłacz, odzywka, ogłoszenie, określenie, opinia, optyka, oracja, orędzie, orientacja, orzeczenie, osąd, oświadczenie, oznajmienie, panegiryk, perora, perspektywa, pierwsza jaskółka, platforma, płaszczyzna, podejście, pogląd, pojęcie, popis krasomówczy, posłanie, posłowie, postawa, postscriptum, pouczenie, powiadomienie, powiedzenie, prezentacja, proklamacja, przekaz, przekonanie, przemowa, przemówienie, przemyślenie, przesłanie, przeświadczenie, przypis, przypisek, punkt widzenia, recenzja, refleksja, relacja, rezolucja, sąd, sformułowanie, słowa, słowo, speech, spicz, spojrzenie, spostrzeżenie, sprostowanie, stanowisko, stwierdzenie, sygnał, światopogląd, teza, toast, twierdzenie, tyrada, ujawnienie, uniwersał, ustalenie, uwaga, uznanie, werdykt, wiadomość, widzenie, wieść, wizja, wniosek, wskazówka, wtrącenie, wtręt, wyartykułowanie, wyjaśnienie, wykład, wymowa, wymówienie, wyobrażenie, wypowiedzenie, wypowiedzenie się, wyrażenie, wystąpienie, wystąpienie publiczne, występ, wywód, wyznanie, wzmianka, zabranie głosu, zagajenie, zakomunikowanie, zaopiniowanie, zapatrywanie, zapisek, zapowiedź, zaprezentowanie, zawiadomienie, zdanie, zeznanie, zwrot,

Synonimy słowa wypowiedź z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wypowiedź - np. wygłosić mowę

» wypowiedź - np. deklaracja programowa

» wypowiedź - np. wypowiedź w mediach

» wypowiedź - np. napisać zdanie

» wypowiedź - np. głos w dyskusji

» wypowiedź - np. złośliwe komentarze

wypowiedź:

adnotacja, dopisek, dygresja, glosa, głos, komentarz, konstatacja, nota, notatka, notka, objaśnienie, obserwacja, odnośnik, odsyłacz, posłowie, postscriptum, przypis, przypisek, spostrzeżenie, sprostowanie, stwierdzenie, uwaga, wskazówka, wtrącenie, wtręt, wyjaśnienie, wzmianka, zapisek

wypowiedź:

aforyzm, maksyma, powiedzenie

wypowiedź: « np. wygłosić mowę »

alokucja, diatryba, dytyramb, głos, kazanie, laudacja, monolog, mowa, oracja, perora, popis krasomówczy, przemowa, przemówienie, spicz, tyrada, wykład, wystąpienie, wywód

wypowiedź:

anons, biuletyn, ciekawostka, cynk, deklaracja, informacja, instrukcja, komunikat, namiar, notka, notyfikacja, nowina, nowość, obwieszczenie, ogłoszenie, oświadczenie, oznajmienie, pierwsza jaskółka, pouczenie, powiadomienie, przekaz, relacja, sygnał, wiadomość, wieść, wskazówka, wzmianka, zapowiedź, zawiadomienie

wypowiedź: « np. deklaracja programowa »

apel, biuletyn, deklaracja, enucjacja, exposé, informacja, komunikat, list otwarty, manifest, memoriał, nota, notyfikacja, obwieszczenie, odezwa, ogłoszenie, orędzie, oświadczenie, oznajmienie, posłanie, proklamacja, przesłanie, rezolucja, stwierdzenie, twierdzenie, uniwersał, wiadomość, zawiadomienie

wypowiedź:

argument, deklaracja, enuncjacja, głos, informacja, konstatacja, obserwacja, opinia, oświadczenie, oznajmienie, pogląd, refleksja, sformułowanie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, twierdzenie, ustalenie, uwaga, wzmianka, zdanie

wypowiedź: « np. wypowiedź w mediach »

deklaracja, oświadczenie, wypowiedzenie się, wyznanie

wypowiedź:

deklaracja, enuncjacja, głos, konstatacja, obwieszczenie, oświadczenie, stanowisko, zdanie

wypowiedź:

deklaracja, enuncjacja, głos, idea, konstatacja, myśl, obserwacja, opinia, pogląd, przemyślenie, refleksja, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wniosek, wtrącenie, wzmianka, zdanie

wypowiedź:

deklaracja, enuncjacja, oświadczenie, oznajmienie, wyznanie, zeznanie

wypowiedź:

diatryba, exposé, kazanie, kazanko, laudacja, monolog, mowa, mówka, oracja, perora, popis krasomówczy, przemowa, przemówienie, speech, spicz, toast, tyrada, wykład, wystąpienie, występ, wywód, zagajenie

wypowiedź:

dictum, enuncjacja, ewaluacja, głos, informacja, konstatacja, obserwacja, ocena, opinia, orzeczenie, osąd, pogląd, recenzja, sąd, stanowisko, stwierdzenie, werdykt, zaopiniowanie, zdanie

wypowiedź:

filozofia, głos, koncepcja, konstatacja, mniemanie, myśl, nastawienie, obserwacja, ocena, opinia, optyka, orientacja, osąd, perspektywa, platforma, płaszczyzna, podejście, pogląd, pojęcie, postawa, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, światopogląd, twierdzenie, uwaga, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, zapatrywanie, zdanie

wypowiedź:

fragment wypowiedzi, kwestia

wypowiedź: « np. napisać zdanie »

fraza, sformułowanie, wypowiedzenie, zdanie, zwrot

wypowiedź:

głos, konstatacja, mniemanie, obserwacja, ocena, opinia, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, uznanie, widzenie, wizja, wyobrażenie, zapatrywanie, zdanie

wypowiedź:

głos, konstatacja, obserwacja, odezwanie, odzywka, słowa, stwierdzenie, twierdzenie, uwaga, wyrażenie

wypowiedź: « np. głos w dyskusji »

głos, opinia, pogląd, przekonanie, sąd, twierdzenie, wystąpienie

wypowiedź:

głos, konstatacja, obserwacja, opinia, pogląd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, ustalenie, uwaga, zdanie

wypowiedź: « np. złośliwe komentarze »

komentarz, krytyka, uwaga

wypowiedź:

komunikat, oświadczenie, oznajmienie, zdanie

wypowiedź:

konstatacja, myśl, określenie, sformułowanie, spostrzeżenie, stwierdzenie, twierdzenie, zwrot

wypowiedź:

mowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie publiczne, zabranie głosu

wypowiedź:

orzeczenie, oświadczenie

wypowiedź:

panegiryk

wypowiedź:

powiedzenie, prezentacja, sformułowanie, ujawnienie, wyartykułowanie, wymówienie, wypowiedzenie, wyrażenie, zaprezentowanie

wypowiedź:

słowo, wypowiedzenie

wypowiedź:

wymowa

wypowiedź:

wypowiedzenie się, wystąpienie, wystąpienie publiczne, zabranie głosu

wypowiedź:

zakomunikowanie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wypowiedź

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wypowiedź znajdują się 164 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 30 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wypowiedź” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „wypowiedź” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wypowiedź:

» Rozwiązania do krzyżówki hasła wypowiedź - Hasła krzyżówkowe.

» Definicja wypowiedź - Słownik definicji.

» Szukaj hasła wypowiedź w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy do wyrazu wypowiedź - Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego.


Tagi dla synonimów słowa wypowiedź: synonimy do słowa wypowiedź, inaczej o wypowiedzi, inne określenia słowa wypowiedź, wyrazy bliskoznaczne do słowa wypowiedź, inaczej wypowiedź, synonim wypowiedzi, synonimy do wyrazu wypowiedź.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim wyrazu

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt