Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim wyróżnić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wyróżnić:

awansować, dać, dać czemuś pierwszeństwo, dać czemuś wyraz, dać komuś fory, dać komuś pierwszeństwo, dać nagrodę, mianować, nacechować, nagradzać, nagrodzić, napiętnować, naznaczyć, nobilitować, obdarzyć kogoś względami, obdarzyć względami, obramować, obwieść, ocechować, ocenić dodatnio, oddzielić, odgraniczyć, odkreślić, odróżnić, odznaczyć, opatrzyć znakami, opatrzyć znakiem, opatrzyć znamieniem, oznaczyć, oznakować, pobłogosławić, pochwalić, podkreślić, podnieść prestiż, podnieść prestiż czegoś, podnieść rangę, podnieść rangę czegoś, podziękować, pogłaskać, pogrubić, położyć akcent, położyć na coś akcent, położyć na coś nacisk, położyć nacisk, ponaznaczać, pooznaczać, popodkreślać, poprzeć, powierzyć, powynosić, powyznaczać, pozakreślać, poznaczyć, poznać, poznakować, promować, przydzielić, przyklasnąć, przyznać, rozpoznać, rozróżnić, scharakteryzować, skonkretyzować, sprecyzować, trzymać czyjąś stronę, uczcić, udobitnić, udzielić komuś pochwały, uhonorować, ujednoznacznić, uplastycznić, uprzywilejować, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wskazać, wyabstrahować, wyakcentować, wydzielić, wyeksponować, wyforować, wykursywić, wynieść, wyodrębnić, wyosobnić, wypreparować, wypromować, wypunktować, wyrazić komuś uznanie, wyrazić się o kimś z uznaniem, wysunąć coś na pierwszy plan, wysunąć na pierwszy plan, wysuwać na pierwszy plan, wytłuścić, wytyczyć, wywyższyć, wyznaczyć, wziąć czyjąś stronę, zaakcentować, zakreślić, zamanifestować, zaszczycić, zaznaczyć, zaznaczyć z naciskiem, zidentyfikować, zróżnicować, zwrócić czyjąś uwagę, zwrócić komuś uwagę, zwrócić na coś uwagę, zwrócić uwagę

Synonimy słowa wyróżnić z podziałem na grupy znaczeniowe:

wyróżnić: « np. podnieść czyjąś rangę »

awansować, nobilitować, podnieść prestiż, podnieść rangę, powynosić, promować, wynieść, wypromować, wywyższyć

wyróżnić: « np. dać komuś stanowisko »

dać, mianować, powierzyć, przydzielić, przyznać

wyróżnić:

dać czemuś pierwszeństwo, dać komuś pierwszeństwo, obdarzyć względami, poprzeć, uprzywilejować, wyforować

wyróżnić:

dać czemuś wyraz, podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, udobitnić, uplastycznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć coś na pierwszy plan, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć z naciskiem, zwrócić komuś uwagę

wyróżnić:

dać komuś fory, dać komuś pierwszeństwo, obdarzyć kogoś względami, poprzeć, trzymać czyjąś stronę, uprzywilejować, wyforować, wziąć czyjąś stronę

wyróżnić: « np. dać nagrodę »

dać nagrodę, nagrodzić, uhonorować

wyróżnić:

nacechować, naznaczyć

wyróżnić:

nacechować, obramować, obwieść, odróżnić, odznaczyć, oznaczyć, podkreślić, udobitnić, uwydatnić, uwypuklić, wyakcentować, wyeksponować, wykursywić, wyodrębnić, wytłuścić, zaakcentować, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

nagradzać

wyróżnić:

nagrodzić, nobilitować, odznaczyć, uhonorować, uprzywilejować, wyforować, zaszczycić

wyróżnić:

napiętnować, ocechować, opatrzyć znakami, oznaczyć, oznakować, ponaznaczać, pooznaczać, powyznaczać, poznaczyć, scharakteryzować, wytyczyć, wyznaczyć, zaznaczyć

wyróżnić: « np. wypalić piętno, opatrzyć znakiem »

napiętnować, naznaczyć, ocechować, opatrzyć znakiem, opatrzyć znamieniem, oznaczyć, oznakować, ponaznaczać, pooznaczać, poznaczyć, poznakować, scharakteryzować, zaznaczyć

wyróżnić:

nobilitować, podnieść prestiż czegoś, podnieść rangę czegoś, promować, wywyższyć

wyróżnić:

obramować, obwieść, odznaczyć, pozakreślać, wyodrębnić, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

ocenić dodatnio, pobłogosławić, pochwalić, podziękować, pogłaskać, przyklasnąć, udzielić komuś pochwały, wyrazić komuś uznanie, wyrazić się o kimś z uznaniem

wyróżnić:

oddzielić, odgraniczyć, odkreślić, odznaczyć, rozróżnić, wyabstrahować, wydzielić, wyodrębnić, wyosobnić, wypreparować, zakreślić, zróżnicować

wyróżnić:

odróżnić, poznać, rozpoznać, rozróżnić, zidentyfikować

wyróżnić: « np. nadać cechy indywidualne »

odróżnić, zróżnicować

wyróżnić:

oznaczyć, pozakreślać, zakreślić, zaznaczyć

wyróżnić:

podkreślić, popodkreślać, uwidocznić, uwydatnić, wyeksponować, zaakcentować, zaznaczyć

wyróżnić:

podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, udobitnić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wyakcentować, wyeksponować, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić czyjąś uwagę

wyróżnić:

podkreślić, położyć akcent, położyć nacisk, skonkretyzować, sprecyzować, udobitnić, ujednoznacznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wskazać, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić komuś uwagę, zwrócić uwagę

wyróżnić:

podkreślić, udobitnić, uplastycznić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, wyeksponować, wypunktować, wysuwać na pierwszy plan, zaakcentować, zamanifestować

wyróżnić:

podkreślić, położyć na coś akcent, położyć na coś nacisk, udobitnić, uwidocznić, uwydatnić, uwypuklić, uwyraźnić, wyakcentować, wyeksponować, wypunktować, wysunąć coś na pierwszy plan, zaakcentować, zaznaczyć, zwrócić komuś uwagę, zwrócić na coś uwagę

wyróżnić: « np. tekst »

pogrubić, wytłuścić

wyróżnić:

uczcić, uhonorować

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wyróżnić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wyróżnić znajduje się 111 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 26 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „wyróżnić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„wyróżnić” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem wyróżnić:


Tagi dla synonimów słowa wyróżnić: synonimy do słowa wyróżnić, inaczej wyróżnić, synonimy do wyrazu wyróżnić, inne określenia słowa wyróżnić, wyrazy bliskoznaczne do słowa wyróżnić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt