Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim zabierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zabierać:

anektować, aresztować, blokować, brać, brać się, brać się za coś, brać siłą, chapać, chować, chwytać, chwytać się, ciągać, defraudować, dokonywać konfiskaty, dokonywać rekwizycji, dryfować, drzeć z kogoś skórę, grabić, imać się, imać się czegoś, inkasować, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, konfiskować komuś coś, kosztować, kraść, łapać, łupić, marnować, nakłaniać, namawiać, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, odbierać, odbijać, oddalać, odejmować, odnosić, odstawiać, odsuwać, odsypywać, odzierać, odzyskiwać, ogołacać, ograbiać, okradać, okupować, opanowywać, oskubywać, oszczędzać, otrzymywać, partnera odbierać, pieniądze z kasy defraudować, plądrować, pobierać, pochłaniać, pociągać koszty, podbierać, poddawać konfiskacie, podejmować, podejmować się, podejmować się czegoś, podkradać, podporządkowywać, podwędzać, pomniejszać, porywać, porywać gdzieś, pozbawiać, pozbawiać czegoś, pozbawiać kogoś czegoś, pożerać, prowadzić, przechwycić, przechwytywać, przejmować, przekładać, przenosić, przesuwać, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, przyjmować, przyłączać, przystępować, przystępować do czegoś, przywłaszczać, przywłaszczać sobie, przywłaszczać sobie coś, rabować, rekwirować, rekwirować coś, rozgrabiać, rozkradać, rozszabrowywać, rozwlekać, sekwestrować, skłaniać, skłaniać do czegoś, skubać, spalać, sprzątać, sprzątać sprzed nosa, sprzeniewierzać, spychać, stawiać swoją nogę na czymś, stawiać swoją stopę na czymś, szabrować, szarpać, ściągać, ujmować, uprowadzać, uprzątać, usuwać, uszczuplać, uwodzić, wcielać, wędzić, włączać, włóczyć, wybierać, wyciągać, wycofywać, wydzierać, wydzierać coś komuś, wyjmować, wykradać, wynosić, wypłacać, wyprzątać, wyrywać, wyrywać z ręki, wywłaszczać, wywłaszczać kogoś, wywozić, wyzuwać, zaczynać, zaczynać coś, zagarniać, zagrabiać, zajmować, zajmować z nakazu władz, zamiatać, zanosić, zaoszczędzić, zaprzątać, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać, zdejmować, zdobywać panowanie, zespalać, zjadać, znosić, zsuwać, zubażać, zubożać, zużywać, zwijać,

Synonimy słowa zabierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» zabierać - np. brać w posiadanie

» zabierać - np. obszar

» zabierać - np. zabierać czas

» zabierać - np. wyciągać kogoś do teatru

» zabierać - np. pieniądze

» zabierać - np. coś cudzego

» zabierać - np. wyciągać kogoś do teatru

» zabierać - np. do kina

» zabierać - np. podjąć towar z hurtowni

» zabierać - np. wyrwać komuś ostatni grosz

» zabierać - np. chwytać się roboty

» zabierać - np. chwytać się roboty

» zabierać - np. zabierać komuś zabawki

» zabierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» zabierać - np. ręką

» zabierać - np. kogoś ze sobą

» zabierać - np. statek

» zabierać - np. majątek, podróżnych

» zabierać - np. brać z powrotem

» zabierać - np. odebrali mi wszystkie pieniądze

» zabierać - np. koszty

» zabierać - np. sięgać po cudze

» zabierać - np. odejmować trochę czegoś

» zabierać - np. dziewczynę, partnerkę czy partnera

» zabierać - np. apetyt

» zabierać - np. zabierać swoje rzeczy

» zabierać - np. usuwać gruz

» zabierać - np. majątek, prąd

» zabierać - np. śmieci

zabierać: « np. brać w posiadanie »

anektować, aresztować, konfiskować, okupować, opanowywać, podporządkowywać, przechwytywać, przejmować, rekwirować, sekwestrować, stawiać swoją nogę na czymś, stawiać swoją stopę na czymś, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać,

zabierać: « np. obszar »

anektować, przyłączać, wcielać, włączać, zagarniać, zespalać,

zabierać: « np. zabierać czas »

blokować, marnować, zajmować, zaprzątać,

zabierać: « np. wyciągać kogoś do teatru »

brać, nakłaniać, namawiać, porywać, skłaniać, wyciągać,

zabierać: « np. pieniądze »

brać, inkasować, otrzymywać, pobierać, podejmować, przyjmować,

zabierać:

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odbierać, odzyskiwać, sprzątać, usuwać, wycofywać, wydzierać, wynosić, wyprzątać,

zabierać:

brać, defraudować, grabić, kraść, pieniądze z kasy defraudować, podbierać, podkradać, przywłaszczać, rozkradać, sprzeniewierzać, zagarniać,

zabierać:

brać, odbierać, pobierać,

zabierać: « np. coś cudzego »

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odbierać, przechwytywać, przejmować, wydzierać, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zdobywać panowanie,

zabierać:

brać, łapać, odbierać, wyrywać z ręki,

zabierać: « np. wyciągać kogoś do teatru »

brać, nakłaniać, namawiać, porywać gdzieś, skłaniać do czegoś, wyciągać,

zabierać: « np. do kina »

brać, wybierać, wyciągać, wyjmować,

zabierać: « np. podjąć towar z hurtowni »

brać, inkasować, otrzymywać, pobierać, podejmować, przyjmować,

zabierać: « np. wyrwać komuś ostatni grosz »

brać, odbierać, wydzierać, wyrywać,

zabierać: « np. chwytać się roboty »

brać się, chwytać się, imać się, podejmować się, przystępować, zaczynać,

zabierać: « np. chwytać się roboty »

brać się za coś, chwytać się, imać się czegoś, podejmować się czegoś, przystępować do czegoś, zaczynać coś,

zabierać: « np. zabierać komuś zabawki »

brać siłą, konfiskować, konfiskować komuś coś, odbierać, pozbawiać kogoś czegoś, przywłaszczać sobie coś, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać kogoś, zagarniać,

zabierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

brać siłą, konfiskować, odbierać, pozbawiać, przywłaszczać sobie, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać, zagarniać,

zabierać: « np. ręką »

chapać, chwytać, łapać, porywać, sprzątać, ujmować, wyrywać,

zabierać:

chować, sprzątać, spychać, usuwać, zamiatać, zdejmować,

zabierać:

chwytać, odbierać, przyjmować, wyrywać z ręki,

zabierać:

chwytać, łapać, odbierać, wyrywać,

zabierać: « np. kogoś ze sobą »

ciągać, prowadzić, włóczyć,

zabierać:

dokonywać konfiskaty, konfiskować, poddawać konfiskacie, rekwirować, sekwestrować, zajmować,

zabierać:

dokonywać rekwizycji, konfiskować, rekwirować, sekwestrować, wywłaszczać, zajmować, zatrzymywać, zawłaszczać,

zabierać: « np. statek »

dryfować, porywać, zanosić, znosić,

zabierać: « np. majątek, podróżnych »

drzeć z kogoś skórę, grabić, kraść, łupić, obdzierać, obłupiać, odbierać, ogołacać, ograbiać, okradać, plądrować, podbierać, podkradać, podwędzać, rabować, rozgrabiać, rozszabrowywać, skubać, szabrować, szarpać, wydzierać, zagarniać, zagrabiać, zawłaszczać,

zabierać:

grabić, przywłaszczać, rabować, zagarniać,

zabierać: « np. brać z powrotem »

kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, odbierać, odzyskiwać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować, wycofywać, wydzierać, wyzuwać,

zabierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

konfiskować, odbierać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować coś, wydzierać coś komuś, zagarniać,

zabierać: « np. koszty »

kosztować, pochłaniać, pociągać koszty, pożerać, zjadać, zużywać,

zabierać:

kraść, przywłaszczać sobie, wędzić, zwijać,

zabierać: « np. sięgać po cudze »

kraść, okradać, oskubywać, podbierać, podkradać, podwędzać, porywać, skubać, sprzątać, ściągać, wykradać,

zabierać:

łupić, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, ograbiać, okradać, rabować,

zabierać:

obdzierać, pozbawiać czegoś,

zabierać:

odbierać, przyjmować, wyrywać,

zabierać: « np. odejmować trochę czegoś »

odbierać, odejmować, odsypywać, oszczędzać, pomniejszać, ujmować, zaoszczędzić,

zabierać:

odbierać, odejmować, pozbawiać, przechwycić, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś,

zabierać:

odbierać, wycofywać, wypłacać,

zabierać:

odbierać, odejmować, odsypywać, pomniejszać, uszczuplać, zubażać, zubożać,

zabierać: « np. dziewczynę, partnerkę czy partnera »

odbierać, odbijać, partnera odbierać, uwodzić,

zabierać: « np. apetyt »

odbierać, odejmować, odzierać, ogołacać, pozbawiać, wyzuwać,

zabierać:

oddalać, odsuwać, usuwać,

zabierać:

odejmować, usuwać, zdejmować, zsuwać,

zabierać: « np. zabierać swoje rzeczy »

odnosić, przenosić, sprzątać, usuwać, wynosić,

zabierać: « np. usuwać gruz »

odstawiać, odsuwać, przekładać, przenosić, przesuwać, uprzątać, usuwać, wynosić,

zabierać: « np. majątek, prąd »

pochłaniać, pożerać, spalać, zjadać, zużywać,

zabierać:

rekwirować, zajmować z nakazu władz,

zabierać:

rozkradać, rozwlekać, wynosić,

zabierać:

sprzątać, usuwać, wynosić, znosić,

zabierać: « np. śmieci »

sprzątać, uprzątać, usuwać, wybierać, wynosić, wyprzątać,

zabierać:

uprowadzać,

zabierać:

usuwać, wywozić,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa zabierać, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa zabierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zabierać znajduje się 160 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „zabierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „zabierać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem zabierać:

» Szukaj hasła zabierać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy dla zabierać - Słownik synonimów.

» Odpowiedzi krzyżówkowe dla hasła zabierać - Hasła i odpowiedzi do krzyżówek.

» Antonimy do wyrazu zabierać - Słownik wyrazów przeciwstawnych i antonimów.


Tagi dla synonimów słowa zabierać: wyrazy bliskoznaczne do słowa zabierać, synonimy do wyrazu zabierać, inne określenia słowa zabierać, synonimy do słowa zabierać, inaczej zabierać.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie słowa synonim

» Definicja synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt