Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim zmiana Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zmiana:

adaptacja, adiustowanie, aklimatyzacja, aklimatyzowanie, aktualizowanie, alternacja, atrakcja, bieg, cezura, czas pracy, deformacja, doskonalenie, dyżur, edytowanie, ekipa, ewolucja, ewoluowanie, face lifting, innowacja, kadra, kamień milowy, kierunek, kolej, kolektyw, konwersja, korekta, korygowanie, krok milowy, kryzys, ludzie, makroewolucja, metamorfoza, modernizacja, modernizowanie, modyfikacja, modyfikowanie, moment przełomowy, moment zwrotny, mutacja, naprawa, nowela, nowelizacja, nowinka, nowość, oboczność, obrót, obrót o 180 stopni, obsada, obsługa, odmiana, odnawianie, odnowa, odskocznia, odstępstwo, ogół pracowników, personel, podmiana, polepszanie, poprawianie, poprawka, postęp, pracownicy, proces, przebieg, przebudowa, przebudowywanie, przeinaczanie, przeistoczenie, przeistoczenie się, przejście, przekonstruowanie, przekręcanie, przekształcanie, przekształcenie, przekształcenie się, przełom, przemeblowanie, przemiana, przeobrażanie się, przeobrażenie, przeobrażenie się, przeprojektowanie, przerabianie, przeróbka, przesilenie, przeskok, przetwarzanie, przetworzenie, przewrót, przystosowanie, punkt zwrotny, reforma, reformowanie, remake, reorganizacja, reorganizowanie, reorientacja, restrukturalizacja, restrukturyzacja, retusz, rewidowanie, rewolucja, rozrywka, rozwijanie się, rozwój, ruch, skok, szychta, team, transfiguracja, transformacja, transformowanie, transmutacja, transpozycja, trawestacja, udoskonalanie, udoskonalenie, ulepszanie, ulepszenie, unowocześnienie, urozmaicenie, usprawnianie, usprawnienie, uwspółcześnienie, wachta, wahanie, wahnięcie, wariacja, wyłom, wymiana, występowanie wymienne, zabawa, załoga, zamiana, zamiana czegoś na coś, zastąpienie, zastąpienie czegoś czymś, zastępować, zastępowanie, zespół, zmienianie, zmodyfikowanie, zwrot

Synonimy słowa zmiana z podziałem na grupy znaczeniowe:

zmiana:

adaptacja, ewolucja, makroewolucja, metamorfoza, postęp, przekształcenie się, przemiana, przeobrażanie się, reorientacja, rozwój, transfiguracja, transformacja, transmutacja

zmiana:

adaptacja, face lifting, korekta, modyfikacja, poprawka, przekształcenie, przeróbka, remake, retusz, trawestacja, wariacja

zmiana:

adaptacja, modyfikacja, nowelizacja, poprawka, przebudowa, przekonstruowanie, przekształcenie, przeprojektowanie, przeróbka, reorganizacja, retusz

zmiana:

adaptacja, adiustowanie, aklimatyzowanie, aktualizowanie, ewoluowanie, korygowanie, modernizowanie, modyfikowanie, odnawianie, polepszanie, poprawianie, przebudowywanie, przekształcanie, przerabianie, reformowanie, reorganizowanie, transformowanie, udoskonalanie, ulepszanie, usprawnianie, zmienianie

zmiana:

aklimatyzacja

zmiana:

aklimatyzowanie, edytowanie, ewoluowanie, modyfikowanie, przeinaczanie, przekręcanie, przekształcanie, przerabianie, przetwarzanie, rewidowanie, transformowanie, usprawnianie, zastępować, zmienianie

zmiana:

alternacja, oboczność, wymiana, występowanie wymienne

zmiana:

atrakcja, odskocznia, rozrywka, urozmaicenie, zabawa

zmiana: « np. losu »

bieg, kolej

zmiana:

cezura, kamień milowy, krok milowy, kryzys, moment przełomowy, przełom, przesilenie, przewrót, punkt zwrotny, zwrot

zmiana: « np. nocna zmiana »

czas pracy, dyżur

zmiana:

deformacja, modyfikacja, odmiana, poprawka, przeróbka

zmiana: « np. organizacji »

doskonalenie, metamorfoza, modernizacja, modyfikacja, odnowa, przebudowa, przekonstruowanie, przekształcenie, przemeblowanie, przeprojektowanie, reforma, reorganizacja, restrukturalizacja, restrukturyzacja, transformacja, ulepszenie, usprawnienie, uwspółcześnienie, zmodyfikowanie

zmiana:

ekipa, kadra, kolektyw, ludzie, obsada, obsługa, ogół pracowników, personel, pracownicy, team, wachta, załoga, zespół

zmiana: « np. cen, ciśnienia »

ewolucja, konwersja, metamorfoza, modyfikacja, obrót o 180 stopni, odmiana, przekształcenie, przełom, przemiana, przeobrażenie, przeróbka, przeskok, reorientacja, skok, wahnięcie, zamiana, zwrot

zmiana: « np. przejść odmianę, zmiany polityczne »

ewolucja, metamorfoza, odmiana, postęp, przeistoczenie, przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, reforma, rozwijanie się, rozwój, transformacja

zmiana:

ewolucja, moment przełomowy, odmiana, przełom, przewrót, punkt zwrotny, zwrot

zmiana:

ewolucja, metamorfoza, przeistoczenie, przeistoczenie się, przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, reorientacja, transfiguracja, transformacja, transmutacja, zamiana, zwrot

zmiana:

innowacja, nowinka, nowość, reforma

zmiana:

innowacja, reforma, unowocześnienie

zmiana:

kadra, kolektyw, ludzie, obsada, obsługa, personel, pracownicy, szychta, załoga, zespół

zmiana: « np. w nauce, technice »

kamień milowy, krok milowy, moment zwrotny, przełom, przesilenie, przewrót, rewolucja, zwrot

zmiana: « np. rozmowy, sprawy »

kierunek, obrót, przebieg, rozwój, ruch, zwrot

zmiana:

konwersja, restrukturyzacja, wymiana, zamiana

zmiana:

metamorfoza, odmiana, przeistoczenie, przemiana, wariacja

zmiana:

metamorfoza, przeistoczenie się, przekształcenie się, przemiana, przeobrażenie się, transformacja

zmiana:

metamorfoza, odmiana, przeistoczenie się, przemiana, przeobrażenie

zmiana:

metamorfoza, przeistoczenie, przemiana, przeobrażenie, restrukturyzacja, transpozycja

zmiana:

metamorfoza, przebudowa, przeistoczenie, przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, reforma, reorganizacja, transpozycja

zmiana:

modyfikacja, poprawka, przekształcenie, przemiana, przeróbka

zmiana:

modyfikacja, poprawka, przeróbka, przetworzenie, reforma, reorganizacja, restrukturyzacja, udoskonalenie, ulepszenie

zmiana:

modyfikacja, nowela, nowelizacja, poprawka, przekształcenie, przeróbka

zmiana:

modyfikacja, przekształcenie, przeróbka, transformacja, ulepszenie

zmiana:

mutacja, odmiana, przemiana

zmiana:

naprawa, przekształcenie, reforma, reformowanie, reorganizacja

zmiana: « np. w tradycji »

odstępstwo, przewrót, wyłom, zwrot

zmiana:

podmiana, wymiana

zmiana:

proces

zmiana:

przebudowa, przekształcenie, przemiana, przeobrażenie, reforma, reorganizacja, reorientacja, restrukturyzacja, transformacja

zmiana: « np. w coś »

przejście, przekształcenie, przeobrażenie

zmiana: « np. z tematu na temat »

przejście, przeskok, zwrot

zmiana:

przeskok, wahanie

zmiana:

przystosowanie

zmiana:

szychta, wachta

zmiana: « np. zmiana warty »

wymiana, zamiana, zastąpienie, zastępowanie

zmiana: « np. zmiana warty »

wymiana, zamiana czegoś na coś, zastąpienie czegoś czymś


Słownik synonimów do słowa zmiana

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zmiana znajdują się 143 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 46 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „zmiana” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„zmiana” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem zmiana:


Tagi dla synonimów słowa zmiana: synonimy do słowa zmiana, wyrazy bliskoznaczne do słowa zmiana, synonimy do wyrazu zmiana, inaczej zmiana, inaczej o zmianie, synonim zmiany, inne określenia słowa zmiana.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt