Synonim zmieniać się Włącz tryb edycji

Synonimy do wyrażenia zmieniać się:

być niestabilnym, ewoluować, falować, mijać, modyfikować się, obracać się, obracać się w, obracać się w coś, obracać się w kogoś, obrócić się w coś, odmieniać się, odnawiać się, odwracać się, opadać, oscylować, podlegać ewolucji, podlegać zmianie, podnosić się, pogarszać się, polepszać się, poprawiać się, przebudowywać się, przechodzić, przechodzić ewolucję, przechodzić w coś, przedzierzgać się, przedzierzgnąć się, przeformowywać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przekształcić się, przemieniać się, przemienić się, przeobrazić się, przeobrażać się, przeobrażać się w coś, przeobrażać się w kogoś, przeorientowywać się, przepoczwarzać się, przepoczwarzyć się, przeradzać się, przeradzać się w coś, przestawiać się, przetwarzać się, przybierać inną postać, przybierać inny kształt, przybierać nowy kształt, przychodzić na miejsce, przychodzić na miejsce czyjeś, przyjmować inną formę, rewolucjonizować się, robić się, rozwijać się, różnić się, skakać, stać się czymś, stać się kimś, stawać się, stawać się innym, transformować się, ulegać ewolucji, ulegać modyfikacjom, ulegać przekształceniom, ulegać przeobrażeniom, ulegać przeobrażeniu, ulegać zmianie, ulegać zmianom, wahać się, wymieniać się, zamieniać się, zamieniać się w coś, zamienić się, zastępować, zastępować kogoś, zastępować się, zastępować się wzajemnie, zluzowywać się, zmieniać kształt, zmieniać skórę, zmniejszać się, zostać czymś, zostać kimś, zwiększać się,

Synonimy wyrażenia zmieniać się z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» zmieniać się - np. nastroje falują

» zmieniać się - np. temperatura skacze

» zmieniać się - np. o cenach

» zmieniać się - np. ulegać przeobrażeniu

» zmieniać się - np. stawać się uprzejmym

» zmieniać się - np. stawać się uprzejmym

» zmieniać się - np. zmieniać się na lepsze

» zmieniać się - np. ulegać zmianie

» zmieniać się - np. zima w wiosnę

» zmieniać się - np. w proch, obracać się wniwecz

» zmieniać się - np. los

» zmieniać się - np. los się odwrócił

» zmieniać się - np. temperatura się waha

» zmieniać się - np. z kimś

» zmieniać się - np. z kimś

» zmieniać się - np. zastępować jeden drugiego

» zmieniać się - np. zmieniać się za kierownicą

zmieniać się: « np. nastroje falują »

być niestabilnym, falować, wahać się

zmieniać się: « np. temperatura skacze »

być niestabilnym, opadać, podnosić się, skakać, wahać się, zmniejszać się, zwiększać się

zmieniać się: « np. o cenach »

być niestabilnym, falować, wahać się

zmieniać się: « np. ulegać przeobrażeniu »

ewoluować, obracać się w coś, obracać się w kogoś, odmieniać się, przechodzić ewolucję, przechodzić w coś, przedzierzgać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przepoczwarzać się, przeradzać się, rozwijać się, stawać się, zamieniać się

zmieniać się: « np. stawać się uprzejmym »

ewoluować, przeistaczać się, przekształcać się, przeobrażać się, stawać się

zmieniać się: « np. stawać się uprzejmym »

ewoluować, przeistaczać się, przekształcać się, przeobrażać się w coś, przeobrażać się w kogoś, stawać się

zmieniać się: « np. zmieniać się na lepsze »

ewoluować, odmieniać się, przebudowywać się, przedzierzgać się, przeformowywać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przeradzać się, stawać się innym

zmieniać się:

ewoluować, obracać się w coś, odmieniać się, podlegać ewolucji, podlegać zmianie, przechodzić ewolucję, przedzierzgać się, przeformowywać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przepoczwarzać się, przeradzać się, przybierać inny kształt, robić się, rozwijać się, stawać się, ulegać zmianie, zamieniać się, zamienić się

zmieniać się: « np. ulegać zmianie »

ewoluować, obracać się w, obracać się w coś, odmieniać się, przechodzić ewolucję, przedzierzgać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przepoczwarzać się, przeradzać się, przybierać inny kształt, rozwijać się, stawać się, ulegać ewolucji, ulegać zmianie, zamieniać się

zmieniać się:

ewoluować, przybierać inny kształt, przybierać nowy kształt, ulegać modyfikacjom, ulegać przekształceniom, ulegać zmianom, zmieniać kształt

zmieniać się: « np. zima w wiosnę »

ewoluować, obracać się w coś, podlegać ewolucji, przechodzić, przechodzić ewolucję, przedzierzgać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przeradzać się, przybierać nowy kształt, rozwijać się, zamieniać się

zmieniać się:

ewoluować, przechodzić ewolucję, rozwijać się, ulegać przeobrażeniom, ulegać zmianom

zmieniać się:

ewoluować, obracać się w coś, odmieniać się, przechodzić ewolucję, przeformowywać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przeorientowywać się, przepoczwarzać się, przeradzać się, przestawiać się, przybierać inny kształt, ulegać zmianie, zamieniać się, zmieniać skórę

zmieniać się:

mijać, pogarszać się

zmieniać się:

modyfikować się, odmieniać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przetwarzać się, przybierać inną postać, transformować się

zmieniać się: « np. w proch, obracać się wniwecz »

obracać się, przekształcać się

zmieniać się:

obrócić się w coś, przedzierzgnąć się, przekształcić się, przemienić się, przeobrazić się, przepoczwarzyć się, stać się czymś, stać się kimś, zostać czymś, zostać kimś

zmieniać się:

odmieniać się, przeinaczać się, przeistaczać się, przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, przeradzać się, przeradzać się w coś, przyjmować inną formę, ulegać przeobrażeniu, ulegać zmianie, zamieniać się, zamieniać się w coś

zmieniać się: « np. los »

odmieniać się, odwracać się

zmieniać się: « np. los się odwrócił »

odmieniać się, odwracać się

zmieniać się:

odnawiać się, polepszać się, poprawiać się

zmieniać się: « np. temperatura się waha »

oscylować, skakać, ulegać zmianom, wahać się

zmieniać się:

przekształcać się, przemieniać się, przeobrażać się, rewolucjonizować się

zmieniać się: « np. z kimś »

przychodzić na miejsce, zastępować

zmieniać się: « np. z kimś »

przychodzić na miejsce czyjeś, zastępować kogoś

zmieniać się:

różnić się

zmieniać się: « np. zastępować jeden drugiego »

wymieniać się, zastępować się, zluzowywać się

zmieniać się: « np. zmieniać się za kierownicą »

wymieniać się, zamieniać się, zastępować się wzajemnie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa zmieniać się

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla wyrażenia zmieniać się znajdują się 84 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 28 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do wyrażenia „zmieniać się” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Wyrażenie „zmieniać się” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z frazą zmieniać się:

» Wyrazy bliskoznaczne do frazy zmieniać się - Wyrazy bliskoznaczne.

» Antonimy dla wyrażenia zmieniać się - Antonim.

» Szukaj wyrażenia zmieniać się w Google - Wyszukiwarka Google.

» Opisy krzyżówkowe definicji zmieniać się - Wyszukiwarka haseł i odpowiedzi do krzyżówek.


Tagi dla synonimów wyrażenia zmieniać się: inne określenie wyrażenia zmieniać się, inaczej zmieniać się, wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia zmieniać się, synonimy do wyrażenia zmieniać się.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są wyrazy bliskoznaczne

» Definicja wyrazów bliskoznacznych

» Słownik synonimów języka polskiego online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt