Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim zabierać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zabierać:

anektować, aresztować, blokować, brać, brać się, brać się za coś, brać siłą, chapać, chować, chwytać, chwytać się, ciągać, defraudować, dokonywać konfiskaty, dokonywać rekwizycji, dryfować, drzeć z kogoś skórę, grabić, imać się, imać się czegoś, inkasować, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, konfiskować komuś coś, kosztować, kraść, łapać, łupić, marnować, nakłaniać, namawiać, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, odbierać, odbijać, oddalać, odejmować, odnosić, odstawiać, odsuwać, odsypywać, odzierać, odzyskiwać, ogołacać, ograbiać, okradać, okupować, opanowywać, oskubywać, oszczędzać, otrzymywać, partnera odbierać, pieniądze z kasy defraudować, plądrować, pobierać, pochłaniać, pociągać koszty, podbierać, poddawać konfiskacie, podejmować, podejmować się, podejmować się czegoś, podkradać, podporządkowywać, podwędzać, pomniejszać, porywać, porywać gdzieś, pozbawiać, pozbawiać czegoś, pozbawiać kogoś czegoś, pożerać, prowadzić, przechwycić, przechwytywać, przejmować, przekładać, przenosić, przesuwać, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś, przyjmować, przyłączać, przystępować, przystępować do czegoś, przywłaszczać, przywłaszczać sobie, przywłaszczać sobie coś, rabować, rekwirować, rekwirować coś, rozgrabiać, rozkradać, rozszabrowywać, rozwlekać, sekwestrować, skłaniać, skłaniać do czegoś, skubać, spalać, sprzątać, sprzątać sprzed nosa, sprzeniewierzać, spychać, stawiać swoją nogę na czymś, stawiać swoją stopę na czymś, szabrować, szarpać, ściągać, ujmować, uprowadzać, uprzątać, usuwać, uszczuplać, uwodzić, wcielać, wędzić, włączać, włóczyć, wybierać, wyciągać, wycofywać, wydzierać, wydzierać coś komuś, wyjmować, wykradać, wynosić, wypłacać, wyprzątać, wyrywać, wyrywać z ręki, wywłaszczać, wywłaszczać kogoś, wywozić, wyzuwać, zaczynać, zaczynać coś, zagarniać, zagrabiać, zajmować, zajmować z nakazu władz, zamiatać, zanosić, zaoszczędzić, zaprzątać, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać, zdejmować, zdobywać panowanie, zespalać, zjadać, znosić, zsuwać, zubażać, zubożać, zużywać, zwijać

Synonimy słowa zabierać z podziałem na grupy znaczeniowe:

zabierać: « np. obszar »

anektować, przyłączać, wcielać, włączać, zagarniać, zespalać

zabierać: « np. brać w posiadanie »

anektować, aresztować, konfiskować, okupować, opanowywać, podporządkowywać, przechwytywać, przejmować, rekwirować, sekwestrować, stawiać swoją nogę na czymś, stawiać swoją stopę na czymś, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zawłaszczać, zawojowywać

zabierać: « np. zabierać czas »

blokować, marnować, zajmować, zaprzątać

zabierać:

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odbierać, odzyskiwać, sprzątać, usuwać, wycofywać, wydzierać, wynosić, wyprzątać

zabierać:

brać, defraudować, grabić, kraść, pieniądze z kasy defraudować, podbierać, podkradać, przywłaszczać, rozkradać, sprzeniewierzać, zagarniać

zabierać:

brać, odbierać, pobierać

zabierać: « np. coś cudzego »

brać, kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, odbierać, przechwytywać, przejmować, wydzierać, zagarniać, zajmować, zatrzymywać, zdobywać panowanie

zabierać:

brać, łapać, odbierać, wyrywać z ręki

zabierać: « np. wyciągać kogoś do teatru »

brać, nakłaniać, namawiać, porywać gdzieś, skłaniać do czegoś, wyciągać

zabierać: « np. do kina »

brać, wybierać, wyciągać, wyjmować

zabierać: « np. podjąć towar z hurtowni »

brać, inkasować, otrzymywać, pobierać, podejmować, przyjmować

zabierać: « np. wyrwać komuś ostatni grosz »

brać, odbierać, wydzierać, wyrywać

zabierać: « np. wyciągać kogoś do teatru »

brać, nakłaniać, namawiać, porywać, skłaniać, wyciągać

zabierać: « np. pieniądze »

brać, inkasować, otrzymywać, pobierać, podejmować, przyjmować

zabierać: « np. chwytać się roboty »

brać się, chwytać się, imać się, podejmować się, przystępować, zaczynać

zabierać: « np. chwytać się roboty »

brać się za coś, chwytać się, imać się czegoś, podejmować się czegoś, przystępować do czegoś, zaczynać coś

zabierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

brać siłą, konfiskować, odbierać, pozbawiać, przywłaszczać sobie, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać, zagarniać

zabierać: « np. zabierać komuś zabawki »

brać siłą, konfiskować, konfiskować komuś coś, odbierać, pozbawiać kogoś czegoś, przywłaszczać sobie coś, rekwirować, sprzątać sprzed nosa, wydzierać, wyrywać, wywłaszczać kogoś, zagarniać

zabierać: « np. ręką »

chapać, chwytać, łapać, porywać, sprzątać, ujmować, wyrywać

zabierać:

chować, sprzątać, spychać, usuwać, zamiatać, zdejmować

zabierać:

chwytać, odbierać, przyjmować, wyrywać z ręki

zabierać:

chwytać, łapać, odbierać, wyrywać

zabierać: « np. kogoś ze sobą »

ciągać, prowadzić, włóczyć

zabierać:

dokonywać konfiskaty, konfiskować, poddawać konfiskacie, rekwirować, sekwestrować, zajmować

zabierać:

dokonywać rekwizycji, konfiskować, rekwirować, sekwestrować, wywłaszczać, zajmować, zatrzymywać, zawłaszczać

zabierać: « np. statek »

dryfować, porywać, zanosić, znosić

zabierać: « np. majątek, podróżnych »

drzeć z kogoś skórę, grabić, kraść, łupić, obdzierać, obłupiać, odbierać, ogołacać, ograbiać, okradać, plądrować, podbierać, podkradać, podwędzać, rabować, rozgrabiać, rozszabrowywać, skubać, szabrować, szarpać, wydzierać, zagarniać, zagrabiać, zawłaszczać

zabierać:

grabić, przywłaszczać, rabować, zagarniać

zabierać: « np. brać z powrotem »

kłaść łapę na czymś, kłaść rękę na czymś, konfiskować, odbierać, odzyskiwać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować, wycofywać, wydzierać, wyzuwać

zabierać: « np. odebrali mi wszystkie pieniądze »

konfiskować, odbierać, pozbawiać kogoś czegoś, rekwirować coś, wydzierać coś komuś, zagarniać

zabierać: « np. koszty »

kosztować, pochłaniać, pociągać koszty, pożerać, zjadać, zużywać

zabierać: « np. sięgać po cudze »

kraść, okradać, oskubywać, podbierać, podkradać, podwędzać, porywać, skubać, sprzątać, ściągać, wykradać

zabierać:

kraść, przywłaszczać sobie, wędzić, zwijać

zabierać:

łupić, obdzierać, obłupiać, obrabowywać, ograbiać, okradać, rabować

zabierać:

obdzierać, pozbawiać czegoś

zabierać:

odbierać, przyjmować, wyrywać

zabierać: « np. odejmować trochę czegoś »

odbierać, odejmować, odsypywać, oszczędzać, pomniejszać, ujmować, zaoszczędzić

zabierać:

odbierać, odejmować, pozbawiać, przechwycić, przyczynić się do utraty, przyczynić się do utraty czegoś

zabierać:

odbierać, wycofywać, wypłacać

zabierać:

odbierać, odejmować, odsypywać, pomniejszać, uszczuplać, zubażać, zubożać

zabierać: « np. dziewczynę, partnerkę czy partnera »

odbierać, odbijać, partnera odbierać, uwodzić

zabierać: « np. apetyt »

odbierać, odejmować, odzierać, ogołacać, pozbawiać, wyzuwać

zabierać:

oddalać, odsuwać, usuwać

zabierać:

odejmować, usuwać, zdejmować, zsuwać

zabierać: « np. zabierać swoje rzeczy »

odnosić, przenosić, sprzątać, usuwać, wynosić

zabierać: « np. usuwać gruz »

odstawiać, odsuwać, przekładać, przenosić, przesuwać, uprzątać, usuwać, wynosić

zabierać: « np. majątek, prąd »

pochłaniać, pożerać, spalać, zjadać, zużywać

zabierać:

rekwirować, zajmować z nakazu władz

zabierać:

rozkradać, rozwlekać, wynosić

zabierać:

sprzątać, usuwać, wynosić, znosić

zabierać: « np. śmieci »

sprzątać, uprzątać, usuwać, wybierać, wynosić, wyprzątać

zabierać:

uprowadzać

zabierać:

usuwać, wywozić

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa zabierać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zabierać znajduje się 160 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „zabierać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„zabierać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem zabierać:


Tagi dla synonimów słowa zabierać: wyrazy bliskoznaczne do słowa zabierać, synonimy do wyrazu zabierać, inne określenia słowa zabierać, synonimy do słowa zabierać, inaczej zabierać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt