Synonim wyróżnić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wyróżnić:

awansować, dać, dać czemuś pierwszeństwo, dać czemuś wyraz, dać komuś fory, dać komuś pierwszeństwo, dać nagrodę, mianować, nacechować, nagradzać, nagrodzić, napiętnować, naznaczyć, nobilitować, obdarzyć kogoś względami, obdarzyć względami, obramować, obwieść, ocechować, ocenić dodatnio, oddzielić, odgraniczyć, odkreślić, odróżnić, odznaczyć, opatrzyć znakami, opatrzyć znakiem, opatrzyć znamieniem, oznaczyć, oznakować, pobłogosławić, pochwalić, podkreślić, podnieść prestiż, podnieść prestiż czegoś, podnieść rangę, podnieść rangę czegoś, podziękować, pogłaskać, pogrubić, położyć akcent, położyć na coś akcent, położyć na coś nacisk, położyć nacisk, ponaznaczać, pooznaczać, popodkreślać, poprzeć, powierzyć, powynosić, powyznaczać, pozakreślać, poznaczyć, poznać, poznakować, promować, przydzielić, przyklasnąć, przyznać, rozpoznać, rozróżnić, scharakteryzować, skonkretyzować, sprecyzować, trzymać czyjąś stronę, uczcić, udobitnić, udzielić komuś pochwały, uhonorować, ujednoznacznić, uplastycznić, uprzywilejować, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wskazać, wyabstrahować, wyakcentować, wydzielić, wyeksponować, wyforować, wykursywić, wynieść, wyodrębnić, wyosobnić, wypreparować, wypromować, wypunktować, wyrazić komuś uznanie, wyrazić się o kimś z uznaniem, wysunąć coś na pierwszy plan, wysunąć na pierwszy plan, wysuwać na pierwszy plan, wytłuścić, wytyczyć, wywyższyć, wyznaczyć, wziąć czyjąś stronę, zaakcentować, zakreślić, zamanifestować, zaszczycić, zaznaczyć, zaznaczyć z naciskiem, zidentyfikować, zróżnicować, zwrócić czyjąś uwagę, zwrócić komuś uwagę, zwrócić na coś uwagę, zwrócić uwagę,

Synonimy słowa wyróżnić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» wyróżnić - np. podnieść czyjąś rangę

» wyróżnić - np. dać komuś stanowisko

» wyróżnić - np. dać nagrodę

» wyróżnić - np. wypalić piętno, opatrzyć znakiem

» wyróżnić - np. nadać cechy indywidualne

» wyróżnić - np. tekst

wyróżnić: « np. podnieść czyjąś rangę »

awansować, nobilitować, podnieść prestiż, podnieść rangę, powynosić, promować, wynieść, wypromować, wywyższyć

wyróżnić: « np. dać komuś stanowisko »

dać, mianować, powierzyć, przydzielić, przyznać

wyróżnić:

dać czemuś pierwszeństwo, dać komuś pierwszeństwo, obdarzyć względami, poprzeć, uprzywilejować, wyforować

wyróżnić:

dać czemuś wyraz, podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, udobitnić, uplastycznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć coś na pierwszy plan, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć z naciskiem, zwrócić komuś uwagę

wyróżnić:

dać komuś fory, dać komuś pierwszeństwo, obdarzyć kogoś względami, poprzeć, trzymać czyjąś stronę, uprzywilejować, wyforować, wziąć czyjąś stronę

wyróżnić: « np. dać nagrodę »

dać nagrodę, nagrodzić, uhonorować

wyróżnić:

nacechować, naznaczyć

wyróżnić:

nacechować, obramować, obwieść, odróżnić, odznaczyć, oznaczyć, podkreślić, udobitnić, uwydatnić, uwypuklić, wyakcentować, wyeksponować, wykursywić, wyodrębnić, wytłuścić, zaakcentować, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

nagradzać

wyróżnić:

nagrodzić, nobilitować, odznaczyć, uhonorować, uprzywilejować, wyforować, zaszczycić

wyróżnić: « np. wypalić piętno, opatrzyć znakiem »

napiętnować, naznaczyć, ocechować, opatrzyć znakiem, opatrzyć znamieniem, oznaczyć, oznakować, ponaznaczać, pooznaczać, poznaczyć, poznakować, scharakteryzować, zaznaczyć

wyróżnić:

napiętnować, ocechować, opatrzyć znakami, oznaczyć, oznakować, ponaznaczać, pooznaczać, powyznaczać, poznaczyć, scharakteryzować, wytyczyć, wyznaczyć, zaznaczyć

wyróżnić:

nobilitować, podnieść prestiż czegoś, podnieść rangę czegoś, promować, wywyższyć

wyróżnić:

obramować, obwieść, odznaczyć, pozakreślać, wyodrębnić, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

ocenić dodatnio, pobłogosławić, pochwalić, podziękować, pogłaskać, przyklasnąć, udzielić komuś pochwały, wyrazić komuś uznanie, wyrazić się o kimś z uznaniem

wyróżnić:

oddzielić, odgraniczyć, odkreślić, odznaczyć, rozróżnić, wyabstrahować, wydzielić, wyodrębnić, wyosobnić, wypreparować, zakreślić, zróżnicować

wyróżnić: « np. nadać cechy indywidualne »

odróżnić, zróżnicować

wyróżnić:

odróżnić, poznać, rozpoznać, rozróżnić, zidentyfikować

wyróżnić:

oznaczyć, pozakreślać, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

podkreślić, położyć na coś akcent, położyć na coś nacisk, udobitnić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć coś na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić komuś uwagę, zwrócić na coś uwagę

wyróżnić:

podkreślić, popodkreślać, uwidocznić, uwydatnić, wyeksponować, zaakcentować, zaznaczyć

wyróżnić:

podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, udobitnić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wyakcentować, wyeksponować, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić czyjąś uwagę

wyróżnić:

podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, skonkretyzować, sprecyzować, udobitnić, ujednoznacznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wskazać, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić komuś uwagę, zwrócić uwagę

wyróżnić:

podkreślić, udobitnić, uplastycznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, wyeksponować, wypunktować, wysuwać na pierwszy plan, zaakcentować, zamanifestować

wyróżnić: « np. tekst »

pogrubić, wytłuścić

wyróżnić:

uczcić, uhonorować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wyróżnić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wyróżnić znajduje się 111 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 26 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „wyróżnić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „wyróżnić” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem wyróżnić:

» Szukaj hasła wyróżnić w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa wyróżnić: synonimy do wyrazu wyróżnić, synonimy do słowa wyróżnić, inne określenia słowa wyróżnić, inaczej wyróżnić, wyrazy bliskoznaczne do słowa wyróżnić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy synonim

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt