Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim zapoznać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zapoznać:

dobrać, dopuścić kogoś do tajemnicy, nauczyć, obeznać, objaśnić, objawiać, obyć, obywać, obznajomić, okazać, oswoić, oświecić, podkształcić, podszkolić, poduczyć, poinformować, poinstruować, pokazać, pouczyć, poumawiać, powyjaśniać, poznać, przećwiczyć, przedłożyć, przedstawić, przeszkolić, przybliżyć, przygotować, przypuścić kogoś do tajemnicy, przysposobić, przyuczyć, przyzwyczaić, skomunikować, skontaktować, spiknąć, udzielić instrukcji, udzielić wskazówek, ujawnić, umówić, uświadomić, uwidocznić, wdrożyć, wprawić, wprowadzić, wskazać, wtajemniczyć, wyartykułować, wyjaśnić, wykwalifikować, wyszkolić, wytłumaczyć, wyuczyć, wyznać, zaaklimatyzować, zademonstrować, zamanifestować, zapoznawać, zaprezentować, zawrzeć znajomość, zaznajomić, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zetknąć, zilustrować, zorientować

Synonimy słowa zapoznać z podziałem na grupy znaczeniowe:

zapoznać:

dobrać

zapoznać:

dopuścić kogoś do tajemnicy, poinformować, przypuścić kogoś do tajemnicy, uświadomić, wprowadzić, wtajemniczyć, zaznajomić, zdradzić sekret, zdradzić tajemnicę, zorientować

zapoznać: « np. do zawodu, do egzaminu »

nauczyć, obznajomić, oświecić, podkształcić, podszkolić, poduczyć, poinstruować, przećwiczyć, przeszkolić, przygotować, przysposobić, przyuczyć, wdrożyć, wykwalifikować, wyszkolić, wyuczyć, zaznajomić

zapoznać:

nauczyć, obznajomić, oswoić, podszkolić, poduczyć, poinstruować, przeszkolić, przygotować, przyuczyć, wdrożyć, wprowadzić, wtajemniczyć, wyszkolić, zaznajomić, zorientować

zapoznać:

obeznać, obyć, obywać, oswoić, zapoznawać

zapoznać: « np. jak coś zrobić »

objaśnić, obznajomić, oświecić, poinstruować, pokazać, powyjaśniać, wskazać, wyjaśnić, wytłumaczyć, zaznajomić

zapoznać: « np. dać komuś instrukcje »

objaśnić, obznajomić, poinstruować, pouczyć, przeszkolić, przyuczyć, udzielić instrukcji, udzielić wskazówek, uświadomić, zaznajomić

zapoznać:

objawiać, okazać, pokazać, poznać, przedłożyć, przedstawić, przybliżyć, spiknąć, ujawnić, uświadomić, uwidocznić, wskazać, wyartykułować, wyznać, zademonstrować, zamanifestować, zaprezentować, zaznajomić

zapoznać:

obznajomić, oświecić, poinstruować, pouczyć, przeszkolić, przygotować, przysposobić, udzielić instrukcji, zaznajomić

zapoznać:

obznajomić, oswoić, oświecić, poinformować, pokazać, przedstawić, przybliżyć, wtajemniczyć, zaznajomić, zorientować

zapoznać: « np. w problematykę »

obznajomić, oświecić, poinformować, wprowadzić, wtajemniczyć, zaznajomić, zorientować

zapoznać:

oswoić, przygotować, przyzwyczaić, wdrożyć, wprawić, zaaklimatyzować, zaznajomić

zapoznać:

poumawiać, poznać, przedstawić, skomunikować, skontaktować, spiknąć, umówić, zaznajomić, zetknąć

zapoznać: « np. skontaktować kogoś z kimś, nawiązać znajomość »

poznać, przedstawić, spiknąć, zaprezentować, zaznajomić, zetknąć

zapoznać:

przedłożyć, przedstawić, wprowadzić

zapoznać:

przybliżyć, wytłumaczyć, zilustrować

zapoznać:

zawrzeć znajomość, zaznajomić

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa zapoznać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zapoznać znajduje się 65 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 17 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „zapoznać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„zapoznać” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem zapoznać:


Tagi dla synonimów słowa zapoznać: wyrazy bliskoznaczne do słowa zapoznać, synonimy do wyrazu zapoznać, inne określenia słowa zapoznać, synonimy do słowa zapoznać, inaczej zapoznać.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt