Synonim zabić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zabić:

dobić, dokonać mordu, dokonać zamachu, kropnąć, królisko, nabić, namordować, narżnąć, nasiec, natłuc, nazabijać, odebrać komuś życie, odebrać życie, odstrzelić, piknąć, podobijać, polikwidować, położyć coś trupem, położyć kogoś trupem, położyć trupem, pomęczyć, pomordować, porozwalać, porżnąć, posłać do piachu, posłać kogoś do piachu, pościnać, powalić, powybijać, powykańczać, powyrzynać, powystrzelać, pozabijać, pozałatwiać, pozamykać, pozarzynać, pozasłaniać, pozbawiać życia, pozbawić kogoś życia, pozbawić życia, przekreślić, przetrzebić, rąbnąć, rozsiec, rozsiekać, rozstrzelać, rozwalać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, spuścić kogoś do piachu, stracić, stuknąć, ubić, uciszyć coś na zawsze, uciszyć kogoś na zawsze, uciszyć na zawsze, uderzyć, ukatrupić, umęczyć, unicestwić, upolować, usiec, ustrzelić, usunąć, uśmiercić, utłuc, utrupić, walić, wybić, wybić do nogi, wyciąć, wyeliminować, wygnieść jak robactwo, wygubić, wykluczyć, wykończyć, wykosić, wykreślić, wymordować, wyplenić, wyprawić kogoś na tamten świat, wypruć komuś flaki, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wystrzelać, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zabić na śmierć, zaciukać, zadać komuś śmierć, zadać śmierć, zadręczyć, zadźgać, zakatować, zakatrupić, załatwić, zamęczyć, zamknąć, zamordować, zarąbać, zarżnąć, zasłonić, zastrzelić, zaszlachtować, zasztyletować, zatłuc, zatłuc jak psa, zatłuc się, zdziesiątkować, zetrzeć z powierzchni ziemi, zgładzić, zgładzić z powierzchni ziemi, zlikwidować, zmaltretować, zmasakrować, znieść z powierzchni ziemi, zniszczyć, zniweczyć,

Synonimy słowa zabić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» zabić - np. zabić strzałem

» zabić - np. zwierzę

» zabić - np. pozbawiać życia

» zabić - np. pozbawić życia

» zabić - np. pozbawić kogoś życia

» zabić - np. szkodniki, wroga

» zabić - np. szkodniki

» zabić - np. o sercu

» zabić - np. szkodniki, wroga

» zabić - np. pozbawić kogoś życia

» zabić - np. dynamikę

» zabić - np. położyć kogoś trupem

» zabić - np. spowodować śmierć

» zabić - np. drzwi deskami

» zabić - np. dokonać uboju

» zabić - np. wiarę, miłość

» zabić - np. o sercu

zabić:

dobić, nabić, namordować, narżnąć, nasiec, natłuc, odebrać komuś życie, podobijać, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, pozbawić kogoś życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, zadać komuś śmierć, zakatować, zakatrupić, zamordować, zatłuc, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić:

dobić, nabić, namordować, narżnąć, nasiec, natłuc, odebrać życie, podobijać, polikwidować, położyć trupem, pomordować, posłać do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, pozbawić życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, ubić, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, zakatować, zakatrupić, zamordować, zatłuc, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić:

dokonać mordu, dokonać zamachu, zamordować

zabić:

kropnąć, położyć kogoś trupem, posłać kogoś do piachu, powalić, rozstrzelać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zamordować, zastrzelić, zgładzić, zlikwidować

zabić:

kropnąć, rąbnąć, sprzątnąć, ubić, walić, wykończyć, zamordować, zatłuc, zatłuc jak psa

zabić: « np. zabić strzałem »

kropnąć, odstrzelić, rozwalić, sprzątnąć, ustrzelić, zastrzelić

zabić:

królisko

zabić:

nabić, narżnąć, nasiec, natłuc, nazabijać, położyć kogoś trupem, pomordować, porżnąć, posłać kogoś do piachu, pozabijać, spuścić kogoś do piachu, ubić, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wyciąć, wykończyć, wymordować, wytępić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić: « np. zwierzę »

nabić, nazabijać, polikwidować, położyć trupem, pomordować, posłać do piachu, pościnać, powalić, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, sprzątnąć, spuścić do piachu, ubić, ukatrupić, uśmiercić, wykończyć, wymordować, wyrżnąć, wytępić, wytrzebić, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

namordować, narżnąć, nasiec, nazabijać, polikwidować, położyć kogoś trupem, położyć trupem, pomordować, porżnąć, powalić, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, uciszyć kogoś na zawsze, uśmiercić, wyciąć, wykończyć, wykosić, wymordować, wysiec, wytępić, zadać komuś śmierć, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

namordować, nasiec, natłuc, nazabijać, odebrać komuś życie, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, pozbawić kogoś życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytłuc, wytracić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zamordować, zgładzić, zlikwidować

zabić:

namordować, nasiec, nazabijać, polikwidować, położyć kogoś trupem, położyć trupem, pomordować, powalić, powybijać, powykańczać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, uciszyć kogoś na zawsze, uśmiercić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, zadać komuś śmierć, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić: « np. pozbawiać życia »

narżnąć, nasiec, natłuc, polikwidować, położyć trupem, pomordować, porżnąć, posłać do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, ubić, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wyciąć, wykończyć, wykosić, wymordować, wyrżnąć, wysiec, wytępić, wytłuc, wytrzebić, zakatrupić, zamordować, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić: « np. pozbawić życia »

narżnąć, nasiec, natłuc, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, porżnąć, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wyrżnąć, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zamordować, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić: « np. pozbawić kogoś życia »

narżnąć, nasiec, natłuc, odebrać komuś życie, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, porżnąć, posłać kogoś do piachu, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wyciąć, wygnieść jak robactwo, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić: « np. szkodniki, wroga »

narżnąć, nasiec, natłuc, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, porżnąć, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wystrzelać, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

nasiec, nazabijać, odebrać życie, polikwidować, położyć trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, pozbawić życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, ubić, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zakatować, zakatrupić, zamordować, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić: « np. szkodniki »

nasiec, powybijać, pozabijać, wybić, wybić do nogi, wygubić, wykosić, wyplenić, wysiec, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić

zabić:

nasiec, polikwidować, położyć trupem, pomęczyć, pomordować, powybijać, pozabijać, wyciąć, wytępić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

nasiec, nazabijać, odebrać komuś życie, polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, pozbawić kogoś życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, umęczyć, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wypruć komuś flaki, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatować, zakatrupić, zamordować, zarąbać, zarżnąć, zatłuc, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić:

odebrać komuś życie, położyć kogoś trupem, posłać kogoś do piachu, pozbawić kogoś życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, umęczyć, uśmiercić, utrupić, wykończyć, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, zadać komuś śmierć, zakatować, zakatrupić, zamęczyć, zamordować, zatłuc, zgładzić, zlikwidować

zabić:

odebrać życie, pozbawić życia, stuknąć, ukatrupić, uśmiercić, zabić na śmierć, zakatrupić

zabić:

odebrać życie, polikwidować, położyć trupem, porozwalać, posłać do piachu, powalić, pozbawić życia, rozstrzelać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, zakatrupić, zamordować, zastrzelić, zgładzić, zlikwidować

zabić: « np. o sercu »

piknąć, uderzyć

zabić:

polikwidować, położyć trupem, pomordować, powystrzelać, pozabijać, rozstrzelać, rozwalić, sprzątnąć, stracić, uśmiercić, zamordować, zastrzelić, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić:

polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, powybijać, powykańczać, pozabijać, przetrzebić, ukatrupić, unicestwić, uśmiercić, wybić, wygubić, wykończyć, wymordować, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

polikwidować, położyć coś trupem, położyć kogoś trupem, pomordować, powybijać, powykańczać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, ubić, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, wybić, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wysiec, wystrzelać, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, pozabijać, spuścić kogoś do piachu, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, unicestwić, uśmiercić, wybić do nogi, wygubić, wykończyć, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zdziesiątkować, zgładzić, zlikwidować

zabić: « np. szkodniki, wroga »

polikwidować, położyć coś trupem, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, powystrzelać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wystrzelać, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zdziesiątkować, zlikwidować

zabić:

polikwidować, położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, powyrzynać, pozabijać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, unicestwić, uśmiercić, wybić, wyciąć, wygnieść jak robactwo, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wyrżnąć, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wystrzelać, wytępić, wytłuc, wytracić, wytrzebić, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zdziesiątkować, zetrzeć z powierzchni ziemi, zgładzić z powierzchni ziemi, zlikwidować, znieść z powierzchni ziemi

zabić:

polikwidować, położyć trupem, pomordować, posłać do piachu, powybijać, powykańczać, pozbawiać życia, rozwalać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, stracić, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, zakatować, zakatrupić, załatwić, zamordować, zaszlachtować, zatłuc, zgładzić, zlikwidować

zabić:

położyć coś trupem, położyć kogoś trupem, posłać kogoś do piachu, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć coś na zawsze, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, upolować, ustrzelić, utłuc, utrupić, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, zadać komuś śmierć, zakatrupić, zarżnąć, zaszlachtować

zabić: « np. pozbawić kogoś życia »

położyć kogoś trupem, posłać kogoś do piachu, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, ustrzelić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wykończyć, wykosić, wyprawić kogoś na tamten świat, wysiec, wysłać kogoś na tamten świat, wytłuc, zadać komuś śmierć, zakatrupić, załatwić, zamordować, zastrzelić, zlikwidować

zabić:

położyć kogoś trupem, porozwalać, posłać kogoś do piachu, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wykończyć, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, zadać komuś śmierć, zakatować, zakatrupić, załatwić, zamęczyć, zamordować, zaszlachtować, zatłuc, zgładzić, zlikwidować

zabić:

położyć kogoś trupem, powykańczać, sprzątnąć, utłuc, utrupić, wykończyć, zadać komuś śmierć, zakatować, zamęczyć, zamordować, zarąbać, zatłuc

zabić: « np. dynamikę »

położyć kogoś trupem, pomordować, posłać kogoś do piachu, powybijać, powykańczać, pozbawić życia, rozwalić, sprzątnąć, spuścić kogoś do piachu, stracić, uciszyć kogoś na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, utłuc, utrupić, wybić, wyciąć, wygubić, wykończyć, wykosić, wymordować, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, wytępić, wytłuc, wytracić, zadać komuś śmierć, zakatować, zakatrupić, załatwić, zamordować, zaszlachtować, zatłuc, zgładzić, zlikwidować

zabić:

położyć trupem, ubić, uśmiercić, utłuc, zadać śmierć, zakatrupić, zamordować, zatłuc

zabić: « np. położyć kogoś trupem »

posłać do piachu, posłać kogoś do piachu, powykańczać, pozałatwiać, rozwalić, sprzątnąć, spuścić do piachu, spuścić kogoś do piachu, ubić, uciszyć kogoś na zawsze, uciszyć na zawsze, ukatrupić, uśmiercić, wykończyć, wyprawić kogoś na tamten świat, wysłać kogoś na tamten świat, zadać komuś śmierć, zakatrupić, załatwić, zlikwidować

zabić: « np. spowodować śmierć »

powykańczać, pozabijać, ukatrupić, umęczyć, uśmiercić, wykończyć, zadać komuś śmierć, zadręczyć, zakatować, zakatrupić, zamęczyć, zamordować, zatłuc, zgładzić, zmaltretować, zmasakrować

zabić: « np. drzwi deskami »

pozabijać, pozamykać, pozasłaniać, zamknąć, zasłonić

zabić:

pozarzynać, rozsiec, rozsiekać, wypruć komuś flaki, zaciukać, zadźgać, zamordować, zarżnąć, zaszlachtować, zasztyletować

zabić: « np. dokonać uboju »

pozarzynać, ubić, zarżnąć, zaszlachtować

zabić: « np. wiarę, miłość »

przekreślić, unicestwić, zlikwidować, zniszczyć, zniweczyć

zabić:

rozwalić, sprzątnąć, ukatrupić, wykończyć, zakatrupić

zabić:

usiec, zakatrupić, zamordować, zarąbać, zarżnąć, zaszlachtować, zatłuc, zgładzić

zabić:

usunąć, wyeliminować, wykluczyć, wykreślić

zabić: « np. o sercu »

zatłuc, zatłuc się

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa zabić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zabić znajdują się 122 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 47 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „zabić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „zabić” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem zabić:

» Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu zabić - Internetowy słownik synonimów.

» Odpowiedzi do krzyżówki hasła zabić - Hasła krzyżówkowe.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa zabić - Słownik pojęć i definicji.

» Szukaj hasła zabić w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa zabić: synonimy do słowa zabić, synonimy do wyrazu zabić, inne określenia słowa zabić, inaczej zabić, wyrazy bliskoznaczne do słowa zabić.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt