Synonim znaczenie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa znaczenie:

akcja, aktualność, aktywność, areał, aspekt, autorytet, cechowanie, cel, cena, chwała, ciężar, ciężar gatunkowy, clou, cnota, cześć, doniosłość, dostojeństwo, działalność, ekspresja, epokowość, esencja, estyma, etat, fabuła, filozofia, format, fotel, funkcja, główna zasada, godność, granica, historyczność, horyzont, idea, idejka, ideologia, intencja, intensywność, istota, istotność, jakość, jądro, kaliber, klasa, koncepcja, konkluzja, konotacja, konotowanie, korzyść, krąg, krytyczność, kwintesencja, lejtmotyw, libretto, logiczność, logika, lokata, majestat, marka, meritum, miara, miejsce, miejsce pobytu, mir, misja, myśl, myśl przewodnia, nabożeństwo, nasilenie, natężenie, naznaczanie, notowania, notowanie, obrączkowanie, obręb, obszar, oddziaływanie, opatrywanie sygnaturą, orbita, osnowa, oznaczanie, personifikowanie, perspektywa, pierwszoplanowość, plan, plus, podstawa, podtekst, pogląd, pojęcie, pomysł, popularność, posada, posłanie, posłannictwo, posłuch, posłuchanie, postać, posterunek, poszanowanie, potencjał, potęga, powaga, poważanie, poważnie, powołanie, powszechność, poziom, pozycja, pozytyw, prestiż, problematyka, propozycja, przedmiot, przekaz, przełomowość, przesłanie, przewaga, przeznaczenie, przymiot, puenta, ramy, ranga, refleksja, renoma, reprezentowanie, respekt, rewerencja, rewolucyjność, rola, rozmiar, rozpiętość, sedno, semantyka, sens, sfera, siła, skala, słowa, splendor, stanowisko, status, stołek, stopień, sygnowanie, symbolizowanie, synekura, sytuacja, sytuowanie, szacunek, temat, tematyka, teoria, teza, trasowanie, treść, treść nazwy, udział, uosabianie, urząd, uważanie, uzasadnienie, uznanie, waga, walor, wartość, ważkość, ważność, ważność czegoś, ważność dla czego, ważność dla kogo, wielkość, władza, wniosek, wpływ, wydźwięk, wymiar, wymowa, wyobrażanie, wyobrażenie, wyraz, wzięcie, zadanie, zajęcie, zakres, zaleta, zapisywanie, zasięg, zasługa, zatrudnienie, zawartość, znakowanie, żywotność,

Synonimy słowa znaczenie z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» znaczenie - np. książki

» znaczenie - np. tematu

» znaczenie - np. słońca

» znaczenie - np. urzędu, sądu

» znaczenie - np. powaga sądu

» znaczenie - np. mieć wielkie znaczenie

» znaczenie - np. wielkość ze odkrycia

» znaczenie - np. o zarzucie, człowieku

» znaczenie - np. wartość intelektualna

» znaczenie - np. znaczenie wystąpienia

» znaczenie - np. wymowa dzieła

» znaczenie - np. treść życia

» znaczenie - np. towarzyska

» znaczenie - np. rola kogoś w czymś

» znaczenie - np. utworu

» znaczenie - np. sens wypowiedzi

» znaczenie - np. nadawać znaczenie wyrazu, zdania

znaczenie: « np. książki »

akcja, esencja, fabuła, istota, kwintesencja, lejtmotyw, libretto, meritum, myśl przewodnia, osnowa, problematyka, przedmiot, sens, słowa, temat, tematyka, treść, wydźwięk, zakres, zawartość

znaczenie: « np. tematu »

aktualność, doniosłość, istotność, ranga, rola, siła, waga, wartość, ważkość, ważność, wymowa, żywotność

znaczenie: « np. słońca »

aktywność, działalność, oddziaływanie, rola, wpływ

znaczenie:

areał, granica, horyzont, krąg, obręb, obszar, orbita, powszechność, ramy, rozmiar, rozpiętość, sfera, skala, wpływ, wymiar, zakres, zasięg

znaczenie:

aspekt, perspektywa, postać, ranga, rola, sens, wydźwięk, wymiar, wymowa, zakres, zasięg

znaczenie:

autorytet, chwała, cześć, nabożeństwo, posłuch, poszanowanie, poważanie, pozycja, prestiż, rewerencja, uznanie

znaczenie:

autorytet, mir, posłuch, powaga, poważnie, szacunek

znaczenie:

autorytet, ciężar gatunkowy, doniosłość, format, istotność, miara, notowanie, powaga, prestiż, przełomowość, ranga, rola, siła, waga, wartość, ważkość, ważność, wpływ, wymiar, zasięg

znaczenie: « np. urzędu, sądu »

autorytet, estyma, format, mir, posłuch, posłuchanie, poszanowanie, powaga, poważanie, prestiż, renoma, rewerencja, splendor, szacunek, uważanie, ważność, wpływ

znaczenie: « np. powaga sądu »

autorytet, powaga, poważanie, prestiż, ważność czegoś

znaczenie:

autorytet, doniosłość, format, potęga, prestiż, ranga, rola, waga, ważność, wielkość, władza

znaczenie:

autorytet, format, klasa, miara, poziom, ranga, wielkość

znaczenie:

autorytet, format, klasa, miara, poziom, ranga, renoma, stopień, wartość

znaczenie: « np. mieć wielkie znaczenie »

autorytet, estyma, mir, popularność, posłuch, powaga, poważanie, pozycja, prestiż, ranga, respekt, szacunek, uznanie

znaczenie:

autorytet, ciężar gatunkowy, doniosłość, format, istotność, pierwszoplanowość, prestiż, przełomowość, ranga, rola, siła, waga, ważkość, ważność, wielkość

znaczenie:

cechowanie, obrączkowanie, opatrywanie sygnaturą, oznaczanie, sygnowanie

znaczenie:

cel, filozofia, główna zasada, idea, idejka, ideologia, koncepcja, myśl przewodnia, plan, pogląd, pojęcie, pomysł, posłanie, propozycja, przesłanie, refleksja, teoria, teza, wniosek, wyobrażenie

znaczenie:

cena, miejsce, poważanie, ranga, rola, waga, wartość

znaczenie: « np. wielkość ze odkrycia »

ciężar, doniosłość, waga, ważkość, ważność, wielkość

znaczenie:

ciężar gatunkowy, doniosłość, istotność, krytyczność, notowania, przełomowość, ranga, rewolucyjność, rola, siła, waga, wartość, ważkość, ważność, wpływ, wydźwięk, wymowa

znaczenie:

ciężar gatunkowy, doniosłość, format, istotność, jakość, kaliber, klasa, miara, miejsce, notowania, notowanie, pozycja, ranga, renoma, rola, siła, udział, waga, wartość, ważkość, ważność, wymiar

znaczenie:

ciężar gatunkowy, doniosłość, funkcja, miejsce, pozycja, ranga, rola, wartość, ważność, ważność dla czego, ważność dla kogo, wielkość, zasługa

znaczenie:

clou, esencja, istota, kwintesencja, meritum, przesłanie, rola, sedno, sens, treść, wydźwięk, wymowa

znaczenie:

cnota, korzyść, plus, przymiot, walor, wartość, zaleta

znaczenie:

doniosłość, jakość, marka, miara, miejsce, pozytyw, ranga, waga, walor, wartość, ważność, wpływ, zaleta

znaczenie:

doniosłość, epokowość, historyczność, istotność, krytyczność, przełomowość, ranga, rewolucyjność, ważkość, ważność

znaczenie: « np. o zarzucie, człowieku »

doniosłość, kaliber, miara, ranga, skala, waga, wpływ

znaczenie: « np. wartość intelektualna »

doniosłość, istotność, ranga, rola, siła, waga, walor, wartość, ważność, wielkość, wymowa

znaczenie: « np. znaczenie wystąpienia »

doniosłość, istotność, przełomowość, ranga, rola, waga, wartość, ważkość, ważność, zasługa

znaczenie:

dostojeństwo, majestat, powaga

znaczenie:

dostojeństwo, etat, fotel, funkcja, godność, miejsce pobytu, posada, posterunek, pozycja, ranga, rola, stanowisko, stołek, synekura, urząd, zajęcie, zatrudnienie

znaczenie: « np. wymowa dzieła »

ekspresja, sens, wydźwięk, wymowa, wyraz

znaczenie: « np. treść życia »

esencja, idea, istota, jądro, meritum, podstawa, sedno, sens, treść

znaczenie: « np. towarzyska »

funkcja, lokata, notowanie, pozycja, ranga, status, sytuacja

znaczenie: « np. rola kogoś w czymś »

funkcja, misja, posłannictwo, powołanie, pozycja, przeznaczenie, rola, udział, zadanie

znaczenie:

idea, myśl przewodnia, podtekst, posłanie, przesłanie, sens, treść, wydźwięk, wymowa

znaczenie: « np. utworu »

idea, konkluzja, myśl przewodnia, posłanie, przesłanie, puenta, sedno, teza, wniosek

znaczenie: « np. sens wypowiedzi »

idea, istota, jądro, meritum, sedno, sens, treść

znaczenie:

intencja, konotacja, sens, treść nazwy

znaczenie:

intensywność, nasilenie, natężenie, potencjał, potęga, powaga, ranga, siła, waga, ważkość, ważność

znaczenie:

istota, kwintesencja, meritum, myśl przewodnia, sedno, sens, treść, wydźwięk, wymiar, wymowa

znaczenie:

konotacja, sens, treść

znaczenie:

konotowanie, oznaczanie, zapisywanie

znaczenie:

logiczność

znaczenie:

logika

znaczenie:

myśl, przesłanie, sens, wydźwięk, wymowa

znaczenie:

naznaczanie, oznaczanie, sygnowanie

znaczenie:

notowanie, popularność, pozycja, ranga, renoma, waga, wartość, wzięcie

znaczenie:

oznaczanie, personifikowanie, reprezentowanie, symbolizowanie, uosabianie, wyobrażanie

znaczenie:

potęga, przewaga, wielkość

znaczenie:

pozycja, ranga, stanowisko, sytuowanie

znaczenie:

przekaz, przesłanie, sens, wydźwięk

znaczenie: « np. nadawać znaczenie wyrazu, zdania »

semantyka, sens, treść, wydźwięk, wymowa

znaczenie:

trasowanie

znaczenie:

uzasadnienie

znaczenie:

znakowanie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa znaczenie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa znaczenie znajdują się 193 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 56 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „znaczenie” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „znaczenie” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem znaczenie:

» Szukaj hasła znaczenie w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa znaczenie: synonimy do słowa znaczenie, inaczej o znaczeniu, synonimy do wyrazu znaczenie, inaczej znaczenie, synonim znaczenia, wyrazy bliskoznaczne do słowa znaczenie, inne określenia słowa znaczenie.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są synonimy

» Definicja wyrazu synonim

» Słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt